Logo
Unijapedija
Bendravimas
Gauti iš Google Play
Nauja! Parsisiųsti Unijapedija Android ™!
Diegti
Greičiau nei naršyklėje!
 

Lietuvių literatūra

Indeksas Lietuvių literatūra

Lietuvių literatūra – literatūra, sukurta lietuvių kalba arba Lietuvos teritorijoje.

526 santykiai: Abraomas Kulvietis, Absurdo drama, Adomas Mickevičius, Agnė Žagrakalytė, Aidas Marčėnas, Albertas Kojalavičius-Vijūkas, Albinas Žukauskas, Albrechtas Brandenburgietis, Aleksandra Fomina, Aleksandras Gudaitis-Guzevičius, Alfonsas Andriuškevičius (1940), Alfonsas Bieliauskas, Alfonsas Maldonis, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Algimantas Čekuolis, Algimantas Baltakis, Algirdas, Almis Grybauskas, Altorių šešėly, Alvydas Šlepikas, Andrius Jakučiūnas, Andrius Volanas, Antanas A. Jonynas, Antanas Škėma, Antanas Baranauskas, Antanas Jonynas, Antanas Maceina, Antanas Miškinis, Antanas Rimydis, Antanas Smetona, Antanas Strazdas, Antanas Vaičiulaitis, Antanas Venclova, Antanas Vienažindys, Antanas Vienuolis, Antrasis pasaulinis karas, Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius, Apokalipsė, Apysaka, Arūnas Spraunius, Arnas Ališauskas, Atsiminimai, Aušra (laikraštis), Aušra Kaziliūnaitė, Augustinas Savickas, Aukštaičių tarmė, Aukštoji mokykla, Avangardizmas, Šalčininkų rajono savivaldybė, Šarnelė, ..., Šatrijos Ragana, Šiauliai, Žemaitė, Žemaitės literatūrinė premija, Žemaitija, Židinys (žurnalas), Žodynas, Žygimantas Augustas, Žygimantas Liauksminas, Žygimantas Senasis, Baladė, Baltai, Baltaragio malūnas, Baltarusių kalba, Baltarusija, Baltijos valstybės, Balys Sruoga, Barokas, Benediktas Januševičius, Berlynas, Bernardas Brazdžionis, Biblija, Biržai, Birutė, Birutė Pūkelevičiūtė, Bitė Vilimaitė, Bona Sforza, Bronius Krivickas, Bronius Radzevičius, Bunkeris, Butkų Juzė, Cenzūra, Charles Baudelaire, Dainius Gintalas, Dalia Grinkevičiūtė, Danguolė Sadūnaitė, Danielius Kleinas, Danutė Kalinauskaitė, Daumantas, Dekadentizmas, Didaktinė literatūra, Dievų miškas (knyga), Dionizas Poška, Donaldas Kajokas, Donatas Banionis, Donatas Valančiauskas, Dovilė Zelčiūtė, Dovydas, Drama, Dresdenas, Eduardas Mieželaitis, Edukacinė komisija, Eglė Juodvalkė, Egzistencializmas, Eilėdara, Ekologija, Ekspresionizmas, Epas, Epitetas, Esė, Eugenijus Ignatavičius, Eugenijus Matuzevičius, Evangelija, Ezopas, Fašizmas, Fabijonas Neveravičius, Faustas Kirša, Filomatai, Filosofija, Fiodoras Dostojevskis, Friedrich Nietzsche, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Galijotas, Genocidas, Gerasimas, Germanizacija, Giedra Radvilavičiūtė, Gintaras Beresnevičius, Gintaras Grajauskas, Gintaras Patackas, Glavlitas, Gražina Cieškaitė, Graikų kalba, Gramatika, Groteskas, Henrikas Čigriejus, Henrikas Nagys, Henrikas Radauskas, Herkus Kunčius, Hipiai, Icchokas Meras, Ideologija, Idilė, Ieva Simonaitytė, Ievos Simonaitytės literatūrinė premija, Ignas Šeinius, Ignotas Masalskis, Italija, Izraelis, Jūratė Baranova, Jėzuitai, Jogaila, Jogailaičių dinastija, Jonas Aistis, Jonas Avyžius, Jonas Šulcas, Jonas Čečiotas, Jonas Čekys, Jonas Basanavičius, Jonas Biliūnas, Jonas Bretkūnas, Jonas Jablonskis, Jonas Juškaitis, Jonas Mačys-Kėkštas, Jonas Marcinkevičius (1900), Jonas Mekas, Jonas Mikelinskas, Jonas Radvanas, Josifas Stalinas, Jotvingių premija, Judita Vaičiūnaitė, Julius Kaupas, Jungtinės Amerikos Valstijos, Juozapas Ignotas Kraševskis, Juozapas Silvestras Dovydaitis, Juozas Aputis, Juozas Žlabys-Žengė, Juozas Baltušis, Juozas Erlickas, Juozas Girnius, Juozas Grušas, Juozas Keliuotis, Juozas Lukša-Daumantas, Juozas Paukštelis, Juozas Tumas-Vaižgantas, Juozas Tysliava, Jurbarkas, Jurga Ivanauskaitė, Jurgis Baltrušaitis (1873), Jurgis Jankus, Jurgis Kunčinas, Jurgis Mačiūnas, Jurgis Savickis, Jurgis Zauerveinas, Justinas Marcinkevičius, Kaip užsiauginti baimę, Kalvinizmas, Karaliaučius, Karolina Praniauskaitė, Katalikybė, Kazimieras Simonavičius, Kazys Almenas (1935), Kazys Binkis, Kazys Boruta, Kazys Bradūnas, Kazys Jakubėnas, Kazys Jankauskas, Kazys Puida, Kęstutis, Kęstutis Navakas, Keturi vėjai, Keturvėjininkai, KGB, Kipras, Kirilica, Klaipėda, Knut Hamsun, Knygnešystė, Komjaunimas, Komunistų partija, Konstantinas Sirvydas, Kontrreformacija, Kornelijus Platelis, Kostas Korsakas, Kostas Ostrauskas (1926), Kristijonas Donelaitis, Krokuva, Kultūra, Laimonas Tapinas, Laura Sintija Černiauskaitė, Laurynas Ivinskis, Lazdynų Pelėda, Leidykla, Lenino premija, Lenkų kalba, Leonardas Gutauskas, Levas Karsavinas, Lietuva, Lietuvių kalba, Lietuvių liaudies dainos, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuvių tautosaka, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Lietuvos Helsinkio grupė, Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos Statutai, Lietuvos TSR liaudies rašytojas, Lietuvos TSR valstybinė premija, Literatūra ir menas, Lituanica, Liudas Dovydėnas, Liudas Gira, Livonijos karas, Lotynų kalba, Luckas, Lyrika, Maironis, Malda, Mamertas Indriliūnas, Marcelijus Martinaitis, Marius Ivaškevičius, Marius Katiliškis, Markas Zingeris, Marksizmas, Martynas Mažvydas, Martyno Mažvydo katekizmas, Maskva, Matas Pretorijus, Meilė Lukšienė, Menas, Metafora, Mikalojus Daukša, Mikalojus Radvila Juodasis, Mindaugas, Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Motiejus Strijkovskis, Motiejus Valančius, Mykolas Lietuvis, Mykolas Olševskis, Mykolas Pranciškus Karpavičius, Mykolas Sluckis, Mykolas Vaitkus, Nacizmas, Naikintojų batalionai, Naugardukas, Naujoji Romuva, Nemunas (žurnalas), Neoromantizmas, Neringa Abrutytė, Nesvyžius, Novelė, Odė, Okupacija, Oskaras Koršunovas, Oskaras Milašius, Pakalnučių metai, Palemonas (legendinis asmuo), Partizanas, Pasvalys, Paulavos respublika, Paulius Širvys, Petras Cvirka, Petras Dirgėla, Petras Juodelis, Petras Tarulis, Petronėlė Orintaitė, Pijorai, Pilypas Ruigys, Poetinis Druskininkų ruduo, Poezija, Poezijos pavasaris, Pogrindis, Poligrafija, Povilas Ksaveras Bžostovskis, Pozityvizmas, Praha, Prahos pavasaris, Pranas Zibertas, Prancūzų kalba, Pranciškus Skorina, Prūsija, Propaganda, Protestantizmas, Proza, Psalmynas, Publicistika, Radviliada, Rainer Maria Rilke, Rankraštis, Raudonoji armija, Rūpintojėlis, Realizmas (menas), Reformacija, Regimantas Tamošaitis, Renata Šerelytė, Renesansas, Rezistencija, Ričardas Gavelis, Rimas, Rimvydas Stankevičius, Rinkodara, Riteris, Rolandas Rastauskas (1954), Romanas, Romantizmas, Romas Kalanta, Romualdas Granauskas, Rusėnų kalba, Rusifikacija, Salomėja Nėris, Salys Šemerys, Samuelis Boguslavas Chilinskis, Saulius Šaltenis, Saulius Tomas Kondrotas, Seminaras, Senoji bažnytinė slavų kalba, Senovės Roma, Sibiras, Sigitas Geda, Sigitas Parulskis, Silvestras Teofilis Valiūnas, Simbolizmas, Simonas Daukantas, Simonas Stanevičius, Skaitymai, Skriptoriumas, Slavai, Slavų kalbos, Smolenskas, Socrealizmas, Sofija Alšėniškė, Spaustuvė, Stačiatikybė, Stanislovas Augustas Poniatovskis, Stanislovas Rapolionis, Stasys Anglickis, Stasys Jonauskas (1948), Steponas Batoras, Stimpankas, Tarpukaris, Tarybų Sąjunga, Tautosaka, Teodoras Lepneris, Teofilis Tilvytis, Teroras, Tilžė, Tiražas, Tiubingenas, Tomas S. Butkus, Tomas Venclova, Trečias frontas, Trečiasis Reichas, Tremtis, Vaclovas Blėdis, Vaga (leidykla), Vaišelga, Vaivorykštė (žurnalas), Vakarų Europa, Valdas Papievis, Valerijonas Protasevičius, Valstybinis himnas, Vanda Juknaitė, Varpas (laikraštis), Veja (žurnalas), Videvutis, Viduramžiai, Viktorija Daujotytė, Vilniaus knygų mugė, Vilniaus kraštas, Vilniaus universitetas, Vincas Krėvė-Mickevičius, Vincas Kudirka, Vincas Mykolaitis-Putinas, Vincas Pietaris, Vitalija Bogutaitė, Vladas Šimkus, Vladas Mozūriūnas, Vladislovas Sirokomlė, Vokiečių kalba, Vokiečių ordinas, Vokietija, Vosylius Sezemanas, Vytautas Bložė, Vytautas Didysis, Vytautas Jurgis Bubnys, Vytautas Kavolis, Vytautas Kubilius, Vytautas Mačernis, Vytautas Pranas Bičiūnas, Vytautas V. Landsbergis, Vytauto Didžiojo universitetas, XIII amžius, XIV amžius, XIX amžius, XV amžius, XVI amžius, XVII amžius, XVIII amžius, XX amžius, Zigmas Zinkevičius, Zigmo Gėlės literatūrinė premija, Zinaida Nagytė-Katiliškienė, Zita Čepaitė, 1262 m., 1384 m., 1428 m., 1446 m., 1499 m., 1517 m., 1522 m., 1525 m., 1529 m., 1547 m., 1550 m., 1553 m., 1563 m., 1566 m., 1579 m., 1582 m., 1588 m., 1592 m., 16-oji lietuviškoji divizija, 1620 m., 1648 m., 1650 m., 1653 m., 1660 m., 1666 m., 1701 m., 1706 m., 1718 m., 1735 m., 1740 m., 1747 m., 1753 m., 1760 m., 1773 m., 1786 m., 1817 m., 1822 m., 1823 m., 1846 m., 1851 m., 1864 m., 1883 m., 1885 m., 1886 m., 1895 m., 1901 m., 1913 m., 1918 m., 1920 m., 1922 m., 1923 m., 1924 m., 1928 m., 1930 m., 1932 m., 1933 m., 1935 m., 1936 m., 1939 m., 1940 m., 1941 m., 1944 m., 1945 m., 1946 m., 1948 m., 1950 m., 1951 m., 1957 m., 1962 m., 1967 m., 1968 m., 1970 m., 1972 m., 1977 m., 1988 m., 1989 m., 1990 m., 1993 m., 1994 m., 2000 m., 2002 m.. Išplėsti indeksą (476 daugiau) »

Abraomas Kulvietis

Jonavos rajono vietoje Abraomas Kulvietis (apie 1510 m. – 1545 m. birželio 6 d. Kulvoje) – viena žymesnių XVI a. asmenybių, lietuvių raštijos pradininkų, kultūros veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Abraomas Kulvietis · Žiūrėti daugiau »

Absurdo drama

Absurdo drama, absurdo teatras – avangardistinė dramaturgijos ir teatro kryptis.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Absurdo drama · Žiūrėti daugiau »

Adomas Mickevičius

Burbiškyje Adomas Bernardas Mickevičius (lenk. Adam Bernard Mickiewicz, 1798 m. gruodžio 24 d. Zaosėje netoli Naugarduko – 1855 m. lapkričio 26 d. Konstantinopolyje, Osmanų imperija) – Lietuvos ir Lenkijos poetas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Adomas Mickevičius · Žiūrėti daugiau »

Agnė Žagrakalytė

Agnė Žagrakalytė (g. 1979 m. balandžio 28 d. Pasvalyje) – lietuvių poetė, prozininkė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Agnė Žagrakalytė · Žiūrėti daugiau »

Aidas Marčėnas

Aidas Marčėnas (g. 1960 m. rugsėjo 24 d. Kaune) – lietuvių poetas, kritikas, Lietuvos rašytojų sąjungos narys, Nacionalinės premijos laureatas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Aidas Marčėnas · Žiūrėti daugiau »

Albertas Kojalavičius-Vijūkas

Albertas Kojalavičius-Vijūkas (arba Vaitiekus Vijūkas-Kojalavičius, 1609 m. Romainiai prie Kauno – 1677 m. spalio 6 d. Varšuva) – SJ, Lietuvos istorikas, vienuolis jėzuitas, teologas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Albertas Kojalavičius-Vijūkas · Žiūrėti daugiau »

Albinas Žukauskas

Albinas Žukauskas (1912 m. sausio 25 d. Bubeliuose kaime, Seinų valsčius, dab. Lenkija – 1987 m. rugpjūčio 10 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, prozininkas, vertėjas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Albinas Žukauskas · Žiūrėti daugiau »

Albrechtas Brandenburgietis

Albrechtas Brandenburgietis (Albertas Brandenburgietis Hohencolernas,,, 1490 m. gegužės 17 d. Ansbachas, Vokietija – 1568 m. kovo 20 d. Tepliuva, Prūsija, palaidotas Karaliaučiaus katedroje) – paskutinis Vokiečių ordino didysis magistras, pirmasis Prūsijos kunigaikštystės kunigaikštis.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Albrechtas Brandenburgietis · Žiūrėti daugiau »

Aleksandra Fomina

Aleksandra Fomina (g. 1980 m. rugsėjo 3 d. Kaune) – Lietuvoje gyvenanti prozininkė, vertėja iš anglų, ispanų, rusų kalbų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Aleksandra Fomina · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Gudaitis-Guzevičius

Aleksandras Gudaitis-Guzevičius (1908 m. birželio 7 d. Maskvoje – 1969 m. balandžio 18 d. Vilniuje) – tarybinis partinis ir NKVD veikėjas, rašytojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Aleksandras Gudaitis-Guzevičius · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Andriuškevičius (1940)

Alfonsas Andriuškevičius (g. 1940 m. lapkričio 18 d.) – Lietuvos poetas, dailėtyrininkas, paskelbęs straipsnių apie grožį ir meną.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Alfonsas Andriuškevičius (1940) · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Bieliauskas

Alfonsas Bieliauskas (1923 m. spalio 5 d. Naujuosiuose Neveronyse, Pažaislio valsčius, Kauno apskritis – 2018 m. sausio 22 d. Vilniuje) – sovietinis rašytojas prozininkas, publicistas, literatūros kritikas, komjaunimo bei partinis veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Alfonsas Bieliauskas · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Maldonis

Alfonsas Maldonis (1929 m. rugpjūčio 22 d. Naujaplentėje – 2007 m. spalio 6 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, vertėjas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Alfonsas Maldonis · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Nyka-Niliūnas

Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikroji pavardė Alfonsas Čipkus, 1919 m. liepos 15 d. Nemeikščiuose, Utenos apskritis – 2015 m. sausio 20 d. Baltimorėje, JAV) – vienas didžiausių, moderniausių XX a. lietuvių poetų, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, VDU garbės daktaras.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Alfonsas Nyka-Niliūnas · Žiūrėti daugiau »

Algimantas Čekuolis

Algimantas Jurgis Čekuolis (g. 1931 m. lapkričio 10 d. Panevėžyje) – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, keliautojas, laidų vedėjas, gidas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Algimantas Čekuolis · Žiūrėti daugiau »

Algimantas Baltakis

Algimantas Baltakis (g. 1930 m. vasario 15 d. Leliūnuose, Utenos apskritis) – Lietuvos poetas, literatūros kritikas, redaktorius, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Algimantas Baltakis · Žiūrėti daugiau »

Algirdas

Algirdas (1296 m. vasario 11 d. – 1377 m. gegužės 24 d.) – Lietuvos didysis kunigaikštis (1345-1377 m.), Vitebsko kunigaikštis (apie 1318-1345). Gedimino sūnus. Buvo du kartus vedęs, turėjo kelias dukteris ir sūnus, iš kurių žinomiausi yra Jogaila, Skirgaila ir Švitrigaila. Prieš tapdamas LDK kunigaikščiu Algirdas valdė Vitebsko kunigaikštystę (nuo 1318 m.). 1345 m., padedamas brolio Kęstučio, jis atėmė valdžią iš kito savo brolio – Jaunučio. Kęstutis, tada tapęs LDK submonarchu, rūpinosi LDK santykiais su kryžiuočiais ir Lenkija (Algirdo valdymo laikotarpiu etninė Lietuva išgyveno ~100 niokojamųjų kryžiuočių žygių ir surengė ~40 atsakomųjų žygių į Vokiečių ordino valdas), o pats Algirdas veikė daugiausia rytuose, plėsdamas bei stiprindamas LDK valdžią dabartinių gudų ir ukrainiečių žemėse.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Algirdas · Žiūrėti daugiau »

Almis Grybauskas

Almis Grybauskas (g. 1947 m. kovo 1 d. Gilūšyje, Kaišiadorių raj.) – Lietuvos poetas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Almis Grybauskas · Žiūrėti daugiau »

Altorių šešėly

„Altorių šešėly“ – 1933 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Altorių šešėly · Žiūrėti daugiau »

Alvydas Šlepikas

Alvydas Šlepikas – savo režisuotame seriale Amžini jausmai (2010 m.) Viktoro vaidmenyje Alvydas Šlepikas (g. 1966 m. sausio 27 d. Videniškiuose, Molėtų rajonas) – poetas, režisierius, aktorius, scenaristas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Alvydas Šlepikas · Žiūrėti daugiau »

Andrius Jakučiūnas

Andrius Jakučiūnas (g. 1976 m. liepos 2 d.) – rašytojas, eseistas, kritikas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Andrius Jakučiūnas · Žiūrėti daugiau »

