Logo
Unijapedija
Bendravimas
Gauti iš Google Play
Nauja! Parsisiųsti Unijapedija Android ™!
Diegti
Greičiau nei naršyklėje!
 

Vytauto Didžiojo universitetas

Indeksas Vytauto Didžiojo universitetas

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) – pirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštoji mokykla, klasikinis laisvųjų menų (''artes liberales'') universitetas, įkurtas Kaune 1922 m., tam tikrais istoriniais laikotarpiais vadintas Lietuvos universitetu, Kauno universitetu. 1950 m. sovietams uždarius universitetą, jis bendromis Lietuvos ir išeivijos lietuvių mokslininkų pastangomis atkurtas 1989 m.

1775 santykiai: Abdonas Lietuvninkas, Abraomas Kisinas, Achemos mokymo centras, Adalbertas Becenbergeris, Adam Dowgird, Adelė Dirsytė, Adelė Laigonaitė, Administracinė teisė, Adolfas Šapoka, Adolfas Butkus (1906), Adolfas Damušis, Adolfas Jucys, Adolfas Laimutis Telksnys, Adolfas Lapšys, Adolfas Lukošaitis, Adolfas Nezabitauskis, Adolfas Raulinaitis, Adolfas Venskus, Adomas Dagys, Adomas Jakštas, Adomas Lastas, Agnė Širinskienė, Agnė Lukšytė, Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė, Akademikas (žurnalas), Akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas“, Akvilė Mikėnaitė, Alanas Magyla, Alė Rūta, Albertas Cibas, Albertas Gerutis, Albertas Jasiulionis, Albertas Kublickas, Albertas Milinis, Albina Auksoriūtė, Albinas Andrulionis, Albinas Baltramiejūnas, Albinas Briedis, Albinas Iešmanta, Albinas Liaugminas, Albinas Rimka, Albinas Valentinas, Aldona Šliūpaitė-Jankauskienė, Aldona Jocevičienė, Aldona Jurevičiūtė-Armonienė, Aldona Lapytė, Aldona Liobytė, Aleksandr Dementjev, Aleksandra Aleksandravičiūtė, Aleksandra Fomina, ..., Aleksandra Gulbinskienė, Aleksandras Šimkus (1897), Aleksandras Žadeikis, Aleksandras Čyras, Aleksandras Balčiauskas, Aleksandras Bendinskas, Aleksandras Dičpetris, Aleksandras Drobnys, Aleksandras Gedmintas, Aleksandras Grigaitis, Aleksandras Guobys, Aleksandras Hagentornas, Aleksandras Katchė, Aleksandras Kernagis, Aleksandras Kučiūnas, Aleksandras Laikūnas, Aleksandras Lileikis, Aleksandras Liudvikas Viršila, Aleksandras Mačiūnas, Aleksandras Merkelis, Aleksandras Pliateris, Aleksandras Timinskis, Aleksandras Vabalas, Aleksandras Vanagas, Aleksandro Stulginskio universitetas, Aleksotas, Aleksoto funikulierius, Aleksys Churginas, Alfonsas Algimantas Mitrikas, Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, Alfonsas Žiurlys, Alfonsas Bieliauskas, Alfonsas Dirsė, Alfonsas Gineitis, Alfonsas Gučas, Alfonsas Jakubėnas, Alfonsas Jurskis, Alfonsas Kaikaris, Alfonsas Kalnius, Alfonsas Keliuotis, Alfonsas Misiukas-Misiūnas, Alfonsas Moravskis, Alfonsas Motuzas (1955), Alfonsas Nyka-Niliūnas, Alfonsas Palionis, Alfredas Erichas Senas, Alfredas Kulpa-Kulpavičius, Alfredas Paulauskas, Alfredas Smailys, Algimantas Miškinis, Algimantas Paulauskas, Algimantas Vincas Kajackas, Algirdas Antanas Avižienis, Algirdas Žukauskas, Algirdas Budrys, Algirdas Griškėnas, Algirdas Gustaitis (1916), Algirdas Jakševičius, Algirdas Jonas Galdikas, Algirdas Julius Greimas, Algirdas Jurėnas, Algirdas Jurskis, Algirdas Kačanauskas, Algirdas Landsbergis, Algirdas Leonas Nasvytis, Algirdas Matukonis, Algirdas Matulis, Algirdas Statkevičius, Algirdas Titus Antanaitis, Algirdas Vaclovas Patackas, Algis Kabaila, Algis Krupavičius, Algis Mickis, Algis Tomas Geniušas, Alina Grinienė, Alina Petrauskaitė-Skrupskelienė, Aliodija Ruzgaitė, Alla Baubinienė, Almis Grybauskas, Aloyzas Čižas, Aloyzas Baronas, Alseikos, Alvydas Butkus, Anastasijos judėjimas, Anatolijus Beriozovas, Anatolijus Rasteika, Anatolijus Rozenbliumas, Anželika Banevičienė, Andrijana Filinaitė, Andrius Ašmantas, Andrius Bulota (1907), Andrius Kalesnikas, Andrius Kupčinskas, Andrius Matulevičius, Andrius Narbekovas, Andrius Užkalnis, Anglų kalba, Anicetas Simutis, Antanas Adomaitis (1902), Antanas Alekna, Antanas Algimantas Sprindys, Antanas Škėma, Antanas Žvironas, Antanas Čiužas, Antanas Banėnas, Antanas Bendorius, Antanas Bistrickas, Antanas Briedelis (1913), Antanas Buračas, Antanas Dainius, Antanas Dambrauskas (1911), Antanas Damulis, Antanas Daukša, Antanas Endziulaitis, Antanas Garmus, Antanas Goštautas, Antanas Gravrogkas, Antanas Gruodis (1900), Antanas Gruodis (1905), Antanas Gudaitis (1904), Antanas Gudonis, Antanas Gulbinas, Antanas Gustaitis (1898), Antanas Gustaitis (1907), Antanas Gylys, Antanas Ignas Darevskis-Veryha, Antanas Jakobas, Antanas Januševičius, Antanas Jasaitis, Antanas Jozėnas, Antanas Juška (1902), Antanas Jurgeliūnas, Antanas Karoblis, Antanas Klimas, Antanas Krausas, Antanas Kriščiukaitis, Antanas Krikščiūnas, Antanas Kučinskas (1900), Antanas Kudzys, Antanas Kulakauskas, Antanas Kuzmickas, Antanas Liuima, Antanas Lyberis, Antanas Mačiuika, Antanas Maceina, Antanas Maliauskis, Antanas Miškinis, Antanas Milaknis, Antanas Minkevičius, Antanas Mončys, Antanas Mušinskas-Mušaitis, Antanas Nakas, Antanas Paškus, Antanas Pauliukonis (1909), Antanas Poška, Antanas Purėnas, Antanas Rūkas, Antanas Rubšys, Antanas Sabaliauskas (1907), Antanas Skirius, Antanas Smetona, Antanas Spelskis, Antanas Strabulis, Antanas Sugintas, Antanas Sutkus (1892), Antanas Tamošaitis (1894), Antanas Trimakas, Antanas Tumėnas, Antanas Tyla, Antanas Tylenis, Antanas Vaičiulaitis, Antanas Vaitkevičius, Antanas Valinčius, Antanas Valiukėnas, Antanas Venclova, Antanas Vytautas Saulaitis, Antanė Kučinskaitė, Antanina Šalkauskaitė, Antanina Mackevičiūtė, Antoine Meillet, Antropologija, Apolonija Nistelienė, Arūnas Aleksandravičius, Arūnas Gelūnas, Arūnas Karlonas, Arūnas Poniškaitis, Archivum Lithuanicum, Ari Ankorin, Arimantas Juvencijus Raškinis, Arnas Funkas, Aronas Gutmanas, Artūras Dambrauskas, Artūras Grebliauskas, Artūras Jurgutis, Arvaidas Galdikas, Arvydas Anušauskas, Arvydas Asadauskas, Arvydas Jurevičius, Arvydas Kliorė, Arvydas Matulionis, Arvydas Nekrošius, Arvydas Petras Žygas, Arvydas Ramonas, Arvydas Virgilijus Matulionis, Asta Gustaitienė, Asta Sederevičiūtė, Ateitininkai, Athenaeum, Athenaeum (Kaunas), Aušrytė Ramanauskienė, Audrius Žiugžda, Audrius Maruška, Audrius Skimborauskas, Augalų fiziologija, Augustinas Gricius, Augustinas Janulaitis, Augustinas Povilaitis, Augustinas Voldemaras, Aukštieji kūno kultūros kursai, Aukštieji kursai, Aukštosios Fredos dvaras, Aukusti Robert Niemi, Aurelija Balašaitienė, Aurelija Ragauskaitė, Avraham Tory, Šančiai, Šančių seniūnija, Šaravų ąžuolas, Šarūnas Liekis, Šatrijos Ragana, Šiaulių Gytarių progimnazija, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija, Šviesa (spaustuvė), Švietimas Kaune, Žaizdras, Žuvinto biosferos rezervatas, Žygintas Mačėnas, Žyniai (Vilkaviškis), Česlovas Gerliakas, Česlovas Grincevičius, Česlovas Laurinavičius, Česlovas Liutikas, Česlovas Masaitis, Česlovas Milošas, Česlovas Pakuckas, Čijunė Sugihara, Bagdoniškio dvaras, Bahajų tikėjimas, Balandžio 12, Balandžio 28, Balandžio 5, Balio Dvariono konkursas, Baltų neopagonybė, Baltijos vadybos institutas, Balys Žygelis, Balys Dundulis, Balys Macutkevičius, Balys Sruoga, Balys Tarvydas, Balys Vosylius, Barbora Mejerytė, Barelis Fridmanas, Benediktas Babrauskas, Benediktas Kazlauskas, Benediktas Mačikėnas, Benediktas Rutkūnas-Rutkauskas, Benediktas Sugintas, Benediktas Vasiliauskas, Benediktas Velička, Bernardas Brazdžionis, Bernardas Kodatis, Birželio 23, Birželio 7, Birutė Ciplijauskaitė, Birutė Kasperavičienė (1926), Birutė Kugevičienė, Birutė Letukaitė, Birutė Pūkelevičiūtė, Birutė Strolienė, Blažiejus Abraitis, Blažiejus Česnys, Boleslovas Jonas Masiulis, Boleslovas Martinėnas, Boleslovas Piekarskis, Borisas Efrosas, Botanika, Bronė Mockūnienė, Bronis Kaslas, Bronislava Jacevičiūtė, Bronislava Kerbelytė, Bronislavas Kvedaras, Bronislovas Genzelis, Bronislovas Liesis, Bronius Aras, Bronius Barzdžiukas, Bronius Bieliukas, Bronius Daunoras, Bronius Dundulis, Bronius Elsbergas, Bronius Ivanauskas, Bronius Kalinauskas, Bronius Kiveris, Bronius Krivickas, Bronius Kviklys, Bronius Masiokas, Bronius Minelga, Bronius Nainys, Bronius Oškinis, Bronius Prapuolenis, Bronius Stasiukaitis, Bronius Vaškelis, Bronys Raila, Brunonas Kalvaitis, Budizmas, Centralinis žydų bankas, Centro seniūnija, Chackelis Kibarskis, Chackelis Lemchenas, Chanonas Kučinskas, Cheminė technologija, Civilinė teisė, Constantin von Regel, Daiva Garnienė, Dalius Jonkus, Dalytė Rudzevičienė, Dangerutis Čebelis, Danguolė Beresnevičienė, Danguolė Mikulėnienė, Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Danutė Emilija Kiminaitė-Lapienienė, Danutė Gailienė, Danutė Lipčiūtė-Augienė, Danutė Mušinskaitė, Darbai ir dienos, Darius Staliūnas, Darius Vilimas, Dariusz Szpoper, Daumantas Čibas, Dendrochronologija, Dendroklimatologija, Dirvotyra, Disertacija, Domas Cesevičius, Domas Krivickas, Domas Penikas, Domas Petrulis, Donatas Brandišauskas, Druwi, Dzenas, Dzidas Budrys, Edgaras Pilypaitis, Edita Gruodytė, Edmundas Jasiūnas, Edmundas Kuokštis, Edmundas Laucevičius, Edmundas Rimša, Eduardas Astramskas, Eduardas Balčytis, Eduardas Budreika, Eduardas Chlomauskas, Eduardas Mieželaitis, Eduardas Viskanta, Eduardas Volteris, Eduardas Zabarauskas, Edvardas Lenkauskis, Egidijus Aleksandravičius, Egidijus Vareikis, Eglė Bendikaitė, Eladijus Kirijanovas, Elžbieta Mikalauskaitė, Elena Čekienė, Elena Červinskienė, Elena Gineitienė, Elena Grinienė, Elena Jakutytė, Elena Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė, Elena Spirgevičiūtė, Elena Starkienė, Elena Vainienė (1921), Elijošius Nonevičius, Emilija Černeckienė, Emilija Daktaravičienė, Emilija Pūtvytė, Emilijus Andriulis, Endriejavas, Energetikos Lietuvoje istorija, Erikas Laiconas, Ernestas Galvanauskas, Ernst Fraenkel, Eugenija Šimkūnaitė, Eugenija Kupčinskienė, Eugenijus Algimantas Bartkus, Eugenijus Manomaitis, Eugenijus Matuzevičius, Eugenijus Meškauskas, Eugenijus Miliūnas, Evaldas Rapolas, Evelina Kolupailaitė-Masiokienė, Fabijonas Neveravičius, Felicija Šalkauskaitė, Feliksas Bielinskis, Feliksas Kapočius, Ferdinandas Kaunas, Filiae Lithuaniae, Filomena Taunytė, Francas Brenderis, Fraternitas Lituanica, Fricas Buntinas, Gaila Matulytė, Gediminas Baublys, Gediminas Galva, Gediminas Jaunius, Gediminas Jokimaitis, Gediminas Kostkevičius, Gediminas Mesonis, Gegužės 16, Gegužės 21, Genadijus Linas Vodopjanovas, Genovaitė Kazokienė, Genrikas Zimanas, George Kadish, Gerardas Leonardas Smit Sibinga, Giedrius Kuprevičius, Gintaras Beresnevičius, Gintaras Jasaitis, Gintaras Jonas Furmanavičius, Gintaras Lazdynas, Gintaras Patackas, Gintautas Grigas, Gintautas Mažeikis, Gintautas Pranciškus Kamuntavičius, Gintautas Stankevičius, Gintė Damušytė, Giršas Ošerovičius, Gitana Rašimienė, Gražbylė Venclauskaitė, Gražina Janulytė-Bernotienė, Gražina Kernagienė, Graikų kalba, Gravrogkas, Gruodžio 14, Gruodžio 4, Gruodžio 8, Guido Michelini, Gustavas Feterauskas, Gytis Padegimas, Halina Korsakienė, Hebrajų kalba, Helena Szwejkowska, Henrikas Žemelis, Henrikas Čerkesas, Henrikas Baltrušaitis, Henrikas Ernestas Blazas, Henrikas Jonaitis, Henrikas Mituzas, Henrikas Nagys, Henrikas Radauskas, Humanitarinių mokslų fakulteto raštai, Icikas Meskupas-Adomas, Ieva Švarcaitė, Ieva Stankevičiūtė, Ignas Česaitis, Ignas Jonynas, Ignas Končius, Ignas Skrupskelis, Ignas Urbaitis, Ingė Lukšaitė, Ipolitas Gasiūnas, Irena Bakanauskienė, Irena Eidrigevičiūtė-Sprindienė, Irena Povilavičiūtė, Irena Regina Merkienė, Irena Skurdenienė, Irena Trečiokaitė-Žebenkienė, Irmija Zaksas, Isakas Kaplanas, Izabelė Matusevičiūtė, Izabelė Motekaitienė, Izidorius Butkevičius, Izidorius Jonaitis, Izidorius Kisinas, Izidorius Tamošaitis, Jadvyga Drungaitė, Jakovas Gensas, Jakubas Movšovičius, Jan Zwartendijk, Janina Ivaškevičienė, Janina Lašienė, Janina Morkūnienė, Janina Rudzinskaitė-Dautartienė, Janis Endzelynas, Janis Grinbergas, Japonijos–Lietuvos santykiai, Jarošeko kvartetas, Jūratė Dievaitienė, Jūratė Jankevičiūtė, Jūratė Kiaupienė, Jeronimas Ignatonis, Jeronimas Pečkaitis, Joana Civilkaitė, Jogailos universitetas, Jokūbas Josadė, Jokūbas Kivilša, Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, Jonas Adomaitis (1903), Jonas Aistis, Jonas Algirdas Antanaitis, Jonas Asevičius-Acukas, Jonas Šeštokas, Jonas Šimkus, Jonas Šimkus (1873), Jonas Šimoliūnas, Jonas Šliūpas, Jonas Šurkus, Jonas Žėruolis, Jonas Žentelis, Jonas Čeičys, Jonas