Logo
Unijapedija
Bendravimas
Gauti iš Google Play
Nauja! Parsisiųsti Unijapedija Android ™!
Parsisiųsti
Greičiau nei naršyklėje!
 

Vektorius

Indeksas Vektorius

Du skirtingų krypčių vektoriai Vektorius – matematinis dydis, apibūdinamas reikšme ir kryptimi erdvėje.

56 santykiai: Akcelerometras, Amplitudė, Banginė funkcija, Bangos vektorius, Dalinė išvestinė, Difrakcija, Dinamika (mechanika), Dinaminė sistema, Elektros srovė, Elektrostatika, Euklidinė erdvė, Fazė, Galia (fizika), Geodezinė kreivė, Hilberto erdvė, Intensyvumas, Jėga, Judesio kiekis, Kampinis dažnis, Koši - Švarco nelygybė, Koši-Rymano sąlygos, Koriolio efektas, Kristalinė gardelė, Laisvasis kritimas, Lauko teorija (matematika), Matrica (matematika), Mechaninis darbas, Mi sklaida, Mišrioji sandauga, Modulis, Nuožulnioji plokštuma, Omo dėsnis, Optinis pluoštas, Plokščia banga, Poslinkis, Potvynis ir atoslūgis, Signalinis greitis, Sistemos mokymasis, Skaliarinė sandauga, Specialioji reliatyvumo teorija, Srovės tankis, Tenzorius, Terminis vėjas, Tiesinė algebra, Tiesinė diferencialinė lygtis, Topologija, Trikampio nelygybė, Unitarioji matrica, Vektoriaus norma, Vektorių sudėtis, ..., Vektorinė erdvė, Vektorinė sandauga, Vektorinis laukas, Vektorius (reikšmės), Vektorizacija, Vienetinis vektorius. Išplėsti indeksą (6 daugiau) »

Akcelerometras

Akcelerometras – prietaisas, kuris išmatuoja pagreitį.

Nauja!!: Vektorius ir Akcelerometras · Žiūrėti daugiau »

Amplitudė

Nuokrypis nuo pusiausvyros padėties ''y'' yra bangos viršūnės amplitudė. Amplitudė – svyruojančio dydžio kitimo matas fizikoje, parodantis dydžio vertės pokytį svyravimų metu.

Nauja!!: Vektorius ir Amplitudė · Žiūrėti daugiau »

Banginė funkcija

Banginė funkcija yra pagrindinis dydis visiškai aprašantis dalelės judėjimą kvantinėje mechanikoje.

Nauja!!: Vektorius ir Banginė funkcija · Žiūrėti daugiau »

Bangos vektorius

Bangos vektorius yra vektorius, parodantis vieno dažnio bangos sklidimo kryptį.

Nauja!!: Vektorius ir Bangos vektorius · Žiūrėti daugiau »

Dalinė išvestinė

Dalinė išvestinė - atitinkamos kelių kintamųjų funkcijos išvestinė pagal vieną iš kintamųjų, apskaičiuota laikant, kad kiti kintamieji yra konstantos.

Nauja!!: Vektorius ir Dalinė išvestinė · Žiūrėti daugiau »

Difrakcija

Difrakcija Difrakcija (nuo lot. „diffringere“, „skaidyti į dalis“, „sklaidyti“) – bet koks nuokrypis nuo bangų tiesaeigio sklidimo, nepaaiškinamas bangos atspindžiu arba lūžiu.

Nauja!!: Vektorius ir Difrakcija · Žiūrėti daugiau »

Dinamika (mechanika)

Dinamika – mechanikos dalis, kurioje nagrinėjamos kūnų judėjimo greičio kitimo priežastys.

Nauja!!: Vektorius ir Dinamika (mechanika) · Žiūrėti daugiau »

Dinaminė sistema

Lorenco atraktorius, jį galima pamatyti analizuojant Lorenco osciliatorių, dinaminę sistemą. Dinaminė sistema yra matematinė sąvoka, kuri aprašo laiko taško priklausomybę nuo laiko geometrinėje erdvėje.

Nauja!!: Vektorius ir Dinaminė sistema · Žiūrėti daugiau »

Elektros srovė

Elektros srovė – kryptingas elektros krūvių judėjimas.

Nauja!!: Vektorius ir Elektros srovė · Žiūrėti daugiau »

Elektrostatika

Elektroskopas – prietaisas krūviui aptikti. Įelektrintos plokštelės (geltonos) stumia viena kitą ir prasiskečia Elektrostatika – tai fizikos šaka, kuri nagrinėja nejudančius krūvius ir jų sukurtą elektrostatinį lauką (t. y. nekintantį laike elektrinį lauką).