Andrius Volanas

Andrius Andriejus Volanas (1530–1610) – XVI a. politikos ir kultūros veikėjas, humanistas, publicistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Andrius Volanas · Žiūrėti daugiau »

Antanas A. Jonynas

Antanas A. Jonynas (g. 1953 m. lapkričio 26 d. Vilniuje) – poetas, vertėjas, Antano Jonyno sūnus.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas A. Jonynas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Škėma

Antanas Škėma (1910 m. lapkričio 29 d. Lodzėje, Lenkija – 1961 m. rugpjūčio 11 d. Pensilvanija, JAV) – lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, aktorius, režisierius, modernizmo atstovas, didžiausias novatorius lietuvių literatūroje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas Škėma · Žiūrėti daugiau »

Antanas Baranauskas

Čia saugoma A. Baranausko klėtelė. Anykščiai, A. Baranausko ir A. Žukausko-Vienuolio memorialinis muziejus Antanas Baranauskas (1835 m. sausio 17 d. Anykščiuose, Utenos apskritis – 1902 m. lapkričio 26 d. Seinuose) – Lietuvos poetas, kalbininkas, Seinų vyskupas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas Baranauskas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Jonynas

Antanas Jonynas (1923 m. gruodžio 14 d. Alytuje – 1976 m. liepos 5 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas Jonynas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Maceina

Antanas Maceina (1908 m. sausio 27 d. Bagrėne, Ašmintos valsčius, Marijampolės apskritis – 1987 m. sausio 27 d. Miunsteryje, Vokietija) – vienas žymiausių Lietuvos filosofų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas Maceina · Žiūrėti daugiau »

Antanas Miškinis

Antanas Miškinis (1905 m. vasario 11 d. Juknėnuose, Daugailių valsčius – 1983 m. gruodžio 16 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, vertėjas, prozininkas, publicistas, modernaus neoromantizmo atstovas, rezistentas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas Miškinis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Rimydis

Antanas Rimydis (1905 m. kovo 15 d., senuoju stiliumi kovo 2 d. Tytuvėnuose, Raseinių apskritis – 1994 m. lapkričio 6 d. Niujorke, JAV) – Lietuvos poetas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas Rimydis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Smetona

Antanas Smetona (1874 m. rugpjūčio 10 d. Užulėnyje, Taujėnų valsčius, Vilkmergės apskr. – 1944 m. sausio 9 d. Klyvlende, JAV, 1975 m. jo palaikai buvo perkelti iš Klivlando Knollwood Cemetery Mausoleum į All Souls kapines Čardone, Ohajo valstija) – tarpukario Lietuvos Respublikos politikas, prezidentas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas Smetona · Žiūrėti daugiau »

Antanas Strazdas

Poetas Antanas Strazdas, Edvardas Matas Römeris, 1848 Antanas Strazdas (Strazdelis, 1760 m. kovo 9 d. Astrave, dab. Margėnai, Rokiškio rajonas – 1833 m. balandžio 23 d. Kamajuose) – lietuvių dvasininkas ir poetas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas Strazdas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Vaičiulaitis

Antanas Vaičiulaitis (1906 m. birželio 23 d. Didžiuosiuose Šelviuose, Vilkaviškio valsčius – 1992 m. liepos 22 d. Vašingtone, JAV) – Lietuvos diplomatas, rašytojas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas Vaičiulaitis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Venclova

Antanas Venclova (1906 m. sausio 7 d. Trempiniuose, Liubavo valsčius – 1971 m. birželio 28 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas, sovietinis visuomenės ir politikos veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas Venclova · Žiūrėti daugiau »

Antanas Vienažindys

Kapas Laižuvoje Antanas Vienažindys (1841 m. rugsėjo 26 d. Anapolyje – 1892 m. liepos 29 d. Laižuvoje) – lietuvių poetas, kunigas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas Vienažindys · Žiūrėti daugiau »

Antanas Vienuolis

Antanas Vienuolis (tikroji pavardė Žukauskas; 1882 m. balandžio 7 d. Užuožeriuose, Anykščių valsčius – 1957 m. rugpjūčio 17 d. Anykščiuose) – Lietuvos farmacininkas, rašytojas prozininkas, dramaturgas, muziejininkas, visuomenininkas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antanas Vienuolis · Žiūrėti daugiau »

Antrasis pasaulinis karas

Antrasis pasaulinis karas – karinis konfliktas, trukęs nuo 1939 iki 1945 m., kuriame dalyvavo dauguma pasaulio valstybių, iš jų – visos didžiosios valstybės, susiskirsčiusios į du karinius blokus: Sąjungininkus ir Ašį.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Antrasis pasaulinis karas · Žiūrėti daugiau »

Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius

„Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius“ – XVI a. lotyniškai parašytas traktatas, dedikuotas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Apie totorių, lietuvių ir maskvėnų papročius · Žiūrėti daugiau »

Apokalipsė

Keturi Apokalipsės raiteliai (A.Diureris). Apreiškimas Apokalipsė ( – apsireiškimas) – sąvoka, reiškianti paslapties, nežinomos didžiajai žmonijos daliai, atskleidimą privilegijuotiems asmenims dažniausiai per angelus.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Apokalipsė · Žiūrėti daugiau »

Apysaka

Apysaka – meninis literatūrinis kūrinys.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Apysaka · Žiūrėti daugiau »

Arūnas Spraunius

250px Arūnas Spraunius (g. 1962 m. lapkričio 8 d. Raseiniuose) – poetas, prozininkas, eseistas, žurnalistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Arūnas Spraunius · Žiūrėti daugiau »

Arnas Ališauskas

Arnas Ališauskas (g. 1970 m. gruodžio 18 d. Širvintose) – poetas, kritikas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Arnas Ališauskas · Žiūrėti daugiau »

Atsiminimai

Atsiminimai, memuarai ( – atsiminimai) – literatūros žanras, kūrinys, kuriame autorius pasakoja savo atsiminimus apie įvykius, kurių dalyvis ar stebėtojas jis yra buvęs.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Atsiminimai · Žiūrėti daugiau »

Aušra (laikraštis)

Aušra 1884 m. Nr. 10-11 Aušra 1884 m. Nr. 1,2,3. Paminklas pirmajam lietuviškam laikraščiui Šiauliuose „Aušra” (AUSZRA) – pirmasis Didžiajai Lietuvai skirtas spausdintas mėnesinis visuomeninis politinis ir literatūrinis žurnalas lietuvių kalba, vadinęsis mėnesiniu laikraščiu „Auszra“, 1883–1886 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Aušra (laikraštis) · Žiūrėti daugiau »

Aušra Kaziliūnaitė

Aušra Kaziliūnaitė (g. 1987 m. lapkričio 28 d., Vilniuje) – lietuvių poetė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Aušra Kaziliūnaitė · Žiūrėti daugiau »

Augustinas Savickas

Augustinas Savickis-Savickas (1919 m. gegužės 12 d. Kopenhagoje, Danija – 2012 m. birželio 24 d.) – Lietuvos dailininkas tapytojas, dailėtyrininkas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Augustinas Savickas · Žiūrėti daugiau »

Aukštaičių tarmė

Aukštaičių tarmė – lietuvių kalbos tarmė, kuria šnekama etnografinėje Aukštaitijoje (Vidurio ir Rytų Lietuva), Dzūkijoje (Pietų Lietuva) ir Suvalkijoje (pietvakarinė Lietuva kairiajame Nemuno krante, dar vadinama Užnemune, arba Sūduva).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Aukštaičių tarmė · Žiūrėti daugiau »

Aukštoji mokykla

Atėnų mokykla (Raffaello Sanzio, 1509-1510) Aukštoji mokykla yra studijų ir mokslo įstaiga, rengianti specialistus su aukštuoju išsilavinimu bei vykdanti tyrimus (universitetas, akademija).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Aukštoji mokykla · Žiūrėti daugiau »

Avangardizmas

Avangardizmas – XX a. literatūros ir meno srovė, kuriai būdinga tradicinių, ypač realizmo, kūrybos principų neigimas, naujų, neįprastų meninės raiškos priemonių naudojimas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Avangardizmas · Žiūrėti daugiau »

Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybė – administracinis teritorinis vienetas pietryčių Lietuvoje, pasienyje su Baltarusija.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Šalčininkų rajono savivaldybė · Žiūrėti daugiau »

Šarnelė

Šarnelė – kaimas Plungės rajone, 4 km į šiaurės vakarus nuo Žemaičių Kalvarijos.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Šarnelė · Žiūrėti daugiau »

Šatrijos Ragana

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos koplyčia Židikų kapinėse, Mažeikių raj. (Architekto Jono Muloko projektas) Židikuose Namas, kuriame nuo 1915 iki mirties gyveno rašytoja Židikų koplyčios rūsyje Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (1877 m. kovo 8 d. Medingėnuose – 1930 m. liepos 24 d. Židikuose) – lietuvių rašytoja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Šatrijos Ragana · Žiūrėti daugiau »

Šiauliai

Šiauliai – miestas šiaurės Lietuvoje, ketvirtasis pagal gyventojų skaičių šalies miestas; Šiaulių apskrities ir Šiaulių rajono savivaldybės administracinis centras.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Šiauliai · Žiūrėti daugiau »

Žemaitė

Žemaitė (tikr. Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė, 1845 m. gegužės 31 d. Bukantės dvarelyje, Plungės valsčius – 1921 m. gruodžio 7 d. Marijampolėje) – lietuvių rašytoja, demokratė ir švietėja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Žemaitė · Žiūrėti daugiau »

Žemaitės literatūrinė premija

Žemaitės literatūrinė premija – viena prestižinių Lietuvos literatūrinių premijų, skiriama už per dvejus praėjusius kalendorinius metus atskira knyga išleistą grožinę prozą, publicistiką kaimo tematika arba už monografijas apie žinomus kraštiečius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Žemaitės literatūrinė premija · Žiūrėti daugiau »

Žemaitija

Žemaitija (anksčiau tiesiog Žemaičiai) yra vienas iš Lietuvos etnokultūrinių regionų, taip pat geografinis ir istorinis regionas (ist.). Pirmas paminėjimas – 1219 m., kur minimi du žemaičių kunigaikščiai dalyvavę taikos sudaryme tarp Lietuvos ir Voluinės-Galicijos kunigaikštysčių 1215 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Žemaitija · Žiūrėti daugiau »

Židinys (žurnalas)

Židinys – literatūros, mokslo, visuomenės ir akademinio gyvenimo mėnesinis žurnalas, ėjęs 1924–1940 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Židinys (žurnalas) · Žiūrėti daugiau »

Žodynas

Apie Laisvojo žodyno projektą plačiau skaitykite straipsnį Vikižodynas arba nueikite į pradinį Vikižodyno puslapį. Žodynas yra žodžių sąrašas su jų reikšmėmis (apibrėžimais).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Žodynas · Žiūrėti daugiau »

Žygimantas Augustas

Žygimanto Augusto jaunystės gyvenimas Žygimantas Augustas (lenk.: Zygmunt II August; Zigmantas Augustas; 1520 m. rugpjūčio 1 d. Krokuvoje – 1572 m. liepos 7 d. Knišine) – Žygimanto Senojo sūnus, Lenkijos karalius (1548–1572 m.) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1544–1572 m.), kurio valdymo metu Lenkija ir LDK susijungė, sudarydamos konfederaciją – Abiejų Tautų Respubliką. Žygimantas Augustas mirė nesusilaukęs įpėdinio ir buvo paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Žygimantas Augustas · Žiūrėti daugiau »

Žygimantas Liauksminas

Žygimantas Liauksminas (1596 m. ar 1597 m. Žemaitija – 1670 m. rugsėjo 11 d. Vilnius) – SJ, Lietuvos teologas, filosofas, retorikos ir muzikos teoretikas, lietuvių muzikologijos pradininkas, vienas pirmųjų Vilniaus universiteto profesorių lietuvių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Žygimantas Liauksminas · Žiūrėti daugiau »

Žygimantas Senasis

LDK ir Lenkija 1526 metais Ant denaro pavaizduotas Žygimantas Senasis Žygimantas Senasis (1467 m. sausio 1 d. – 1548 m. balandžio 1 d.) – Jogailaičių dinastijos LDK valdovas ir Lenkijos karalius (1506–1548). Penktas Kazimiero Jogailaičio ir Elžbietos Habsburgietės sūnus, nuo 1499 m. valdė Gloguvą Silezijoje, o 1504 m. tapo Lužicos markgrafu bei visos Silezijos valdovu. Per trumpą laiką jo teisinės ir administracinės reformos pavertė tas teritorijas pavyzdinėmis valstybėmis. 1506 m. po brolio Aleksandro I mirties tapo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir Lenkijos karaliumi. Seimo reikalavimu siekiant užtikrinti gynybinę sutartį ir sulaukti įpėdinio 1512 m. vedė Barborą Zapolya, Vengrijos magnato Stepono Zápolya dukterį. Ji mirė po trejų metų ir susilaukė tik dukterų. 1518 m. Žygimantas vedė Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Maksimilijono dukterėčią Boną Sforcą, su kuria susilaukė sūnaus Žygimanto Augusto ir keturių dukterų. Jo duktė Kotryna vėliau ištekėjo už Švedijos karaliaus Jono III-ojo, iš kurio kilo Vazų dinastijos karaliai.http://www.britannica.com/EBchecked/topic/543619/Sigismund-I 1521 m. Žygimanto Senojo kariuomenė, vadovaujama vieno svarbiausių patarėjų Jano Tarnovskio, nugalėjo Teutonų Ordiną, kuris valdė Rytų Prūsiją. 1525 m. Teutonų Ordino didysis magistras Albertas perėjo į liuteronybę ir sutiko tapti Žygimanto Senojo vasalu mainais už pasaulietinio Prūsijos kunigaikščio titulą. Tuomet Albertas paleido ordiną, o Prūsija tapo vasaline Lenkijos valstybe. Po paskutinio Piastų dinastijos Mazovijos valdovo mirties 1529 m. Žygimantas įjungė Mazovijos kunigaikštystę į Lenkijos valstybę. Vadovaujama J.Tarnovskio Žygimanto Senojo kariuomenė 1531 m. nugalėjo įsiveržusią Moldavijos kariuomenę Obertyne bei 1535 m. nugalėjo Maskvos kariuomenę ir apsaugojo Abiejų Tautų Respublikos rytines sienas.http://www.britannica.com/EBchecked/topic/543619/Sigismund-I Veikiamas žmonos Žygimantas Senasis kvietės į Krokuvą Italijos menininkus ir skatino Italijos Renesanso lenkiškojo varianto raidą. Nors ir buvo uolus katalikas, tačiau toleravo stačiatikybę ir užtikrino apsaugą žydams. Iš pradžių griežtai priešinosi liuteronizmui, tačiau vėliau susitaikė su jo plitimu Lenkijoje.http://www.britannica.com/EBchecked/topic/543619/Sigismund-I.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Žygimantas Senasis · Žiūrėti daugiau »

Baladė

Baladė (iš – šoku) – poezijos žanras.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Baladė · Žiūrėti daugiau »

Baltai

Baltų genčių teritorija XII a. (pagal Mariją Gimbutienę) Baltų genčių teritorija apie V a. pr. Kr. ir vėliau (pagal Mariją Gimbutienę) Baltų genčių teritorijos įverčiai pagal archeologinius duomenis (mėlyna) ir hidronimus (raudona) Baltai – indoeuropiečių tautos ir etninės grupės, kalbančios ar kalbėjusios baltų kalbomis, kilusiomis iš baltų prokalbės.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Baltai · Žiūrėti daugiau »

Baltaragio malūnas

„Baltaragio malūnas, arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte“ (trumpiau „Baltaragio malūnas“) yra žymiausias Kazio Borutos kūrinys – apysaka, parašyta 1945 m., kuriame nepastebimai susipina dvi vaizdavimo plotmės: realioji ir tautosakinė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Baltaragio malūnas · Žiūrėti daugiau »

Baltarusių kalba

Baltarusių (gudų) kalba (Белару́ская мо́ва) – viena iš trijų rytų slavų kalbų, daugiausia paplitusi Baltarusijoje ir rytų Lenkijoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Baltarusių kalba · Žiūrėti daugiau »

Baltarusija

Baltarusijos Respublika (Baltarusija arba Gudija) yra žemyninė valstybė Rytų Europoje, tarp Lenkijos, Ukrainos, Rusijos, Latvijos ir Lietuvos.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Baltarusija · Žiūrėti daugiau »

Baltijos valstybės

Pabaltijys 1686 m. Baltijos valstybės, Pabaltijys – Lietuva, Latvija ir Estija.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Baltijos valstybės · Žiūrėti daugiau »

Balys Sruoga

Balys Sruoga (1896 m. vasario 2 d. Baibokuose, Vabalninko valsčius – 1947 m. spalio 16 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Balys Sruoga · Žiūrėti daugiau »

Barokas

Barokas (it. barocco – keistas, įmantrus) – kultūros epocha ir meno kryptis, XVII a. – XVIII a. I pusėje plitusi Europoje ir Lotynų Amerikoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Barokas · Žiūrėti daugiau »

Benediktas Januševičius

Januševičius Benediktas (g. 1973 m. vasario 2 Vilniuje) – Lietuvos poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Benediktas Januševičius · Žiūrėti daugiau »

Berlynas

Berlynas – Vokietijos sostinė ir didžiausias šalies miestas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Berlynas · Žiūrėti daugiau »

Bernardas Brazdžionis

Petrašiūnų kapinėse right Bernardas Brazdžionis (1907 m. vasario 2 d. Stebeikėliuose, Pumpėnų valsčius, Biržų apskritis – 2002 m. liepos 11 d. Los Andžele) – lietuvių prozininkas, poetas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, muziejininkas, literatūros kritikas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Bernardas Brazdžionis · Žiūrėti daugiau »

Biblija

Gutenbergo Biblija Biblija (– „knygos“) – krikščionių šventasis raštas, jų taip pat vadinamas Dievo Žodžiu arba Šventuoju Raštu, įvairių autorių raštų rinkinys, religinės dogmatikos ir pamaldų pagrindas, sudarantis žydų tikėjimo pagrindą.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Biblija · Žiūrėti daugiau »

Biržai

Biržai – miestas šiaurės Lietuvoje, Aukštaitijoje, Panevėžio apskrityje, 66 km į šiaurę nuo Panevėžio.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Biržai · Žiūrėti daugiau »

Birutė

Birutė (m. 1382 m. Brasta, Lietuva) – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio antroji žmona, žymiausio Lietuvos valdovo Vytauto motina.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Birutė · Žiūrėti daugiau »

Birutė Pūkelevičiūtė

Birutė Pūkelevičiūtė (g. 1923 m. rugpjūčio 12 d. Kaune, m.2007 m. rugsėjo 21 d.) poetė, romanistė, aktorė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Birutė Pūkelevičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Bitė Vilimaitė

Bitė Vilimaitė-Šukienė (1943 m. vasario 16 d. Lazdijuose – 2014 m. spalio 11 d. Alytuje) – Lietuvos rašytoja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Bitė Vilimaitė · Žiūrėti daugiau »