Čepaitis, Jonas Čepinskis, Jonas Čiuberkis, Jonas Balys, Jonas Basanavičius, Jonas Bildušas, Jonas Boruta (1915), Jonas Boruta (1944), Jonas Bučas, Jonas Dagelis, Jonas Dagys (1904), Jonas Dagys (1906), Jonas Dainauskas, Jonas Dambrauskas, Jonas Dumčius, Jonas Edmundas Kvedaravičius, Jonas Endrikis Grigolaitis, Jonas Genys (1923), Jonas Gocentas, Jonas Gradauskas (1923), Jonas Graičiūnas, Jonas Grinius (1877), Jonas Grinius (1902), Jonas Gudaitis-Vabalas, Jonas Ivanauskas (1960), Jonas Jablonskis, Jonas Janickis, Jonas Januška (1906), Jonas Jasiukaitis, Jonas Jurgis Bulota, Jonas Kabelka, Jonas Kairiūkštis, Jonas Kalnėnas, Jonas Kalvanas, Jonas Kalvelis, Jonas Kardelis, Jonas Karka, Jonas Kartanas, Jonas Karutis, Jonas Karys-Kareckas, Jonas Kaušyla, Jonas Kova-Kovalskis, Jonas Kruopas, Jonas Kunca, Jonas Kuodis, Jonas Kusa, Jonas Laužikas, Jonas Lelis, Jonas Leonavičius, Jonas Mačiulis (1919), Jonas Mašiotas (1874), Jonas Makauskis, Jonas Markulis, Jonas Masiliūnas, Jonas Matulionis (1898), Jonas Matulionis (1906), Jonas Matusas, Jonas Misiūra (1917), Jonas Mizaras, Jonas Mulokas, Jonas Nabažas, Jonas Nainys (1900), Jonas Noreika, Jonas Paulauskas, Jonas Petrėnas, Jonas Pranas Aleksa, Jonas Pravilonis, Jonas Puzinas, Jonas Pyragius, Jonas Ragauskas, Jonas Rustemas, Jonas Rutenis, Jonas Sapagovas, Jonas Sereikis, Jonas Staugaitis, Jonas Stoskeliūnas, Jonas Strimaitis, Jonas Totoraitis, Jonas Užpurvis, Jonas Vaičenonis, Jonas Vaidelys, Jonas Vailokaitis, Jonas Valaitis (1922), Jonas Varkulevičius, Jonas Vileišis, Jonas Viliušis, Jonas Virbickas (1911), Jonas Voveris, Jonas Vytautas Bakšys, Jonas Yčas, Jonas Zemvaldas Balkevičius, Jonas Zinkus, Jonė Deveikė, Jonė Gerulaitytė, Judita Simonavičienė, Julija Kiršienė, Julijonas Būtėnas, Julijonas Gravrogkas, Julius Būtėnas, Julius Indrišiūnas, Julius Kaupas, Julius Mituzas, Julius Veteikis, Juozapas Albinas Herbačiauskas, Juozapas Algimantas Krikštopaitis, Juozapas Stankevičius, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, Juozas Audėnas, Juozas Augutis, Juozas Šakinis, Juozas Šarauskas, Juozas Šliažas, Juozas Žagrakalys, Juozas Žilvitis, Juozas Žiugžda, Juozas Žlabys-Žengė, Juozas Žukauskas (1910), Juozas Čepelė, Juozas Čiburas, Juozas Bagdonas (1866), Juozas Balčiūnas-Švaistas, Juozas Balčikonis (1885), Juozas Baldžius, Juozas Balkus, Juozas Banaitis, Juozas Baršauskas, Juozas Barzda-Bradauskas, Juozas Bernatonis (1922), Juozas Blažys (1890), Juozas Blužas, Juozas Bronius Laučka, Juozas Budzinskis, Juozas Bulavas, Juozas Ciparis, Juozas Dačys, Juozas Dalinkevičius, Juozas Dauparas, Juozas Degutis, Juozas Enčeris, Juozas Eretas, Juozas Gabrys, Juozas Galvydis, Juozas Gaudrimas, Juozas Geniušas, Juozas Giedraitis (1910), Juozas Girnius, Juozas Gražulis (1956), Juozas Gražys, Juozas Grušas, Juozas Grybauskas, Juozas Gudjurgis, Juozas Indriūnas, Juozas Jakštas, Juozas Jankevičius, Juozas Jurginis, Juozas Jurkūnas, Juozas Kanopka, Juozas Karaciejus, Juozas Kaributas, Juozas Kazickas, Juozas Keliuotis, Juozas Kojelis, Juozas Kralikauskas, Juozas Krūminas, Juozas Kulys, Juozas Kupčinskas, Juozas Kuprys, Juozas Lazauskas (1892), Juozas Leimonas, Juozas Levickas, Juozas Lingys, Juozas Linkaitis, Juozas Listopadskis, Juozas Lomanas, Juozas Lukša-Daumantas, Juozas Mačernis, Juozas Macevičius (1919), Juozas Maniukas, Juozas Markulis, Juozas Matulis, Juozas Meškauskas (1889), Juozas Meškauskas (1906), Juozas Mickevičius (1900), Juozas Narakas, Juozas Olinardas Penčyla, Juozas Pajaujis (1908), Juozas Paukštelis, Juozas Petrulis (1904), Juozas Prunskis, Juozas Rauktys, Juozas Rimantas, Juozas Senkus (1907), Juozas Senkus (1911), Juozas Sokas, Juozas Tamošauskas, Juozas Tomkus, Juozas Tonkūnas, Juozas Tumas-Vaižgantas, Juozas Tysliava, Juozas Vaišnoras, Juozas Vailokaitis, Juozas Vėbra, Juozas Vilčinskas, Juozas Vincentas Danys, Juras Arnas Šaltenis, Jurgis Alekna, Jurgis Ambraška, Jurgis Šaulys, Jurgis Čiurlys, Jurgis Balčiūnas, Jurgis Baltrušaitis (1873), Jurgis Blekaitis, Jurgis Bobelis, Jurgis Brėdikis, Jurgis Byla, Jurgis Dagilis, Jurgis Danys (1921), Jurgis Elisonas, Jurgis Gimbutas, Jurgis Jankus, Jurgis Juras Kubilius, Jurgis Kalakauskas, Jurgis Karuža, Jurgis Krikščiūnas (1919), Jurgis Lebedys, Jurgis Narjauskas, Jurgis Pabrėža, Jurgis Pliateris (1810), Jurgis Strazdas, Jurgis Talmantas, Jurgis Vanagas, Jurgis Vilemas, Justina Kauneckienė, Justinas Dabrila, Justinas Juodaitis, Justinas Konstantinas Vaškys, Justinas Mikuckas, Justinas Mikutis, Justinas Pikūnas, Justinas Razma, Justinas Strimaitis, Juvencijus Lapė, Juzė Andriuškevičienė, Juzė Jazbutienė, Kajetonas Zajančkauskas, Kaltanėnai, Kanonų teisės licenciatas, Kanonistika, Karolina Žernytė, Karolis Žalkauskas, Karolis Dineika, Karolis Drunga, Karolis Mekas, Karolis Parčevskis, Kaunas, Kaunas Jazz, Kauno Švč. Sakramento bažnyčia, Kauno šv. Mato gimnazija, Kauno istorija, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija, Kauno klinikinė ligoninė, Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultetas, Kauno kunigų seminarija, Kauno politechnikos instituto darbai, Kauno senamiestis, Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus, Kauno technologijos universitetas, Kauno technologijos universiteto biblioteka, Kazimiera Kymantaitė, Kazimieras Alminas, Kazimieras Antanavičius (1937), Kazimieras Žitkus, Kazimieras Balkūnas, Kazimieras Barauskas, Kazimieras Baršauskas, Kazimieras Barėnas, Kazimieras Būga, Kazimieras Berulis, Kazimieras Bieliukas, Kazimieras Bučas, Kazimieras Buinevičius, Kazimieras Dulksnys, Kazimieras Grybauskas, Kazimieras Kavaliauskas, Kazimieras Kuzminskas (1906), Kazimieras Lukša, Kazimieras Masiliūnas, Kazimieras Meilius, Kazimieras Paltarokas, Kazimieras Petraitis, Kazimieras Steponas Šaulys, Kazimieras Vasiliauskas (1879), Kazys Algimantas Lisauskas, Kazys Ališauskas, Kazys Almenas (1935), Kazys Ambrozaitis (1911), Kazys Ambrozaitis (1918), Kazys Šalkauskis, Kazys Bauba, Kazys Bobelis, Kazys Boruta, Kazys Bradūnas, Kazys Bridžius, Kazys Brundza, Kazys Dabužinskas, Kazys Daukšas, Kazys Dausa, Kazys Germanas, Kazys Grigas, Kazys Grinius, Kazys Gudelis, Kazys Inčiūra, Kazys Jakubėnas, Kazys Jankauskas, Kazys Januta, Kazys Katilius, Kazys Kemežys, Kazys Kepalas, Kazys Knizikevičius, Kazys Krikščiukaitis, Kazys Laucius, Kazys Mockus, Kazys Oželis, Kazys Pakštas, Kazys Papečkys, Kazys Sleževičius, Kazys Strimaitis, Kazys Ulvydas, Kazys Zupka, Kūrybinės industrijos, Kęstutis Čerkeliūnas, Kęstutis Balčys, Kęstutis Genys, Kęstutis Jonas Grigaitis, Kęstutis Jonas Lynikas, Kęstutis Kasparas, Kęstutis Kėvalas, Kęstutis Kriščiūnas (1969), Kęstutis Makariūnas, Kęstutis Skrupskelis, Kęstutis Smirnovas, Kęstutis Traškevičius, Kęstutis Trimakas, Kira Katerina Daujotaitė, Klaudijus Dušauskas-Duž, Klemensas Čerbulėnas, Klemensas Brunius, Klemensas Griauzdė, Klemensas Gumauskas, Klemensas Gutauskas, Klemensas Kaušinis, Kleopas Vytautas Michalauskas, Knut Olof Falk, Knygų leidimo komisija, Komercinės teisės mokslas, Konradas Kaveckas, Konstantinas Aris, Konstantinas Avižonis, Konstantinas Bajerčius, Konstantinas Gorskis (1823), Konstantinas Jablonskis, Konstantinas Kurnatauskas, Konstantinas Nekvedavičius, Konstantinas Puodėnas, Koplyčia, Kostas Dambrauskas, Kostas Doveika, Kostas Korsakas, Kostas Labanauskas, Kostas Meškauskas, Kotryna Grigaitytė, Kotryna Orintienė, Kovo 18, Krašto apsaugos ministras, Kremacija, Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija, Kristina Justinavičienė, Kristina Levišauskaitė, Kristina Rickevičiūtė, Kristina Sulikienė, Kristupas Gudaitis, Krizantas Juknevičius, Ksaveras Urbanavičius, KU, Kulpė, Kultūrinė antropologija, Ladas Natkevičius, Laikinoji sostinė, Laima Šinkūnaitė, Laima Jurytė-Zakarauskienė, Laima Mogenienė, Lapkričio 13, Lapkričio 14, Lauda (korporacija), Lauras Bielinis, Lazaris Gutmanas, Lea Goldberg, Legistika, Leokadija Saikauskaitė-Mačiūnienė, Leonardas Žitkevičius, Leonardas Dambriūnas, Leonas Čereška, Leonas Bičkauskas-Gentvila, Leonas Bistras, Leonas Gastila, Leonas Gogelis, Leonas Gudaitis, Leonas Kaulakis, Leonas Kęsgaila-Kenstavičius, Leonas Klumbys, Leonas Kuodys, Leonas Mackevičius, Leonas Mulevičius, Leonas Prapuolenis, Leopoldas Kumpikas, Levas Karsavinas, Levas Vladimirovas, Leveno universitetas, Leyb Gorfinkel, Liana Karpavičienė, Liūnė Janušytė, Liepojos gimnazija, Liepos 22, Liepos 4, Liepos 7, Liepos 8, Liepos 9, Lietuva, Lietuvių draugija TSRS tautų kultūrai pažinti, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvių katalikų blaivybės draugija, Lietuvių literatūra, Lietuvių rašytojų draugija, Lietuvių tautosaka, Lietuvos administracinė teisė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas, Lietuvos švietimo Vinco Kudirkos draugija, Lietuvos bibliografijos institutas, Lietuvos energetika, Lietuvos energijos komitetas, Lietuvos kultūra, Lietuvos kultūros sąjunga, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, Lietuvos privatinė teisė, Lietuvos psichologijos studentų asociacija, Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partija, Lietuvos studentas, Lietuvos studentų sąjunga, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Lietuvos universitetų rektorių konferencija, Ligija Bieliukienė, Limnologija, Lina Darulienė, Linago, Linas Sesickas, Linksmadvaris, Lionginas Baliukevičius, Literatūra (žurnalas), Lituanica, Liublino universitetas, Liucija Baškauskaitė, Liuda Šeškuvienė, Liuda Mažeikienė, Liudas Balvočius, Liudas Dambrauskas, Liudas Dapšys, Liudas Mažylis, Liudas Nezabitauskis, Liudas Truska, Liudas Vailionis, Liudmila Barauskienė, Liudvika Daliuta Domarkienė, Liudvika Meškauskaitė, Liudvikas Povilonis, Liudvikas Pranevičius, Liutauras Varanavičius, LKMA metraštis, Logos (Kaunas), Loreta Jakinevičienė, Loreta Kudarienė, Lozanos lietuvių I konferencija, LSKL 2012–2013 m. sezonas, LSMU biblioteka ir informacijos centras, LSMU Farmacijos fakultetas, LSMU Odontologijos fakultetas, LSMU Veterinarijos fakultetas, LU, Maironis, Mamertas Indriliūnas, Mantas Kalnietis, Marcelė Kubiliūtė, Margarita Jankauskaitė, Margarita Treinytė-Butkienė, Marija Žmuidzinavičienė, Marija Čepinskienė, Marija Biržiškaitė, Marija Gimbutienė, Marija Jurgilienė, Marija Lukaitienė, Marija Matušakaitė, Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė, Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė, Marijona Čilvinaitė, Marijonas Gregorauskas, Marijonas Krikštopaitis, Marijonas Martynaitis, Marijonas Petronis, Marijonas Tamošauskas, Martynas Gudelis, Martynas Kavolis, Martynas Yčas (1885), Martynas Yčas (1917), Marvelės kapinynas, Marvos dvaras, Marytė Černelienė, Matas Bagdonas, Matas Krygeris, Matas Mickis, Mūsų Lietuva, Mūsų tautosaka, Mečislovas Kviklys, Mečislovas Litvinskis, Mečislovas Mackevičius, Mečislovas Reinys, Mečislovas Valius, Mečislovas Vitkus, Mečys Kareiva, Mechatronika, Medardas Bavarskas, Medicina (žurnalas), Meilė Lukšienė, Meilutė Indreikaitė-Biskienė, Meno kuopa, Merkelis Račkauskas, Mičigano universitetas, Michalina Meškauskienė, Microsoft Student Partners, Mikas Ilgūnas, Milda Budrienė, Mindaugas Bilius, Mindaugas Julius Bloznelis, Mindaugas Nasevičius, Mindaugas Puidokas, Mindaugas Venslauskas, Misūrio universitetas, Moksleivis (žurnalas), Motiejus Miškinis, Motinėlė (JAV), Mykolas Žilinskas, Mykolas Žilionis, Mykolas Banevičius, Mykolas Biržiška, Mykolas Devenis, Mykolas Drunga, Mykolas Frankas, Mykolas Jasėnas, Mykolas Kalmantas, Mykolas Kaveckis, Mykolas Kosčiauskas, Mykolas Lasinskas, Mykolas Mačiukas, Mykolas Marcinkevičius, Mykolas Michelbertas, Mykolas Pečeliūnas, Mykolas Romeris, Mykolas Songaila, Napalys Grigas, Napoleonas Indrašius, Natalija Kasatkina, Natanas Grinblatas, Naujasis šamanizmas, Nelė Apeikienė, Nemunas (ansamblis), Neo-Lithuania, Nerijus Dagilis, Nerijus Mačiulis (1979), Nicholas Kin, Nijolė Lisevičienė, Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė, Nijolė Virginija Bražėnaitė, Nikodemas Čerekas, Nikodemas Martinonis, Nikolajus Milenskis, Nojus Feigelmanas, Norbertas Vėlius, Nuno Guimarães, Ona Šulcienė, Ona Gaigalaitė-Beleckienė, Ona Grinkevičienė, Ona Jablonskytė-Landsbergienė, Ona Jaudegytė, Ona Labanauskaitė, Ona Leonaitė-Kairienė, Ona Maksimaitienė, Ona Muraškaitė-Račiukaitienė, Ona Vaičiulytė-Romančiuk, Orientalistika Lietuvoje, Oskaras Kurnatauskas, Oskaras