Nauja!!: Vektorius ir Elektrostatika · Žiūrėti daugiau »

Euklidinė erdvė

Kiekvienas taškas 3-matėje Euklidinėje erdvėje yra apibrėžiamas trimis koordinatėmis. Euklidinė erdvė – realiųjų skaičių vektorinė n - matė erdvė, kurioje yra apibrėžta skaliarinė sandauga.

Nauja!!: Vektorius ir Euklidinė erdvė · Žiūrėti daugiau »

Fazė

Sąvoka fazė bangų fizikoje yra susijusi su aprašomo kompleksiniais kintamaisiais fizikinio dydžio matematiniu atvaizdavimu.

Nauja!!: Vektorius ir Fazė · Žiūrėti daugiau »

Galia (fizika)

Galia – darbas atliktas per vienetinį laiko tarpą.

Nauja!!: Vektorius ir Galia (fizika) · Žiūrėti daugiau »

Geodezinė kreivė

Geodezinė kreivė – tiesiausia linija jungianti du erdvės taškus.

Nauja!!: Vektorius ir Geodezinė kreivė · Žiūrėti daugiau »

Hilberto erdvė

Hilberto erdvė, pavadinta David Hilbert garbei, apibendrina euklidinės erdvės sąvoką.

Nauja!!: Vektorius ir Hilberto erdvė · Žiūrėti daugiau »

Intensyvumas

Intensyvumas fizikoje – suvidurkinto laike energijos srauto matas.

Nauja!!: Vektorius ir Intensyvumas · Žiūrėti daugiau »

Jėga

Įvairių jėgų kryptys, parodytos rodyklėmis. Jėga – mechaninio poveikio ar kūnų sąveikos matas.

Nauja!!: Vektorius ir Jėga · Žiūrėti daugiau »

Judesio kiekis

Judesio kiekis arba impulsas – sąvoka, dažniausiai vartojama mechanikoje, kurią nusako masės ir greičio sandauga (p.

Nauja!!: Vektorius ir Judesio kiekis · Žiūrėti daugiau »

Kampinis dažnis

Kampinis dažnis parodo, kaip greitai objektas sukasi Kampinis dažnis ω (anksčiau vartotas terminas ciklinis dažnis) yra sukimosi greičio išraiška.

Nauja!!: Vektorius ir Kampinis dažnis · Žiūrėti daugiau »

Koši - Švarco nelygybė

Matematikoje Koši–Švarco nelygybė (dar vadinama Koši–Buniakovski–Švarco arba CBS nelygybe) yra viena iš pagrindinių optimizavimo priemonių tiesinėje algebroje, analizėje, tikimybių teorijoje, fizikoje ir kitose srityse.

Nauja!!: Vektorius ir Koši - Švarco nelygybė · Žiūrėti daugiau »

Koši-Rymano sąlygos

Koši–Rymano sąlygos tai dviejų diferencialinių lygčių dalinėmis išvestinėmis sistema, apibrėžianti kompleksinio kintamojo holomorfinę (arba kitais žodžiais - analizinę) funkciją.

Nauja!!: Vektorius ir Koši-Rymano sąlygos · Žiūrėti daugiau »

Koriolio efektas

Inertinėje atskaitos sistemoje (viršutinė paveikslėlio dalis), juodas kūnas juda tiesia linija. Tačiau stebėtojui (raudonas taškas), esančiam besisukančiame atskaitos taške, juodas kūnas regimai nukrypsta nuo tiesios linijos (apatinė paveikslėlio dalis) Koriolio efektas – matomas objektų nukrypimas nuo tiesaus judėjimo, stebint iš besisukančio atskaitos taško.

Nauja!!: Vektorius ir Koriolio efektas · Žiūrėti daugiau »

Kristalinė gardelė

Didžiulis dirbtinis monokristalas išaugintas Saint-Gobain Kristalinė gardelė – chemijoje, fizikoje bei kai kuriose kitose gamtos mokslų šakose vartojamas terminas, apibūdinantis tvarkingą atomų, molekulių ar jonų išsidėstymą kai kurių medžiagų struktūroje.

Nauja!!: Vektorius ir Kristalinė gardelė · Žiūrėti daugiau »

Laisvasis kritimas

Laisvasis kritimas – kūno judėjimas, kai jį veikia tik gravitacija.

Nauja!!: Vektorius ir Laisvasis kritimas · Žiūrėti daugiau »

Lauko teorija (matematika)

Nylsas Henrikas Abelis (1802-1829). Lauko teorija yra matematikos sritis, kuri tiria matematinių laukų savybes.