Bona Sforza

Bona Sforza d’Aragona (1494 m. vasario 2 d. Vidževanas, Italija – 1557 m. lapkričio 19 d. Baris, Italija) – Lenkijos karalienė ir Didžioji Lietuvos kunigaikštienė (nuo 1518 m.). Žygimanto Senojo žmona, Žygimanto Augusto motina.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Bona Sforza · Žiūrėti daugiau »

Bronius Krivickas

Bronius Krivickas (1919 m. lapkričio 17 d. Pervalkai, Pasvalio valsčius – 1952 m. rugsėjo 21 d. Raguvos miškas, palaidotas Putiliškiuose, Raguvos valsčius) – Lietuvos rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Bronius Krivickas · Žiūrėti daugiau »

Bronius Radzevičius

Bronius Radzevičius (1940 m. gruodžio 24 d. Radviliškyje – 1980 m. spalio 10 d. Vilniuje) – aštunto dešimtmečio Lietuvos prozininkas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Bronius Radzevičius · Žiūrėti daugiau »

Bunkeris

Bunkeris. Adrija, Albanija (perstatyta į restoraną) Bunkeris – gynybinis požeminis karinis įtvirtinimas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Bunkeris · Žiūrėti daugiau »

Butkų Juzė

Butkų Juzė (tikroji pavardė Juozas Butkus; 1893 m. liepos 21 d., senuoju stiliumi liepos 9 d. Pažvelsyje, Kulių valsčius, Telšių apskritis – 1947 m. balandžio 22 d. Klaipėdoje) – Lietuvos pedagogas, poetas, dramaturgas, žurnalistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Butkų Juzė · Žiūrėti daugiau »

Cenzūra

Cenzūra (.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Cenzūra · Žiūrėti daugiau »

Charles Baudelaire

Šarlis Bodleras Šarlis Bodleras (Charles Pierre Baudelaire, 1821 m. balandžio 9 d. Paryžiuje – 1867 m. rugpjūčio 31 d. Paryžiuje) – vienas žymiausių XIX a. prancūzų poetų, kritikas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Charles Baudelaire · Žiūrėti daugiau »

Dainius Gintalas

Dainius Gintalas (g. 1973 m. vasario 7 d. Slabadėlė, Alytaus raj.) – Lietuvos poetas, vertėjas, libretų autorius, literatūros ir meno kritikas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Dainius Gintalas · Žiūrėti daugiau »

Dalia Grinkevičiūtė

Dalia Grinkevičiūtė (1927 m. gegužės 28 d. Kaune – 1987 m. gruodžio 25 d. ten pat, palaidota Eigulių kapinėse) – Lietuvos gydytoja, rašytoja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Dalia Grinkevičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Danguolė Sadūnaitė

Danguolė Sadūnaitė (g. 1931 m. lapkričio 18 d. Amalių dv., Kauno aps.) - poetė, vertėja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Danguolė Sadūnaitė · Žiūrėti daugiau »

Danielius Kleinas

Danielius Kleinas (1609 m. gegužės 30 d. Tilžėje – 1666 m. lapkričio 28 d. ten pat) – Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos kūrėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Danielius Kleinas · Žiūrėti daugiau »

Danutė Kalinauskaitė

Danutė Kalinauskaitė, arba Danutė Dalia Kunickienė (g. 1959 m. spalio 31 d. Kaune) – Lietuvos rašytoja, eseistė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Danutė Kalinauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Daumantas

Daumantas (arba Domantas, m. apie 1285 m.) buvo Lietuvos didysis kunigaikštis, kuris valdė apie 1282–1285 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Daumantas · Žiūrėti daugiau »

Dekadentizmas

Dekadentizmas ( – pagal žurnalo „Décadent“ (1886–1889), suformulavusio prancūzų literatūros krypties programą, pavadinimą) – XIX a. pab. Vakarų Europos kultūros tendencija ir pasaulėjauta, kuriai būdingos dekadanso apraiškos.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Dekadentizmas · Žiūrėti daugiau »

Didaktinė literatūra

Didaktinė literatūra (– pamokomas) – kūriniai, kuriuose meninės raiškos priemonėmis siekiama pamokyti.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Didaktinė literatūra · Žiūrėti daugiau »

Dievų miškas (knyga)

Dievų miškas – memuarų knyga, parašyta 1945 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Dievų miškas (knyga) · Žiūrėti daugiau »

Dionizas Poška

Dionizo Poškos gimtinė Lėlaičiuose Dionizo Poškos ir jo žmonos Uršulės Sasnauskytės kapas Kaltinėnų kapinėse Dionizas Poška (1764 m. Lėlaičiuose (Telšių apylinkėse) – 1830 m.) – XIX a. lietuvių rašytojas, vienas žymiausių kultūros veikėjų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Dionizas Poška · Žiūrėti daugiau »

Donaldas Kajokas

Donaldas Kajokas (g. 1953 m. birželio 13 d. Prienuose) – Lietuvos rašytojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Donaldas Kajokas · Žiūrėti daugiau »

Donatas Banionis

Donatas Banionis (1924 m. balandžio 28 d. Kaune – 2014 m. rugsėjo 4 d. Vilniuje) – Lietuvos teatro, kino, televizijos aktorius, režisierius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Donatas Banionis · Žiūrėti daugiau »

Donatas Valančiauskas

Donatas Valančiauskas (g. 1968 m.) – literatas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Donatas Valančiauskas · Žiūrėti daugiau »

Dovilė Zelčiūtė

Dovilė Zelčiūtė (g. 1959 m. balandžio 30 d. Kaune) – lietuvių poetė, dramaturgė, eseistė, žurnalistė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Dovilė Zelčiūtė · Žiūrėti daugiau »

Dovydas

Paveikslas, vaizduojantis Dovydą su nugalėtu Galijotu (apie 1600 m., aut. Karavadžas) Karalius Dovydas ( – „mylimas“, g. apie 1037 m. pr. m. e. Betliejuje – m. apie 970 m. pr. m. e.) – pagal Bibliją buvo antrasis suvienytosios Izraelio karalystės karalius po Sauliaus (~1005–965 m. pr. m. e.). Jis apibūdinamas kaip karys, muzikantas ir poetas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Dovydas · Žiūrėti daugiau »

Drama

Drama (gr. Δρα´μα „darbas“, „kūrinys“, „veikalas“) – viena iš literatūros formų (šalia lyrikos ir epikos), kurioje įvykiai perduodami per veikėjų dialogus.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Drama · Žiūrėti daugiau »

Dresdenas

Dresdenas (arba Drezdenas) – miestas pietryčių Vokietijoje, Saksonijos žemės sostinė, įsikūrusi Elbės slėnyje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Dresdenas · Žiūrėti daugiau »

Eduardas Mieželaitis

Eduardas Mieželaitis (1919 m. spalio 3 d. Kareiviškyje, Stačiūnų valsčius, Joniškio apskritis – 1997 m. birželio 6 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, publicistas, vertėjas, komjaunimo bei partinis veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Eduardas Mieželaitis · Žiūrėti daugiau »

Edukacinė komisija

Мichailas Poniatovskis, Edukacinės komisijos pirmininkas 1776 m. Edukacinė komisija – Abiejų Tautų Respublikos už švietimo sistemą atsakinga institucija, įsteigta 1773 m. spalio 14 d., po to, kai buvo panaikintas Jėzuitų ordinas, tvarkęs LDK švietimo sistemą.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Edukacinė komisija · Žiūrėti daugiau »

Eglė Juodvalkė

Eglė Juodvalkė (Juodvalkytė g. 1950 m. sausio 28 d. Čikagoje) – JAV lietuvių poetė, žurnalistė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Eglė Juodvalkė · Žiūrėti daugiau »

Egzistencializmas

Egzistencializmas (iš  – egzistavimas, buvimas) – XX a. filosofijos kryptis, kuri individą, individualią patirtį ir jos unikalumą laikė žmogaus egzistencijos supratimo pagrindu.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Egzistencializmas · Žiūrėti daugiau »

Eilėdara

Eilėdara – eiliuotos kalbos garsinė sandara.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Eilėdara · Žiūrėti daugiau »

Ekologija

Eugenius Warming (1841-1924) – ekologijos, kaip mokslo disciplinos, pradininkas Ekоlogija (graikiškai οίκος – namas, būstas + λόγος – mokslas, žodis) – mokslas, tiriantis gyvųjų organizmų santykius su gyvenamąja aplinka, įskaitant tokius fizinius veiksnius (faktorius) kaip klimatas, geografinės sąlygos, gyvosios ir negyvosios gamtos sąveika.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Ekologija · Žiūrėti daugiau »

Ekspresionizmas

„Eduardo Kosmako portretas“ (aut. Egon Schiele) „Žvilgsnis į gatvelę“ (aut. August Macke) Ekspresionizmas (iš expression 'išreiškimas, išraiškingumas, išraiška') – XX a. pirmųjų 3 dešimtmečių avangardistinė Vakarų Europos dailės, literatūros, muzikos, architektūros ir teatro meno srovė, kuriai būdinga atviras, pabrėžtas autoriaus pasaulėjautos, emocijų, vizijų reiškimas, anarchistinės, pacifistinės ir antimiesčioniškos idėjos, apibendrinti, hiperbolizuoti, dažnai groteskiški vaizdai.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Ekspresionizmas · Žiūrėti daugiau »

Epas

Gilgamešą – vienas seniausių Epas – plačios apimties, dažniausiai eiliuotas pasakojamasis kūrinys apie legendinių ar istorinių laikų žygius, priklausantis epikos rūšiai.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Epas · Žiūrėti daugiau »

Epitetas

Epitetas (gr. πίθετον – epitheton) – žodis, palyginimas, aprašantis asmenį ar daiktą, sustiprinantis plastinę ir emocinę vaizdo išraišką.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Epitetas · Žiūrėti daugiau »

Esė

Esė ( – „bandymas“) – rašinys, straipsnis, kuriame autorius filosofuoja moralės, istorijos, politikos, meno temomis, kritiškai žvelgia į dabartį, būdingas subjektyvus vertinimas, laisvas stilius ir kompozicija.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Esė · Žiūrėti daugiau »

Eugenijus Ignatavičius

Eugenijus Ignatavičius (g. 1935 m. gegužės 8 d. Užraguvyje, dab. Paišlynys) – Lietuvos rašytojas, dramaturgas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Eugenijus Ignatavičius · Žiūrėti daugiau »

Eugenijus Matuzevičius

Eugenijus Matuzevičius (1917 m. gruodžio 24 d. Uriupinas, Volgogrado sritis, Rusija – 1994 m. birželio 20 d. Krinčinas, palaidotas Vilniuje) – Lietuvos poetas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Eugenijus Matuzevičius · Žiūrėti daugiau »

Evangelija

Evangèlija ( 'geroji naujiena, džiugi žinia') – tekstas, aprašantis Jėzaus gyvenimą.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Evangelija · Žiūrėti daugiau »

Ezopas

Ezopas (g. apie 620 m. pr. e. – m. apie 560 m. pr. m. e.) – žymus graikų filosofas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Ezopas · Žiūrėti daugiau »

Fašizmas

Fašizmas (itališkai fascismo) – politinė ideologija, masių judėjimai ir režimai, įsigalėję tarpukario Europoje (Italijoje, Vokietijoje ir kitur).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Fašizmas · Žiūrėti daugiau »

Fabijonas Neveravičius

Fabijonas Neveravičius (1900 m. liepos 19 d.; senuoju stiliumi liepos 6 d. Pužų dvare, Nemakščių valsčius, Raseinių apskritis – 1981 m. balandžio 17 d. Londone, Anglija) – prozininkas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Fabijonas Neveravičius · Žiūrėti daugiau »

Faustas Kirša

Faustas Kirša (1891 m. vasario 25, senuoju stiliumi vasario 13 d. Senadvaryje, Antalieptės valsčius, Novoaleksandrovsko apskritis, Rusijos imperija – 1964 m. sausio 5 d. Bostone) – lietuvių poetas, publicistas, Vilniaus konferencijos dalyvis.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Faustas Kirša · Žiūrėti daugiau »

Filomatai

250px Filomatai („mokslo mylėtojai“) – slapta anticarinė Vilniaus universiteto studentų draugija, veikusi 1817–1823 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Filomatai · Žiūrėti daugiau »

Filosofija

Viduramžių paveikslas vaizduojantis filosofiją ir septynis laisvuosius mokslus Filosofija (.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Filosofija · Žiūrėti daugiau »

Fiodoras Dostojevskis

Dostojevskis 1863 Paminklinė lenta Vilniuje Fiodoras Michailovičius Dostojevskis (1821 m. lapkričio 11 d., Maskva – 1881 m. vasario 9 d., Sankt Peterburgas, Rusija) – rusų literatūros klasikas, publicistas, filosofas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Fiodoras Dostojevskis · Žiūrėti daugiau »

Friedrich Nietzsche

Frydrichas Nyčė (1844 m. spalio 15 d. netoli Leipcigo, Prūsija – 1900 m. rugpjūčio 25 d.) – vokiečių filosofas ir rašytojas, vienas žymiausių „gyvenimo filosofijos" kūrėjų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Friedrich Nietzsche · Žiūrėti daugiau »

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861 m. kovo 18 d. Puziniškio dvare prie Smilgių, Panevėžio apskritis – 1943 m. birželio 14 d. Panevėžyje) – Lietuvos rašytoja, publicistė, visuomenės bei politinė veikėja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Gabrielė Petkevičaitė-Bitė · Žiūrėti daugiau »

Galijotas

Dovydas ir GalijotasGalijotas – filistinas, kurį, pasak Biblijos, nukovė Dovydas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Galijotas · Žiūrėti daugiau »

Genocidas

Genocidas – sąmoningas ir sistemingas žmonių naikinimas dėl jų priklausymo etninei, tautinei, religinei ar rasinei grupei.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Genocidas · Žiūrėti daugiau »

Gerasimas

Gerasimas (Herasimas, m. 1435 m. liepos 28 d. Vitebske) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės stačiatikių veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Gerasimas · Žiūrėti daugiau »

Germanizacija

Vokiečių kalbos regiono plėtra Germanizãcija (vokietinimas) – vokiečių tautos, kalbos ir kultūros platinimas bei plitimas; viena pagrindinių vokiečių liberaliosios filosofijos XIX amžiaus pradžioje idėjų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Germanizacija · Žiūrėti daugiau »

Giedra Radvilavičiūtė

Giedra Radvilavičiūtė (g. 1960 m. Panevėžyje) – Lietuvos prozininkė, eseistė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Giedra Radvilavičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Gintaras Beresnevičius

Gintaras Beresnevičius (1961 m. liepos 7 d. Kaune – 2006 m. rugpjūčio 6 d. Vilniuje) – lietuvių religijotyrininkas, etnologas, prozininkas, publicistas, eseistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Gintaras Beresnevičius · Žiūrėti daugiau »

Gintaras Grajauskas

Gintaras Grajauskas (g. 1966 m. vasario 19 d. Kapsuke, dab. Marijampolė) – poetas, dramaturgas, eseistas, prozininkas, dainų autorius ir atlikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Gintaras Grajauskas · Žiūrėti daugiau »

Gintaras Patackas

Gintaras Patackas (g. 1951 m. liepos 18 d. Kaune) – Lietuvos poetas, vertėjas, prozininkas, dramaturgas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Gintaras Patackas · Žiūrėti daugiau »

Glavlitas

Glavlitas (ГУОГТП (ГУОТ)) – cenzūros įstaiga, Vyriausioji valdyba literatūros ir meno reikalams, įsteigta 1922 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Glavlitas · Žiūrėti daugiau »

Gražina Cieškaitė

Gražina Cieškaitė (1951 m. rugpjūčio 30 d. Vabalninke, Biržų raj.) – lietuvių poetė, prozininkė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Gražina Cieškaitė · Žiūrėti daugiau »

Graikų kalba

Graikų kalba – geneologiškai izoliuota indoeuropiečių kalbų šeimos kalba.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Graikų kalba · Žiūrėti daugiau »

Gramatika

Gramatika – filologijos dalis, tirianti žodžių sandarą ir rašybą, taip pat stambesnius kalbinius vienetus (kalbos dalis, sakinio dalis).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Gramatika · Žiūrėti daugiau »

Groteskas

Groteskas – meninio vaizdavimo tipas, pagrįstas fantastika, komizmu, deriniais to, kas gražu ir bjauru, juokinga ir baisu, tikroviška ir neįmanoma.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Groteskas · Žiūrėti daugiau »

Henrikas Čigriejus

Henrikas Algis Čigriejus (1933 m. kovo 6 d. Vidugiriuose, Saločių valsčius – 2016 m. liepos 1 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Henrikas Čigriejus · Žiūrėti daugiau »

Henrikas Nagys

Henrikas Nagys (1920 m. spalio 12 d. Mažeikiuose – 1996 m. rugpjūčio 3 d. Monrealyje, Kanada) – Lietuvos poetas, literatūros ir meno kritikas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Henrikas Nagys · Žiūrėti daugiau »

Henrikas Radauskas

Henrikas Radauskas (1910 m. balandžio 23 d. Krokuvoje, Krokuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje – 1970 m. rugpjūčio 27 d. Vašingtone, JAV) – lietuvių poetas, vertėjas, pirmasis modernistas, egzodo autorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Henrikas Radauskas · Žiūrėti daugiau »

Herkus Kunčius

Herkus Kunčius (g. 1965 m. balandžio 18 d. Vilniuje) – Lietuvos prozininkas, dramaturgas, libretistas, eseistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Herkus Kunčius · Žiūrėti daugiau »

Hipiai

Vaivorykštės sambūryje“ Rusijoje, 2005 m. Hipiai – subkultūra, kilusi iš jaunimo judėjimo, prasidėjusio JAV septinto dešimtmečio pradžioje ir paplitusio visame pasaulyje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Hipiai · Žiūrėti daugiau »

Icchokas Meras

Icchokas Meras (g. 1934 m. spalio 8 d. Kelmėje – 2014 m. kovo 13 d. Tel Avive) – prozininkas, scenaristas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Icchokas Meras · Žiūrėti daugiau »

Ideologija

Ideologija (graikiškai – „idėjų mokslas“) tai pasaulėvaizdis, kuris remiasi kokia nors idėja kaip aksioma (teiginiu, kurio teisingumas neginčijamas, todėl yra pamatinis).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Ideologija · Žiūrėti daugiau »

Idilė

Idilė – literatūros žanras, kuriam būdingi trumpi, giedros nuotaikos lyriniai epiniai kūriniai, vaizduojantys ramų kaimo žmonių (paprastai piemenų, žemdirbių) gyvenimą.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Idilė · Žiūrėti daugiau »

Ieva Simonaitytė

Paminklas Priekulėje Ievos Simonaitytės memorialinis atvaizdas Vilniuje, Literatų gatvėje. Ieva Simonaitytė (Ewa Simoneit 1897 m. sausio 23 d. Vanaguose – 1978 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje, palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinėse) – Klaipėdos krašto rašytoja, autobiografinių apysakų ir romanų kūrėja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Ieva Simonaitytė · Žiūrėti daugiau »

Ievos Simonaitytės literatūrinė premija

Ievos Simonaitytės literatūrinė premija – literatūrinė premija, teikiama kasmet nuo 1987 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Ievos Simonaitytės literatūrinė premija · Žiūrėti daugiau »