Milašius, Padovinys, Panevėžio kraštotyros muziejus, Paulina Girdzijauskienė, Paulius Galaunė, Paulius Jurkevičius, Paulius Jurkus, Paulius Slavėnas, Paulius Titelbachas, Penktas aukštas, Petras Aleksandravičius, Petras Algirdas Miškinis, Petras Avižonis, Petras Šalčius, Petras Želvys, Petras Babickas, Petras Balčiūnas (1902), Petras Bancevičius, Petras Baublys, Petras Būtėnas, Petras Bingelis, Petras Biržys, Petras Brizgys, Petras Geniušas, Petras Gintalas (1908), Petras Gužas, Petras Jašinskas, Petras Jakštas, Petras Jočys, Petras Jonikas, Petras Juodakis, Petras Juodelis, Petras Kačinskas, Petras Kalnius, Petras Karuža, Petras Katilius, Petras Kazlauskas (1903), Petras Kisielius, Petras Klimas, Petras Lapienė (1904), Petras Leonas, Petras Likša, Petras Linkevičius, Petras Luomanas, Petras Maželis, Petras Raudonikis, Petras Rimkūnas, Petras Rumšas, Petras Smilgys, Petras Tarulis, Petras Vaičiūnas, Petras Vileišis, Petronėlė Bernadišienė, Petronėlė Orintaitė, Pijus Glovackas, Pilypas Žukauskas, Platonas Jankauskas, Podiplominės studijos, Podoktorantūra, Povilas Abelkis (1906), Povilas Šidlauskas, Povilas Čechavičius, Povilas Brazdžiūnas, Povilas Budrevičius, Povilas Butkevičius (1923), Povilas Gaučys, Povilas Gronskis, Povilas Jašinskas, Povilas Jakubėnas, Povilas Julius Labanauskas, Povilas Kemėšis, Povilas Kopustinskas, Povilas Matulionis, Povilas Pakarklis, Povilas Reklaitis, Povilas Spudas (1896), Povilas Vaitonis, Povilas Vymeris, Pranas Ancevičius, Pranas Augustaitis, Pranas Čepėnas, Pranas Dailidė, Pranas Dielininkaitis, Pranas Dovydaitis, Pranas Drąsutis, Pranas Gaida-Gaidamavičius, Pranas Gailiūnas, Pranas Garšva, Pranas Germantas, Pranas Gudavičius, Pranas Gudynas (1900), Pranas Jodelė, Pranas Jucaitis, Pranas Kulikauskas, Pranas Kuraitis, Pranas Lembertas, Pranas Lesauskis, Pranas Mašiotas, Pranas Mažylis, Pranas Mantvydas, Pranas Markūnas, Pranas Matiukas, Pranas Morkūnas, Pranas Naujokaitis, Pranas Razma, Pranas Rinkevičius, Pranas Skardžius, Pranas Stepulis, Pranas Vainauskas, Pranas Vikonis, Pranė Jokimaitienė, Pranciškus Baltrus Šivickis, Pranciškus Būčys, Pranciškus Erelis, Pranciškus Masilionis, Pranciškus Vaičekonis, Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus, Protmušis, Pulgis Andriušis, Punsko licėjus, Radioelektronika, Radvilė Racėnaitė, Raimundas Arnas Dineika, Raimundas Jasinevičius, Raimundas Kaminskas, Raimundas Lopata, Ramūnas Katilius, Ramūnas Petravičius, Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė, Ramutė Vinikienė, Ramutis Karmalavičius, Rapolas Šaltenis, Rapolas Krasauskas, Rapolas Napoleonas Vindašius, Rasa Pakutkaitė, Rasutė Andriušytė-Žukienė, Rūta Marcinkevičienė, Reda Griškaitė, Reda Kneizevičienė, Regina Žepkaitė, Regina Gražulevičienė, Regina Petraitienė, Regina Volkaitė-Kulikauskienė, Rein Raud, Religija, Religija Lietuvoje, Religijotyra, Remigijus Čiegis, Remigijus Osauskas, Remigijus Ozolinčius, Renata Andriušienė, Renatas Juška, Ričardas Doveika, Ričardas Mironas, Ričardas Nakas, Ričardas Strolia, Ričardas Tamutis, Rimantas Daugelavičius, Rimantas Laužackas, Rimantas Marčėnas, Rimutė Jablonskytė-Rimantienė, Rinkodara, Rita Miliūnaitė, Robertas Jucevičius, Robertas Keturakis, Robertas Pukenis, Robertas Raimundas Išganaitis, Rokas Zubovas, Rolandas Daugėla, Rolandas Kriščiūnas, Romaldas Misiukevičius, Romanas Plečkaitis, Romualdas Apanavičius, Romualdas Baltrušis, Romualdas Giedraitis (1913), Romualdas Grigas, Romualdas Juknevičius, Romualdas Juknys, Romualdas Kašuba, Romualdas Požerskis, Romuva, Rostislavas Andrejevas, Rugpjūčio 13, Rugpjūčio 20, Rugsėjo 1, Rugsėjo 10, Rugsėjo 11, Rugsėjo 22, Sabina Gecevičiūtė, Saliamonas Baltūsis, Saliamonas Banaitis, Salomėja Nasvytytė-Valiukienė, Salomėja Nėris, Salvinija Jautakaitė, Sara Šner-Nišmit, Saulė Cameron, Saulius Ambrazas, Saulius Šatkauskas, Saulius Davainis, Saulius Lukėnas, Sausio 1, Sausio 15, Sausio 27, SC Birštonas, Seinų kunigų seminarija, Semionas Dubnovas, Sigitas Tamkevičius, Silva Pocytė, Silvestras Grinkevičius, Silvestras Leonas, Simanas Beliackinas, Simas Karaliūnas, Simas Miglinas, Simas Ramutis Petrikis, Simonas Kairys, Simonas Ramunis, Skaidrius Kandratavičius, Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia, Sleževičius, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė, Sofija Pusdešrytė-Adomaitienė, Soter, Spalio 31, Spaudos fondas, Stanislova Borisienė, Stanislovas Blinstrubas (1901), Stanislovas Kindziulis, Stasio Šalkauskio kolegija, Stasys Abramauskas, Stasys Anglickis, Stasys Šačkus, Stasys Šalkauskis, Stasys Šedbaras, Stasys Šimkus, Stasys Šimonis-Šimanauskas, Stasys Šinkūnas, Stasys Žymantas, Stasys Barzdukas, Stasys Būdavas, Stasys Biziulevičius, Stasys Brašiškis, Stasys Buškevičius, Stasys Budrys (1916), Stasys Dabušis, Stasys Dirmantas, Stasys Dumčius, Stasys Girėnas, Stasys Gudanavičius, Stasys Jakštas, Stasys Jameikis, Stasys Keinys, Stasys Kudirka, Stasys Kudokas, Stasys Kutkevičius, Stasys Lūšys, Stasys Leskaitis-Ivošiškis, Stasys Lozoraitis (1898), Stasys Lozoraitis (1924), Stasys Markonis, Stasys Mikaliukas, Stasys Neimanas, Stasys Paliulis, Stasys Raštikis, Stasys Sčesnulevičius, Stasys Sirutis, Stasys Tomonis, Stasys Vainoras (1909), Stasys Vasauskas, Stasys Yla (1908), Stefanija Gruodytė, Stefanija Ladigienė, Steigiamasis Seimas, Steponas Darius, Steponas Jankauskas, Steponas Kairys, Steponas Kolupaila, Steponas Matulis, Steponas Stulginskis, Studentas, Studentas (laikraštis), Studentų balsas, Studijų aidai, Tadas Daugirdas (1914), Tadas Ivanauskas, Tarptautinė Krišnos sąmonės bendrija, Tarptautinės teisės mokslas, Tarptautinis krikščioniškas universitetas, Tautosaka, Technika (žurnalas), Teisės katedra, Teisės mokslai Lietuvoje, Teisinis švietimas, Tekstynas, Telesforas Šiurkus, Teodoras Bitvinskas, Teodoras Blinstrubas, Teodoras Brazys, Teodoras Daukantas, Tomas Šernas, Tomas Berkmanas, Tomas Bronius Dirmeikis, Tomas Glodas, Tomas Ladiga, Tomas Sodeika, Tomas Stonis, Transformatorius, Tumasonys (Rokiškis), Užsienio lietuvių rėmimo centras, Ugnius Kiguolis, Unė Babickaitė, Universitetų teatrų asociacija, Universiteto radijas, Vaclovas Šiugždinis, Vaclovas Šliogeris, Vaclovas Čižiūnas, Vaclovas Baravykas, Vaclovas Bernotėnas, Vaclovas Biržiška, Vaclovas Chomskis, Vaclovas Jakučionis, Vaclovas Rubežavičius, Vaclovas Sidzikauskas, Vacys Milius, Vaidotas Viliūnas, Valdas Adamkus, Valdas Samonis, Valdemaras Kvietkauskas, Valdemaras Razumas, Valentinas Gustainis, Valerijonas Balčiūnas, Valerijonas Dauknys, Valerijonas Knyva, Valerijus Rudzinskas, Valteris Kristupas Banaitis, Vanda Daugirdaitė-Sruogienė, Vanda Kavaliauskienė, Vanda Tumėnienė, Varpas (bendrovė), Vasario 13, Vasario 16, Vasario 16-osios gimnazija, VDU (reikšmės), VDU radijas, VDU-Birštonas Kaunas, Ventės rago švyturys, Vida Kulikauskienė, Vida Mildažienė, Vidmantas Valiušaitis, Viešasis administravimas, Vigmantas Butkus, Viktoras Ašmenskas, Viktoras Alekna, Viktoras Šauklys, Viktoras Biržiška, Viktoras Budrevičius, Viktoras Butkus (1923), Viktoras Butkus (1954), Viktoras Cimkauskas, Viktoras Jasaitis, Viktoras Jocaitis, Viktoras Kamantauskas, Viktoras Katilius, Viktoras Kuprevičius (1901), Viktoras Kutorga, Viktoras Lujanas, Viktoras Micelmacheris, Viktoras Miliūnas, Viktoras Palys, Viktoras Vaičiūnas, Viktoras Vytautas Klemas, Vilis Normanas, Vilius Bajoraitis, Vilius Bražėnas, Vilius Gaigalaitis, Vilius Pėteraitis, Vilius Sikorskas, Vilius Variakojis, Vilma Čiplytė, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakultetas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Transporto inžinerijos fakultetas, Vilniaus istorija, Vilniaus universiteto Fizikos fakultetas, Vincas Adomėnas, Vincas Čepinskis, Vincas Babilius (1903), Vincas Bazilevičius, Vincas Giriūnas, Vincas Grigaliūnas-Glovackis, Vincas Jasiukevičius (1915), Vincas Kanauka, Vincas Katelė, Vincas Kazokas, Vincas Kemežys, Vincas Krėvė-Mickevičius, Vincas Laurynaitis, Vincas Maciūnas, Vincas Mykolaitis-Putinas, Vincas Natkevičius, Vincas Oškinis, Vincas Rastenis, Vincas Steponaitis, Vincas Trumpa, Vincas Uždavinys, Vincas Vileišis, Vincas Vitkauskas, Vincas Vyčinas, Vincentas Brizgys, Vincentas Padolskis, Violeta Boreikienė, Virgilijus Poderys, Virgilijus Pruskas, Virginija Kligytė, Vitalija Bagdonienė, Vitalija Maciejauskienė, Vladas Adomavičius, Vladas Algirdas Bumelis, Vladas Andriukaitis, Vladas Bakūnas (1911), Vladas Balsys (1902), Vladas Baltrušaitis, Vladas Braziulevičius, Vladas Budreckas, Vladas Civinskas, Vladas Dubas, Vladas Gamziukas, Vladas Gronskas, Vladas Jakovickas, Vladas Juodeika, Vladas Jurgutis, Vladas Karosa, Vladas Kulbokas, Vladas Kuzma, Vladas Kviklys, Vladas Lašas (1892), Vladas Lašas (1956), Vladas Litefskis, Vladas Mačys, Vladas Mieželis, Vladas Mingėla, Vladas Nagevičius, Vladas Nausėdas, Vladas Niunka, Vladas Pryšmantas, Vladas Pusvaškis, Vladas Putvinskis, Vladas Radzevičius, Vladas Stanka, Vladas Stauskas, Vladas Stukas, Vladas Viliamas, Vladas Zdzichauskas, Vladimiras Šilkarskis, Vladimiras Dubeneckis, Vladimiras Lazersonas, Vladimiras Megrė, Vladimiras Zubovas (1909), Vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos testas, Vokietijos federalinis aplinkos fondas, Vosylius Sezemanas, Vydūnas, Vygantas Vareikis, Vylius Leonavičius, Vytas Bujanauskas, Vytautas (reikšmės), Vytautas Alantas, Vytautas Ambrazas, Vytautas Andrius Graičiūnas, Vytautas Antanas Kleiza, Vytautas Augustaitis, Vytautas Avižonis, Vytautas Žalakevičius, Vytautas Černius, Vytautas Bacevičius, Vytautas Balčiūnas (1910), Vytautas Bareikis, Vytautas Baronas, Vytautas Bendoravičius, Vytautas Bujauskas, Vytautas Bulvičius, Vytautas Didysis, Vytautas Gerulaitis (1915), Vytautas Girdzijauskas (1904), Vytautas Gudonis, Vytautas Ilgūnas, Vytautas Izbickas, Vytautas Jonas Bagdanavičius, Vytautas Jonas Nainys, Vytautas Juozas Bieliauskas, Vytautas Jurgutis (1908), Vytautas Kaikaris (1912), Vytautas Kaminskas, Vytautas Kasniūnas, Vytautas Kastytis Tvardauskas, Vytautas Kazakevičius (1930), Vytautas Kazimieras Alseika, Vytautas Kazimieras Balčiūnas, Vytautas Kazlauskas, Vytautas Klimavičius, Vytautas Kriščiūnas, Vytautas Kubilius, Vytautas Kulakauskas, Vytautas Landsbergis, Vytautas Landsbergis-Žemkalnis, Vytautas Mačernis, Vytautas Mačys, Vytautas Maželis, Vytautas Majauskas (1918), Vytautas Maknys, Vytautas Meškauskas, Vytautas Merkys (1929), Vytautas Mošinskis, Vytautas Montvila (1902), Vytautas Nistelis, Vytautas Norkus, Vytautas Paliūnas, Vytautas Pavilanis, Vytautas Petkevičius (1930), Vytautas Put­vins­kis-Pūt­vis, Vytautas Sidaras, Vytautas Sirijos Gira, Vytautas Statulevičius, Vytautas Steponaitis, Vytautas Steponas Vaičiūnas, Vytautas Tamulaitis, Vytautas Trečiokas, Vytautas Tumėnas, Vytautas Vaclovas Doniela, Vytautas Valiukas, Vytautas Valiukevičius, Vytautas Veteikis, Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centras, Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Energetinio saugumo tyrimų centras, Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Inovatyvių studijų institutas, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Bažnytinės teisės katedra, Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodas, Vytauto Didžiojo universiteto Kokybės ir inovacijų centras, Vytauto Didžiojo universiteto Menų fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademija, Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija, Vytauto Didžiojo universiteto Regionistikos katedra, Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas, Vytauto Didžiojo universiteto Užsienio kalbų institutas, Vytenis Tomkus, Vytis Čiubrinskas, Vytis Viliūnas, Vytolis Kučinskas, Zbignevas Ibelgauptas, Zenonas Ivinskis, Zenonas Puzinauskas, Zenta Irena Tenisonaitė-Hellemans, Zigmantas Kiaupa, Zigmantas Viktoras Morkūnas, Zigmas Žemaitis, Zigmas Januškevičius, Zigmas Kuzmickis, Zigmas Lydeka, Zigmas Zinkevičius, Zita Bružaitė, Zita Kėvalaitytė, Zitiečių rūmai, Zuzana Jonikaitė, Zygmunt Ugiański, 1856 m., 1860 m., 1871 m., 1884 m., 1885 m., 1886 m., 1890 m., 1920 m., 1922 m., 1925 m., 1930 m., 1931 m. Lietuvos šachmatų čempionatas, 1932 m., 1938 m., 1939 m., 1941 m., 1950 m., 1951 m., 1952 m., 1953 m., 1955 m., 1960 m., 1961 m., 1962 m., 1965 m., 1970 m., 1973 m., 1974 m., 1989 m., 1996 m., 2003 m.. Išplėsti indeksą (1725 daugiau) »