Nauja!!: Vektorius ir Lauko teorija (matematika) · Žiūrėti daugiau »

Matrica (matematika)

Matrica – stačiakampė elementų (dažniausiai skaičių) lentelė.

Nauja!!: Vektorius ir Matrica (matematika) · Žiūrėti daugiau »

Mechaninis darbas

Mechaniniu darbu vadinamas fizikinis dydis, lygus kūną veikiančios jėgos modulio ir kūno poslinkio sandaugai: A.

Nauja!!: Vektorius ir Mechaninis darbas · Žiūrėti daugiau »

Mi sklaida

Šanchajuje – vienas iš Mi sklaidos pavyzdžių. Mi sklaida, taip pat žinoma kaip Lorenco Mi teorija arba Lorenco Mi Debajaus teorija, yra šviesos sklaida, tiksliai aprašoma analitiniu Maksvelo lygčių sprendiniu.

Nauja!!: Vektorius ir Mi sklaida · Žiūrėti daugiau »

Mišrioji sandauga

Mišrioji vektorių sandauga yra trinarė vektorių operacija.

Nauja!!: Vektorius ir Mišrioji sandauga · Žiūrėti daugiau »

Modulis

(arba y.

Nauja!!: Vektorius ir Modulis · Žiūrėti daugiau »

Nuožulnioji plokštuma

Nuožulnioji plokštuma yra elementarusis mechanizmas.

Nauja!!: Vektorius ir Nuožulnioji plokštuma · Žiūrėti daugiau »

Omo dėsnis

„Omo trikampis“, padedantis įsiminti dėsnio taikymą (U:I.

Nauja!!: Vektorius ir Omo dėsnis · Žiūrėti daugiau »

Optinis pluoštas

Pluoštas – (angl. beam) optikoje apibrėžia elektromagnetinį lauką, užimantį baigtinę erdvės sritį.

Nauja!!: Vektorius ir Optinis pluoštas · Žiūrėti daugiau »

Plokščia banga

bangos frontai. realioji dalis. Plokščioji banga – bangų fizikos sąvoka, reiškianti pastovaus dažnio bangą, kurios bangos frontai (vienodos fazės paviršiai) yra begalinės lygiagrečios plokštumos, statmenos sklidimo (fazinio greičio vektoriaus) krypčiai.

Nauja!!: Vektorius ir Plokščia banga · Žiūrėti daugiau »

Poslinkis

Poslinkis tarp taškų A ir B. Judėjimas vyksta iš A į B. Juoda linija yra kūno trajektorija. Poslinkis – mažiausias atstumas tarp pradinio ir galinio judėjimo taškų.

Nauja!!: Vektorius ir Poslinkis · Žiūrėti daugiau »

Potvynis ir atoslūgis

Potvynis – periodinis vandens pakilimas gamtoje.

Nauja!!: Vektorius ir Potvynis ir atoslūgis · Žiūrėti daugiau »

Signalinis greitis

Signalinis greitis – greitis, kuriuo banga perneša informaciją (energiją).

Nauja!!: Vektorius ir Signalinis greitis · Žiūrėti daugiau »

Sistemos mokymasis

Kompiuterio mokymasV.

Nauja!!: Vektorius ir Sistemos mokymasis · Žiūrėti daugiau »

Skaliarinė sandauga

Skaliarinė sandauga – dvinarė vektorių operacija.

Nauja!!: Vektorius ir Skaliarinė sandauga · Žiūrėti daugiau »

Specialioji reliatyvumo teorija

Specialioji reliatyvumo teorija – pirmoji iš reliatyvumo teorijų, 1905 metais aprašyta Alberto Einšteino straipsnyje „Apie judančių kūnų elektrodinamiką“.

Nauja!!: Vektorius ir Specialioji reliatyvumo teorija · Žiūrėti daugiau »

Srovės tankis

Srovės tankis – vektorinis, fizikinis dydis skaitine verte lygus elektros krūviui, pratekančiam per laiko vienetą pro vienetinį plotą.

Nauja!!: Vektorius ir Srovės tankis · Žiūrėti daugiau »

Tenzorius

Tenzorius yra geometrinis objektas, susidedantis iš sumos komponenčių, kurios yra transformuojamos pagal tiesinius sąryšius.

Nauja!!: Vektorius ir Tenzorius · Žiūrėti daugiau »

Terminis vėjas

Terminis vėjas – geostrofinio vėjo vertikalus poslinkis.

Nauja!!: Vektorius ir Terminis vėjas · Žiūrėti daugiau »

Tiesinė algebra

Tiesinė algebra – algebros šaka, nagrinėjanti vektorius, vektorines erdves, tiesines transformacijas ir tiesinių lygčių sistemas.