Ignas Šeinius

Ignas Šeinius (tikr. Ignas Jurkūnas, po 1943 m., 1889 m. balandžio 3 d. Šeiniūnuose, Širvintų valsčius – 1959 m. sausio 15 d. Stokholme, Švedija) – lietuvių ir švedų rašytojas, Lietuvos diplomatas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Ignas Šeinius · Žiūrėti daugiau »

Ignotas Masalskis

Ignotas Jokūbas Masalskis (1726 m. liepos 30 d. – 1794 m. birželio 28 d.) – Vilniaus vyskupas, Verkių rūmų statytojas, Vilniaus katedros rekonstrukcijos fundatorius, pirmasis Edukacinės komisijos pirmininkas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Ignotas Masalskis · Žiūrėti daugiau »

Italija

290px Italija arba Italijos Respublika yra valstybė pietų Europoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Italija · Žiūrėti daugiau »

Izraelis

Izraelio Valstybė – žydų valstybė Artimuosiuose Rytuose, Viduržemio jūros rytuose.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Izraelis · Žiūrėti daugiau »

Jūratė Baranova

Jūratė Rubavičienė (Jūratė Baranova g. 1955 m. gruodžio 15 d., Biržuose) – filosofė, eseistė, literatūros kritikė, daugelio vadovėlių autorė, humanitarinių mokslų daktarė, nuo 2017 m. rugsėjo mėn VU Filosofijos instituto profesorė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jūratė Baranova · Žiūrėti daugiau »

Jėzuitai

Jėzaus Draugija (sutrumpintai SJ arba SI) – Romos katalikų vienuolių ordinas, įkurtas 1540 m. Ordino įkūrėjas – baskas Ignacas Lojola (1491 – 1556).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jėzuitai · Žiūrėti daugiau »

Jogaila

Jogaila (pilnai: Jogaila Algirdaitis; lenk.: Władysław II Jagiełło; Vladislovas II Jagiela; 1348 m. – 1434 m. birželio 1 d.) – Algirdo sūnus, Lietuvos didysis kunigaikštis (1377-1401), Rusijos valdovas ir tėvonis (Dux Magnus Lituanorum Russiaeque dominus et haerus naturalis) ir Lenkijos karalius (1386-1434). Pradėjo Lenkijos ir Lietuvos valdovų Jogailaičių dinastiją. Jogailos atliktas Lietuvos krikštas, skirtingai nuo trumpalaikio krikščionybės periodo Mindaugo valdymo laikais buvo nebegrįžtamas, šalis galutinai pasuko vesternizacijos keliu. Tuo pačiu Jogailos valdymo laikotarpis dalies istorikų vertinamas kaip lenkiškosios kultūros plitimo Lietuvoje pradžia. Tuo tarpu Lenkijoje Jogailos valdymas buvo Lenkijos „Aukso amžiaus“ pradžia. Kariniu požiūriu svarbiausias Jogailos valdymo laikotarpio laimėjimas buvo Vokiečių ordino sutriuškinimas Prūsijoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jogaila · Žiūrėti daugiau »

Jogailaičių dinastija

Jogailaičiai – Gediminaičių dinastijos atšaka, pradėta Jogailos, kurios atstovai 1377-1392 bei 1440-1572 valdė LDK, 1386-1572 Lenkijos karalystę, 1471-1526 Čekijos karalystę, 1440-1444 bei 1490-1526 metais Vengrijos karalystę.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jogailaičių dinastija · Žiūrėti daugiau »

Jonas Aistis

Jonas Aistis-Aleksandravičius (1904 m. liepos 7 d. Kampiškėse, Panemunės valsčiuje, Kauno apskrityje – 1973 m. birželio 13 d. Vašingtone, 2000 m. birželio 29 d. perlaidotas Rumšiškių kapinėse) – lietuvių lyrikas, eseistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Aistis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Avyžius

Jonas Avyžius (1922 m. gegužės 16 d. Medginuose, Joniškio valsčius – 1999 m. liepos 7 d. Vilniuje) – Lietuvių sovietinis rašytojas, publicistas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Avyžius · Žiūrėti daugiau »

Jonas Šulcas

Jonas Šulcas (g. ~1648 m. Katniavoje – m. 1710 m. Tilžėje) – kunigas, pirmosios pasaulietinio turinio knygos lietuvių kalba autorius (Ezopo pasakėčių vertimas).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Šulcas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Čečiotas

Jonas Čečiotas (1796 m. birželio 24 d. Malušicai prie Naugarduko, dab. Baltarusija – 1847 m. rugpjūčio 1 d., Druskininkai, palaidotas Ratnyčioje, dab. Druskininkų dalis) – Lietuvos visuomenės veikėjas, poetas, tautosakos rinkėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Čečiotas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Čekys

Jonas Čekys (iki 1939 m. Čeikauskas; 1916 m. gruodžio 22 d. Kaniūkuose, Dūkšto valsčius – 1999 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje, palaidotas Kaniūkuose) – Lietuvos žurnalistas, spaudos ir kultūros darbuotojas, vertėjas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Čekys · Žiūrėti daugiau »

Jonas Basanavičius

J. Basanavičiaus kapas Rasų kapinėse Palangoje Paminklinė lenta Vilniuje, Bokšto gatvėje Jonas Basanavičius (1851 m. lapkričio 23 d., Ožkabaliuose, Bartninkų valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1927 m. vasario 16 d., Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse.) – lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Basanavičius · Žiūrėti daugiau »

Jonas Biliūnas

Jonas Biliūnas (1879 m. balandžio 11 d. Niūronyse, Anykščių valsčius, Utenos apskritis – 1907 m. gruodžio 8 d. Zakopanėje, Lenkija) – XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių prozininkas, publicistas, lyrinės prozos pradininkas Lietuvoje, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Biliūnas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Bretkūnas

Jonas Bretkūnas (1536 m. Bambliuose, netoli Bartų Romuvos – 1602 m. spalio 1 d. Karaliaučiuje) – vienas lietuvių raštijos pradininkų, religinių raštų rengėjas, Biblijos vertėjas, istorikas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Bretkūnas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Jablonskis

Jonas Jablonskis ant 5 litų banknoto Jonas Jablonskis (slapyvardis Rygiškių Jonas, 1860 m. gruodžio 30 d. Kubilėliuose, Šakių raj. – 1930 m. vasario 23 d. Kaune) – Lietuvos kalbininkas, norminęs literatūrinę lietuvių kalbą.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Jablonskis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Juškaitis

Jonas Juškaitis (g. 1933 m. gegužės 30 d. Kuturiuose, Jurbarko valsčius) – Lietuvos poetas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Juškaitis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Mačys-Kėkštas

Jono Mačio-Kėkšto kapas Prienų kapinėse Jonas Mačys-Kėkštas (1867 m. Ingavangyje, Klebiškio valsčius – 1902 m. gruodžio 15 d. Niujorke, JAV) – Lietuvos poetas, publicistas, redaktorius, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Mačys-Kėkštas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Marcinkevičius (1900)

Jonas Marcinkevičius (1900 m. gruodžio 26 d. Radviliškis – 1953 m. liepos 31 d. Vilnius) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, dramaturgas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Marcinkevičius (1900) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Mekas

Jonas Mekas (g. 1922 m. gruodžio 24 d. Semeniškiuose, Papilio valsčius, Biržų apskritis) – lietuvių kilmės JAV filmų kūrėjas, menininkas ir kuratorius, dažnai vadinamas amerikietiškojo avangardo kino krikštatėviu.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Mekas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Mikelinskas

Jonas Mikelinskas (1922 m. gegužės 6 d. Žadeikėliai, Pasvalio valsčius – 2015 m. sausio 25 d. Vilnius) – Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, rašytojas, pedagogas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Mikelinskas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Radvanas

Radviliados“ knygos puslapis, 1592 m. Jonas Radvanas (apie XVI a. vidurį – 1592 m.) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Renesanso epochos poetas, evangelikas, reformatas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jonas Radvanas · Žiūrėti daugiau »

Josifas Stalinas

Josifas Stalinas (nuo  – „plienas“; 1879 m. gruodžio 21 d. Goryje, Gruzijoje – 1953 m. kovo 5 d. Maskvoje, Kuncevo viloje; tikroji pavardė Džiugašvilis) – Tarybų Sąjungos politinis veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Josifas Stalinas · Žiūrėti daugiau »

Jotvingių premija

Jotvingių premija – literatūrinė premija, 1985 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jotvingių premija · Žiūrėti daugiau »

Judita Vaičiūnaitė

Viktorija Judita Vaičiūnaitė (1937 m. liepos 12 d. Kaune – 2001 m. vasario 11 d. Vilniuje) – XX a. antrosios pusės lietuvių poetė, modernistė ir vertėja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Judita Vaičiūnaitė · Žiūrėti daugiau »

Julius Kaupas

Julius Viktoras Kaupas (1920 m. kovo 6 d. Kaune – 1964 m. kovo 1 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos gydytojas, rašytojas, urbanistinės pasakos pradininkas lietuvių literatūroje, eseistas, literatūros kritikas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Julius Kaupas · Žiūrėti daugiau »

Jungtinės Amerikos Valstijos

Jungtinės Amerikos Valstijos (sutrumpintai JAV arba Jungtinės Valstijos; ang. The United States of America, sutrumpintai USA) – valstybė Šiaurės Amerikoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jungtinės Amerikos Valstijos · Žiūrėti daugiau »

Juozapas Ignotas Kraševskis

Juozapas Ignotas Kraševskis (1812 m. liepos 28 d. Varšuvoje – 1887 m. kovo 19 d. Ženevoje, palaidotas Krokuvoje) – lenkų istorikas, rašytojas, kritikas ir publicistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozapas Ignotas Kraševskis · Žiūrėti daugiau »

Juozapas Silvestras Dovydaitis

Juozapas Silvestras Dovydaitis (1826 m. sausio 12 d. Mantviliškiai, Šiaulėnų valsčius – 1883 m. sausio 9 d. Alūksta) – Lietuvos kunigas, rašytojas, pedagogas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozapas Silvestras Dovydaitis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Aputis

Juozas Aputis (1936 m. birželio 8 d. Balčiuose, Raseinių rajonas – 2010 m. vasario 28 d. Vilniuje) – lietuvių prozininkas, vertėjas, redaktorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozas Aputis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Žlabys-Žengė

Juozas Žlabys-Žengė (1899 m. gegužės 2 d. Gimbūčiuose, Skaisgirio valsčius, Šiaulių apskritis – 1992 m. lapkričio 9 d. Kaune, palaidotas Žagarėje) – Lietuvos poetas, prozininkas, publicistas, žurnalistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozas Žlabys-Žengė · Žiūrėti daugiau »

Juozas Baltušis

Juozas Baltušis (tikr. Albertas Juozėnas, 1909 m. balandžio 27 d., senuoju stiliumi balandžio 14 d. Rygoje – 1991 m. vasario 4 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.) – Lietuvos rašytojas, radijo ir spaudos darbuotojas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozas Baltušis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Erlickas

Juozas Erlickas (1953 m. kovo 3 d. Svirkančiuose, Akmenės raj.) – lietuvių rašytojas, poetas, publicistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozas Erlickas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Girnius

Juozas Girnius (1915 m. gegužės 23 d. Sudeikiuose, Utenos apskritis – 1994 m. rugsėjo 13 d. Bostone. 1995 m. liepos 1 d. jo palaikai perlaidoti Sudeikiuose.) – lietuvių filosofas egzistencialistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozas Girnius · Žiūrėti daugiau »

Juozas Grušas

Juozas Grušas (1901 m. lapkričio 29 d. Žadžiūnuose, Šiaulių valsčius – 1986 m. gegužės 21 d. Kaune) – Lietuvos dramaturgas, prozininkas, vertėjas, eseistas, kultūros veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozas Grušas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Keliuotis

Juozas Keliuotis (1902 m. rugsėjo 4 d. Joniškyje, Rokiškio valsčius – 1983 m. kovo 25 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, rašytojas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozas Keliuotis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Lukša-Daumantas

Juozas Lukša-Daumantas (slapyvardžiai: Juozas Lukša-Vytis, Skirmantas, Kazimieras, Araminas, Kęstutis, Skrajūnas, Miškinis, Daumantas, S. Mykolaitis, 1921 m. rugpjūčio 10 d. Juodbūdyje, Marijampolės apskritis – 1951 m. rugsėjo 4 d. Kauno rajonas) – Lietuvos rezistentas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozas Lukša-Daumantas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Paukštelis

Juozas Paukštelis (tikroji pavardė Ptašinskas, 1899 m. kovo 2 d. Titoniuose, Linkuvos valsčius, Panevėžio apskritis – 1981 m. liepos 20 d. Kėdainiuose) – Lietuvos rašytojas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozas Paukštelis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Tumas-Vaižgantas

Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 m. rugsėjo 20 d. Maleišiuose, Svėdasų valsčius – 1933 m. balandžio 29 d. Kaune) – Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozas Tumas-Vaižgantas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Tysliava

Juozas Tysliava (1902 m. lapkričio 1 d. Geisteriškiuose, Keturvalakių valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1961 m. lapkričio 11 d. Brukline) – Lietuvos poetas, vertėjas, žurnalistas, leidėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Juozas Tysliava · Žiūrėti daugiau »

Jurbarkas

Jurbarkas () – miestas vakarų Lietuvoje, Tauragės apskrityje, dešiniajame Nemuno krante.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jurbarkas · Žiūrėti daugiau »

Jurga Ivanauskaitė

Jurga Ivanauskaitė (1961 m. lapkričio 14 d. Vilniuje – 2007 m. vasario 17 d. Vilniuje) – Lietuvos prozininkė, eseistė, poetė, dramaturgė, dailininkė, keliautoja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jurga Ivanauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Baltrušaitis (1873)

Aleksandras Skriabinas su Jurgiu Baltrušaičiu 1913 m. Aleksandro Skriabinio ir Jurgio Baltrušaičio labdaros koncerto afiša Jurgis Baltrušaitis (1873 m. gegužės 2 d. Paantvardyje, Jurbarko valsčius – 1944 m. sausio 3 d. Paryžiuje, palaidotas Mon Ružo kapinėse) – Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jurgis Baltrušaitis (1873) · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Jankus

Jurgis Jankus (1906 m. rugpjūčio 9 d. Biliūnai, Baisogalos valsčius – 2002 m. birželio 12 d. Ocean City prie Vašingtono; palaidotas Ročesteryje, JAV) – Lietuvos rašytojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jurgis Jankus · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Kunčinas

Jurgis Kunčinas (1947 m. sausio 13 d. Alytuje – 2002 m. gruodžio 13 d. Vilniuje) – poetas, eseistas, vertėjas, vienas žymiausių lietuvių prozininkų po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jurgis Kunčinas · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Mačiūnas

Jurgis Mačiūnas (1931 m. lapkričio 8 d. Kaune – 1978 m. gegužės 9 d. Bostone, JAV) – lietuvių kilmės menininkas, vienas iš Fluxus judėjimo pradininkų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jurgis Mačiūnas · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Savickis

Jurgis Savickis Norvegijoje Jurgis Savickis (1890 m. gegužės 4 d. Pagausančio dvaras, Ariogalos valsčius, Rusijos imperija – 1952 m. gruodžio 22 d. Rokabrunas, Ero departamentas, Langedokas-Rusijonas, Prancūzija) – lietuvių diplomatas, ekspresionistas, modernizmo krypties rašytojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jurgis Savickis · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Zauerveinas

Jurgis Zauerveinas (Georg Sauerwein, slapyvardis – Girėnas, 1831 m. sausio 15 d. Hanoveryje, Vokietija – 1904 m. gruodžio 16 d. Kristianijoje, dab. Oslas, Norvegija, palaidotas Gronau, Vokietija) – sorbų kilmės poliglotas, filosofijos daktaras, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, poetas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Jurgis Zauerveinas · Žiūrėti daugiau »

Justinas Marcinkevičius

Laukiantys eilėje pagerbti Lietuvos mokslų akademijoje pašarvotą poetą Justiną Marcinkevičių. Vilnius, Gedimino prospektas, 2011-02-18 Justinas Marcinkevičius (1930 m. kovo 10 d. Važatkiemyje, Prienų valsčius – 2011 m. vasario 16 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, dramaturgas, vertėjas, akademikas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Justinas Marcinkevičius · Žiūrėti daugiau »

Kaip užsiauginti baimę

„Kaip užsiauginti baimę“ – lietuvių rašytojos Jurgos Ivanauskaitės novelių ir apsakymų knyga, išleista 1989 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kaip užsiauginti baimę · Žiūrėti daugiau »

Kalvinizmas

Jonas Kalvinas Kalvinizmas – krikščioniškosios teologijos sistema bei požiūris į krikščioniškąjį gyvenimą, suformuluotas XVI a. protestanto Jono Kalvino ir jo bei Kalvino Šventojo Rašto interpretacijos šalininkų ir pasekėjų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kalvinizmas · Žiūrėti daugiau »

Karaliaučius

Karaliaučius, iki 1255 m. Tvanksta, 1946 m. liepos 4 d. vokiško pavadinimo buvo atsisakyta ir dabartinis miestas oficialiai perpavadintas Kaliningradu, kuris vėliau visomis kalbomis oficialiai taip pradėtas vadinti.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Karaliaučius · Žiūrėti daugiau »

Karolina Praniauskaitė

Karolina Praniauskaitė (pati pasirašinėjo, 1828 m. sausio 18 d. – 1859 m. gegužės 26 d.) – žemaičių poetė ir vertėja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Karolina Praniauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Katalikybė

Katalikybės išpažinimas valstybėse (proc.) Katalikybė („bendras“) – Katalikų bažnyčios mokymo turinys, tikėjimo, moralės, religinio gyvenimo ir normų visuma, jų praktinis taikymas ir plėtojimas, stambiausia Krikščionybės šaka.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Katalikybė · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Simonavičius

Kazimieras Semenavičius (kartais Simonavičius; apie 1600 m. balandžio 18 d. – apie 1651 m.) – artilerijos inžinierius, raketų išradėjas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras ir karininkas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kazimieras Simonavičius · Žiūrėti daugiau »

Kazys Almenas (1935)

Kazys Almenas (1935 m. balandžio 11 d. – 2017 m. spalio 7 d.) – Lietuvos rašytojas, inžinierius, fizikas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kazys Almenas (1935) · Žiūrėti daugiau »

Kazys Binkis

Kazys Binkis (1893 m. lapkričio 16 d. Gudelių sodžiuje, Papilio valsčius, Biržų apskritis, Rusijos imperija – 1942 m. balandžio 27 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – lietuvių poetas, rašytojas, žurnalistas, dramaturgas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kazys Binkis · Žiūrėti daugiau »

Kazys Boruta

Kazys Boruta (1905 m. sausio 6 d. Kūlokuose, Liudvinavo valsčius – 1965 m. kovo 9 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, poetas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kazys Boruta · Žiūrėti daugiau »

Kazys Bradūnas

Kazys Bradūnas (1917 m. vasario 11 d. Kiršuose, Alvito valsčius, Vilkaviškio apskritis – 2009 m. vasario 9 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse) – lietuvių poetas, publicistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kazys Bradūnas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Jakubėnas

Kazys Jakubėnas (1908 m. vasario 10 d. Kaušiškėse, Papilio valsčius, dab. Biržų raj. – 1950 m. sausio 8 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, vertėjas, pasipriešinimo dalyvis.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kazys Jakubėnas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Jankauskas