Abdonas Lietuvninkas

Abdonas Lietuvninkas (1921 m. balandžio 20 d. Mokolų Naujiena, Marijampolės apskr. – 1994 m. gegužės 30 d. Vilnius) – Lietuvos dainininkas (bosas), pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Abdonas Lietuvninkas · Žiūrėti daugiau »

Abraomas Kisinas

Abraomas Kisinas (1899 m. Panevėžys – 1945 m. Dachau) – Lietuvos geobotanikas, gamtos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Abraomas Kisinas · Žiūrėti daugiau »

Achemos mokymo centras

Ženklas Pastatas iš Kosmonautų g. pusės Pastatas iš kiemo pusės Įėjimas Holas Mokymų salė Moksleivių mokymo skelbimo lenta Achemos mokymo centras – švietimo ir mokymo įstaiga Jonavoje, Kosmonautuose.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Achemos mokymo centras · Žiūrėti daugiau »

Adalbertas Becenbergeris

Adalbertas Becenbergeris Adalbertas Becenbergeris (1851 m. balandžio 14 d. Kaselis – 1922 m. spalio 31 d. Karaliaučius) – vokiečių kalbininkas, archeologas, etnografas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adalbertas Becenbergeris · Žiūrėti daugiau »

Adam Dowgird

Adomas Jonas Daugirdas (1913 m. lapkričio 13 d. Ariogaloje-Daugirdavos dvare, Girkalnio vlsč., Rusijos imperijoje – 1994 m. gegužės 27 d. Balstogėje, Lenkijoje) – lietuvių-žemaičių kilmės, kilęs iš Daugirdų giminės, lenkų gydytojas, chirurgas, Armijos Krajovos narys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adam Dowgird · Žiūrėti daugiau »

Adelė Dirsytė

Adelė Dirsytė (1909 m. balandžio 15 d. Pramislavos vienkiemis, Kėdainių raj. – 1955 m. rugsėjo 26 d. Chabarovsko krašte, Rusija) – krikščionė pasaulietė, mokytoja, garsiosios maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ autorė, Dievo Tarnaitė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adelė Dirsytė · Žiūrėti daugiau »

Adelė Laigonaitė

Adelė Laigonaitė (1926 m. lapkričio 15 d. Čisavoje, Sasnavos valsčius – 2005 m. gruodžio 11 d. Vilniuje) – Lietuvos kalbininkė, vertėja, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adelė Laigonaitė · Žiūrėti daugiau »

Administracinė teisė

Administracinė teisė – viešosios teisės šaka; sistema teisės normų, reglamentuojančių viešojo administravimo subjektų statusą, kompetenciją, jų visuomeninius santykius su viešosios bei privatinės teisės subjektais bei jų tarpusavio santykius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Administracinė teisė · Žiūrėti daugiau »

Adolfas Šapoka

Adolfas Šapoka (1906 m. vasario 13 d. Grybeliuose, Utenos valsčius – 1961 m. kovo 9 d. Toronte, Kanada) – Lietuvos istorikas, pedagogas, vienas iš 1936 m. veikalo „Lietuvos istorija“ autorių ir redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adolfas Šapoka · Žiūrėti daugiau »

Adolfas Butkus (1906)

Adolfas Butkus (1906 m. gruodžio 11 d. Melnikai, Kėdainių valsčius – 1996 m. liepos 7 d. Mission Viejo, Kalifornijos valstija) – Lietuvos baleto artistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adolfas Butkus (1906) · Žiūrėti daugiau »

Adolfas Damušis

Adolfas Damušis (iki 1939 m. Domaševičius, 1908 m. birželio 16 d. Toščica, Mogiliovo gubernija – 2003 m. vasario 27 d. Vilniuje) – Lietuvos chemikas, mokslininkas išradėjas, pasipriešinimo sovietiniam ir naciniam okupaciniams režimams veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adolfas Damušis · Žiūrėti daugiau »

Adolfas Jucys

Adolfas Jucys (1904 m. rugsėjo 12 d. Klausgalvų Medsėdžiai, Salantų valsčius, Rusijos imperija – 1974 m. vasario 4 d. Vilnius, palaidotas Antakalnio kapinėse.) – lietuvių fizikas teoretikas bei matematikas, akademikas, vienas žymiausių XX a. Lietuvos mokslininkų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adolfas Jucys · Žiūrėti daugiau »

Adolfas Laimutis Telksnys

Adolfas Laimutis Telksnys (g. 1930 m. lapkričio 24 d. Runionyse, Molėtų raj.) – profesorius, habilituotas daktaras, Interneto plėtros Lietuvoje pradininkas, KTU garbės daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys, Atpažinimo procesų skyriaus ir UNESCO katedros „Informatika humanitarams“ vadovas Matematikos ir informatikos institute.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adolfas Laimutis Telksnys · Žiūrėti daugiau »

Adolfas Lapšys

Adolfas Lapšys (1899 m. spalio 28 d. Kūkai, Žeimelio valsčius – 1942 m. gruodžio 2 d. Sverdlovskas) – teisininkas, Lietuvos karinis veikėjas, teismo pulkininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adolfas Lapšys · Žiūrėti daugiau »

Adolfas Lukošaitis

Adolfas Lukošaitis (1906 m. rugsėjo 12 d. Sankt Peterburge – 1993 m. vasario 23 d. Kaune) – Lietuvos statybos inžinierius, architektas, funkcionalizmo architektūros atstovas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adolfas Lukošaitis · Žiūrėti daugiau »

Adolfas Nezabitauskis

Adolfas Nezabitauskis (nuo 1940 m. Zabitis; 1901 m. liepos 6 d. Baidotuose, Salantų valsčius – 1968 m. gruodžio 15 d. Telšiuose. Palaidotas Gargždelės kapinėse) – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, kraštotyrininkas, istorikas, muziejininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adolfas Nezabitauskis · Žiūrėti daugiau »

Adolfas Raulinaitis

Adolfas Raulinaitis (1903 m. kovo 9 d. Šadžiūnuose, Lazdijų raj. – 1987 m. rugsėjo 6 d. Vilniuje) – pedagogas, kalbininkas, poetas, dramaturgas, istorikas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adolfas Raulinaitis · Žiūrėti daugiau »

Adolfas Venskus

Adolfas Venskus (1924 m. Klaipėdoje – 2007 m. rugpjūčio 23 d. Paryžiuje) – lietuvių chemikas, išeivijos veikėjas, diplomatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adolfas Venskus · Žiūrėti daugiau »

Adomas Dagys

Adomas Dagys (1906 m. rugpjūčio 5 d. Jokūbiškiuose, Biržų raj.) – politikas, LSDP narys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adomas Dagys · Žiūrėti daugiau »

Adomas Jakštas

Aleksandras Dambrauskas – Adomas Jakštas (tikrasis vardas Aleksandras Dambrauskas, 1860 m. rugsėjo 8 d. Kuronyse, Pagirių valsčius, Ukmergės apskritis – 1938 m. vasario 19 d. Kaune) – Lietuvos filosofas, teologas neotomistas, kritikas, esperantininkas, matematikas, poetas, prelatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adomas Jakštas · Žiūrėti daugiau »

Adomas Lastas

Adomas Lastas-Lastauskas (slapyvardis Adomas Juodasai, 1887 m. spalio 18 d. Išlandžiuose, Marijampolės rajonas – 1961 m. sausio 18 d. Kaune) – Lietuvos teisininkas, poetas modernistas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Adomas Lastas · Žiūrėti daugiau »

Agnė Širinskienė

Agnė Širinskienė (g. 1975 m. lapkričio 9 d. Vilniuje) – Lietuvos teisės pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto docentė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Agnė Širinskienė · Žiūrėti daugiau »

Agnė Lukšytė

Agnė Lukšytė-Meiliūnienė (g. 1920 m. spalio 23 d. Subačiaus vienkiemyje prie Subačiaus) – Lietuvos rašytoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Agnė Lukšytė · Žiūrėti daugiau »

Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė

Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė (slp. Žvirgždė, 1891 m. vasario 19 d. Žvirgždaičiai, Gižų valsčius – 1980 m. kovo 30 d. Kaunas) – Lietuvos prozininkė, poetė, spaudos darbuotoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė · Žiūrėti daugiau »

Akademikas (žurnalas)

Pirmasis žurnalo numeris, 1933 m. Akademikas – Lietuvos akademinio jaunimo žurnalas, ėjęs 1933–1939 ir 1993–1995 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Akademikas (žurnalas) · Žiūrėti daugiau »

Akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas“

Akademinio Jaunimo Mokslinė Draugija „Modusas” (AJMD „Modusas“) – Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto studentų mokslinė draugija.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Akademinio jaunimo mokslinė draugija „Modusas“ · Žiūrėti daugiau »

Akvilė Mikėnaitė

Akvilė Mikėnaitė (1912 m. balandžio 10 d. Skardupis prie Aknystos, Latvija – 2001 m. gegužės 1 d. Vilnius) – Lietuvos muziejininkė, dailėtyrininkė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Akvilė Mikėnaitė · Žiūrėti daugiau »

Alanas Magyla

Alanas Magyla (g. 1962 m. rugsėjo 24 d. Kėdainiuose) – pedagogas, Lietuvos ir Kėdainių rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alanas Magyla · Žiūrėti daugiau »

Alė Rūta

Alė Rūta (tikr. Elena Viktorija Nakaitė-Arbačiauskienė-Arbienė, 1915 m. lapkričio 16 d. (senuoju stiliumi – 3 d.) Petrograde, Rusija – 2011 m. gruodžio 31 d. Santa Monikoje, Kalifornija, JAV) – Lietuvos rašytoja, poetė, prozininkė, JAV lietuvių visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alė Rūta · Žiūrėti daugiau »

Albertas Cibas

Albertas Cibas (1913 m. liepos 7 d. Vladikaukazas, Šiaurės Osetija – 1976 m. balandžio 23 d. Maskva) – Lietuvos architektas, inžinierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albertas Cibas · Žiūrėti daugiau »

Albertas Gerutis

Albertas Gerutis (1905 m. liepos 21 d. Ryga – 1985 m. gruodžio 1 d. Bernas) – Lietuvos diplomatas, spaudos darbuotojas, teisės daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albertas Gerutis · Žiūrėti daugiau »

Albertas Jasiulionis

Albertas Jasiulionis (g. 1915 m. rugsėjo 20 d. Petrograde) – Lietuvos inžinierius mechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albertas Jasiulionis · Žiūrėti daugiau »

Albertas Kublickas

Albertas Kublickas (1911 m. gruodžio 6 d. Ryga – 2006 m. gruodžio 2 d. Vilnius) – Lietuvos zoologas ichtiologas, biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albertas Kublickas · Žiūrėti daugiau »

Albertas Milinis

Albertas Milinis (g. 1957 m. Panevėžio rajonas) – Lietuvos teisininkas, buvęs teisėjas, buvęs Kauno apygardos teismo pirmininkas, teisėjų savivaldos veikėjas, VDU Teisės fakulteto lektorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albertas Milinis · Žiūrėti daugiau »

Albina Auksoriūtė

Albina Auksoriūtė (g. Šilalės raj. Kvėdarnos apylinkės Sodalės km.) – lietuvių kalbininkė lituanistė terminologė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albina Auksoriūtė · Žiūrėti daugiau »

Albinas Andrulionis

Albinas Andrulionis (1908 m. rugpjūčio 10 d. Demeniškiuose, Lazdijų raj. – 1986 m. sausio 7 d. Kaune) – lietuvių poetas, prozininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albinas Andrulionis · Žiūrėti daugiau »

Albinas Baltramiejūnas

Albinas Baltramiejūnas (1905 m. kovo 12 d. Gilbonyse, Panevėžio raj. – 1941 m. birželio 25 d. Rainiuose, Telšių raj.) – lietuvių poetas, žurnalistas, Rainių kankinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albinas Baltramiejūnas · Žiūrėti daugiau »

Albinas Briedis

Albinas Briedis (1909 m. liepos 3 d. Milvydžiai, Joniškio valsčius – 1941 m. lapkričio 4 d. geležinkelio Kotlasas-Vorkuta statybos lageris prie Sivaja Maska, Komija) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, leidėjas, prozininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albinas Briedis · Žiūrėti daugiau »

Albinas Iešmanta

Albinas Iešmanta (1887 m. spalio 27 d. Kybartuose – 1988 m. kovo 17 d. Vilniuje) – pedagogas ir chorvedys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albinas Iešmanta · Žiūrėti daugiau »

Albinas Liaugminas

Albinas Liaugminas (1907 m. birželio 10 d. Auksūdis, Mažeikių apskr. – 1992 m. liepos 17 d. Surfsidas, Floridos valstija) – Lietuvos pedagogas, psichologas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, filosofijos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albinas Liaugminas · Žiūrėti daugiau »

Albinas Rimka

Albinas Rimka (1886 m. vasario 16 d. Skerpievių kaime, Lankeliškių valsčius, Vilkaviškio apskritis, Rusijos imperija – 1944 m. vasario 27 d. Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse.) – ekonomistas, statistikas, publicistas, Lietuvos spaudos, politinis ir visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albinas Rimka · Žiūrėti daugiau »

Albinas Valentinas

Albinas Valentinas (1908 m. gruodžio 3 d., senu stiliumi lapkričio 20 d.) Skuode – 1967 m. kovo 6 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos spaudos darbuotojas, humoristas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Albinas Valentinas · Žiūrėti daugiau »

Aldona Šliūpaitė-Jankauskienė

Aldona Šliūpaitė-Jankauskienė (1890 m. liepos 26 d. Niujorkas, JAV – 1980 m. Santa Monika, Kalifornija) – Lietuvos gydytoja, visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aldona Šliūpaitė-Jankauskienė · Žiūrėti daugiau »

Aldona Jocevičienė

Aldona Jocevičienė (g. 1920 m. sausio 1 d. Kaune) – Lietuvos gydytoja neurologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aldona Jocevičienė · Žiūrėti daugiau »

Aldona Jurevičiūtė-Armonienė

Aldona Jurevičiūtė-Armonienė (g. 1955 m. spalio 25 d. Kaune) – Lietuvos muzikos mokytoja ir choro dirigentė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aldona Jurevičiūtė-Armonienė · Žiūrėti daugiau »

Aldona Lapytė

Aldona Lapytė (g. 1928 m. sausio 25 d. Maskvyčie, Zarasų apskrityje, Dusetų valsčiuje) – psichiatrė, KMU docentė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aldona Lapytė · Žiūrėti daugiau »

Aldona Liobytė

Aldona Liobytė-Paškevičienė (1915 m. vasario 24 d. Vilnius – 1985 m. rugsėjo 1 d. ten pat) – Lietuvos vaikų rašytoja, dramaturgė, vertėja, aktorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aldona Liobytė · Žiūrėti daugiau »

Aleksandr Dementjev

Aleksandr Dementjev (g. 1947 m. sausio 14 d. Myliuose, Švenčionių raj.) – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandr Dementjev · Žiūrėti daugiau »

Aleksandra Aleksandravičiūtė

Aleksandra Aleksandravičiūtė (g. 1953 m. spalio 8 d. Vilnius) – lietuvių dailėtyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandra Aleksandravičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Aleksandra Fomina

Aleksandra Fomina (g. 1980 m. rugsėjo 3 d. Kaune) – Lietuvoje gyvenanti prozininkė, vertėja iš anglų, ispanų, rusų kalbų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandra Fomina · Žiūrėti daugiau »

Aleksandra Gulbinskienė

Aleksandra Majauskaitė-Gulbinskienė (g. 1925 m. rugpjūčio 24 d. Skuode) – Lietuvos istorikė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandra Gulbinskienė · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Šimkus (1897)

Aleksandras Šimkus (1897 m. vasario 17 d. Vašilėnuose, Kražių valsčius – 1975 m.) – Lietuvos karininkas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Šimkus (1897) · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Žadeikis

Aleksandras Žadeikis (g. 1916 m. kovo 3 d. Telšių rajono Kalnėnų kaime – 1993 m. kovo 15 d. Vilniuje) – lietuvių teatro ir kino aktorius bei režisierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Žadeikis · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Čyras

Aleksandras Čyras (1927 m. kovo 15 d. Merkinėje – 2001 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje) – Lietuvos mokslininkas, inžinierius statybininkas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Čyras · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Balčiauskas

Aleksandras Balčiauskas (1907 m. spalio 5 d. Pumpėnai – 1952 m. sausio 24 d. Biržai) – evangelikų reformatų kunigas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Balčiauskas · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Bendinskas

