Logo
Unijapedija
Bendravimas
Gauti iš Google Play
Nauja! Parsisiųsti Unijapedija Android ™!
Parsisiųsti
Greičiau nei naršyklėje!
 

Linksnis

Indeksas Linksnis

Linksnis – linksniuojamų kalbos dalių gramatinė kategorija.

46 santykiai: Abesyvas, Abliatyvas, Absoliutyvas, Adesyvas, Aliatyvas, Šauksmininkas, Įnagininkas, Įnagininkas-komitatyvas, Būdvardis, Daiktavardis, Deliatyvas, Egresyvas, Ekvatyvas, Eliatyvas, Ergatyvas, Esyvas, Esyvas-formatyvas, Esyvas-modatyvas, Finatyvas, Formatyvas, Funkcija, Galūnė, Galininkas, Iliatyvas, Inesyvas, Instruktyvas, Kalbos dalis, Kauzatyvas-finatyvas, Kilmininkas, Komitatyvas, Modatyvas, Naudininkas, Partityvas, Prielinksnis, Proliatyvas, Sakinys, Sintaksė, Skaitvardis, Skolinys, Stilius, Subliatyvas, Superesyvas, Terminatyvas, Transliatyvas, Vardininkas, Vietininkas.

Abesyvas

Abesyvas (lot. abesse 'nesantis') – linksnis, reiškiantis ko nors trūkumą, stoką ar nebuvimą.

Nauja!!: Linksnis ir Abesyvas · Žiūrėti daugiau »

Abliatyvas

Abliatyvas (iš ablatus – nuneštas, atskirtas) – lotynų, senovės iranėnų kalbų linksnis, kuris dažniausiai reiškia atskirtį.

Nauja!!: Linksnis ir Abliatyvas · Žiūrėti daugiau »

Absoliutyvas

Absoliutyvas (absoliutinis linksnis) – ergatyvinės sandaros kalbų linksnis.

Nauja!!: Linksnis ir Absoliutyvas · Žiūrėti daugiau »

Adesyvas

Adesyvas ('pas, prie' + esse 'būti'), gretininkas – pašalio esamasis vietininkas.

Nauja!!: Linksnis ir Adesyvas · Žiūrėti daugiau »

Aliatyvas

Aliatyvas (iš allāt- 'atnešti') arba pašalio einamasis vietininkas – viena iš vietininko linksnio atmainų.

Nauja!!: Linksnis ir Aliatyvas · Žiūrėti daugiau »

Šauksmininkas

Šauksmininkas – linksnis, naudojamas kaip kreipinys.

Nauja!!: Linksnis ir Šauksmininkas · Žiūrėti daugiau »

Įnagininkas

Įnagininkas – netiesioginis linksnis, atsakantis į klausimą kuo? Daugumoje kalbų šiuo linksniu reiškiamas įnagis (įrankis, priemonė), kuriuo veiksmo atlikėjas daro įtaką kitiems objektams arba atlieka tam tikrus veiksmus.

Nauja!!: Linksnis ir Įnagininkas · Žiūrėti daugiau »

Įnagininkas-komitatyvas

Įnagininkas-komitatyvas – vengrų kalbos linksnis, jungiantis įnagininko ir komitatyvo linsknių reikšmes.

Nauja!!: Linksnis ir Įnagininkas-komitatyvas · Žiūrėti daugiau »

Būdvardis

Būdvardis – kalbos dalis, žyminti daikto ypatybę ir atsakanti į klausimus „koks?, kokia?, kokie?, kokios?“.

Nauja!!: Linksnis ir Būdvardis · Žiūrėti daugiau »

Daiktavardis

Daiktavardis – kaitoma kalbos dalis, kuri nusako daikto vardą ir atsako į klausimą „kas?“.

Nauja!!: Linksnis ir Daiktavardis · Žiūrėti daugiau »

Deliatyvas

Deliatyvas ('perkelti') – linksnis, reiškiantis judėjimą nuo daikto paviršiaus.

Nauja!!: Linksnis ir Deliatyvas · Žiūrėti daugiau »

Egresyvas

Egresyvas – vienas iš vietos linksnių, kuris pasitelkiamas pradiniam judėjimo taškui arba veiksmo pradžiai (beprasidedančiai būsenai) nurodyti.

Nauja!!: Linksnis ir Egresyvas · Žiūrėti daugiau »

Ekvatyvas

Ekvatyvas (lot. aequō 'lyginu, darau panašų') – linksnis, rodantis vieno objekto panašumą į kitą objektą ('…toks, kaip…') arba jų tapatumą ('…toks pats, kaip…').

Nauja!!: Linksnis ir Ekvatyvas · Žiūrėti daugiau »

Eliatyvas

Eliatyvas (lot. elativus, iš lot. efferre 'išnešti, išgabenti') − linksnis, vienas iš finougrų kalbų vietininkų, kurio pagrindinė reikšmė – „judėti iš patalpos, terpės vidaus į išorę“.