Kazys Jankauskas (1906 m. lapkričio 24 d. Šiauliuose – 1996 m. gegužės 1 d. Kaune) – Lietuvos prozininkas, vertėjas, bibliotekininkas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kazys Jankauskas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Puida

Kazys Aleksandras Puida (1883 m. kovo 19 d. Šėtijuose, Lekėčių valsčius – 1945 m. sausio 23 d. Nausėduose, prie Babtų, palaidotas Panevėžiuke) – lietuvių rašytojas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kazys Puida · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis

Kęstutis (apie 1297 m. − 1382 m. rugpjūčio 15 d.) – LDK submonarchas (nuo 1337(?) ar 1345 iki 1381 m.) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1381–1382 m.). Gedimino sūnus, didžiųjų kunigaikščių Vytauto ir Žygimanto tėvas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kęstutis · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Navakas

Kęstutis Navakas (g. 1964 m. vasario 24 d. Šeimyniškiuose, Utenos rajonas) – Lietuvos poetas, eseistas, literatūros kritikas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kęstutis Navakas · Žiūrėti daugiau »

Keturi vėjai

Keturi vėjai – avangardinės literatūros kūrėjų futuristų žurnalas, 1924–1928 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Keturi vėjai · Žiūrėti daugiau »

Keturvėjininkai

Keturvėjininkai − XX a. 3 dešimtmečio Lietuvos rašytojų avangardistų grupė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Keturvėjininkai · Žiūrėti daugiau »

KGB

KGB (rus. КГБ, Комитет Государственной Безопасности, (prie SSRS Ministrų Tarybos) – Sovietų Sąjungos specialioji tarnyba, įkurta 1954 m. kovo 13 d. dekretu, pagal kurį perėmė atitinkamas Vidaus reikalų ministerijos tarnybas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir KGB · Žiūrėti daugiau »

Kipras

Kipras, oficialiai − Kipro respublika − valstybė ir sala Viduržemio jūros rytuose, esanti į pietus nuo Turkijos ir į vakarus nuo Sirijos bei Libano.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kipras · Žiūrėti daugiau »

Kirilica

Kirilica, taip pat kirilika arba azbuka – yra abėcėlinė rašto sistema sukurta IX a. pabaigoje Bulgarijoje graikų rašto pagrindu ir pradžioje skirta rašyti senąja bažnytine slavų kalba.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kirilica · Žiūrėti daugiau »

Klaipėda

Klaipėda – trečiasis pagal dydį Lietuvos miestas, Kuršių marių ir Baltijos jūros susiliejimo vietoje, Pajūrio žemumoje prie Dangės žiočių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Klaipėda · Žiūrėti daugiau »

Knut Hamsun

Knutas Hamsunas (1890) Knutas Hamsunas (tikroji pavardė Pedersenas, 1859 m. rugpjūčio 4 d. – 1952 m. vasario 19 d.) – žymus norvegų rašytojas, impresionistas, savo literatūrinę veiklą pradėjęs po ilgų klajonių JAV.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Knut Hamsun · Žiūrėti daugiau »

Knygnešystė

Knygnešių sienelė Motiejus Valančius Knygnešystė – XIX a. Lietuvos istorijos fenomenas, nukreiptas prieš carinės Rusijos vykdytą lietuviškos spaudos ir raidyno draudimo politiką, trukusią 40 metų, pasireiškęs lietuviškų leidinių spausdinimu užsienyje, daugiausiai tuometinėje Prūsijoje, Mažojoje Lietuvoje bei Amerikoje, nelegaliu gabenimu per sieną ir platinimu.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Knygnešystė · Žiūrėti daugiau »

Komjaunimas

Komjaunimas arba Visasąjunginė Lenino komunistinio jaunimo sąjunga (VLKJS, rus. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи, ВЛКСМ) – visuomeninė politinė jaunimo organizacija, įkurta 1918 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Komjaunimas · Žiūrėti daugiau »

Komunistų partija

Komunistų partija – partija, siekianti komunizmo.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Komunistų partija · Žiūrėti daugiau »

Konstantinas Sirvydas

Konstantinas Sirvydas Konstantinas Sirvydas (senuosiuose šaltiniuose dažnai buvo rašoma ir Širvydas) (1579–1631 m. rugpjūčio 23 d.) SJ, – vienas lietuviškos raštijos pradininkų, leksikografas, pirmasis stambus lietuvių kalbininkas ir vienas žymiausių senųjų rašytojų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Konstantinas Sirvydas · Žiūrėti daugiau »

Kontrreformacija

Kontrreformacija, arba katalikiškoji reformacija, buvo judėjimas Katalikų bažnyčios viduje, siekęs sustabdyti protestantizmo plitimą reformuojant Katalikų bažnyčią bei persekiojant eretikus.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kontrreformacija · Žiūrėti daugiau »

Kornelijus Platelis

Kornelijus Platelis (g. 1951 m. sausio 22 d. Šiauliuose) – Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, valsybės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kornelijus Platelis · Žiūrėti daugiau »

Kostas Korsakas

Kostas Korsakas (1909 m. spalio 5 d. Pašvitinyje, Pakruojo valsčius – 1986 m. lapkričio 22 d. Vilniuje) – Lietuvos literatūros tyrinėtojas ir kritikas, poetas, vertėjas, filologijos daktaras, akademikas, profesorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kostas Korsakas · Žiūrėti daugiau »

Kostas Ostrauskas (1926)

Kostas Ostrauskas (slapyvardis Andrius Baltaragis, 1926 m. balandžio 5 d. Veiveriuose – 2012 m. sausio 9 d. JAV) – Lietuvos ir JAV dramaturgas, literatūros istorikas, kritikas, žurnalistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kostas Ostrauskas (1926) · Žiūrėti daugiau »

Kristijonas Donelaitis

Kristijono Donelaičio skulptūra Tolminkiemio bažnyčios rūsyje „Metų“ faksimilė Kristijonas Donelaitis (1714 m. sausio 1 d. Lazdynėliai, Gumbinės apskritis, Prūsijos karalystė – 1780 m. vasario 18 d. Tolminkiemis, palaidotas Tolminkiemio bažnyčioje) – evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės literatūros pradininkas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kristijonas Donelaitis · Žiūrėti daugiau »

Krokuva

Šv. Marijos bazilika Žalgirio mūšiui atminti Krokuva – miestas-apskritis, Mažosios Lenkijos vaivadijos administracinis centras, išsidėstęs Vyslos aukštupyje pietų Lenkijoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Krokuva · Žiūrėti daugiau »

Kultūra

Kultūra ( – apdirbimas, ugdymas, lavinimas, tobulinimas, garbinimas).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Kultūra · Žiūrėti daugiau »

Laimonas Tapinas

Jonas Laimonas Tapinas (g. 1944 m. birželio 6 d. Palangoje) – Lietuvos rašytojas, vertėjas, žurnalistas, kino istorikas ir kritikas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Laimonas Tapinas · Žiūrėti daugiau »

Laura Sintija Černiauskaitė

Laura Sintija Černiauskaitė (g. 1976 m. gruodžio 8 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytoja, žurnalistė, poetė ir dramaturgė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Laura Sintija Černiauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Laurynas Ivinskis

Laurynas Ivinskis (1810 m. rugpjūčio 15 d. Bambaluose, Užvenčio valsčius – 1881 m. liepos 29 d. Milvyduose, palaidotas Kuršėnuose) – poetas, publicistas, vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas, liaudies švietėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Laurynas Ivinskis · Žiūrėti daugiau »

Lazdynų Pelėda

Lazdynų Pelėda – pseudonimas, kuriuo pasirašinėjo seserys rašytojos: Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė (1867 m. rugsėjo 16 d. Paragiuose – 1926 m. kovo 15 d. ten pat) ir Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė (1872 m. gegužės 15 d. Šiauliuose – 1957 m. liepos 19 d. Kaune).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lazdynų Pelėda · Žiūrėti daugiau »

Leidykla

Leidykla – įmonė, rengianti spaudai ir leidžianti leidinius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Leidykla · Žiūrėti daugiau »

Lenino premija

Lenino premijos medalis TSRS pašto ženklas, 1958 m. Lenino premija – viena iš aukščiausių TSRS valstybinių apdovanojimų už žymiausius mokslo, technikos, literatūros, meno ir architektūros pasiekimus.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lenino premija · Žiūrėti daugiau »

Lenkų kalba

220px šiaurėje) kalbų išplitimas 1880 metais (šviesiai žalia spalva) Lenkų kalba (język polski, polszczyzna) – viena iš vakarų slavų kalbų, priklauso lechų pogrupiui, kurią vartoja lenkai.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lenkų kalba · Žiūrėti daugiau »

Leonardas Gutauskas

Leonardas Gutauskas (g. 1938 m. lapkričio 6 d. Kaune) – Lietuvos rašytojas, tapytojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Leonardas Gutauskas · Žiūrėti daugiau »

Levas Karsavinas

Memorialinė lenta Vilniaus universitete Atminimo lenta Kaune Levas Karsavinas (1882 m. gruodžio 1 d. Sankt Peterburge – 1952 m. liepos 12 d. Abezėje, Komija, Rusija) – Rusijos ir Lietuvos kultūros istorikas, filosofas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Levas Karsavinas · Žiūrėti daugiau »

Lietuva

Lietuva – oficialiai vadinama Lietuvos Respublika (LR; Lietuva) – yra demokratinė respublika Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuva · Žiūrėti daugiau »

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba – daugiausia vartotojų turinti rytų baltų kalba.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuvių kalba · Žiūrėti daugiau »

Lietuvių liaudies dainos

Lietuvių liaudies dainos – lietuvių liaudies muzikinės kultūros dalis, vokalinė muzika.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuvių liaudies dainos · Žiūrėti daugiau »

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Priekinis fasadas Galinis fasadas Vidaus puošybos detalė Interjero fragmentas Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas – mokslo institutas Vilniuje, Antakalnio g. 6, buvusiuose Vileišių rūmuose Antakalnyje, atliekantis fundamentinius ir taikomuosius lietuvių literatūros ir tautosakos tyrimus.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas · Žiūrėti daugiau »

Lietuvių tautosaka

Lietuvių tautosaka – anoniminė sakytinė didelio žmonių kolektyvo kūryba, kuria buvo siekiama išsaugoti tradicijas ir perduoti jas tolesnėms kartoms.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuvių tautosaka · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (apie 1570 m.). Abiejų Tautų Respublikos teritorija 1619 m. žemėlapyje, kuriame pavaizduotos dabartinės sienos LDK administracinis suskirstymas XVII a. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė – XIII-XVIII a. gyvavusi feodalinė valstybė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos Helsinkio grupė

Lietuvos Helsinkio grupė (piln. Helsinkio susitarimų vykdymui remti Lietuvos visuomeninė grupė) – Lietuvos disidentų organizacija, veikusi 1975–1983 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuvos Helsinkio grupė · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos – premijos, kasmet skiriamos siekiant skatinti kūrėjų kūrybą, įvertinti reikšmingiausius kultūros ir meno kūrinius, Lietuvos ir pasaulio lietuvių bendruomenės kūrėjų sukurtus per pastaruosius septynerius metus.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis

Sąjūdžio logotipas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio būstinė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (LPS) – visuomeninis judėjimas, siekęs ir sėkmingai įgyvendinęs Lietuvos valstybingumo atkūrimą 1990 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos rašytojų sąjunga

Lietuvos rašytojų sąjunga Lietuvos rašytojų sąjunga – visuomeninė organizacija Lietuvoje, atstovaujanti įvairių žanrų rašytojams ir koordinuojanti jų veiklą bei užsiimanti leidyba.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuvos rašytojų sąjunga · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos Statutai

Lietuvos Statutai – trys teisinių dokumentų rinkiniai, teisynai, sukurti XVI a. ir apibrėžę LDK teisinės sistemos pagrindą iki pat 1840 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuvos Statutai · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos TSR liaudies rašytojas

Lietuvos SSR liaudies rašytojas – valstybinis Lietuvos SSR apdovanojimas (garbės vardas), teikiamas 1957–1990 m. ypač pasižymėjusiems Lietuvos rašytojams.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuvos TSR liaudies rašytojas · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos TSR valstybinė premija

LTSR valstybinė premija – Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausias įvertinimas už Lietuvoje atliktus žymius mokslo ir technikos darbus, socialistinio lenktyniavimo laimėjimus, literatūros ir meno kūrinius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lietuvos TSR valstybinė premija · Žiūrėti daugiau »

Literatūra ir menas

1967 m. gruodžio 30 d. Literatūra ir menas – Rašytojų sąjungos savaitraštis 1970 m. birželio 13 d. Literatūra ir menas – kūrybinių sąjungų savaitraštis 1978 m. liepos 1 d. Literatūra ir menas Literatūra ir menas – Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis, nuo 1946 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Literatūra ir menas · Žiūrėti daugiau »

Lituanica

Lituanica – lietuvių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno valdomas eksperimentinis lėktuvas, 1933 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lituanica · Žiūrėti daugiau »

Liudas Dovydėnas

Liudas Dovydėnas (1906 m. sausio 14 d. Trumpiškis, Panemunio valsčius – 2000 m. liepos 4 d. Vilnius, palaidotas Antakalnio kapinėse, Rašytojų kalnelyje) – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, vienas produktyviausių prieškario Lietuvos kūrėjų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Liudas Dovydėnas · Žiūrėti daugiau »

Liudas Gira

Liudas Gira (1884 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje – 1946 m. liepos 1 d. Vilniuje, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse) – lietuvių poetas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas, prieštaringai vertinamas kultūros ir sovietinės valdžios veikėjas, prisidėjęs prie Lietuvos okupacijos.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Liudas Gira · Žiūrėti daugiau »

Livonijos karas

Livonijos karas (1558–1583) buvo ilga karų serija tarp Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės ir jos vakarinių kaimynų (Danijos-Norvegijos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lenkijos karalystės ir Švedijos karalystės) dėl buvusio Livonijos ordino teritorijos kontrolės.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Livonijos karas · Žiūrėti daugiau »

Lotynų kalba

Lotynų kalba (tariama) – indoeuropiečių šeimos kalba, priklausanti italikų kalbų grupei, visų romanų kalbų prokalbė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lotynų kalba · Žiūrėti daugiau »

Luckas

Luckas – vienas seniausių Ukrainos miestų, Voluinės srities administracinis centras.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Luckas · Žiūrėti daugiau »

Lyrika

Lyrika – literatūros rūšis, perteikianti jausmus ir mintis.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Lyrika · Žiūrėti daugiau »

Maironis

Maironis (tikroji pavardė Jonas Mačiulis, 1862 m. spalio 21 d. (pagal Julijaus kalendorių) Pasandravio dvare, Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje. – 1932 m. birželio 28 d. Kaune) – kunigas, profesorius; XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poetas, parašęs tokius Lietuvoje žymius kūrinius kaip „Trakų pilis“, „Lietuva Brangi“ ir daugelį kitų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Maironis · Žiūrėti daugiau »

Malda

Malda – kreipimasis į Dievą, bendravimas su Juo ir Jo šlovinimas, prašymas atleisti ir padėti bei padėka už tai.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Malda · Žiūrėti daugiau »

Mamertas Indriliūnas

Mamertas Indriliūnas (1920 m. sausio 28 d. Gataučiai, Vabalninko valsčius – 1945 m. kovo 21 d. Leliškiai prie Krinčino) – Lietuvos rašytojas, partizanas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Mamertas Indriliūnas · Žiūrėti daugiau »

Marcelijus Martinaitis

Marcelijus Teodoras Martinaitis (1936 m. balandžio 1 d. Paserbentyje, Raseinių rajonas – 2013 m. balandžio 5 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Marcelijus Martinaitis · Žiūrėti daugiau »

Marius Ivaškevičius

Marius Ivaškevičius (g. 1973 m. kovo 26 d. Molėtuose) – Lietuvos prozininkas, dramaturgas, kino scenaristas, režisierius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Marius Ivaškevičius · Žiūrėti daugiau »

Marius Katiliškis

Marius Katiliškis (iki 1949 m. Albinas Marius Vaitkus; 1914 m. rugsėjo 15 d. Gruzdžiuose, Kauno gubernija – 1980 m. gruodžio 17 d. Lemonte, Čikagos priemiestis) – Lietuvos išeivijos rašytojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Marius Katiliškis · Žiūrėti daugiau »

Markas Zingeris

Markas Zingeris (g. 1947 m. sausio 2 d.) – Lietuvos rašytojas, poetas, publicistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Markas Zingeris · Žiūrėti daugiau »

Marksizmas

Karlas Marksas Marksizmas – filosofija ir pasaulėžiūra, sukurta K. Markso ir F. Engelso, apimanti įvairias XIX, XX ir XXI amžiaus mokyklas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Marksizmas · Žiūrėti daugiau »

Martynas Mažvydas

Gedimino Jakūbonio skulptūra Martyno Mažvydo bibliotekoje Kazio Kisieliaus skulptūra Martyno Mažvydo bibliotekoje Katekizmas 1549 m. išleisti Martyno Mažvydo vertimai „Giesmės krikščioniškos“, Pirmoji dalis – 1566 m. Lietuvos banko 50 litų moneta, skirta Mažvydo Katekizmo – pirmosios lietuviškos knygos 450-osioms metinėms (1997 m.) Martynas Mažvydas Vaitkūnas (apie 1520 m. – 1563 m. gegužės 21 d. Ragainėje, Mažoji Lietuva) – XVI a. – lietuvių rašytojas, pirmosios lietuviškos knygos – „Katekizmo“ autorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Martynas Mažvydas · Žiūrėti daugiau »

Martyno Mažvydo katekizmas

Katekizmas thumb Katekizmas – pirmoji išspausdinta lietuviška knyga.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Martyno Mažvydo katekizmas · Žiūrėti daugiau »

Maskva

Maskva – Rusijos Federacijos sostinė, Maskvos srities ir stambus kultūros centras.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Maskva · Žiūrėti daugiau »

Matas Pretorijus

Matas Pretorijus (g. ~1635 m. manoma Klaipėdoje – m. 1704 m. Veiherove) – vienas žymiausių Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorikų, etnografų, mitologų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Matas Pretorijus · Žiūrėti daugiau »

Meilė Lukšienė

Meilutė Julija Lukšienė–Matjošaitytė (1913 m. rugpjūčio 20 d. Vienoje – 2009 m. spalio 16 d.) – lietuvių literatūros tyrinėtoja, pedagogė, edukologė, habilituota socialinių mokslų daktarė, viena iš Tautinės mokyklos koncepcijos autorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Meilė Lukšienė · Žiūrėti daugiau »

Menas

Menas – tai žmogaus kūrybinės veiklos estetinė-sensualinė (grožinė-jutiminė) išraiška.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Menas · Žiūrėti daugiau »

Metafora

Metafora – leksinio stiliaus figūra, tropas, kai, remiantis daiktų panašumu, vieno daikto vardas, savybės priskiriamos kitam.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Metafora · Žiūrėti daugiau »

Mikalojus Daukša

Mikalojus Daukša (g. apie 1527 ar 1538 m. Babėnuose – 1613 m. vasario 16 d. Varniuose) – kunigas, humanistas, kontrreformacijos veikėjas, vienas lietuvių raštijos kūrėjų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Mikalojus Daukša · Žiūrėti daugiau »