Aleksandras Bendinskas (1920 m. vasario 23 d. Skersabalyje, Šilavoto valsčius – 2015 m. rugsėjo 25 d.) – Lietuvos inžinierius, politinis bei visuomenės veikėjas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Bendinskas · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Dičpetris

Aleksandras Dičpetris (1906 m. spalio 31 d. Linkuvoje, Rusijos imperija – 1968 m. lapkričio 30 d. Bradforde, Jungtinė karalystė) – poetas, rašytojas, mokytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Dičpetris · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Drobnys

Aleksandras Drobnys (1912 m. kovo 26 d. Pilkaraistyje, Merkinės valsčius – 1998 m. lapkričio 6 d. Vilniuje) – sovietinis partinis veikėjas, ekonomistas, bankininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Drobnys · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Gedmintas

Aleksandras Gedmintas (g. 1947 m. birželio 30 d. Augsburge) – Lietuvos ir JAV antropologas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Gedmintas · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Grigaitis

Aleksandras Grigaitis (1877 m. gegužės 4 d. Gudaičiai, Naumiesčio apskritis, dab. Kudirkos Naumiestis – 1955 m. rugsėjo 26 d. Kaunas) – Lietuvos kunigas, daktaras, apaštališkasis protonotaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Grigaitis · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Guobys

Aleksandras Guobys (g. 1932 m. kovo 31 d. Varkujuose, Vyžuonų valsčius) – Lietuvos teatrologas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Guobys · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Hagentornas

Aleksandras Hagentornas (1872 m. birželio 21 d. Spaskas, Riazanės gubernija – 1946 m. gegužės 3 d. Kemptenas, Bavarija) – Lietuvos gydytojas, medicinos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Hagentornas · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Katchė

Aleksandras Katchė (1895 m. kovo 26 d. Kaune – 1985 m. Toronte) – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas, inžinierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Katchė · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Kernagis

Aleksandras Kernagis (1911 m. rugsėjo 9 d. Svirnuose, Kavarsko valsčius – 1980 m. gegužės 12 d. Kaune) – Lietuvos aktorius, teatro režisierius, dramaturgas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Kernagis · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Kučiūnas

Aleksandras Kučiūnas (1914 m. balandžio 15 d. Suvalkuose, Lenkija) – pianistas, dirigentas ir pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Kučiūnas · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Laikūnas

Aleksandras (Aleksas) Laikūnas (1912 m. gegužės 24 d. Gelčiai, Žeimelio valsčius, Šiaulių apskritis – 1986 m. lapkričio 22 d. Klyvlendas) – Lietuvos mokytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Laikūnas · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Lileikis

Aleksandras Lileikis (1907 m. birželio 10 d. Paprūdžiuose, Vaiguvos valsčius – 2000 m. rugsėjo 26 d. Vilniuje) – Lietuvos tarpukario policininkas, teistas dėl karo nusikaltimų (holokausto).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Lileikis · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Liudvikas Viršila

Aleksandras Liudvikas Viršila (1918 m. rugpjūčio 25 d. Ufoje, Rusija – 1944 m. gruodžio 16 d. Landsbergo kalėjime, Vokietija) – Lietuvos žurnalistas, teisininkas, pogrindžio spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Liudvikas Viršila · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Mačiūnas

Aleksandras Mačiūnas (1902 m. vasario 26 d. Šiauliuose – 1954 m. kovo 25 d. Niujorke, JAV) – inžinierius elektrotechnikas, dėstytojas, lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Mačiūnas · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Merkelis

Aleksandras Merkelis (1907 m. sausio 24 d. Mikaičiai, Gruzdžių valsčius – 1994 m. sausio 11 d. Flušingas, Niujorkas, Kvinso raj., palaidotas Kaune) – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, rašytojas, žurnalistas, visuomenininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Merkelis · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Pliateris

Vilkėno dvaro rūmai Aleksandras Pliateris (Aleksandras Plateris, 1913 m. gruodžio 20 d. Švėkšnoje – 1997 m. spalio 14 d. Vašingtone, JAV) – teisininkas, teisės istorikas, sociologas, grafas, kilęs iš garsios Pliaterių giminės.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Pliateris · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Timinskis

Aleksandras Timinskis (1884 m. kovo 22 d. Mastuose, Gardino gubernijoje – 1959 m. vasario 15 d. Kaune) – pedagogas, tarpukario Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, II Seimo narys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Timinskis · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Vabalas

Aleksandras Vabalas (g. 1910 m. gruodžio 31 d. senu stiliumi gruodžio 18 d. Kybartuose, Vilkaviškio apskritis) – Lietuvos ekonomistas, visuomenės veikėjas, žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Vabalas · Žiūrėti daugiau »

Aleksandras Vanagas

Aleksandras Vanagas (1934 m. rugpjūčio 12 d. Buivėnuose – 1995 m. balandžio 13 d. Vilniuje) – Lietuvos kalbininkas, profesorius, žymiausias XX a. 2-osios pusės lietuvių onomastikos tyrėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandras Vanagas · Žiūrėti daugiau »

Aleksandro Stulginskio universitetas

Aleksandro Stulginskio universitetas (ASU) – aukštoji žemės ūkio mokykla Akademijos miestelyje Kauno rajone.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksandro Stulginskio universitetas · Žiūrėti daugiau »

Aleksotas

Aleksotas – Kauno miesto dalis kairiajame Nemuno krante.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksotas · Žiūrėti daugiau »

Aleksoto funikulierius

Aleksoto funikulierius – vienas iš dviejų Kauno keltuvų, antrasis mieste ir Lietuvoje, vienas iš seniausių veikiančių keltuvų Europoje, veikia nuo 1935 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksoto funikulierius · Žiūrėti daugiau »

Aleksys Churginas

Aleksys Churginas (1912 m. birželio 7 d. Jonava – 1990 m. gegužės 4 d. Vilnius) – Lietuvos poetas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aleksys Churginas · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Algimantas Mitrikas

Alfonsas Algimantas Mitrikas (g. 1932 m. rugpjūčio 1 d. Lankaičiuose, Joniškio valsčius) – Lietuvos sociologas, ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Algimantas Mitrikas · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis

Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis (1909 m. rugsėjo 23 d., senuoju stiliumi rugsėjo 10 d. Linkuvoje, Šiaulių apskritis – 2006 m. birželio 6 d. Čikagoje. Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse) – Lietuvos pedagogas, poetas, kritikas, vertėjas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Žiurlys

Alfonsas Žiurlys (g. 1911 m. rugpjūčio 11 d. Vezionyse, Kupiškio raj. – 1971 m. lapkričio 6 d. Vilniuje) – teisėtyrininkas civilistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Žiurlys · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Bieliauskas

Alfonsas Bieliauskas (1923 m. spalio 5 d. Naujuosiuose Neveronyse, Pažaislio valsčius, Kauno apskritis – 2018 m. sausio 22 d. Vilniuje) – sovietinis rašytojas prozininkas, publicistas, literatūros kritikas, komjaunimo bei partinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Bieliauskas · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Dirsė

Alfonsas Dirsė (1915 m. balandžio 29 d. Dauguose – 1993 m. birželio 1 d. Vilnius) – Lietuvos gydytojas chirurgas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Dirsė · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Gineitis

Alfonsas Gineitis (1907 m. gruodžio 23 d. Palinkuvė, Krekenavos valsčius – 1982 m. lapkričio 24 d. Vilnius) – Lietuvos pasipriešinimo nacių ir tarybiniam okupaciniams režimams veikėjas, teisininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Gineitis · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Gučas

Alfonsas Gučas (1907 m. gruodžio 4 d. Vidugiriuose, Pasvalio valsčius – 1988 m. sausio 28 d. Vilniuje) – psichologas, pedagogas, spaudos darbuotojas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Gučas · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Jakubėnas

Alfonsas Jakubėnas (1901 m. lapkričio 10 d. Kaušiškėse, Biržų raj. – 1995 m. gegužės 22 d. Vilniuje) – teisininkas, advokatas, poetas, Lietuvos TSR, socialdemokratų veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Jakubėnas · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Jurskis

Alfonsas Jurskis (1894 m. rugpjūčio 4 d. Akmenytėje, Pumpėnų valsčius – 1966 m. liepos 31 d. Filadelfijoje, JAV) – inžinierius – radiotechnikas, radiotechnikos pradininkas Lietuvoje, Kauno radijo stoties viršininkas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, docentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Jurskis · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Kaikaris

Alfonsas Kaikaris (1922 m. lapkričio 30 d. Žagarė – 1997 m. gruodžio 19 d. Kaunas) – Lietuvos provizorius, farmacijos istorikas, muziejininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Kaikaris · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Kalnius

Alfonsas Kalnius, (1907 m. sausio 23 d., Aukūdžio k., Darbėnų vls., Telšių aps., Kauno gub. – 1981 m. birželio 7 d., Kaune) – Lietuvos kalbininkas, tekstologas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Kalnius · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Keliuotis

Alfonsas Keliuotis (1911 m. rugsėjo 12 d. Joniškyje, Rokiškio valsčius – 1994 m. gruodžio 29 d. Rokiškyje) – Lietuvos pedagogas, poetas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Keliuotis · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Misiukas-Misiūnas

Alfonsas Misiukas-Misiūnas (1900 m. sausio 6 d. Bajoruose, Kupiškio raj. – 1996 m. rugsėjo 3 d. Vilniuje) – Lietuvos fizikas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Misiukas-Misiūnas · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Moravskis

Moravskis Alfonsas (1868 m. balandžio 7 d. Pažvėriniai, Smilgių valsčius, dab. Panevėžio rajonas – 1941 m. kovo 15 d. Kaunas) – Lietuvos socialdemokratų veikėjas, vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos steigėjų, ekonomistas, kraštotyrininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Moravskis · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Motuzas (1955)

Alfonsas Motuzas (g. 1955 m. lapkričio 22 d. Šiauliai) – Lietuvos muzikologas, etnologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Motuzas (1955) · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Nyka-Niliūnas

Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikroji pavardė Alfonsas Čipkus, 1919 m. liepos 15 d. Nemeikščiuose, Utenos apskritis – 2015 m. sausio 20 d. Baltimorėje, JAV) – vienas didžiausių, moderniausių XX a. lietuvių poetų, vertėjas, literatūros kritikas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, VDU garbės daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Nyka-Niliūnas · Žiūrėti daugiau »

Alfonsas Palionis

T.Ivanausko zoologijos muziejaus ekspozicijų salėje Alfonsas Palionis (1905 m. vasario 16 d. Vilniuje – 1957 m. gegužės 8 d.; palaidotas Naujamiesčio kapinėse) – Lietuvos zoologas, entomologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfonsas Palionis · Žiūrėti daugiau »

Alfredas Erichas Senas

Alfredas Erichas Senas (1932 m. balandžio 12 d. – 2016 m. kovo 8 d.) – lietuvių-šveicarų kilmės JAV mokslininkas, istorikas, baltistas, Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys, vienas žymiausių Lietuvos XX a. istorijos tyrinėtojų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfredas Erichas Senas · Žiūrėti daugiau »

Alfredas Kulpa-Kulpavičius

Alfredas Kulpa-Kulpavičius (g. 1923 m. kovo 28 d. Baisogaloje) – lietuvių dailininkas, architektas, architektūros mokslų daktaras (1951 m.).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfredas Kulpa-Kulpavičius · Žiūrėti daugiau »

Alfredas Paulauskas

Alfredas Paulauskas (1928 m. rugpjūčio 20 d. Kaune – 2013 sausio 5 d. Kaune) – inžinierius architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfredas Paulauskas · Žiūrėti daugiau »

Alfredas Smailys

Alfredas Smailys (1928 m. gegužės 7 d. Girininkuose – 1995 m. balandžio 28 d. Kaune, palaidotas Pažėrų kapinėse) – Lietuvos gydytojas-kardiologas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alfredas Smailys · Žiūrėti daugiau »

Algimantas Miškinis

Algimantas Miškinis (1929 m. birželio 25 d., Kaunas – 2015 m. spalio 10 d., Kaunas) – Lietuvos architektas, urbanistikos istorikas, kolekcininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algimantas Miškinis · Žiūrėti daugiau »

Algimantas Paulauskas

Algimantas Paulauskas (g. 1959 m. rugsėjo 6 d. Skuode) – Lietuvos biologas, biomedicinos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, VDU Gamtos mokslų fakulteto dekanas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algimantas Paulauskas · Žiūrėti daugiau »

Algimantas Vincas Kajackas

Algimantas Vincas Kajackas (1932 m. gruodžio 21 d. Trakėnuose, Kalvarijos valsčius – 2015 m. sausio 16 d. Kaunas) – Lietuvos kunigas, teologijos daktaras nuo 1994 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algimantas Vincas Kajackas · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Antanas Avižienis

Algirdas Antanas Avižienis (g. 1932 m. liepos 8 d. Kaune) – informatikos mokslų daktaras, profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, žinomas visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Antanas Avižienis · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Žukauskas

Algirdas Žukauskas (1923 m. vasario 2 d. Biržuose – 1997 m. rugpjūčio 2 d. žuvo Molėtų rajone) – Lietuvos inžinierius mechanikas, energetikas, šilumos mainų tyrimų pradininkas Lietuvoje, partinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Žukauskas · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Budrys

Algirdas Budrys (g. 1939 m. kovo 3 d. Vertimuose, Baisogalos valsčius) – Lietuvos klarnetininkas virtuozas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Budrys · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Griškėnas

Algirdas Griškėnas (iki 1941 m. – Griškevičius, (1918 m. liepos 4 d. Ždanovičiuose, Minsko sritis, Baltarusija – 1999 m. balandžio 28 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistas, poetas, prozininkas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Griškėnas · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Gustaitis (1916)

Algirdas Gustaitis (1916 m. spalio 29 d. Pečerske, Mogiliovo sritis, Baltarusija – 2002 m. gruodžio 24 d. JAV) – rašytojas, JAV lietuvių visuomenininkas, žurnalistas, kartografas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Gustaitis (1916) · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Jakševičius

Algirdas Jakševičius (1908 m. kovo 25 d. Sidabrave, Panevėžio apskr. – 1941 m. gegužės 30 d. Kaune) – Lietuvos teatro režisierius, aktorius, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Jakševičius · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Jonas Galdikas

Algirdas Jonas Galdikas (g. 1949 m. rugsėjo 21 d. Plungėje) – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Jonas Galdikas · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Julius Greimas

Algirdas Julius Greimas (1917 m. kovo 9 d. Tuloje, Rusija – 1992 m. vasario 27 d. Paryžiuje, palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse) – lietuvių kilmės prancūzų semiotikas, kalbininkas, mitologas, eseistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Julius Greimas · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Jurėnas

Algirdas Jurėnas (1919 m. kovo 1 d. Puikiuose, Žagarės valsčius – 2007 m. kovo 2 d. Harisonas, Meino valstija, JAV) – lietuvių teologas, filosofas, profesorius, Biblijos vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Jurėnas · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Jurskis

Algirdas Florijonas Jurskis (1915 m. Čitoje, Rusija – 1953 m. rugsėjo 4 d. Sibire, Rusija) – Lietuvos ekonomistas, matematikas, finansininkas, politinis veikėjas ir rezistentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Jurskis · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Kačanauskas

Algirdas Kačanauskas (1917 m. sausio 3 d. Peterburge, Rusija – 1977 m. gegužės 9 d. Brukline, JAV) – teisininkas, chorvedys, vargonininkas, pedagogas, kultūros veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Kačanauskas · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Landsbergis

Algirdas Landsbergis (1924 m. birželio 23 d. Kybartai – 2004 m. balandžio 4 d. Fryportas, Niujorko valstija) – Lietuvos dramaturgas, prozininkas, žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Landsbergis · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Leonas Nasvytis

Algirdas Leonas Nasvytis (1910 m. birželio 12 d. Subačiuje, Ukmergės apskritis – 1981 m. birželio 28 d. Klyvlende, JAV) – Lietuvos inžinierius, sporto ir visuomenės veikėjas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Leonas Nasvytis · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Matukonis

Algirdas Matukonis (1920 m. spalio 7 d. Noragėliuose, Seirijų valsčius – 2013 m. birželio 20 d. Kaune) – Lietuvos inžinierius technologas, tekstilininkas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Matukonis · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Matulis

Algirdas Matulis (g. 1939 m. sausio 20 d. Kaune) – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Matulis · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Statkevičius

Algirdas Statkevičius (1923 m. balandžio 1 d. Pusdešriuose, Šakių apskr. – 2016 m. rugpjūčio 25 d. Vilniuje) – medikas, filosofas, laisvės kovotojas, disidentas, politinis kalinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Statkevičius · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Titus Antanaitis