Nauja!!: Linksnis ir Eliatyvas · Žiūrėti daugiau »

Ergatyvas

Ergatyvas ('veikėjas') – kai kurių kalbų (ypač ergatyvinės struktūros) linksnis, rodantis veiksmo šaltinį ar veiksmo įrankį (agentą).

Nauja!!: Linksnis ir Ergatyvas · Žiūrėti daugiau »

Esyvas

Esyvas (lot. esse 'būti') – finougrų kalbų linksnis, nurodantis ilgalaikę arba pastovią būklę.

Nauja!!: Linksnis ir Esyvas · Žiūrėti daugiau »

Esyvas-formatyvas

Esyvas–formatyvas (lot. esse 'būti' + formalis 'susijęs su forma, nustatyto pavidalo') – vengrų kalbos ir kai kurių kitų kalbų (pvz., mandžiūrų) linksnis, sujungiantis esyvo ir formatyvo linksnių reikšmes.

Nauja!!: Linksnis ir Esyvas-formatyvas · Žiūrėti daugiau »

Esyvas-modatyvas

Esyvas–modatyvas – vengrų kalbos linksnis, jungiantis esyvo ir modatyvo linksnių reikšmes.

Nauja!!: Linksnis ir Esyvas-modatyvas · Žiūrėti daugiau »

Finatyvas

Finatyvas (lot. finalis 'galutinis') – linksnis, skirtas galutiniam veiksmo tikslui nurodyti.

Nauja!!: Linksnis ir Finatyvas · Žiūrėti daugiau »

Formatyvas

Formatyvas (lot. formalis 'susijęs su forma, nustatyto pavidalo') – linksnis, kuris dalykų būseną prilygina jų kokybei, t. y. nurodo subjekto panašumą į kažką, jo pobūdį.

Nauja!!: Linksnis ir Formatyvas · Žiūrėti daugiau »

Funkcija

Funkcija gali reikšti.

Nauja!!: Linksnis ir Funkcija · Žiūrėti daugiau »

Galūnė

Galūnė – gyvūnų kūno (liemens, galvos ir pan.) porinės ataugos, paprastai tiesiogiai judinamos raumenų (kartais – hidrauliškai, skysčio slėgio).

Nauja!!: Linksnis ir Galūnė · Žiūrėti daugiau »

Galininkas

Galininkas – linksnis, atsakantis į klausimą ką? Nominatyvinės-akuzatyvinės (vardininko-galininko) struktūros kalbose galininkas reiškia objektą, į kurį nukreiptas tiesioginis veiksmas, galininkas eina tiesioginiu papildiniu:,,. Ergatyvinės struktūros kalbose galininko nėra, jo paskirtį atlieka absoliutyvas (kitaip žiūrint – vardininkas).

Nauja!!: Linksnis ir Galininkas · Žiūrėti daugiau »

Iliatyvas

Iliatyvas arba vidaus einamasis vietininkas – viena iš vietininko linksnio atmainų.

Nauja!!: Linksnis ir Iliatyvas · Žiūrėti daugiau »

Inesyvas

Inesyvas (iš 'būti viduje') − linksnis, vidaus esamasis vietininkas, reiškiantis, kad veikėjas arba veiksmas yra viduje to daikto, kuris pasakomas šiuo linksniu, pvz., miške.

Nauja!!: Linksnis ir Inesyvas · Žiūrėti daugiau »

Instruktyvas

Instruktyvas – Baltijos finų ir kai kurių tiurkų kalbų linksnis, nurodantis priemonę ar objektą, kuriuos pasitelkiant, jiems tarpininkaujant atliekamas veiksmas.

Nauja!!: Linksnis ir Instruktyvas · Žiūrėti daugiau »

Kalbos dalis

Kalbos dalys – žodžių klasės, skiriamos pagal reikšmės, sintaksinių ryšių ir morfologinių požymių bendrumą.

Nauja!!: Linksnis ir Kalbos dalis · Žiūrėti daugiau »

Kauzatyvas-finatyvas

Kauzatyvas–finatyvas (lot. causalis 'priežastinis' + finalis 'galutinis') – vengrų, čiuvašų ir kitose kalbose vartojamas jungtinis kauzatyvo (priežasties) ir finatyvo (tikslo) linksnis, nurodantis priežastį arba paskirtį, tikslą, taip pat jis vartojamas klausiant kainos.

Nauja!!: Linksnis ir Kauzatyvas-finatyvas · Žiūrėti daugiau »

Kilmininkas

Kilmininkas – linksnis, įvardijantis subjekto modifikatorių (nurodo subjekto kilmę, priklausomybę, sandarą).

Nauja!!: Linksnis ir Kilmininkas · Žiūrėti daugiau »

Komitatyvas

Komitatyvas – linksnis, rodantis bendrumą, draugiją ('su...', 'kartu su...').