Mikalojus Radvila Juodasis

Mikalojus Radvila Juodasis (1515 m. vasario 4 d. Nesvyžiuje –1565 m. gegužės 28 d. Lukiškėse) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, ir reformacijos veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Mikalojus Radvila Juodasis · Žiūrėti daugiau »

Mindaugas

Mindaugas (g. apie 1200 m. – 1263 m. rugsėjo 12 d.) – Lietuvos didysis kunigaikštis (~1236–1253 m.), taip pat pirmasis Lietuvos karalius (1253–1263 m.). Jo vainikavimo Lietuvos karaliumi diena yra Lietuvos Respublikos valstybinė šventė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Mindaugas · Žiūrėti daugiau »

Motiejus Kazimieras Sarbievijus

Motiejus Kazimieras Sarbievijus (1595 m. vasario 24 d. Sarbieve, Lenkija, Plocko vaiv. – 1640 m. balandžio 2 d.) – Lietuvos jėzuitų auklėtinis, karaliaus Vladislovo IV Vazos dvaro pamokslininkas, laikomas vienu iškiliausių Lietuvos baroko epochos poetų, rašęs lotynų kalba, populiarus XVII a. Europoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Motiejus Kazimieras Sarbievijus · Žiūrėti daugiau »

Motiejus Strijkovskis

Titulinis kronikos puslapis Motiejus Strijkovskis (g. apie 1547 m. sausio 12 d. – m. apie 1593 m.) – lenkų kilmės istorikas, poetas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Motiejus Strijkovskis · Žiūrėti daugiau »

Motiejus Valančius

Motiejus Kazimieras Valančius (1801 m. vasario 16 d. – 1875 m. gegužės 17 d.) (datos nurodytos pagal senąjį, Julijaus kalendorių) – Žemaičių vyskupas (1849–1875 m.), švietėjas, rašytojas, istorikas, blaivybės sąjūdžio organizatorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Motiejus Valančius · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Lietuvis

Mykolas Lietuvis (apie 1490–1560 m.) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštijos renesanso publicistas, diplomatas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Mykolas Lietuvis · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Olševskis

Mykolas Olševskis (Ališauskis, Alšauskas) 1712 - 1779 m. Buvo regulinių kanauninkų atgailos ordino kunigas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Mykolas Olševskis · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Pranciškus Karpavičius

Mykolas Pranciškus Karpavičius (1744 m. spalio 4 d. Kamenecas, dab. Bresto sr., Baltarusija – 1803 m. lapkričio 5 d. Berznykas, palaidotas Vygriuose) – Lietuvos vyskupas, teologas, 1794 m. sukilimo veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Mykolas Pranciškus Karpavičius · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Sluckis

Mykolas Sluckis (1928 m. spalio 20 d. Panevėžyje – 2013 m. vasario 25 d. Vilniuje) – lietuvių prozininkas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Mykolas Sluckis · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Vaitkus

Mykolas Vaitkus (1883 m. spalio 27 d. Gargždai – 1973 m. gegužės 20 d. Providensas, JAV) – Lietuvos rašytojas, kunigas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Mykolas Vaitkus · Žiūrėti daugiau »

Nacizmas

Svastika, nacių simbolis Nacizmas, nacionalsocializmas, hitlerizmas – totalitarinė Vokietijos politinės partijos NSDAP, susikūrusios 1919 m. ir valdžiusios Vokietiją tarp 1933 ir 1945 m., politinė ideologija.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Nacizmas · Žiūrėti daugiau »

Naikintojų batalionai

Naikintojų batalionai – Antrojo pasaulinio karo metu ir pokario metais TSRS egzistavę sukarinti, paprastai vietinių komunistų ir komjaunuolių, būriai, sudaryti kovoti su antisovietiniais partizanais, savigynos būriais, vietinių gyventojų pasipriešinimo tarybinei valdžiai darinių dalyviais, bandžiusiais išlaisvinti šalis nuo sovietų kariuomenės prieš atvykstant vokiečių kariuomenei.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Naikintojų batalionai · Žiūrėti daugiau »

Naugardukas

Naugardukas (arba Naugardas) – miestas vakarų Baltarusijoje Gardino apskrityje, Naugarduko rajono centras.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Naugardukas · Žiūrėti daugiau »

Naujoji Romuva

Pirmasis žurnalo „Naujoji Romuva“ numeris (1931 m.) Naujoji Romuva – iliustruotas savaitinis kultūros, literatūros, meno žurnalas, leistas 1931–1940 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Naujoji Romuva · Žiūrėti daugiau »

Nemunas (žurnalas)

Nemunas – kultūros ir meno žurnalas, leidžiamas Kaune nuo 1967 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Nemunas (žurnalas) · Žiūrėti daugiau »

Neoromantizmas

Portugalijoje Neoromantizmas − XIX a. pabaigos − XX a. pradžios meno tendencijos, artimos romantizmui.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Neoromantizmas · Žiūrėti daugiau »

Neringa Abrutytė

Neringa Abrutytė (g. 1972 gruodžio 27, Nida) – lietuvių poetė ir vertėja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Neringa Abrutytė · Žiūrėti daugiau »

Nesvyžius

Nesvyžius – miestas Baltarusijoje Minsko srityje, į rytus nuo Baranovičių, prie Ušos (Nemuno intako); rajono centras.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Nesvyžius · Žiūrėti daugiau »

Novelė

Novelė (– naujiena) – prozos žanras, kuriam būdingas glaustas pasakojimas, vientisas konfliktas, intriguojanti fabula.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Novelė · Žiūrėti daugiau »

Odė

Odė (– giesmė) – lyrikos žanras.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Odė · Žiūrėti daugiau »

Okupacija

Okupacija (– užėmimas, užvaldymas).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Okupacija · Žiūrėti daugiau »

Oskaras Koršunovas

Oskaras Koršunovas (g. 1969 m. kovo 6 d. Vilniuje) – režisierius, dramaturgas, scenografas, choreografas, OKT/Vilniaus miesto teatro meno vadovas, LMTA pedagogas, festivalio „Sirenos“ tarybos vadovas, Lietuvos Nacionalinės meno ir kultūros premijos laureatas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Oskaras Koršunovas · Žiūrėti daugiau »

Oskaras Milašius

Lietuvos atstovybė Paryžiuje, Oskaras Milašius – trečias iš kairės Oskaras Vladislovas Liubič-Miloš-Milašius (1877 m. gegužės 28 d. Čerėjos dvare, dab. Čašnikų rajonas, Vitebsko sritis, Baltarusija – 1939 m. kovo 2 d. Fontenblo) – lietuvių poetas, rašęs prancūzų kalba.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Oskaras Milašius · Žiūrėti daugiau »

Pakalnučių metai

„Pakalnučių metai“ – pirmoji Jurgos Ivanauskaitės knyga, išleista 1985 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Pakalnučių metai · Žiūrėti daugiau »

Palemonas (legendinis asmuo)

Palemonas Palemonas – Lietuvos metraščių legendinėje dalyje ir kt.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Palemonas (legendinis asmuo) · Žiūrėti daugiau »

Partizanas

Viršurodukio kaimo Partizanas − vietos gyventojų savanoriškų karinio pasipriešinimo būrių, veikiančių priešo užnugaryje, dalyvis Partizanais gali tapti profesionalūs kareiviai, nespėję pasitraukti su savo daliniais ir užsilikę priešo užnugaryje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Partizanas · Žiūrėti daugiau »

Pasvalys

Pasvalys – miestas šiaurės Lietuvoje, Panevėžio apskrityje, 38 km į šiaurę nuo Panevėžio, Mūšos-Nemunėlio žemumoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Pasvalys · Žiūrėti daugiau »

Paulavos respublika

Dvaro liekanos Paulavos respublika (arba Pavlovo respublika) buvo nedidelė valstiečių savivaldos bendruomenė palei Merkį, dabartiniame Merkinės kaime Šalčininkų rajone su aplinkinėmis žemėmis.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Paulavos respublika · Žiūrėti daugiau »

Paulius Širvys

Paminklas Pauliui Širviui atminti Dusetose P. Širvio kapas Antakalnio kapinėse Povilas (Paulius) Širvys (1920 m. rugsėjo 6 d. Padustėlyje, Dusetų valsčius – 1979 m. kovo 27 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Paulius Širvys · Žiūrėti daugiau »

Petras Cvirka

Petras Cvirka (1909 m. kovo 25 d. Klangiuose, Veliuonos valsčius, Rusijos imperija – 1947 m. gegužės 2 d. Vilniuje, LTSR) – Lietuvos rašytojas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Petras Cvirka · Žiūrėti daugiau »

Petras Dirgėla

Petras Dirgėla (1947 m. vasario 21 d. Žvaginiuose, Endriejavo valsčius – 2015 m. kovo 29 d. Vilniuje) – Lietuvos prozininkas, eseistas, vienas ryškiausių istorinio, istoriosofinio romano kūrėjų, lietuviško epo autorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Petras Dirgėla · Žiūrėti daugiau »

Petras Juodelis

Petras Juodelis (1909 m. liepos 1 d. Aukštadvaris – 1975 m. rugpjūčio 24 d. Vilnius, palaidotas Naujosios Vilnios kapinėse) – Lietuvos dailės istorikas, muziejininkas, literatūros kritikas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Petras Juodelis · Žiūrėti daugiau »

Petras Tarulis

Petras Tarulis (tikr. Juozas Petrėnas, 1896 m. kovo 31 d. Degučiuose, Utenos apskritis – 1980 m. vasario 5 d. Niujorke, JAV, perlaidotas Petrašiūnų kapinėse, Kaune) – prozininkas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Petras Tarulis · Žiūrėti daugiau »

Petronėlė Orintaitė

Petronėlė Orintaitė-Janutienė (1905 m. vasario 18 d. Liepalotuose, Lukšių valsčius – 1999 m. gruodžio 16 d. Los Andžele, JAV) – Lietuvos pedagogė, poetė, prozininkė, visuomenės veikėja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Petronėlė Orintaitė · Žiūrėti daugiau »

Pijorai

Pijorai – Šv.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Pijorai · Žiūrėti daugiau »

Pilypas Ruigys

Pilypas Ruigys (1675 kovo 31 d. Katinava, Stalupėnų apskritis – 1749 balandžio 6 d. Valtarkiemis, Gumbinės apskritis) – Mažosios Lietuvos filosofas, filologas, tautosakininkas, giesmių eiliuotojas, vertėjas, evangelikų liuteronų kunigas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Pilypas Ruigys · Žiūrėti daugiau »

Poetinis Druskininkų ruduo

Poetinis Druskininkų ruduo – literatūrinis festivalis, nuo 1990 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Poetinis Druskininkų ruduo · Žiūrėti daugiau »

Poezija

Poezija – grožinės literatūros dalis, kurioje išnaudojamos ne tik tiesioginės prasminės kalbos savybės, bet ir estetinės ar keliančios jausmus, asociacijas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Poezija · Žiūrėti daugiau »

Poezijos pavasaris

Poezijos pavasaris – kasmetinis tarptautinis poezijos festivalis, kurį organizuoja Lietuvos rašytojų sąjunga ir Rašytojų klubas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Poezijos pavasaris · Žiūrėti daugiau »

Pogrindis

Pogrindis – aplinkybių visuma, kuriomis veikia nelegali politinė, visuomeninė ir panaši organizacija, besistengianti išlaikyti veiklos slaptumą.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Pogrindis · Žiūrėti daugiau »

Poligrafija

Poligrafija ( – didelis, gausus + grapho – rašau) – 1.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Poligrafija · Žiūrėti daugiau »

Povilas Ksaveras Bžostovskis

Povilas Ksaveras Bžostovskis (1739 m. kovo 30 d. Mosaras, Gluboko apyl., Vitebsko vaivadija – 1827 m. lapkričio 17 d. Rukainiai) – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės veikėjas, kunigas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Povilas Ksaveras Bžostovskis · Žiūrėti daugiau »

Pozityvizmas

Pozityvizmas – XIX ir XX a. filosofijos kryptis.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Pozityvizmas · Žiūrėti daugiau »

Praha

Lietuvių gatvė Prahoje Praha – Čekijos sostinė ir didžiausias miestas; Vidurio Čekijos krašto administracinis centras, miestas taip pat turi atskiro administracinio vieneto statusą.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Praha · Žiūrėti daugiau »

Prahos pavasaris

Liberece Prahos pavasaris – bandymas demokratizuoti Čekoslovakijos komunistinę sistemą, pradėtas 1968 m. sausio 5 d. Partijos reformuotojų grupė susitelkia apie pirmąjį ČKP CK sekretorių Aleksandrą Dubčeką, kuris bando įgyvendinti „socializmą žmogišku veidu“.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Prahos pavasaris · Žiūrėti daugiau »

Pranas Zibertas

Pranas Zibertas (1895 m. gruodžio 3 d. Paginkiškiuose – 1942 m. kovo 10 d. Kaune) – Lietuvos komunistinio judėjimo veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Pranas Zibertas · Žiūrėti daugiau »

Prancūzų kalba

Prancūzų kalba (le français, la langue française) – indoeuropiečių romanų kalbų grupės kalba. Kalbančiųjų pasaulyje yra apie 129 mln. Prancūzų kalba yra daugelio tarptautinių organizacijų oficiali arba darbo kalba (Jungtinių Tautų Organizacija, Europos Sąjunga, Tarptautinis olimpinis komitetas, Pasaulio prekybos organizacija, Tarptautinis teisingumo teismas, Interpolas, Pasaulinė pašto sąjunga, Europos transliuotojų sąjunga ir daugelis kitų).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Prancūzų kalba · Žiūrėti daugiau »

Pranciškus Skorina

Pranciškus Skorina (Franciscus Skorina gimęs, manoma, 1485 arba 1490 m. Polocke – 1540 arba 1551 m. Prahoje) – rusėnų kilmės LDK visuomenės veikėjas, išspausdinęs pirmąją knygą Lietuvoje (Vilniuje) rusėnų (senąja baltarusių) kalba.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Pranciškus Skorina · Žiūrėti daugiau »

Prūsija

Prūsija (prūs. Prūsa) – istorinis Europos regionas, esantis į pietvakarius nuo Lietuvos.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Prūsija · Žiūrėti daugiau »

Propaganda

Propaganda – tai bendravimo forma, kurios tikslas, pateikiant šališkus argumentus, daryti įtaką bendruomenės požiūriui arba pozicijai.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Propaganda · Žiūrėti daugiau »

Protestantizmas

Metodistų bažnyčia Londone Protestantizmas – krikščioniškų denominacijų grupė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Protestantizmas · Žiūrėti daugiau »

Proza

Proza (lot. (oratio) prosa – nevaržoma kalba) – neeiliuotos kalbos forma, kuri pasižymi įprasta gramatine struktūra ir natūralia sakinių struktūra, nepaklūstančia jokiam iš anksto nustatytam ritmui.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Proza · Žiūrėti daugiau »

Psalmynas

Psalmynas – 150 giesmių, maldų ir eilėraščių rinkinys.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Psalmynas · Žiūrėti daugiau »

Publicistika

Publicistika („išviešinti“).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Publicistika · Žiūrėti daugiau »

Radviliada

1592 m. išspausdintos „Radviliados“ antraštinis puslapis nurodo, kad knyga išleista Vilniuje, „''lietuvių metropolijoje''“ „Radviliada“ – iškilus Lietuvos renesanso kūrinys, herojinė 4 giesmių poema, XVI a. sukurta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės poeto reformato Jono Radvano.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Radviliada · Žiūrėti daugiau »

Rainer Maria Rilke

Raineris Marija Rilkė (vok. Rainer Maria Rilke, 1875 m. gruodžio 4 d. – 1926 m. gruodžio 29 d.) – vienas iškiliausių XX a. vokiečių kalba kūrusių poetų, modernizmo atstovas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Rainer Maria Rilke · Žiūrėti daugiau »

Rankraštis

Gdansko rankraštis Lenkijoje. Parašytas 1394 m. Rankraštis arba manuskriptas (manus – ranka, scriptus – parašytas) – istorinis ranka užrašytas tekstas, dažniausiai parašytas antikos ar viduramžių laikotarpiu.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Rankraštis · Žiūrėti daugiau »

Raudonoji armija

Raudonosios armijos paradas Charkove, 1920 m. Raudonoji Armija (pilnas pavadinimas Darbininkų ir Valstiečių Raudonoji Armija) – Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos karinių pajėgų pavadinimas iki 1946 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Raudonoji armija · Žiūrėti daugiau »

Rūpintojėlis

Rūpintojėlis Rūpintojėlis – vienas populiariausių lietuvių vaizduojamojo meno bei tautodailės objektų – susirūpinusio Jėzaus Kristaus, sėdinčio, palinkusio, dešine ranka remiančio smakrą, povyza.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Rūpintojėlis · Žiūrėti daugiau »

Realizmas (menas)

Realizmas – meno kryptis, atsiradusi XIX a. viduryje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Realizmas (menas) · Žiūrėti daugiau »

Reformacija

Reformacija ('pertvarkymas') – religinis sąjūdis XV-XVII a. Europoje, siekęs reformuoti Romos katalikybės doktriną, kultą, bažnyčią.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Reformacija · Žiūrėti daugiau »

Regimantas Tamošaitis

Regimantas Tamošaitis (g. 1956 m. kovo 3 d., Skaudvilėje, Tauragės raj.) – literatūrologas, rašytojas, eseistas, kritikas, vadovėlių vidurinei mokyklai autorius, Vilniaus universiteto dėstytojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Regimantas Tamošaitis · Žiūrėti daugiau »

Renata Šerelytė

Renata Šerelytė (g. 1970 m. gegužės 11 d. Šimonyse, Kupiškio raj.) – lietuvių poetė, prozininkė, eseistė, dramaturgė, literatūros kritikė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Renata Šerelytė · Žiūrėti daugiau »

Renesansas

thumb Renesansiniai namai Kėdainių senamiestyje Renesansas (– atgimimas) – Europos laikotarpis (nuo XIV iki XVII amžiaus), laikomas perėjimu iš viduramžių į Naujųjų laikų istoriją.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Renesansas · Žiūrėti daugiau »

Rezistencija

Rezistencija ( – pasipriešinimas, resistere – priešintis, atsispirti) arba Pasipriešinimas – naujausiųjų laikų agresoriaus užgrobtos šalies ar jos dalies gyventojų kovos už laisvę sąjūdis, turintis savarankišką strategiją ir taktiką.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Rezistencija · Žiūrėti daugiau »

Ričardas Gavelis

Kapas Antakalnio kapinėse Ričardas Gavelis (1950 m. lapkričio 8 d. Vilniuje – 2002 m. rugpjūčio 18 d.) – lietuvių prozininkas, dramaturgas, publicistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Ričardas Gavelis · Žiūrėti daugiau »

Rimas

Rimas – eilučių galūnių (kadencijų) sąskambis.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Rimas · Žiūrėti daugiau »

Rimvydas Stankevičius

Rimvydas Stankevičius (g. 1973 m. sausio 7 d. Elektrėnuose) – lietuvių poetas, eseistas, žurnalistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Rimvydas Stankevičius · Žiūrėti daugiau »

Rinkodara

Rinkodara – pirkimo-pardavimo santykiais grindžiamos ūkio sistemos kūrimo procesas, kurio metu suformuojama vienokio ar kitokio pobūdžio rinka bei verslo įmonės ar individo tikslų siekimo toje rinkoje sąlygos.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Rinkodara · Žiūrėti daugiau »