Algirdas Titus Antanaitis (1927 m. sausio 4 d. Trakeliai, Naujamiesčio valsčius – 2003 m. spalio 25 d. Lemontas, JAV, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse) – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, poetas, publicistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Titus Antanaitis · Žiūrėti daugiau »

Algirdas Vaclovas Patackas

Algirdas Vaclovas Patackas (poetinis slapyvardis Algis Rudamina, 1943 m. rugsėjo 28 d. Trakuose – 2015 m. balandžio 3 d. Kaune) – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, kovo 11 d. akto signataras, rezistentas, inžinierius technologas, poetas, dėstytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algirdas Vaclovas Patackas · Žiūrėti daugiau »

Algis Kabaila

Algis Petras Kabaila (g. 1925 m. vasario 19 d. Kaune) – inžinierius, Australijos lietuvių veikėjas, filosofijos daktaras, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algis Kabaila · Žiūrėti daugiau »

Algis Krupavičius

Algis Krupavičius (g. 1961 m. rugsėjo 13 d. Ožkasviliuose, Kapsuko rajonas) – Lietuvos politologas, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algis Krupavičius · Žiūrėti daugiau »

Algis Mickis

Algis Mickis (1927 m. gegužės 3 d. Kaune – 2006 m. rugsėjo 7 d. ten pat) – Lietuvos farmakologas, visuomenės veikėjas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, LMA narys korespondentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algis Mickis · Žiūrėti daugiau »

Algis Tomas Geniušas

Algis Tomas Geniušas (1932 m. rugpjūčio 12 d. Kaune – 2017 m. sausio 8 d. Vilniuje) – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Algis Tomas Geniušas · Žiūrėti daugiau »

Alina Grinienė

Alina Grinienė-Miliušytė (1916 m. balandžio 16 d. Tverė – 1998 m. sausio 16 d. Miunchenas, palaidota Kaune, Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos pedagogė, visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alina Grinienė · Žiūrėti daugiau »

Alina Petrauskaitė-Skrupskelienė

Alina Petrauskaitė-Skrupskelienė (1904 m. kovo 20 d. Maskvoje – 1994 m. sausio 24 d. Putname, Konektikutas, JAV) – lituanistė, „Aušros“ mergaičių gimnazijos direktorė, ateitininkų veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alina Petrauskaitė-Skrupskelienė · Žiūrėti daugiau »

Aliodija Ruzgaitė

Aliodija Ruzgaitė (1923 m. birželio 24 d. Kaune – 2017 m. birželio 27 d. Vilniuje) – Lietuvos baleto artistė, baleto istorikė, teatrologė, kritikė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aliodija Ruzgaitė · Žiūrėti daugiau »

Alla Baubinienė

Alla Demidavičiūtė-Baubinienė (g. 1926 m. birželio 18 d. Kaune) – Lietuvos gydytoja terapeutė kardiologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, šeimos medicinos pradininkė Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alla Baubinienė · Žiūrėti daugiau »

Almis Grybauskas

Almis Grybauskas (g. 1947 m. kovo 1 d. Gilūšyje, Kaišiadorių raj.) – Lietuvos poetas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Almis Grybauskas · Žiūrėti daugiau »

Aloyzas Čižas

Aloyzas Čižas (1923 m. gruodžio 8 d. Kuktiškėse, Utenos raj. – 1976 m. rugsėjo 21 d. Kaune) – choro dirigentas ir pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aloyzas Čižas · Žiūrėti daugiau »

Aloyzas Baronas

Aloyzas Baronas (1917 m. gruodžio 12 d. Vabalninkas – 1980 m. rugsėjo 7 d. Čikaga) – JAV lietuvių rašytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aloyzas Baronas · Žiūrėti daugiau »

Alseikos

Alseikos – kaimas Šilutės rajone, 2 km į šiaurę nuo Švėkšnos, prie kelio Švėkšna-Veiviržėnai; per kaimą teka upelė Alsė (Švėkšnalės kairysis intakas), vakariniu pakraščiu – Švėkšnalė (Ašvos deš. intakas).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alseikos · Žiūrėti daugiau »

Alvydas Butkus

Alvydas Butkus (g. 1950 m. liepos 9 d. Kaune) – Lietuvos kalbininkas, baltistas, VDU Letonikos centro vadovas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, asociacijos „Lietuvos ir Latvijos forumas" pirmininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Alvydas Butkus · Žiūrėti daugiau »

Anastasijos judėjimas

Anastasijos judėjimas – apie 1997 m. Rusijoje susidaręs „Naujojo amžiaus“ gamtinio dvasingumo judėjimas, pabrėžiantis aplinkosauginias idėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Anastasijos judėjimas · Žiūrėti daugiau »

Anatolijus Beriozovas

Anatolijus Beriozovas (1922 m. sausio 16 d. Lebeniškiuose, Biržų apskritis – 1986 m. vasario 16 d. Vilniuje) – Lietuvos publicistas, dramaturgas, spaudos, radijo ir televizijos žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Anatolijus Beriozovas · Žiūrėti daugiau »

Anatolijus Rasteika

Anatolijus Rasteika (g. 1924 m. sausio 14 d. Šiauliuose – 2008 m. spalio 21 d. Vilniuje) – Lietuvos inžinierius architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Anatolijus Rasteika · Žiūrėti daugiau »

Anatolijus Rozenbliumas

Anatolijus Rozenbliumas (1902 m. liepos 30 d. Balstogėje, Lenkija – 1973 m. gegužės 27 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse) – statybos inžinierius, statybinių konstrukcijų projektuotojas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Anatolijus Rozenbliumas · Žiūrėti daugiau »

Anželika Banevičienė

Anželika Banevičienė (g. 1970 m. gruodžio 3 d. Kaune) – teisininkė, teisėtyrininkė, konkurencijos teisės specialistė, Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinė visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Anželika Banevičienė · Žiūrėti daugiau »

Andrijana Filinaitė

Andrijana Filinaitė (g. 1988 m. rugsėjo 13 d. Kaune) – kultūros paveldo specialistė, Seimo deleguota Valstybinės kultūros paveldo komisijos narė, dainininkė, visuomenininkė, Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Tarybos narė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Andrijana Filinaitė · Žiūrėti daugiau »

Andrius Ašmantas

Andrius Ašmantas (1906 m. vasario 24 d. Tickinai, Endriejavo valsčius – 1941 m. gegužės 19 d. Vilnius) – lietuvių kalbininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Andrius Ašmantas · Žiūrėti daugiau »

Andrius Bulota (1907)

Andriaus Bulotos antkapinis paminklas Antakalnio kapinėse Andrius Bulota (1907 m. rugsėjo 22 d. Putriškiuose, Padovinio valsčius – 1974 m. spalio 28 d. Druskininkuose) – Lietuvos teisininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Andrius Bulota (1907) · Žiūrėti daugiau »

Andrius Kalesnikas

Andrius Kalesnikas (g. 1986 m. kovo 7 d. Ukmergėje) – Lietuvos ir Ukmergės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Andrius Kalesnikas · Žiūrėti daugiau »

Andrius Kupčinskas

Andrius Kupčinskas (g. 1975 m. kovo 20 d. Kaune) – Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Andrius Kupčinskas · Žiūrėti daugiau »

Andrius Matulevičius

Andrius Matulevičius (1897 m. spalio 22 d. Suvalkuose – 1959 m. spalio 5 d. Kaune) – Lietuvos gydytojas pediatras, medicinos mokslų kandidatas, Kauno medicinos instituto docentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Andrius Matulevičius · Žiūrėti daugiau »

Andrius Narbekovas

Andrius Narbekovas (g. 1959 m. lapkričio 11 d. Gargždai) – Lietuvos gydytojas chirurgas, kunigas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Andrius Narbekovas · Žiūrėti daugiau »

Andrius Užkalnis

Andrius Užkalnis (g. 1970 m. lapkričio 26 d. Kaune) – žurnalistas, publicistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Andrius Užkalnis · Žiūrėti daugiau »

Anglų kalba

Anglų kalba – germanų kalbų grupės kalba.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Anglų kalba · Žiūrėti daugiau »

Anicetas Simutis

Anicetas Simutis (1909 m. vasario 11 d. Tirkšliuose, Mažeikių apskritis – 2006 m. kovo 8 d. Niujorke, JAV) – ekonomistas, diplomatas, pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės ambasadorius Jungtinėse Tautose.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Anicetas Simutis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Adomaitis (1902)

Antanas Adomaitis (1902 m. sausio 24 d. Kudirkos Naumiestyje – 1936 m. lapkričio 22 d. Kaune, palaidotas Kudirkos Naumiestyje) – kunigas, muzikos profesorius, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Adomaitis (1902) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Alekna

Antanas Alekna (1872 m. gruodžio 19 d. Kuruose, Radviliškio valsčius – 1930 m. birželio 12 d. Kaune) – Lietuvos kunigas, istorikas, publicistas, vertėjas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Alekna · Žiūrėti daugiau »

Antanas Algimantas Sprindys

Antanas Algimantas Sprindys (1928 m. vasario 28 d. Šiauliuose – 2018 m. sausio 31 d.) – Lietuvos architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Algimantas Sprindys · Žiūrėti daugiau »

Antanas Škėma

Antanas Škėma (1910 m. lapkričio 29 d. Lodzėje, Lenkija – 1961 m. rugpjūčio 11 d. Pensilvanija, JAV) – lietuvių išeivijos rašytojas, prozininkas, dramaturgas, literatūros kritikas, aktorius, režisierius, modernizmo atstovas, didžiausias novatorius lietuvių literatūroje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Škėma · Žiūrėti daugiau »

Antanas Žvironas

Atminimo lenta Vilniuje, Didžioji g. 4 Antanas Žvironas (1899 m. spalio 30 d. Užpaliuose – 1954 m. spalio 6 d. Vilniuje, palaidotas Užpaliuose) – Lietuvos fizikas, politikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Žvironas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Čiužas

Antanas Čiužas (g. 1929 m. lapkričio 28 d. Kuktiškėse) – Lietuvos sociologas, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Čiužas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Banėnas

Antanas Banėnas (1897 m. vasario 15 d. Užunvėžiai, Kurklių valsčius – 1979 m. kovo 11 d. Putnamas, Konektikuto valstija) – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas, elektrotechnikos inžinierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Banėnas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Bendorius

Antanas Bendorius (1904 m. gegužės 14 d. Giraitėliai, Lazdijų valsčius – 1969 m. gegužės 19 d. Niujorkas) – Lietuvos geografas, enciklopedininkas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Bendorius · Žiūrėti daugiau »

Antanas Bistrickas

Antanas Bistrickas (1900 m. sausio 24 d. Kauliniai, Radviliškio valsčius – 1971 m. balandžio 4 d. Kaunas) – Lietuvos statybos inžinierius, architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Bistrickas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Briedelis (1913)

Antanas Briedelis (1913 m. gruodžio 30 d. Vaišvilaičiai, Naujamiesčio valsčius – 2005 m. kovo 11 d.) – Lietuvos inžinierius mechanikas durpininkas, technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Briedelis (1913) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Buračas

Antanas Buračas (g. 1939 m. birželio 17 d. Kaune) – vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų; politekonomijos, tarptautinių finansų ir investicijų specialistas, metaekonomikos tyrėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Buračas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Dainius

Antanas Dainius (g. 1955 m. rugsėjo 17 d. Mažeikių raj.) – Lietuvos ir Mažeikių rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Dainius · Žiūrėti daugiau »

Antanas Dambrauskas (1911)

Antanas Dambrauskas (1911 m. vasario 10 d. Norkūnai, Rokiškio valsčius – 1995 m. lapkričio 21 d. Druskininkai) – Lietuvos vertėjas, rašytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Dambrauskas (1911) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Damulis

Antanas Damulis (g. 1951 m. sausio 28 d. Šilalėje) – Lietuvos ir Šilalės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Damulis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Daukša

Antanas Daukša (1904 m. sausio 11 d. Grumbliai, Alsėdžių valsčius – 1974 m. vasario 8 d. Vilnius) – Lietuvos ekonomistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Daukša · Žiūrėti daugiau »

Antanas Endziulaitis

Antanas Endziulaitis (1895 m. lapkričio 17 d. Gaisrių k., Antanavo valsčius, Marijampolės apskr. – 1942 m. gruodžio 10 d. Sverdlovske, dab. Jekaterinburgas) – teisininkas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Endziulaitis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Garmus

Antanas Garmus (slapyvardžiai: A. Švogeris, A. Š., O. Birmantaitė, Š – vis, 1881 m. vasario 19 d. Tursonas, Aukštosios Panemunės valsčius, Kauno apskr. – 1955 m. liepos 23 d. Čikaga) – Lietuvos gydytojas, JAV lietuvių visuomenės ir politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Garmus · Žiūrėti daugiau »

Antanas Goštautas

Antanas Goštautas (g. 1939 m. gegužės 15 d. Joniškyje) – Lietuvos gydytojas psichologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Goštautas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Gravrogkas

Stefanija Gruzdytė buv. Goesų valda Joniškio miesto laukų teritorijoje, atitekusi Antanui Gravrogkui, alėja į sodybą Grafas Antanas Julijonas Gravrogkas (Antoni Julijan Gravrogc, 1880 m. gegužės 18 d. Šeduvoje – 1958 m. balandžio 1 d. Kaune) – Lietuvos inžinierius mechanikas, visuomenės veikėjas, siaurojo geležinkelio direktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Gravrogkas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Gruodis (1900)

Antanas Gruodis (1900 m. sausio 24 d. Bradesiuose, Antazavės valsčius – 1993 m. balandžio 24 d. Vilniuje) – teisininkas, Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Gruodis (1900) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Gruodis (1905)

Antanas Gruodis (1905 m. lapkričio 18 d. Morkūnų k., Zarasų raj. – 1978 m. spalio 28 d. Vilniuje, palaidotas Rokantiškių kapinėse) – inžinierius energetikas, Lietuvos energetikos sistemos kūrėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Gruodis (1905) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Gudaitis (1904)

Antanas Gudaitis (1904 m. liepos 29 d. Šiauliuose – 1989 m. balandžio 20 d. Vilniuje) – dailininkas tapytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Gudaitis (1904) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Gudonis

Antanas Gudonis (1911 m. rugsėjo 5 d. Serapiniškyje, Rokiškio raj. – 1941 m. birželio 26 d. Panevėžyje) – gydytojas, chirurgas, kankinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Gudonis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Gulbinas

Antanas Gulbinas (1904 m. birželio 10 d. Paliepiai, Ariogalos valsčius – 1993 m. balandžio 5 d. Kaunas) – Lietuvos gydytojas dermatologas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Gulbinas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Gustaitis (1898)

Antanas Gustaitis (1898 m. kovo 26 d. Obelinės kaime, Sasnavos valsčius, Marijampolės apskritis – 1941 m. spalio 16 d. Maskvoje) – Lietuvos karo aviacijos vadas, brigados generolas, aviakonstruktorius, 9 lėktuvų ANBO (akronimas Antanas Nori Būti Ore) projektų autorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Gustaitis (1898) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Gustaitis (1907)

Antanas Gustaitis (1907 m. kovo 12 d. Gustaičiuose, Kvietiškio valsčius, Marijampolės apskritis – 1990 m. gegužės 19 d. Bostone, JAV) – Lietuvos rašytojas, dramaturgas, radijo darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Gustaitis (1907) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Gylys

Antanas Gylys (1894 m. kovo 14 d. Jurginiškiai, Garliavos valsčius – 1966 m. lapkričio 15 d. Tuksonas, Arizonos valstija) – Lietuvos gydytojas psichiatras, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Gylys · Žiūrėti daugiau »

Antanas Ignas Darevskis-Veryha

Antanas Ignas Darevskis-Veryha (1884 m. birželio 25 d. Charkovas – 1952 m. liepos 22 d. Vilnius) – Lietuvos teisininkas, ekonomistas, finansų istorikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Ignas Darevskis-Veryha · Žiūrėti daugiau »

Antanas Jakobas

Antanas Jakobas (dešinėje) liudija Globkės teisme. VDR, 1963 m. liepos 13 d. Antanas Jakobas (1897 m. spalio 7 d. Laižuva – ?) – Lietuvos teisininkas, advokatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Jakobas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Januševičius

Antanas Januševičius (1902 m. lapkričio 25 d. Epidemiai, Liubavo valsčius, Marijampolės apskritis – 1943 m. birželio 7 d. Štuthofo koncentracijos stovykla) – Lietuvos mokytojas, istorikas, žurnalistas, redaktorius, poetas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Januševičius · Žiūrėti daugiau »

