Logo
Unijapedija
Bendravimas
Gauti iš Google Play
Nauja! Parsisiųsti Unijapedija Android ™!
Nemokama
Greičiau nei naršyklėje!
 

Rusų kalbos gramatika

Indeksas Rusų kalbos gramatika

Rusų kalbos gramatika – taisyklių visuma, apibrėžianti žodžių ir sakinių darybą rusų kalboje.

27 santykiai: Įnagininkas, Įvardis, Būdvardis, Daiktavardis, Dalelytė, Dalyvis (gramatika), Dviskaita, Galininkas, Gramatika, Gramatinė giminė, Gramatinis laikas, Ištiktukas, Jaustukas, Kalbos dalis, Kilmininkas, Kirtis, Linksnis, Naudininkas, Nuosaka, Partityvas, Prielinksnis, Prieveiksmis, Rusų kalba, Skaitvardis, Vardininkas, Veiksmažodis, Vietininkas.

Įnagininkas

Įnagininkas – netiesioginis linksnis, atsakantis į klausimą kuo? Daugumoje kalbų šiuo linksniu reiškiamas įnagis (įrankis, priemonė), kuriuo veiksmo atlikėjas daro įtaką kitiems objektams arba atlieka tam tikrus veiksmus.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Įnagininkas · Žiūrėti daugiau »

Įvardis

Įvardis – kalbos dalis, kuri nurodo daiktą, ypatybę arba skaičių, bet jų nepavadina.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Įvardis · Žiūrėti daugiau »

Būdvardis

Būdvardis – kalbos dalis, žyminti daikto ypatybę ir atsakanti į klausimus „koks?, kokia?, kokie?, kokios?“.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Būdvardis · Žiūrėti daugiau »

Daiktavardis

Daiktavardis – kaitoma kalbos dalis, kuri nusako daikto vardą ir atsako į klausimą „kas?“.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Daiktavardis · Žiūrėti daugiau »

Dalelytė

Dalelytė – nekaitoma kalbos dalis, kuri teikia sakiniui arba jo dalims papildomų prasminių atspalvių.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Dalelytė · Žiūrėti daugiau »

Dalyvis (gramatika)

Dalyvis – neasmenuojamoji veiksmažodžio forma, turinti veiksmažodžio ir būdvardžio ypatybių.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Dalyvis (gramatika) · Žiūrėti daugiau »

Dviskaita

Dviskaita – gramatinio skaičiaus kategorija, naudojama dalyje kalbų greta vienaskaitos ir daugiskaitos nurodant du objektus ar dviejų objektų atliekamą veiksmą.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Dviskaita · Žiūrėti daugiau »

Galininkas

Galininkas – linksnis, atsakantis į klausimą ką? Nominatyvinės-akuzatyvinės (vardininko-galininko) struktūros kalbose galininkas reiškia objektą, į kurį nukreiptas tiesioginis veiksmas, galininkas eina tiesioginiu papildiniu:,,. Ergatyvinės struktūros kalbose galininko nėra, jo paskirtį atlieka absoliutyvas (kitaip žiūrint – vardininkas).

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Galininkas · Žiūrėti daugiau »

Gramatika

Gramatika – filologijos dalis, tirianti žodžių sandarą ir rašybą, taip pat stambesnius kalbinius vienetus (kalbos dalis, sakinio dalis).

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Gramatika · Žiūrėti daugiau »

Gramatinė giminė

Giminė – gramatinė klasifikacinė arba kaitybinė vardažodžių kategorija, būdinga semitų ir indoeuropiečių kalboms.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Gramatinė giminė · Žiūrėti daugiau »

Gramatinis laikas

Gramatinis laikas – veiksmažodžio gramatinė kategorija reiškianti sakomo veiksmo santykį su esamuoju momentu.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Gramatinis laikas · Žiūrėti daugiau »