Nauja!!: Linksnis ir Komitatyvas · Žiūrėti daugiau »

Modatyvas

Modatyvas (lot. modus 'būdas; pobūdis') – linksnis, nurodantis galėjimą, ketinimą, būtinybę, reikėjimą, leidimą, tikimybę ir t. t. Lietuvių kalboje šį linksnį būtų galima perteikti veiksmažodiniais junginiais būtų, būtų galima, tikėtina, galėtų, turėtų ir panašiais pasakymais, juos vartojant su linksniuojamaisiais žodžiais.

Nauja!!: Linksnis ir Modatyvas · Žiūrėti daugiau »

Naudininkas

Naudininkas – vienas iš netiesioginių linksnių, atsakantis į klausimą kam? Vartojamas su veiksmažodžiais, reiškiančiais į objektą nukreiptą ir iš jo kylantį veiksmą, pvz., tiesioginis objektas perduodamas netiesioginiam − iš to ir kilo lotyniškas linksnio pavadinimas dativus 'duodamasis'.

Nauja!!: Linksnis ir Naudininkas · Žiūrėti daugiau »

Partityvas

Partityvas ('dalis') – kai kurių finų kalbų linksnis, kuriuo reiškiamas ne visas objektas, neapibrėžtas (dalies) kiekis, nežymėtas objektas.

Nauja!!: Linksnis ir Partityvas · Žiūrėti daugiau »

Prielinksnis

Prielinksnis arba prepozicija – tarnybinė kalbos dalis, kuri rodo daiktavardžio arba daiktavardiškai pavartoto žodžio sintaksinius santykius su kitais savarankiškais žodžiais.

Nauja!!: Linksnis ir Prielinksnis · Žiūrėti daugiau »

Proliatyvas

Proliatyvas arba vialis – vienas iš netiesioginių linksnių, nurodantis dalyką kaip judėjimo, susisiekimo, tarpininkavimo priemonę, pagrindą ar terpę.

Nauja!!: Linksnis ir Proliatyvas · Žiūrėti daugiau »

Sakinys

Sakinys yra kalbinis vienetas, sudarytas iš vieno ar daugiau žodžių.

Nauja!!: Linksnis ir Sakinys · Žiūrėti daugiau »

Sintaksė

Žodžių junginių gramatinių ryšių schema Sintaksė – gramatikos dalis, nagrinėjanti sakinių tarpusavio ryšius, jų sudarymo būdus ir žodžių junginių sandarą.

Nauja!!: Linksnis ir Sintaksė · Žiūrėti daugiau »

Skaitvardis

Skaitvardis − kalbos dalis, kuri nurodo patį skaičių, daiktų skaičių arba vietą skaičiuojamoje eilėje.

Nauja!!: Linksnis ir Skaitvardis · Žiūrėti daugiau »

Skolinys

Skolinys – žodis, frazė, perimta iš kitos kalbos.

Nauja!!: Linksnis ir Skolinys · Žiūrėti daugiau »

Stilius

Žodis stilius reiškia.

Nauja!!: Linksnis ir Stilius · Žiūrėti daugiau »

Subliatyvas

Subliatyvas ('pakilęs') – įvairią būseną rodantis linksnis: vengrų ir suomių (čia vartojamas retai) kalbose subliatyvas pirmiausia rodo judėjimą į ko nors paviršių (pvz., sėstis ant žemės; lipti į medį), taip pat vartojamas netiesiogine prasme (į universitetą; dviejų parų laikotarpiu).

Nauja!!: Linksnis ir Subliatyvas · Žiūrėti daugiau »

Superesyvas

Superesyvas ('būti viršuje') – linksnis, reiškiantis buvimą viršuje arba ant ko nors paviršiaus.

Nauja!!: Linksnis ir Superesyvas · Žiūrėti daugiau »

Terminatyvas

Terminatyvas – linksnis, apibrėžiantis erdvės ir laiko ribas, taip pat nurodantis veiksmo paskirtį arba tikslą.

Nauja!!: Linksnis ir Terminatyvas · Žiūrėti daugiau »

Transliatyvas

Transliatyvas – vienas iš Uralo kalboms būdingų linksnių.

Nauja!!: Linksnis ir Transliatyvas · Žiūrėti daugiau »

Vardininkas

Vardininkas – linksnis, įvardijantis subjektą (kuris atlieka veiksmą, turi tam tikras savybes ir t. t.). Vardininkas atsako į klausimą „kas?, koks?, kuris?“.

Nauja!!: Linksnis ir Vardininkas · Žiūrėti daugiau »

Vietininkas

Vietininkas – linksnis, nurodantis vietą (locus).

Nauja!!: Linksnis ir Vietininkas · Žiūrėti daugiau »

Nukreipimus čia:

Linksniavimas.

SiunčiamiPriimamojo
Ei! Mes esame Facebook dabar! »