Nauja!!: Vektorius ir Tiesinė algebra · Žiūrėti daugiau »

Tiesinė diferencialinė lygtis

Tiesinė diferencialinė lygtis yra formos, kur diferencialinis operatorius L yra tiesinis operatorius, y yra nežinoma funkcija (tokia yra ir laiko funkcija y(t)) ir dešinioji pusė yra duotoji funkcija ƒ, kurios kilmė ta pati kaip ir y. Funkcija, kuri priklausoma nuo laiko, galima parašyti lygtį ir dar tiksliau apskliaudžiant Tiesinis operatorius L laikomas tokios formos A_(t)\frac + A_n(t)y \, Tiesiškumo sąlyga L pašalina tokias operacijas kaip traukimas šaknies iš y, bet leidžia naudoti antrąją y išvestinę.

Nauja!!: Vektorius ir Tiesinė diferencialinė lygtis · Žiūrėti daugiau »

Topologija

Mėbijaus juosta, turinti tik vieną paviršių ir tik vieną kraštinę, yra vienas iš daugybės objektų, studijuojamų topologijoje. Topologija ( 'paviršius, vieta' + λογος.

Nauja!!: Vektorius ir Topologija · Žiūrėti daugiau »

Trikampio nelygybė

Du trikampio nelygybės pavyzdžiai. Viršutinis brėžinys yra pavyzdys, kai galima pritaikyti griežtą nelygybę, nes visi kampai yra mažesni už 180°. Apatiniame pavyzdyje dviejų kraštinių suma yra lygi trečiajai kraštinei. Trikampio nelygybė teigia, kad bet kokio trikampio bet kurių dviejų kraštinių ilgių suma yra nemažesnė už trečios kraštinės ilgį.

Nauja!!: Vektorius ir Trikampio nelygybė · Žiūrėti daugiau »

Unitarioji matrica

Unitarioji matrica tai yra kompleksinė kvadratinė matrica U, kurios kompleksiškai jungtinė ir transponuota matrica U∗ yra jai atvirkštinė.

Nauja!!: Vektorius ir Unitarioji matrica · Žiūrėti daugiau »

Vektoriaus norma

Norma – matematinė sąvoka, apibendrinanti skaičiaus absoliutinės vertės sąvoką vektoriams iš vektorinės erdvės.

Nauja!!: Vektorius ir Vektoriaus norma · Žiūrėti daugiau »

Vektorių sudėtis

Vektorių '''a''' ir '''b''' sudėtis Vektorių sudėtis bei atimtis – dvinarė vektorių operacija.

Nauja!!: Vektorius ir Vektorių sudėtis · Žiūrėti daugiau »

Vektorinė erdvė

mastelio keitimas Vektorinė erdvė arba tiesinė erdvė yra vektorių aibė su joje apibrėžtomis sudėties ir daugybos iš skaliarinio dydžio operacijomis, tenkinančiomis tam tikras, žemiau išvardintas aksiomas.

Nauja!!: Vektorius ir Vektorinė erdvė · Žiūrėti daugiau »

Vektorinė sandauga

Vektorinė sandauga – dvinarė vektorių operacija.

Nauja!!: Vektorius ir Vektorinė sandauga · Žiūrėti daugiau »

Vektorinis laukas

Vektorinio lauko vaizdavimo pavyzdys Vektorinis laukas – funkcija, kiekvienam erdvės taškui priskirianti vektorių: arba Fizikoje vektoriniu lauku galima aprašyti elektrinį lauką, magnetinį lauką ir pan.

Nauja!!: Vektorius ir Vektorinis laukas · Žiūrėti daugiau »

Vektorius (reikšmės)

Vektorius gali reikšti.

Nauja!!: Vektorius ir Vektorius (reikšmės) · Žiūrėti daugiau »

Vektorizacija

Vektorizacija kompiuterijoje yra procesas paverčiantis kompiuterio programą iš skaliarinio realizavimo, kuris atlieka operacijas keliais operandais vienu laiku, į vektorizuotą programą, kur viena instrukcija gali įvykdyti daugialypes operacijas ar vektoriaus poros (gretimų verčių serija) operandus.

Nauja!!: Vektorius ir Vektorizacija · Žiūrėti daugiau »

Vienetinis vektorius

Vienetinis vektorius arba ortas – tai vektorius, kurio norma (ilgis) lygi 1.

Nauja!!: Vektorius ir Vienetinis vektorius · Žiūrėti daugiau »

SiunčiamiPriimamojo
Ei! Mes esame Facebook dabar! »