Ištiktukas

Ištiktukas – nekaitoma kalbos dalis, kuri nurodo veiksmo(-ų) sukeliamus garsus (pvz., trakšt, triokšt, pykšt, pokšt, trept, bumpt, brakšt, šliūkšt, cypt, tekšt) bei vaizdinius (žvilgt, šypt, žirgt ir kt.). Ištiktukai sakiniuose nebūtini.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Ištiktukas · Žiūrėti daugiau »

Jaustukas

Jaustukas – nekaitoma kalbos dalis, perteikianti įvairius jausmus; žodis, priklausantis šiai kalbos daliai.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Jaustukas · Žiūrėti daugiau »

Kalbos dalis

Kalbos dalys – žodžių klasės, skiriamos pagal reikšmės, sintaksinių ryšių ir morfologinių požymių bendrumą.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Kalbos dalis · Žiūrėti daugiau »

Kilmininkas

Kilmininkas – linksnis, įvardijantis subjekto modifikatorių (nurodo subjekto kilmę, priklausomybę, sandarą).

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Kilmininkas · Žiūrėti daugiau »

Kirtis

Kirtis – vieno kurio nors skiemens išryškinimas tariant žodį.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Kirtis · Žiūrėti daugiau »

Linksnis

Linksnis – linksniuojamų kalbos dalių gramatinė kategorija.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Linksnis · Žiūrėti daugiau »

Naudininkas

Naudininkas – vienas iš netiesioginių linksnių, atsakantis į klausimą kam? Vartojamas su veiksmažodžiais, reiškiančiais į objektą nukreiptą ir iš jo kylantį veiksmą, pvz., tiesioginis objektas perduodamas netiesioginiam − iš to ir kilo lotyniškas linksnio pavadinimas dativus 'duodamasis'.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Naudininkas · Žiūrėti daugiau »

Nuosaka

Veiksmažodžio nuosaka – asmenuojamoji veiksmažodžio forma, nurodanti veiksmo santykį su tikrove, nustatomą kalbančiojo asmens, ketinimus.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Nuosaka · Žiūrėti daugiau »

Partityvas

Partityvas ('dalis') – kai kurių finų kalbų linksnis, kuriuo reiškiamas ne visas objektas, neapibrėžtas (dalies) kiekis, nežymėtas objektas.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Partityvas · Žiūrėti daugiau »

Prielinksnis

Prielinksnis arba prepozicija – tarnybinė kalbos dalis, kuri rodo daiktavardžio arba daiktavardiškai pavartoto žodžio sintaksinius santykius su kitais savarankiškais žodžiais.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Prielinksnis · Žiūrėti daugiau »

Prieveiksmis

Prieveiksmis – nei linksniais, nei asmenimis nekaitoma kalbos dalis.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Prieveiksmis · Žiūrėti daugiau »

Rusų kalba

Rusų kalba (русский язык) – kalba, priklausanti rytų slavų kalbų grupei, kuri įeina į indoeuropiečių kalbų šeimą.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Rusų kalba · Žiūrėti daugiau »

Skaitvardis

Skaitvardis − kalbos dalis, kuri nurodo patį skaičių, daiktų skaičių arba vietą skaičiuojamoje eilėje.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Skaitvardis · Žiūrėti daugiau »

Vardininkas

Vardininkas – linksnis, įvardijantis subjektą (kuris atlieka veiksmą, turi tam tikras savybes ir t. t.). Vardininkas atsako į klausimą „kas?, koks?, kuris?“.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Vardininkas · Žiūrėti daugiau »

Veiksmažodis

Veiksmažodis – kalbos dalis, kuri reiškia daikto veiksmą ar būseną ir atsako į klausimus „ką veikia? arba kas vyksta, darosi, atsitinka?“ Veiksmažodis dažniausiai eina tariniu.

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Veiksmažodis · Žiūrėti daugiau »

Vietininkas

Vietininkas – linksnis, nurodantis vietą (locus).

Nauja!!: Rusų kalbos gramatika ir Vietininkas · Žiūrėti daugiau »

SiunčiamiPriimamojo
Ei! Mes esame Facebook dabar! »