Antanas Jasaitis

Antanas Jasaitis (1936 m. gegužės 21 d. Kuisiuose, Tauragės valsčius – 1999 m. sausio 11 d. Vilniuje) – Lietuvos biochemikas, bioenergetikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Jasaitis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Jozėnas

Antanas Jozėnas (g. 1927 m. gegužės 17 d. Kriaunų k. (Rokiškio raj.) – 2014 m. spalio 7 d.) – muzikos pedagogas ir choro dirigentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Jozėnas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Juška (1902)

Antanas Juška (1902 m. sausio 14 d. Gelažiai, Vadoklių valsčius – 1985 m. kovo 19 d. Vilnius) – Lietuvos astronomas, mokslo populiarintojas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Juška (1902) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Jurgeliūnas

Antanas Jurgeliūnas (1872 m. rugpjūčio 2 d. Vabalninkas – 1943 m. rugpjūčio 5 d. ten pat) – Lietuvos gydytojas higienistas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Jurgeliūnas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Karoblis

Antanas Karoblis (1940 m. rugpjūčio 17 d. Daujėnuose, Biržų apskritis – 2007 m. birželio 19 d. Kaune) – matematikas, pedagogas, tikimybių teorijos tyrinėtojas, Lietuvos visuomenės bei politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Karoblis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Klimas

Antanas Klimas (g. 1924 m. balandžio 17 d. Pelekonyse, Jiezno valsčius) – Lietuvos kalbininkas, mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Klimas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Krausas

Antanas Krausas (1905 m. gegužės 10 d. Sedoje – 1970 m. gegužės 3 d. Melburne, Australija) – pedagogas, gamtininkas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Krausas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Kriščiukaitis

Antanas Kriščiukaitis (Aišbė, 1864 m. liepos 24 d. Paežeriuose, Vilkaviškio apskritis, Rusijos imperija – 1933 m. spalio 30 d. Kaune) – rašytojas, teisėtyrininkas, profesorius, pirmasis Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Kriščiukaitis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Krikščiūnas

Antanas Krikščiūnas (1891 m. birželio 6 d. Ašminta, Prienų apskritis – 1942 m. birželio 16 d. Kaunas) – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas, topografas, kartografas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Krikščiūnas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Kučinskas (1900)

Antanas Kučinskas-Kučas-Gervydas (1900 m. spalio 14 d. Juškuose, Lekėčių valsčius, Šakių apskr. – 1988 m. balandžio 28 d. Putnamo vienuolyno prieglaudoje) – mokslininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Kučinskas (1900) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Kudzys

Antanas Kudzys (g. 1925 m. gegužės 19 d. Seirijuose, Alytaus apskritis - m. 2015 m. spalio 31 d. Vilnius) – Lietuvos inžinierius-statybininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Kudzys · Žiūrėti daugiau »

Antanas Kulakauskas

Antanas Kulakauskas (g. 1952 m. balandžio 30 d. Laumakėje, Ignalinos raj.) – Lietuvos istorikas, politologas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Kulakauskas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Kuzmickas

Antanas Kuzmickas (g. 1925 m. liepos 7 d. Gaveikiai, Giedraičių valsčius) – Lietuvos inžinierius mechanikas, sklandytojas, sklandytuvų konstruktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Kuzmickas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Liuima

Antanas Liuima (1910 m. sausio 28 d. Ažudvariai, Utenos valsčius – 2000 m. liepos 26 d. Roma) – SJ, Lietuvos katalikų teologas, jėzuitas, teologijos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Liuima · Žiūrėti daugiau »

Antanas Lyberis

Antanas Lyberis (1909 m. lapkričio 6 d. Ėriškiuose – 1996 m. lapkričio 22 d. Vilniuje, palaidotas Karveliškių kapinėse) – Lietuvos kalbininkas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Lyberis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Mačiuika

Antanas Mačiuika (1901 m. gruodžio 6 d. Gelvonėliai, buv. Gelvanka, Gelvonų valsčius – 1940 m. kovo 25 d. Kaunas) – Lietuvos teisininkas, karinis veikėjas, aviacijos pulkininkas leitenantas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Mačiuika · Žiūrėti daugiau »

Antanas Maceina

Antanas Maceina (1908 m. sausio 27 d. Bagrėne, Ašmintos valsčius, Marijampolės apskritis – 1987 m. sausio 27 d. Miunsteryje, Vokietija) – vienas žymiausių Lietuvos filosofų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Maceina · Žiūrėti daugiau »

Antanas Maliauskis

Antanas Maliauskis (1877 m. kovo 10 d. Kretinga – 1941 m. birželio 9 d. Kaunas) – Lietuvos katalikų kunigas, filosofas, sociologas, žurnalistas, redaktorius, publicistas, filosofijos ir politikos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Maliauskis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Miškinis

Antanas Miškinis (1905 m. vasario 11 d. Juknėnuose, Daugailių valsčius – 1983 m. gruodžio 16 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, vertėjas, prozininkas, publicistas, modernaus neoromantizmo atstovas, rezistentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Miškinis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Milaknis

Antanas Milaknis (1906 m. sausio 29 d. d. Mitragalys, Rokiškio valsčius – 1994 m. balandžio 10 d., palaidotas Kulver sity, Kalifornijos valstija) – Lietuvos veterinarijos gydytojas, veterinarijos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Milaknis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Minkevičius

Antanas Minkevičius (g. 1900 m. gegužės 30 d. Girsteikiškis, Alantos valsčius – 1998 m. lapkričio 28 d. Vilnius) – Lietuvos botanikas ir mikologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Minkevičius · Žiūrėti daugiau »

Antanas Mončys

Antanas Mončys (1921 m. birželio 8 d. Mančiuose, Darbėnų valsčius – 1993 m. liepos 10 d. Paryžiuje, Prancūzija) – Lietuvos skulptorius modernistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Mončys · Žiūrėti daugiau »

Antanas Mušinskas-Mušaitis

Antanas Mušinskas-Mušaitis-Mušiūnas (1910 m. balandžio 30 d., senuoju stiliumi balandžio 17 d. Stirbaičiuose, Plungės valsčius) – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Mušinskas-Mušaitis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Nakas

Antanas Nakas (1904 m. vasario 28 d. Rokiškyje -1978 m. lapkričio 20 d. Čikagoje, JAV) – teisininkas, pianistas, vargonininkas, chorvedys, dailininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Nakas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Paškus

Antanas Paškus (1924 m. sausio 14 d. Branislaviškyje, Kurklių valsčius, Lietuva  – 2008 m. vasario 14 d. Pietų Orindže, Naujasis Džersis, JAV) – kunigas, mokslininkas teologas, psichologas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Paškus · Žiūrėti daugiau »

Antanas Pauliukonis (1909)

Antanas Pauliukonis (1909 m. vasario 28 d. Jurgežeriai, Kalvarijos valsčius, Marijampolės apskritis – 1960 m. rugsėjo 19 d. Los Andželas, JAV) – Lietuvos spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Pauliukonis (1909) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Poška

Antanas Poška (iki 1929 m. Paškevičius, 1903 m. kovo 10 d. Gripkeliuose, Pasvalio valsčius – 1992 m. spalio 16 d. Vilniuje) – lietuvių keliautojas, mokslininkas, antropologas, rašytojas, žurnalistas, vienas pirmųjų lietuvių esperantininkų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Poška · Žiūrėti daugiau »

Antanas Purėnas

Antanas Purėnas (1881 m. vasario 16 d. Tatkonyse, Skapiškio valsčius, Rokiškio apskritis – 1962 m. lapkričio 5 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos chemikas organikas, pedagogas, kultūros, visuomenės ir politinis veikėjas, laisvamanis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Purėnas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Rūkas

Antanas Rūkas (1907 m. rugsėjo 23 d., senuoju stiliumi rugsėjo 10 d. Šiauliuose – 1967 m. liepos 21 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos rašytojas, aktorius, režisierius, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Rūkas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Rubšys

Antanas Leonardas Rubšys (1923 m. lapkričio 5 d. Bučių kaime, Laukuvos valsčiuje – 2002 m. rugpjūčio 27 d. Niujorke) – prelatas, Šv. Rašto profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Rubšys · Žiūrėti daugiau »

Antanas Sabaliauskas (1907)

Antanas Sabaliauskas-Sabalis (1907 m. gegužės 15 d., senuoju stiliumi gegužės 2 d. Rotuliai, Jurbarko valsčius – 2004 m. rugsėjo 12 d. Niujorkas) – Lietuvos teisininkas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Sabaliauskas (1907) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Skirius

Antanas Skirius (1911 m. spalio 15 d. Akstinai, Batakių valsčius, Tauragės apskritis – 2004 m. kovo 17 d. Los Andželas, JAV) – Lietuvos žurnalistas, leidėjas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Skirius · Žiūrėti daugiau »

Antanas Smetona

Antanas Smetona (1874 m. rugpjūčio 10 d. Užulėnyje, Taujėnų valsčius, Vilkmergės apskr. – 1944 m. sausio 9 d. Klyvlende, JAV, 1975 m. jo palaikai buvo perkelti iš Klivlando Knollwood Cemetery Mausoleum į All Souls kapines Čardone, Ohajo valstija) – tarpukario Lietuvos Respublikos politikas, prezidentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Smetona · Žiūrėti daugiau »

Antanas Spelskis

Antanas Spelskis (1918 m. spalio 16 d. Šiauliai – 1987 m. rugpjūčio 2 d. Železnovodskas, Rusija) – Lietuvos architektas, architektūros istorikas, habilituotas architektūros mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Spelskis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Strabulis

Antanas Strabulis (1916 m. birželio 14 d. Puodžiūnuose, Pumpėnų valsčius, Panevėžio apskritis – 1999 m. rugsėjo 2 d. Kaune) – Lietuvos literatūrologas, redaktorius, rezistentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Strabulis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Sugintas

Antanas Sugintas (1890 m. gruodžio 19 d. Stungaičiai, Laukuvos valsčius, Tauragės apskritis – 1971 m. vasario 2 d. Čikaga, JAV) – Lietuvos advokatas, politikas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Sugintas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Sutkus (1892)

Antanas Sutkus (1892 m. sausio 21 d. Šalnynėje, Kriūkų valsčius – 1968 m. balandžio 5 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos teatro režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Sutkus (1892) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Tamošaitis (1894)

Antanas Tamošaitis (1894 m. rugpjūčio 18 d. Smukučiai, Jurbarko valsčius – 1940 m. pabaigoje, Kaunas) – Lietuvos pedagogas, teisininkas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Tamošaitis (1894) · Žiūrėti daugiau »

Antanas Trimakas

Antanas Trimakas (1902 m. birželio 19 d. Taupriuose, Rusijos imperija – 1964 m. vasario 27 d. Niujorke, JAV) – diplomatas, teisininkas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Trimakas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Tumėnas

Antanas Tumėnas (1880 m. gegužės 13 d. Kurkliečiai, Ragelių valsčius, Rokiškio apskritis, Rusijos imperija – 1946 m. vasario 8 d. Bachmaningas, Austrija) – teisininkas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Tumėnas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Tyla

Antanas Tyla (g. 1929 m. spalio 28 d. Bičionys, Anykščių valsčius) – Lietuvos istorikas, archeografas, habilituotas daktaras, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Tyla · Žiūrėti daugiau »

Antanas Tylenis

Antanas Tylenis (1898 m. balandžio 13 d. Lyksūdės k., Modėdžio vls., Kretingos aps. – ?) – pedagogas, tarpukario Lietuvos politikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Tylenis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Vaičiulaitis

Antanas Vaičiulaitis (1906 m. birželio 23 d. Didžiuosiuose Šelviuose, Vilkaviškio valsčius – 1992 m. liepos 22 d. Vašingtone, JAV) – Lietuvos diplomatas, rašytojas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Vaičiulaitis · Žiūrėti daugiau »

Antanas Vaitkevičius

Antanas Vaitkevičius (1905 m. gruodžio 10 d., Kerbušiai, Panevėžio rajonas – 1968 m. liepos 2 d., Vilnius) – Lietuvos mokslininkas, zoologas, mokslų daktaras, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Vaitkevičius · Žiūrėti daugiau »

Antanas Valinčius

Antanas Valinčius (1911 m. spalio 16 d. Valinčiuose, Punsko valsčius – 1994 m.) – mokytojas, poetas, visuomenininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Valinčius · Žiūrėti daugiau »

Antanas Valiukėnas

Antanas Valiukėnas (1913 m. kovo 25 d. Taukeliai, Daugailių valsčius, Utenos apskritis – 1946 m. liepos 16 d. Nachodka, Rusija) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, vertėjas, rezistentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Valiukėnas · Žiūrėti daugiau »

Antanas Venclova

Antanas Venclova (1906 m. sausio 7 d. Trempiniuose, Liubavo valsčius – 1971 m. birželio 28 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas, sovietinis visuomenės ir politikos veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Venclova · Žiūrėti daugiau »

Antanas Vytautas Saulaitis

Antanas Vytautas Saulaitis (1906 m. rugsėjo 13 d. Šiauliuose – 1989 m. birželio 11 d.) – Lietuvos teisininkas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanas Vytautas Saulaitis · Žiūrėti daugiau »

Antanė Kučinskaitė

Antanė Kučinskaitė (1915 m. balandžio 13 d. Plikiai, Vabalninko valsčius – 2006 m. gegužės 24 d. Šiauliai) – Lietuvos kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanė Kučinskaitė · Žiūrėti daugiau »

Antanina Šalkauskaitė

Antanina Šalkauskaitė (1883 m. lapkričio 25 d. Ariogaloje, Kauno apskritis – 1964 m. gegužės 16 d. Šiauliuose) – Lietuvos bibliotekininkė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanina Šalkauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Antanina Mackevičiūtė

Antanina Mackevičiūtė-Barčienė (1926 m. vasario 9 d. Marijonavoje, Panevėžio-Velžio valsčius – 2011 m. kovo 2 d. Garliavoje) – Lietuvos teatro ir televizijos aktorė, skaitovė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antanina Mackevičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Antoine Meillet

Antuanas Mejė (Antoine Meillet; g. 1866 m. lapkričio 11 d. – m. 1936 m. rugsėjo 21 d.) – Prancūzijos kalbininkas, indoeuropeistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antoine Meillet · Žiūrėti daugiau »

Antropologija

Antropologija (.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Antropologija · Žiūrėti daugiau »

Apolonija Nistelienė

Apolonija Nistelienė-Gugaitė (g. 1925 m. rugpjūčio 6 d. Kaune) – Lietuvos inžinierė architektė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Apolonija Nistelienė · Žiūrėti daugiau »

Arūnas Aleksandravičius

Arūnas Aleksandravičius (g. 1966 m. lapkričio 29 d. Šilalėje) – Lietuvos ir Šilalės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arūnas Aleksandravičius · Žiūrėti daugiau »

Arūnas Gelūnas

Arūnas Gelūnas (g. 1968 m. gruodžio 13 d. Kaune) – Lietuvos dailininkas, filosofas, politikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arūnas Gelūnas · Žiūrėti daugiau »

Arūnas Karlonas

Arūnas Karlonas (g. 1979 m. sausio 15 d. Kaune) – Lietuvos ir Kauno rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arūnas Karlonas · Žiūrėti daugiau »

Arūnas Poniškaitis

Arūnas Poniškaitis (g. 1966 m. rugpjūčio 1 d.) – Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras ir titulinis Sinos vyskupas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arūnas Poniškaitis · Žiūrėti daugiau »

Archivum Lithuanicum

Archivum Lithuanicum žurnalo pirmojo tomo viršelis Archivum Lithuanicum (ALt) – metinis mokslinis filologijos žurnalas, leidžiamas nuo 1999 m. Vyriausiasis redaktorius Giedrius Subačius Žurnalą įsteigė ir rengia Lietuvių kalbos institutas su Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetais, tenkindamas padidėjusį pasaulio mokslinės visuomenės susidomėjimą senaisiais lietuviškais ir Lietuvoje rašytais tekstais.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Archivum Lithuanicum · Žiūrėti daugiau »

Ari Ankorin

Ari Ankorinas, Ari Volovickis (1908 m. spalio 2 d. Kalvarijoje, Rusijos imperija - 1986 m. kovo 11 d. Jeruzalėje, Izraelis) – Lietuvos žydų kilmės Izraelio politikas ir teisininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ari Ankorin · Žiūrėti daugiau »

Arimantas Juvencijus Raškinis

Arimantas Juvencijus Raškinis (g. 1944 m. kovo 13 d. Kaune) – biofizikas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arimantas Juvencijus Raškinis · Žiūrėti daugiau »