Riteris

Anglijos riteris Riteris – ginkluotas kilmingas karaliaus ar aukščiausių luomų atstovų pavaldinys Viduramžių Europoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Riteris · Žiūrėti daugiau »

Rolandas Rastauskas (1954)

200px Rolandas Rastauskas (g. 1954 m. spalio 13 d. Šiauliuose) – poetas, eseistas, dramaturgas, vertėjas, Klaipėdos universiteto (KU) docentas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Rolandas Rastauskas (1954) · Žiūrėti daugiau »

Romanas

Migelio de Servanteso Savedros „Don Kichotas“ buvo vienas iš pirmųjų populiarių romanų. Romanas – epikos žanras, pasakojamasis didelės apimties, laisvos sandaros kūrinys.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Romanas · Žiūrėti daugiau »

Romantizmas

Romantizmas – XVIII a. pab.–XIX a. I pusės Europos meno, filosofijos ir literatūros kryptis.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Romantizmas · Žiūrėti daugiau »

Romas Kalanta

Romas Kalanta (1953 m. vasario 22 d. Alytuje – 1972 m. gegužės 15 d. Kaune) – lietuvių disidentas, pagarsėjęs savo susideginimu protestuojant prieš TSRS valdžią Lietuvoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Romas Kalanta · Žiūrėti daugiau »

Romualdas Granauskas

Romualdas Granauskas (1939 m. balandžio 18 d. (tikroji data kovo 18 d.) Mažeikiuose – 2014 m. spalio 28 d. Vilniuje) – lietuvių prozininkas, dramaturgas, eseistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Romualdas Granauskas · Žiūrėti daugiau »

Rusėnų kalba

Rusėnų kalba, arba rutėnų kalba (kiti pavadinimai, kurie skiriasi ukrainiečių ir baltarusių filologijoje: литовско-русский язык, рутенский язык, староукраинский язык, южнорусский язык, русинский язык, славянский язык Великого княжества Литовского, канцелярский язык Великого княжества Литовского, старобелорусский литературный язык, белорусское письмо ir kt.) – rytų slavų kalba, buvusi oficiali kanceliarinė kalba Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV a.–1696 m. Rusėnų kalba surašyti Lietuvos ir lietuvių kultūros fenomenai – Lietuvos Statutai, Lietuvos Metrika, metraščiai.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Rusėnų kalba · Žiūrėti daugiau »

Rusifikacija

Rusifikacija – prievartinis ar savanoriškas rusų kalbos ar kitų rusų etninės kultūros bruožų perėmimas vykstantis ne rusiškose bendruomenėse.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Rusifikacija · Žiūrėti daugiau »

Salomėja Nėris

Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė), (1904 m. lapkričio 17 d. Kiršuose, Alvito valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1945 m. liepos 7 d. Maskvoje) – lietuvių poetė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Salomėja Nėris · Žiūrėti daugiau »

Salys Šemerys

Salys Šemerys (tikr. Saliamonas Šmerauskas, 1898 m. gegužės 21 d. Vilkaviškyje – 1981 m. gegužės 14 d. Klaipėdoje) – Lietuvos poetas avangardistas, „Keturių vėjų“ sąjūdžio dalyvis.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Salys Šemerys · Žiūrėti daugiau »

Samuelis Boguslavas Chilinskis

Samuelis Boguslavas Chilinskis (g. apie 1631 m. Šventežeryje, Lazdijų r. – m. 1666 m. liepos 5 d. Londone, Anglija) – pirmasis Biblijos vertėjas į lietuvių kalbą, kurio vertimas buvo imtas spausdinti.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Samuelis Boguslavas Chilinskis · Žiūrėti daugiau »

Saulius Šaltenis

Saulius Šaltenis (g. 1945 m. gruodžio 24 d. Utenoje) – Lietuvos prozininkas, dramaturgas, publicistas, redaktorius, signataras.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Saulius Šaltenis · Žiūrėti daugiau »

Saulius Tomas Kondrotas

Saulius Tomas Kondrotas (g. 1953 m. sausio 30 d. Kaune) – Lietuvos rašytojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Saulius Tomas Kondrotas · Žiūrėti daugiau »

Seminaras

240px Seminaras (.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Seminaras · Žiūrėti daugiau »

Senoji bažnytinė slavų kalba

Senoji bažnytinė slavų kalba (senoji bulgarų kalba) – pirmoji literatūrinė slavų kalba, sudaryta X a. Salonikų apylinkėse, Graikijos Makedonijoje vartotos slavų tarmės pagrindu.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Senoji bažnytinė slavų kalba · Žiūrėti daugiau »

Senovės Roma

Žaliai pažymėtos graikų apgyvendintos teritorijos, geltonai – etruskų, violetine spalva – kartaginiečių. Rytų Romos imperija Senovės Romos žemėlapis Senovės Roma vadinama senovės civilizacija, išsivysčiusi iš mažos žemdirbių bendruomenės, įsikūrusios Apeninų pusiasalyje X amžiuje pr.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Senovės Roma · Žiūrėti daugiau »

Sibiras

       Sibiro federalinė apygarda        Geografinis Sibiras        Sibiras plačiąja (tradicine) prasme Sibiras – didelis gamtinis regionas, užimantis rytinę Rusijos dalį ir iš dalies sutampantis su Šiaurės Azija.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Sibiras · Žiūrėti daugiau »

Sigitas Geda

Sigitas Zigmas Geda (g. 1943 m. vasario 4 d. Paterų kaime, Lazdijų apskritis – 2008 m. gruodžio 12 d. Vilniuje. Palaidotas Antakalnio kapinėse.) – poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Sigitas Geda · Žiūrėti daugiau »

Sigitas Parulskis

Sigitas Parulskis (g. 1965 m. vasario 10 d. Obeliuose, Rokiškio raj.) – poetas, eseistas, dramaturgas, kritikas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Sigitas Parulskis · Žiūrėti daugiau »

Silvestras Teofilis Valiūnas

Silvestras Teofilis Valiūnas (1789 m. liepos 11 d. Paūnikiuose – 1831 m. gegužės 19 d.) – Lietuvos poetas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Silvestras Teofilis Valiūnas · Žiūrėti daugiau »

Simbolizmas

Dailininko simbolisto M. K. Čiurlionio „Jūros sonata“ (1909). Simbolizmas ('sutartinis ženklas') – XIX a. II pusės modernistinė literatūros ir vaizduojamosios dailės srovė, susiformavusi kaip priešprieša pozityvistų racionalizmui, natūralistų tikrovės kopijavimo tendencijoms.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Simbolizmas · Žiūrėti daugiau »

Simonas Daukantas

S. Daukanto muziejus Papilėje, 2013 m. Simonas Daukantas (1793 m. spalio 28 d. Kalviuose, dab. Skuodo rajonas – 1864 m. gruodžio 6 d. Papilėje, dab. Akmenės rajonas) – Lietuvos istorikas, rašytojas ir švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Simonas Daukantas · Žiūrėti daugiau »

Simonas Stanevičius

Simonas Stanevičius (1799 m. spalio 26 d. Kanopėnuose, dab. Raseinių raj. – 1848 m. kovo 10 d. Stemplėse) – vienas iškiliausių XIX amžiaus lietuvių kultūros veikėjų bei rašytojų, labiausiai žinomas savo pasakėčiomis.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Simonas Stanevičius · Žiūrėti daugiau »

Skaitymai

Skaitymai – mėnesinis literatūros ir kritikos žurnalas, ėjęs 1920–1923 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Skaitymai · Žiūrėti daugiau »

Skriptoriumas

Vienuolis skriptoriume Skriptoriumas – vėlyvojoje antikoje atsiradusi, dažniausiai vienuolynuose esanti patalpa, kurioje ranka perrašinėti religiniai, o iš dalies ir pasaulietiniai tekstai.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Skriptoriumas · Žiūrėti daugiau »

Slavai

Slavai yra tautų, kalbančių slavų kalbomis, grupė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Slavai · Žiūrėti daugiau »

Slavų kalbos

Slavų kalbos – artimai susijusių indoeuropiečių kalbų grupė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Slavų kalbos · Žiūrėti daugiau »

Smolenskas

1404 m. Smolensko sukilimas. 1514 m. Maskvos kariuomenė užima Smolenską Smolensko Kremlius. 2014 m. Smolenskas – miestas Rusijoje, prie Dniepro upės, srities centras, geležinkelio mazgas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Smolenskas · Žiūrėti daugiau »

Socrealizmas

Socialistinis realizmas, socrealizmas – Tarybų Sąjungoje vystytas ir jos bei kitų socialistinės stovyklos šalių mene dominavęs ideologizuotas realizmo variantas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Socrealizmas · Žiūrėti daugiau »

Sofija Alšėniškė

Sofija Andrejevna Alšėniškė (Со́нька;; apie 1405 − 1461 m. rugsėjo 21 d., Krokuva) − kunigaikštytė iš Alšėniškių giminės, Lenkijos karalienė, nuo 1422 metų ketvirta ir paskutinė Lenkijos karaliaus Vladislovo Jogailos žmona.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Sofija Alšėniškė · Žiūrėti daugiau »

Spaustuvė

Spaudos mašinos spaustuvėje „Dziennik Zachodni" (Lenkija) Tos pačios mašinos (vaizdas iš kitos pusės) Spaustuvė – spaudos organizacija, įmonė, gaminanti spaudinius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Spaustuvė · Žiūrėti daugiau »

Stačiatikybė

Παντοκρατωρ) – mozaika šv. Sofijos katedroje Vilniaus stačiatikių vadovybė 1930 m.Stačiatikybės paplitimas pasaulyje Ortodoksinė krikščionybė, stačiatikybė ( – tikratikystė) – krikščionių ortodoksų Bažnyčios mokymo visuma, antra pasaulyje ir Lietuvoje pagal tikinčiųjų skaičių krikščionybės kryptis.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Stačiatikybė · Žiūrėti daugiau »

Stanislovas Augustas Poniatovskis

Stanislovas Augustas Poniatovskis (1732 m. sausio 17 d. Volčine, dab. Baltarusija – 1798 m. vasario 12 d. Sankt Peterburge, Rusija) – paskutinis Abiejų Tautų Respublikos karalius (1764–1795 m.).

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Stanislovas Augustas Poniatovskis · Žiūrėti daugiau »

Stanislovas Rapolionis

Stanislovas Rapolionis (Rapalavičius) (1485 m. netoli Eišiškių – 1545 m. gegužės 13 d. Karaliaučiuje) – vienas lietuvių raštijos pradininkų, reformacijos pradininkas Vilniuje, pranciškonų vienuolyno vienuolis, pirmasis Karaliaučiaus universiteto teologijos profesorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Stanislovas Rapolionis · Žiūrėti daugiau »

Stasys Anglickis

Stasys Anglickis (1905 m. gruodžio 22 d. Bernotave, Plungės raj. – 1999 m. vasario 26 d. Vilniuje) – poetas, pedagogas, visuomenės veikėjas, Žemaičių rašytojų sąjūdžio organizatorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Stasys Anglickis · Žiūrėti daugiau »

Stasys Jonauskas (1948)

Stasys Jonauskas (1948 m. kovo 28 d. Gėsaluose, Skuodo valsčius–2018 m. birželio 13 d.) – Lietuvos poetas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Stasys Jonauskas (1948) · Žiūrėti daugiau »

Steponas Batoras

Janas Mateika. Steponas Batoras prie Pskovo (1872 m.) ATR Stepono Batoro valdymo laikais Vavelyje Atminimo lenta Vilniaus universiteto Didžiajame kieme Steponas Batoras (lenk. Stefan Batory; vengr. Báthory István, 1533 m. rugsėjo 27 d. – 1586 m. gruodžio 12 d.) – Transilvanijos kunigaikštis (1571–1576 m.), Lenkijos karalius (1575–1586 m.), Lietuvos didysis kunigaikštis (1576–1586 m.). Valdė kartu su Ona Jogailaite.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Steponas Batoras · Žiūrėti daugiau »

Stimpankas

Stimpankas yra vienas iš fantastikos žanrų, kurio veiksmas vyksta anachronistinėje Viktorijos epochoje arba alternatyvioje jos versijoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Stimpankas · Žiūrėti daugiau »

Tarpukaris

Europa 1929 – 1938 m. Tarpukariu (1918–1939 m.) dabartiniame Vakarų pasaulyje laikomas periodas nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki Antrojo pasaulinio karo pradžios.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Tarpukaris · Žiūrėti daugiau »

Tarybų Sąjunga

Gyventojų tankumo žemėlapis, 1982 m. Ateizmo politika: 1931 m. Maskvoje sprogdinama Kristaus Gelbėtojo cerkvė Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjunga arba Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga, trumpiau Tarybų Sąjunga, Sovietų Sąjunga, TSRS, SSRS, TSR Sąjunga, SSR Sąjunga – valstybė, gyvavusi nuo 1922 metų gruodžio 30 d. iki 1991 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Tarybų Sąjunga · Žiūrėti daugiau »

Tautosaka

Tautosaka, kitaip – folkloras – kultūrinės informacijos visuma, apimanti pasakas ir pasakojimus, muziką, šokį, legendas, žodinę istoriją, patarles, pokštus ir anekdotus, tikėjimus, papročius, mįsles ir pan., taip pat ir veikla, kurios dėka ši informacija perduodama, būdinga tam tikrai etninei ir/ar socialinei grupei.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Tautosaka · Žiūrėti daugiau »

Teodoras Lepneris

Teodoras Lepneris (1633 m. Miulhauzenas į šiaurę nuo Ylavos, dab. Gvardeiskojė, Kaliningrado sritis – 1691 m. lapkričio 7 d. Būdviečiai į pietryčius nuo Ragainės, dab. Malomožaiskojė) – Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas, evangelikų liuteronų kunigas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Teodoras Lepneris · Žiūrėti daugiau »

Teofilis Tilvytis

Teofilis Tilvytis (1904 m. sausio 28 d. Gaidžiuose, Tauragnų valsčius, Utenos apskritis – 1969 m. gegužės 5 d. Vilnius) – Lietuvos liaudies poetas, prozininkas, vertėjas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Teofilis Tilvytis · Žiūrėti daugiau »

Teroras

Teroras („baimė“) – veiksmai sukeliantys baimės būseną, visaapimantį neišvengiamos ar bet kuriame žingsnyje tykančios grėsmės jausmą.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Teroras · Žiūrėti daugiau »

Tilžė

'Tilžė arba Sovetskas – miestas Rusijoje, Kaliningrado srityje, Nemuno pakrantėje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Tilžė · Žiūrėti daugiau »

Tiražas

Tiražas –.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Tiražas · Žiūrėti daugiau »

Tiubingenas

Tiubingenas – universitetinis miestas Badeno-Viurtembergo federalinėje žemėje, Vokietijoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Tiubingenas · Žiūrėti daugiau »

Tomas S. Butkus

Tomas S. Butkus (slapyvardis Slombas; g. 1975 m. liepos 20 d. Klaipėdoje) – architektas, leidėjas, poetas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Tomas S. Butkus · Žiūrėti daugiau »

Tomas Venclova

Tomas Venclova (g. 1937 m. rugsėjo 11 d. Klaipėdoje) – Lietuvos poetas, publicistas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas, profesorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Tomas Venclova · Žiūrėti daugiau »

Trečias frontas

Trečias frontas, pirmas numeris, 1930 m. Trečias frontas – literatūros žurnalas, leistas 1930–1931 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Trečias frontas · Žiūrėti daugiau »

Trečiasis Reichas

Trečiasis Reichas (kitaip nacistinė Vokietija, fašistinė Vokietija, arba hitlerinė Vokietija) – 1933–1945 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Trečiasis Reichas · Žiūrėti daugiau »

Tremtis

Tremtis, ištrėmimas, egzilis yra asmens ar tam tikros kategorijos asmenų išvarymas į kitą šalį arba kitą vietovę draudžiant sugrįžti arba gresiant įkalinimo ar mirties bausmei grįžimo atveju.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Tremtis · Žiūrėti daugiau »

Vaclovas Blėdis

Vaclovas Blėdis (1920 m. gegužės 27 d. Kubiliūnai, Radviliškio valsčius – 1999 m. rugsėjo 8 d. Panevėžys. Palaidotas Panevėžyje Ramygalos kapinėse) – Lietuvos teatro ir kino aktorius, teatro režisierius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vaclovas Blėdis · Žiūrėti daugiau »

Vaga (leidykla)

Leidyklos logotipas (dail. Antanas Kučas, 1964 m.) Leidyklos pastatas Vilniuje (Gedimino pr. 50) Vaga – knygų leidykla, uždaroji akcinė bendrovė, 1945 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vaga (leidykla) · Žiūrėti daugiau »

Vaišelga

Vienuolynas, kuris buvo tikriausiai įkūrtas Vaišvilko (tapyba Napoleonas Orda) Vaišelga (arba Vaišalga, Vaišvilkas,, krikšto vardas Laurušas 1223 m. – 1267 m. balandžio 18–23 d.) – Lietuvos didysis kunigaikštis, vyriausias Mindaugo sūnus.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vaišelga · Žiūrėti daugiau »

Vaivorykštė (žurnalas)

Vaivorykštė – pirmasis lietuvių literatūros žurnalas, ėjęs 1913–1914 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vaivorykštė (žurnalas) · Žiūrėti daugiau »

Vakarų Europa

Vakarų Europa Vakarų Europa − vienas iš kelių geografinių ir politinių Europos regionų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vakarų Europa · Žiūrėti daugiau »

Valdas Papievis

Valdas Papievis (g. 1962 m. liepos 9 d. Anykščiuose) – lietuvių prozininkas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Valdas Papievis · Žiūrėti daugiau »

Valerijonas Protasevičius

Valerijonas Protasevičius (1504 m. Kraiske – 1579 m. gruodžio 31 d. Vilniuje) – Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Valerijonas Protasevičius · Žiūrėti daugiau »

Valstybinis himnas

Valstybinis himnas – patriotinis muzikinis kūrinys, tam tikroje valstybėje įstatymais ar kitais teisiniais aktais paskelbtas oficialiu.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Valstybinis himnas · Žiūrėti daugiau »

Vanda Juknaitė

Vanda Juknaitė (g. 1949 m. lapkričio 28 d. Papiliuose, Rokiškio raj.) – Lietuvos prozininkė, dramaturgė, eseistė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vanda Juknaitė · Žiūrėti daugiau »

Varpas (laikraštis)

Varpas 1889 m. Nr. 1 „Varpas“ – literatūros, politikos ir mokslo mėnesinis (kurį laiką – dvimėnesinis) laikraštis, ėjęs nuo 1889 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Varpas (laikraštis) · Žiūrėti daugiau »

Veja (žurnalas)

Veja – literatūros, meno ir kultūros laikraštis, žurnalas, leistas 1919–1920 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Veja (žurnalas) · Žiūrėti daugiau »

Videvutis

Patrimpą. Videvutis (Vaidevutis, Vydevutis, Viduutus, Widewuto) – legendinis Prūsijos karalius ir įkūrėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Videvutis · Žiūrėti daugiau »

Viduramžiai

Carcassone – viduramžių miestas ir vynuogynas Viduramžiai – istorinė Europos istorijos epocha, datuojama tarp Antikos ir Naujųjų laikų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Viduramžiai · Žiūrėti daugiau »

Viktorija Daujotytė

Viktorija Daujotytė-Pakerienė (g. 1945 m. spalio 1 d. (tikroji gimimo data 1944 m. gruodžio 23 d.) Keiniškėje, Varnių valsčius, Telšių apskritis) – Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Viktorija Daujotytė · Žiūrėti daugiau »

Vilniaus knygų mugė

2009 m. Vilniaus knygų mugė Vilniaus knygų mugė – kasmet LITEXPO parodų rūmuose vykstanti tarptautinė mugė, skirta įvairių naujų knygų pristatymui, diskusijoms, susitikimams su rašytojais, TV ir radijo laidų transliavimui, gražiausių ir geriausių knygų rinkimams.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vilniaus knygų mugė · Žiūrėti daugiau »

Vilniaus kraštas

Vilniaus kraštas (1920–1922 m. vadinta Vidurinė Lietuva, nuo 1925 m. Vilniaus vaivadija, alternatyviai kraštas 1922–1926 m. vadinosi Vilniaus žemė, kartais dar vadinama Vilnija) – rytinė ir pietrytinė Lietuvos dalis su Vilniumi, nuo 1919 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vilniaus kraštas · Žiūrėti daugiau »

Vilniaus universitetas

Vilniaus universitetas (VU) yra pirmasis ir didžiausias Lietuvos universitetas, įsikūręs šalies sostinėje Vilniuje bei turintis padalinį antrajame pagal dydį mieste Kaune.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vilniaus universitetas · Žiūrėti daugiau »

Vincas Krėvė-Mickevičius

Vincas Mickevičius Vincas Krėvė-Mickevičius (1882 m. spalio 19 d. Subartonyse, Merkinės valsčius, Alytaus apskritis, Lietuvoje – 1954 m. liepos 7 d. Pensilvanija, JAV) – Lietuvos prozininkas, dramaturgas, lietuvių literatūros klasikas, profesorius, politinis veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vincas Krėvė-Mickevičius · Žiūrėti daugiau »

Vincas Kudirka

Varpas, 1889 m. Nr. 1 Vinco Kudirkos 1897 m. atsišaukimas Paminklas Kudirkos Naumiestyje (skulpt. Vincas Grybas) Paminklas Šakiuose Paežeriuose Paežeriuose 1911 m. Vincas Kudirka (1858 m. gruodžio 31 d. Paežeriuose, Paežerių valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1899 m. lapkričio 16 d. Naumiestyje) – Lietuvos gydytojas, prozininkas, poetas, publicistas, kritikas, vertėjas, varpininkas, laikraščio „Varpas“ redaktorius, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vincas Kudirka · Žiūrėti daugiau »

Vincas Mykolaitis-Putinas

Vincas Mykolaitis-Putinas (1893 m. sausio 6 d. Pilotiškėse, Marijampolės apskritis – 1967 m. birželio 7 d. Kačerginėje, Kauno rajonas. Palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse.) – XX a. pradžios Lietuvos poetas ir prozininkas, dramaturgas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vincas Mykolaitis-Putinas · Žiūrėti daugiau »

Vincas Pietaris

Vincas Pietaris (1850 m. spalio 9 d. Žiūrių-Gudelių kaime, Paežerių valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1902 m. spalio 3 d. Ustiužnoje, Rusija) – gydytojas, lietuvių rašytojas, draudžiamosios lietuvių publicistikos bendraautoris, pirmojo lietuviško istorinio romano „Algimantas“ autorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vincas Pietaris · Žiūrėti daugiau »

Vitalija Bogutaitė

Vitalija Bogutaitė-Keblienė (g. 1934 m. balandžio 11 d. Krakėse) – lietuvių poetė, chemikė, pedagogė.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vitalija Bogutaitė · Žiūrėti daugiau »

Vladas Šimkus

Vladas Šimkus (1936 m. spalio 15 d. – 2004 m. rugsėjo 6 d.) – Lietuvos rašytojas, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vladas Šimkus · Žiūrėti daugiau »

Vladas Mozūriūnas

Vladas Mozūriūnas (1922 m. vasario 1 d. Kaunas – 1964 m. birželio 9 d. Vilnius) – sovietinis poetas, rašytojas, redaktorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vladas Mozūriūnas · Žiūrėti daugiau »

Vladislovas Sirokomlė

Vladislovas Sirokomlė (1823 m. rugsėjo 29 d. Smolgavos palivarke, Minsko gubernija – 1862 m. rugsėjo 18 d. Vilniuje, Vilniaus gubernija) – lenkiškai rašęs Lietuvos poetas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vladislovas Sirokomlė · Žiūrėti daugiau »

Vokiečių kalba

Vokiečių kalba (vokiškai, tariama:; deutsche Sprache, tariama) – indoeuropiečių kalbų šeimos germanų kalbų grupės vakarų germanų šakos kalba.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vokiečių kalba · Žiūrėti daugiau »

Vokiečių ordinas

Teutonų ordino didžiojo magistro antspaudas Kryžiuočių ordino kryžius Vokiečių ordinas (arba „Kryžiuočių ordinas“;, Ordo fratrum domus Sanctae Mariae Theutonicorum Ierosolimitanorum) – riterių ordinas, įkurtas Akroje 1190 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vokiečių ordinas · Žiūrėti daugiau »

Vokietija

Apie Vokietijos Federacinės Respublikos istoriją skaitykite straipsnį Vakarų Vokietija Vokietija, oficialiai – Vokietijos Federacinė Respublika, VFR (BRD) – federacinė parlamentinė respublika Vakarų Europoje.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vokietija · Žiūrėti daugiau »

Vosylius Sezemanas

Vosylius Sezemanas (1884 m. gegužės 30 d. Vyborge, Suomija – 1963 m. kovo 30 d. Vilniuje) – filosofas, vertėjas, kritinio realizmo atstovas, filosofijos profesorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vosylius Sezemanas · Žiūrėti daugiau »

Vytautas Bložė

Vytautas Petras Bložė (1930 m. vasario 9 d. Baisogala – 2016 m. gruodžio 31 d.) – Lietuvos poetas, dainų tekstų autorius, vertėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vytautas Bložė · Žiūrėti daugiau »

Vytautas Didysis

Vytautas Didysis (apie 1350 m. Senuosiuose Trakuose – 1430 m. spalio 27 d. Trakuose) – Lietuvos didysis kunigaikštis nuo 1392 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vytautas Didysis · Žiūrėti daugiau »

Vytautas Jurgis Bubnys

Vytautas Jurgis Bubnys (g. 1932 m. rugsėjo 9 d. Čiudiškiuose, Prienų valsčius) – Lietuvos rašytojas, prozininkas, dramaturgas, eseistas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vytautas Jurgis Bubnys · Žiūrėti daugiau »

Vytautas Kavolis

Vytautas Martynas Kavolis (1930 m. spalio 8 d., Kaune – 1996 m. birželio 25 d., Vilniuje) – sociologas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vytautas Kavolis · Žiūrėti daugiau »

Vytautas Kubilius

Vytautas Kubilius (1926 m. lapkričio 23 d. Aukštadvaryje, Panemunio valsčius – 2004 m. vasario 17 d. Vilniuje) – Lietuvos literatūros kritikas, literatūrologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vytautas Kubilius · Žiūrėti daugiau »

Vytautas Mačernis

Vytautas Mačernis (1921 m. birželio 5 d. Šarnelėje, Žemaičių Kalvarijos valsčius, Telšių apskritis – 1944 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijoje) – Lietuvos poetas, egzistencialistas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vytautas Mačernis · Žiūrėti daugiau »

Vytautas Pranas Bičiūnas

Paminklinė lenta Vytautui Bičiūnui Kaune Vytautas Pranas Bičiūnas (1893 m. rugpjūčio 20 d. Klovainiai, Šiaulių apskritis – 1943 m. spalio 30 d. Sverdlovske) – Lietuvos dailininkas, teatro veikėjas, rašytojas, dailės ir literatūros kritikas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vytautas Pranas Bičiūnas · Žiūrėti daugiau »

Vytautas V. Landsbergis

Vytautas V. Landsbergis (g. 1962 m. gegužės 25 d. Vilniuje) – poetas, publicistas, teatro ir kino režisierius, vaikų rašytojas, politiko Vytauto Landsbergio sūnus.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vytautas V. Landsbergis · Žiūrėti daugiau »

Vytauto Didžiojo universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) – pirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla, klasikinis laisvųjų menų (''artes liberales'') universitetas, įkurtas Kaune 1922 m., tam tikrais istoriniais laikotarpiais vadintas Lietuvos universitetu, Kauno universitetu. 1950 m. sovietams uždarius universitetą, jis bendromis Lietuvos ir išeivijos lietuvių mokslininkų pastangomis atkurtas 1989 m.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Vytauto Didžiojo universitetas · Žiūrėti daugiau »

XIII amžius

Tryliktasis mūsų eros amžius – šimto metų laikotarpis, prasidėjęs 1201 metų sausio 1 dieną ir pasibaigęs 1300 metų gruodžio 31 dieną.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir XIII amžius · Žiūrėti daugiau »

XIV amžius

Keturioliktas mūsų eros amžius – šimto metų laikotarpis, prasidėjęs 1301 metų sausio 1 dieną ir pasibaigęs 1400 metų gruodžio 31 dieną.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir XIV amžius · Žiūrėti daugiau »

XIX amžius

Devynioliktas mūsų eros amžius – šimto metų laikotarpis, prasidėjęs 1801 metų sausio 1 dieną ir pasibaigęs 1900 metų gruodžio 31 dieną.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir XIX amžius · Žiūrėti daugiau »

XV amžius

Penkioliktas mūsų eros amžius – šimto metų laikotarpis, prasidėjęs 1401 metų sausio 1 dieną ir pasibaigęs 1500 metų gruodžio 31 dieną.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir XV amžius · Žiūrėti daugiau »

XVI amžius

Šešioliktas mūsų eros amžius – šimto metų laikotarpis, prasidėjęs 1501 metų sausio 1 dieną ir pasibaigęs 1600 metų gruodžio 31 dieną.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir XVI amžius · Žiūrėti daugiau »

XVII amžius

Septynioliktas mūsų eros amžius – šimto metų laikotarpis, prasidėjęs 1601 metų sausio 1 dieną ir pasibaigęs 1700 metų gruodžio 31 dieną.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir XVII amžius · Žiūrėti daugiau »

XVIII amžius

Aštuonioliktas mūsų eros amžius – šimto metų laikotarpis, prasidėjęs 1701 metų sausio 1 dieną ir pasibaigęs 1800 metų gruodžio 31 dieną.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir XVIII amžius · Žiūrėti daugiau »

XX amžius

Dvidešimtas mūsų eros amžius – šimto metų laikotarpis, prasidėjęs 1901 metų sausio 1 dieną ir pasibaigęs 2000 metų gruodžio 31 dieną.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir XX amžius · Žiūrėti daugiau »

Zigmas Zinkevičius

Zigmas Zinkevičius (1925 m. sausio 4 d. Juodausiuose, Pabaisko valsčius, Ukmergės apskritis – 2018 m. vasario 20 d. Vilniuje) – Lietuvos kalbininkas, baltistas, dialektologas, akademikas, vadovėlių autorius, visuomenės bei politinis veikėjas.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Zigmas Zinkevičius · Žiūrėti daugiau »

Zigmo Gėlės literatūrinė premija

Zigmo Gėlės literatūrinė premija – Šiaulių rajono savivaldybės skiriama literatūrinė premija už geriausią pirmąją poezijos knygą.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Zigmo Gėlės literatūrinė premija · Žiūrėti daugiau »

Zinaida Nagytė-Katiliškienė

Zinaida Nagytė-Katiliškienė (slapyvardis Liūnė Sutema, 1927 m. liepos 5 d. Mažeikiuose – 2013 m. sausio 17 d.) – Lietuvos poetė, vertėja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Zinaida Nagytė-Katiliškienė · Žiūrėti daugiau »

Zita Čepaitė

Zita Čepaitė (g. 1957 m. spalio 9 d. Kasbarynuose, Tauragės rajonas) – Lietuvos filologė, žurnalistė, rašytoja.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir Zita Čepaitė · Žiūrėti daugiau »

1262 m.

1262 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1262 m. · Žiūrėti daugiau »

1384 m.

1384 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1384 m. · Žiūrėti daugiau »

1428 m.

1428 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1428 m. · Žiūrėti daugiau »

1446 m.

1446 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1446 m. · Žiūrėti daugiau »

1499 m.

1499 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1499 m. · Žiūrėti daugiau »

1517 m.

1517 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys pirmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1517 m. · Žiūrėti daugiau »

1522 m.

1522 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1522 m. · Žiūrėti daugiau »

1525 m.

1525 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1525 m. · Žiūrėti daugiau »

1529 m.

1529 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1529 m. · Žiūrėti daugiau »

1547 m.

1547 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1547 m. · Žiūrėti daugiau »

1550 m.

1550 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1550 m. · Žiūrėti daugiau »

1553 m.

1553 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1553 m. · Žiūrėti daugiau »

1563 m.

1563 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1563 m. · Žiūrėti daugiau »

1566 m.

1566 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys šeštadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1566 m. · Žiūrėti daugiau »

1579 m.

1579 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys pirmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1579 m. · Žiūrėti daugiau »

1582 m.

1582 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys penktadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1582 m. · Žiūrėti daugiau »

1588 m.

1588 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys penktadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1588 m. · Žiūrėti daugiau »

1592 m.

1592 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1592 m. · Žiūrėti daugiau »

16-oji lietuviškoji divizija

16-oji Lietuviškoji divizija, kitaip 16-oji Lietuviškoji šaulių divizija,, 16-oji Lietuviškoji Klaipėdos Raudonosios vėliavos ordino šaulių divizija – TSRS Raudonosios armijos šaulių divizija, suformuota ir kariavusi Antrojo pasaulinio karo metais.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 16-oji lietuviškoji divizija · Žiūrėti daugiau »

1620 m.

1620 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1620 m. · Žiūrėti daugiau »

1648 m.

1648 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1648 m. · Žiūrėti daugiau »

1650 m.

1650 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys šeštadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1650 m. · Žiūrėti daugiau »

1653 m.

1653 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1653 m. · Žiūrėti daugiau »

1660 m.

1660 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1660 m. · Žiūrėti daugiau »

1666 m.

1666 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys penktadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1666 m. · Žiūrėti daugiau »

1701 m.

1701 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys šeštadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1701 m. · Žiūrėti daugiau »

1706 m.

1706 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys penktadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1706 m. · Žiūrėti daugiau »

1718 m.

1718 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys šeštadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1718 m. · Žiūrėti daugiau »

1735 m.

1735 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys šeštadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1735 m. · Žiūrėti daugiau »

1740 m.

1740 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys penktadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1740 m. · Žiūrėti daugiau »

1747 m.

1747 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1747 m. · Žiūrėti daugiau »

1753 m.

1753 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys pirmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1753 m. · Žiūrėti daugiau »

1760 m.

1760 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1760 m. · Žiūrėti daugiau »

1773 m.

1773 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys penktadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1773 m. · Žiūrėti daugiau »

1786 m.

1786 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1786 m. · Žiūrėti daugiau »

1817 m.

1817 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1817 m. · Žiūrėti daugiau »

1822 m.

1822 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1822 m. · Žiūrėti daugiau »

1823 m.

1823 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1823 m. · Žiūrėti daugiau »

1846 m.

1846 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1846 m. · Žiūrėti daugiau »

1851 m.

1851 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1851 m. · Žiūrėti daugiau »

1864 m.

1864 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys penktadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1864 m. · Žiūrėti daugiau »

1883 m.

1883 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys pirmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1883 m. · Žiūrėti daugiau »

1885 m.

1885 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1885 m. · Žiūrėti daugiau »

1886 m.

1886 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys penktadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1886 m. · Žiūrėti daugiau »

1895 m.

1895 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1895 m. · Žiūrėti daugiau »

1901 m.

1901 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1901 m. · Žiūrėti daugiau »

1913 m.

1913 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1913 m. · Žiūrėti daugiau »

1918 m.

1918 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1918 m. · Žiūrėti daugiau »

1920 m.

1920 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1920 m. · Žiūrėti daugiau »

1922 m.

1922 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1922 m. · Žiūrėti daugiau »

1923 m.

1923 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys pirmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1923 m. · Žiūrėti daugiau »

1924 m.

1924 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1924 m. · Žiūrėti daugiau »

1928 m.

1928 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1928 m. · Žiūrėti daugiau »

1930 m.

1930 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1930 m. · Žiūrėti daugiau »

1932 m.

1932 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys penktadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1932 m. · Žiūrėti daugiau »

1933 m.

1933 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1933 m. · Žiūrėti daugiau »

1935 m.

1935 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1935 m. · Žiūrėti daugiau »

1936 m.

1936 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1936 m. · Žiūrėti daugiau »

1939 m.

1939 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1939 m. · Žiūrėti daugiau »

1940 m.

1940 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys pirmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1940 m. · Žiūrėti daugiau »

1941 m.

1941 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys trečiadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1941 m. · Žiūrėti daugiau »

1944 m.

1944 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys šeštadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1944 m. · Žiūrėti daugiau »

1945 m.

1945 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys pirmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1945 m. · Žiūrėti daugiau »

1946 m.

1946 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1946 m. · Žiūrėti daugiau »

1948 m.

1948 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys ketvirtadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1948 m. · Žiūrėti daugiau »

1950 m.

1950 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1950 m. · Žiūrėti daugiau »

1951 m.

1951 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys pirmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1951 m. · Žiūrėti daugiau »

1957 m.

1957 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1957 m. · Žiūrėti daugiau »

1962 m.

1962 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys pirmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1962 m. · Žiūrėti daugiau »

1967 m.

1967 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1967 m. · Žiūrėti daugiau »

1968 m.

1968 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys pirmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1968 m. · Žiūrėti daugiau »

1970 m.

Michailas Girtasimovas yra prof.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1970 m. · Žiūrėti daugiau »

1972 m.

1972 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys šeštadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1972 m. · Žiūrėti daugiau »

1977 m.

1977 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys šeštadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1977 m. · Žiūrėti daugiau »

1988 m.

1988 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys penktadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1988 m. · Žiūrėti daugiau »

1989 m.

1989 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys sekmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1989 m. · Žiūrėti daugiau »

1990 m.

1990 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys pirmadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1990 m. · Žiūrėti daugiau »

1993 m.

1993 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys penktadienį ir pasibaigiantys tą pačią savaitės dieną pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1993 m. · Žiūrėti daugiau »

1994 m.

1994 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys šeštadienį ir pasibaigiantys tą pačią savaitės dieną pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 1994 m. · Žiūrėti daugiau »

2000 m.

2000 m. buvo keliamieji metai, prasidedantys šeštadienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 2000 m. · Žiūrėti daugiau »

2002 m.

2002 m. buvo nekeliamieji metai, prasidedantys antradienį pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Lietuvių literatūra ir 2002 m. · Žiūrėti daugiau »

Nukreipimus čia:

Lietuvos literatūra.

SiunčiamiPriimamojo
Ei! Mes esame Facebook dabar! »