Arnas Funkas

Arnas Funkas (1898 m. vasario 25 d. Smolenske – 1957 m. rugpjūčio 5 d. Pineberge, Vokietija) – inžinierius architektas, vienas funkcionalizmo architektūros Lietuvoje atstovų, spaudos bendradarbis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arnas Funkas · Žiūrėti daugiau »

Aronas Gutmanas

Aronas Gutmanas (1936 m. birželio 4 d. Žitomire, Ukraina – 1999 m. kovo 15 d. Kaune) – fizikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aronas Gutmanas · Žiūrėti daugiau »

Artūras Dambrauskas

Artūras Dambrauskas (g. 1961 m. gruodžio 12 d. Vilniuje) – choro dirigentas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Artūras Dambrauskas · Žiūrėti daugiau »

Artūras Grebliauskas

Artūras Grebliauskas (1965 m. spalio 1 d. Naujiena, Marijampolės rajonas) – Lietuvos ekonomistas, socialinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Artūras Grebliauskas · Žiūrėti daugiau »

Artūras Jurgutis

Artūras Jurgutis (1909 m. spalio 11 d. Tomskas – 1967 m. kovo 17 d. Kaunas) – Lietuvos anatomas, antropologas, medicinos mokslų kandidatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Artūras Jurgutis · Žiūrėti daugiau »

Arvaidas Galdikas

Arvaidas Galdikas (g. 1963 m. lapkričio 7 d. Lendimuose, Kretingos raj.) – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arvaidas Galdikas · Žiūrėti daugiau »

Arvydas Anušauskas

Arvydas Anušauskas (g. 1963 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje) – Lietuvos istorikas, publicistas, scenaristas, visuomenės bei politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arvydas Anušauskas · Žiūrėti daugiau »

Arvydas Asadauskas

Arvydas Asadauskas (1964 m. gegužės 20 d. Kaišiadoryse – 2014 m. kovo 27 d. Kaišiadoryse) – Lietuvos archeologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arvydas Asadauskas · Žiūrėti daugiau »

Arvydas Jurevičius

Arvydas Jurevičius (g. 1959 m. gruodžio 23 d. Širvintose) – Lietuvos ir Kaišiadorių rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arvydas Jurevičius · Žiūrėti daugiau »

Arvydas Kliorė

Arvydas Kliorė (g. 1935 m. rugpjūčio 5 d. Kaune) – JAV radiotechnikos inžinierius, filosofijos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arvydas Kliorė · Žiūrėti daugiau »

Arvydas Matulionis

Arvydas Matulionis (g. 1940 m. balandžio 1 d. Dūbliškiai, Kupiškio valsčius) – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arvydas Matulionis · Žiūrėti daugiau »

Arvydas Nekrošius

Arvydas Nekrošius (g. 1984 m. kovo 10 d. Raseiniuose) – inžinierius energetikas, technologijos mokslų daktaras, Aleksandro Stulginskio ir Vytauto Didžiojo universitetų lektorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arvydas Nekrošius · Žiūrėti daugiau »

Arvydas Petras Žygas

Arvydas Petras Žygas (1958 m. birželio 6 d. Čikagoje, JAV – 2011 m. gegužės 7 d. Saint Louis, JAV) – Ilinojaus universiteto (JAV) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius, ateitininkijos Lietuvoje atkūrėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arvydas Petras Žygas · Žiūrėti daugiau »

Arvydas Ramonas

Arvydas Ramonas (1968 m. gruodžio 19 d. Salantuose, Kretingos rajonas) – Romos katalikų kunigas, Klaipėdos universiteto teologijos profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arvydas Ramonas · Žiūrėti daugiau »

Arvydas Virgilijus Matulionis

Arvydas Virgilijus Matulionis (g. 1946 m. birželio 15 d. Kaune) – Lietuvos sociologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Arvydas Virgilijus Matulionis · Žiūrėti daugiau »

Asta Gustaitienė

Asta Gustaitienė (g. 1969 m. vasario 5 d. Šiauliuose) - Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros vedėja, humanitarinių mokslų daktarė, Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (The International Board on Books for Young People) Lietuvos skyriaus narė, vadovėlių bendraautorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Asta Gustaitienė · Žiūrėti daugiau »

Asta Sederevičiūtė

Asta Sederevičiūtė (g. 1970 m. gegužės 4 d. Garliavoje, Kauno rajonas) – Kauno rajono savivaldos veikėja, katechetė, teologė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Asta Sederevičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Ateitininkai

Ateitininkų ženklas Ateitininkai – lietuviška katalikiška jaunimo organizacija, įkurta 1911 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ateitininkai · Žiūrėti daugiau »

Athenaeum

Athenaeum.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Athenaeum · Žiūrėti daugiau »

Athenaeum (Kaunas)

Athenaeum – kalbos, literatūros, istorijos ir geografijos mokslinis žurnalas, ėjęs 1930–1938 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Athenaeum (Kaunas) · Žiūrėti daugiau »

Aušrytė Ramanauskienė

Aušrytė Ramanauskienė (g. 1966 m. balandžio 3 d. Marijampolėje) – Lietuvos ir Kazlų Rūdos savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aušrytė Ramanauskienė · Žiūrėti daugiau »

Audrius Žiugžda

Audrius Žiugžda (g. 1971 m. birželio 12 d. Marijampolėje) – bankininkas vadybininkas, komercinio banko AB Šiaulių bankas administracijos vadovas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Audrius Žiugžda · Žiūrėti daugiau »

Audrius Maruška

Audrius Maruška (g. 1963 m. balandžio 28 d. Kaune) – Lietuvos chemikas analitikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Audrius Maruška · Žiūrėti daugiau »

Audrius Skimborauskas

Audrius Skimborauskas (1969 m. vasario 5 d. Kaune – 2011 m. kovo 9 d.) – Lietuvos šachmatininkas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Audrius Skimborauskas · Žiūrėti daugiau »

Augalų fiziologija

Dygimo eksperimentas Augalų fiziologija – mokslas apie augalų gyvybės reiškinius, susijusius su svarbiausiais augalų procesais: mityba, kvėpavimu, augimu, vystymusi, dauginimusi, paveldimumu, dirglumu ir judėjimu, atsparumu.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Augalų fiziologija · Žiūrėti daugiau »

Augustinas Gricius

Augustinas Gricius (1899 m. gruodžio 12 d. Šiupyliuose, Gruzdžių valsčius, Šiaulių apskritis – 1972 m. vasario 28 d. Vilniuje) – žurnalistas, rašytojas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Augustinas Gricius · Žiūrėti daugiau »

Augustinas Janulaitis

Augustinas Janulaitis (1878 m. kovo 19 d. Malavėnuose, Šiaulių valsčius, Rusijos imperija – 1950 m. gegužės 22 d. Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.) – teisėtyrininkas, teisėjas, publicistas, teisės ir literatūros istorikas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Augustinas Janulaitis · Žiūrėti daugiau »

Augustinas Povilaitis

Augustinas Povilaitis (1900 m. vasario 24 d. Pašventyje, Jurbarko valsčius – 1941 m. liepos 12 d. Maskvoje) – tarpukario Lietuvos respublikos Saugumo departamento direktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Augustinas Povilaitis · Žiūrėti daugiau »

Augustinas Voldemaras

Augustinas Voldemaras (1883 m. balandžio 16 d. Dysnoje, Tverečiaus valsčius – 1942 m. gruodžio 16 d. Maskvoje, Rusija) – tarpukario Lietuvos politinis veikėjas, istorikas, pirmosios Vyriausybės vadovas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Augustinas Voldemaras · Žiūrėti daugiau »

Aukštieji kūno kultūros kursai

Aukštieji kūno kultūros kursai – aukštoji kūno kultūros mokykla, veikusi 1934–1938 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aukštieji kūno kultūros kursai · Žiūrėti daugiau »

Aukštieji kursai

Aukštieji kursai (AK) – pirmoji nepriklausomos Lietuvos aukštojo mokslo įstaiga, 1920–1922 m. veikusi Kaune.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aukštieji kursai · Žiūrėti daugiau »

Aukštosios Fredos dvaras

Arklidės Aukštosios Fredos dvaras (arba Fredos dvaras) yra Fredoje (dabartinė Kauno teritorija), kairiajame Nemuno krante.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aukštosios Fredos dvaras · Žiūrėti daugiau »

Aukusti Robert Niemi

Augustas Robertas Niemis (1869 m. liepos 25 d. Lemu, Suomija – 1931 m. spalio 28 d. Helsinkyje) – suomių ir lietuvių tautosakininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aukusti Robert Niemi · Žiūrėti daugiau »

Aurelija Balašaitienė

Aurelija Marija Žizniauskaitė Balašaitienė-Žitkuvienė (1923 m. rugsėjo 25 d. Radviliškyje – 2008 m. rugsėjo 3 d, Klyvlende, JAV) – Lietuvos rašytoja, publicistė, žurnalistė, poetė, pedagogė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aurelija Balašaitienė · Žiūrėti daugiau »

Aurelija Ragauskaitė

Aurelija Ragauskaitė (1924 m. kovo 31 d. Šiaulėnuose, Šiaulių apskritis – 2017 m. sausio 15 d.) – viena ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, įkūrusi Valstybinį jaunimo teatrą Vilniuje ir garsėjusi lietuviškos klasikos pastatymais Šiaulių dramos teatre.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Aurelija Ragauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Avraham Tory

Avraham (Golub) Tory (1909 m. gruodžio 10 d. Lazdijuose, Rusijos imperija – 2002 m. vasario 24 d. Tel Avive, Izraelis) – Lietuvos žydų kilmės teisininkas ir rašytojas, daug prisidėjęs prie Kauno geto nacių nusikaltėlių išaiškinimo ir nuteisimo.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Avraham Tory · Žiūrėti daugiau »

Šančiai

Šančiai – Kauno miesto dalis į pietryčius nuo geležinkelio stoties, dešiniajame Nemuno krante.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Šančiai · Žiūrėti daugiau »

Šančių seniūnija

Šančių seniūnija yra Kauno miesto savivaldybėje, apima Aukštuosius Šančius ir Žemuosius Šančius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Šančių seniūnija · Žiūrėti daugiau »

Šaravų ąžuolas

Šaravų ąžuolas Šaravų ąžuolas – botaninis gamtos paveldo objektas, 1960 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Šaravų ąžuolas · Žiūrėti daugiau »

Šarūnas Liekis

Šarūnas Liekis (g. 1969 m. gegužės 15 d. Vilnius) – Lietuvos istorikas, politologas, socialinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Šarūnas Liekis · Žiūrėti daugiau »

Šatrijos Ragana

Rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos koplyčia Židikų kapinėse, Mažeikių raj. (Architekto Jono Muloko projektas) Židikuose Namas, kuriame nuo 1915 iki mirties gyveno rašytoja Židikų koplyčios rūsyje Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana (1877 m. kovo 8 d. Medingėnuose – 1930 m. liepos 24 d. Židikuose) – lietuvių rašytoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Šatrijos Ragana · Žiūrėti daugiau »

Šiaulių Gytarių progimnazija

Šiaulių Gytarių progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Šiauliuose, Gytariuose, vykdanti priešmokykinio, pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo I dalies programas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Šiaulių Gytarių progimnazija · Žiūrėti daugiau »

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Gimnazijos pastatas 1929 m. Juliaus Janonio gimnazijos muziejus Šiaulių gimnazija – viena seniausių Lietuvos gimnazijų, pradėjusi veikti 1825 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija · Žiūrėti daugiau »

Šviesa (spaustuvė)

Šviesa – Šv. Kazimiero draugijos spaustuvė, įsteigta Kaune 1905 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Šviesa (spaustuvė) · Žiūrėti daugiau »

Švietimas Kaune

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras (KPKC) Kaunas – vienas svarbiausių Lietuvos mokslo ir švietimo centrų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Švietimas Kaune · Žiūrėti daugiau »

Žaizdras

„Žaizdras“ – Lietuvos universiteto socialistinė studentų draugija, veikusi 1925–1938 m. Kaune.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Žaizdras · Žiūrėti daugiau »

Žuvinto biosferos rezervatas

200px Žuvinto biosferos rezervatas yra pietų Lietuvoje, beveik visas priklauso Dovinės upės baseinui (tik Žaltyčio ežeras ir apylinkės priklauso Želsvelės baseinui).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Žuvinto biosferos rezervatas · Žiūrėti daugiau »

Žygintas Mačėnas

Žygintas Mačėnas – Lietuvos finansininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Žygintas Mačėnas · Žiūrėti daugiau »

Žyniai (Vilkaviškis)

Žyniai – Vilkaviškio rajono gyvenvietė, esanti už 2 km į vakarus nuo Sūdavos.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Žyniai (Vilkaviškis) · Žiūrėti daugiau »

Česlovas Gerliakas

Česlovas Gerliakas (g. 1927 m. liepos 20 d. Kelmėje) – Lietuvos statybos inžinierius konstruktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Česlovas Gerliakas · Žiūrėti daugiau »

Česlovas Grincevičius

Česlovas Grincevičius (1913 m. sausio 17 d. Vilkijoje – 1994 m. birželio 28 d. Čikagoje, palaidotas Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, bibliografas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Česlovas Grincevičius · Žiūrėti daugiau »

Česlovas Laurinavičius

Česlovas Laurinavičius (g. 1952 m. rugsėjo 16 d. Kaune) – Lietuvos istorikas, politologas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Česlovas Laurinavičius · Žiūrėti daugiau »

Česlovas Liutikas

Česlovas Liutikas (1903 m. rugsėjo 18 d. Bugeniai, Mažeikių apskritis – 1984 m. balandžio 27 d. Sidnėjus, Australija) – Lietuvos agronomas, istorikas, muziejininkas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Česlovas Liutikas · Žiūrėti daugiau »

Česlovas Masaitis

Česlovas Masaitis (1912 m. kovo 2 d. Kaunas – 2007 m. rugsėjo 7 d. Putnamas, Konektikuto valstija) – Lietuvos matematikas, poetas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Česlovas Masaitis · Žiūrėti daugiau »

Česlovas Milošas

Č. Milošas Krokuvoje, 1998 m. gruodis Česlovas Milošas (1911 m. birželio 30 d. Šeteniuose, Surviliškio valsčius, Rusijos imperija – 2004 m. rugpjūčio 14 d. Krokuvoje, Lenkija) – lenkų rašytojas, poetas, literatūros mokslininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Česlovas Milošas · Žiūrėti daugiau »

Česlovas Pakuckas

Česlovas Pakuckas (1898 m. gruodžio 20 d. – 1965 m. balandžio 8 d.) – Lietuvos geologas, paleontologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Česlovas Pakuckas · Žiūrėti daugiau »

Čijunė Sugihara

Chiune Sugihara Viena iš Chiunės Sugiharos išduotų tranzitinių vizų Buvęs konsulato pastatas Kaune (Sugiharos namai), kuriame dabar yra Č.Sugiharos muziejus ir VDU Japonistikos centras. Žydi japoniškos vyšnios Paminklinė lenta prie buvusio konsulato Kaune Sakuros Čijunei Sugiharai Vilniuje. Sugiharos našlė ir Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus Atminimo lenta Kaune, Daukanto g.29 Čijunė Sugihara (1900 m. sausio 1 d. Mino, Gifu prefektūra – 1986 m. liepos 31 d. Kamakura) – Japonijos diplomatas, konsulinis pareigūnas, 1939–1940 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Čijunė Sugihara · Žiūrėti daugiau »

Bagdoniškio dvaras

Bagdoniškio dvaras yra Bagdoniškyje, Kriaunų seniūnijoje (Rokiškio rajone).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bagdoniškio dvaras · Žiūrėti daugiau »

Bahajų tikėjimas

Bahajų tikėjimo simbolis – devyniakampė žvaigždė Bábo šventykla ant Karmelio kalno Haifoje, Izraelyje. Ji, kaip ir kitos bahajų šventyklos bei administraciniai pastatai, 2008 m. įtraukta į UNESCO http://whc.unesco.org/en/list/1220saugomų vietovių sąrašą. Bahajų tikėjimas yra pasaulinė nepriklausoma apreiškimu besiremianti religija (t. y. religija, turinti savo Šventąjį Raštą), įkurta Baha’u'llah (tarti Bahà-Ulà) Persijoje, XIX a. viduryje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bahajų tikėjimas · Žiūrėti daugiau »

Balandžio 12

Balandžio 12 yra 102-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 103-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Balandžio 12 · Žiūrėti daugiau »

Balandžio 28

Balandžio 28 yra 118-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 119-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Balandžio 28 · Žiūrėti daugiau »

Balandžio 5

Balandžio 5 yra 95-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 96-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Balandžio 5 · Žiūrėti daugiau »

Balio Dvariono konkursas

Balio Dvariono konkursas – jaunųjų muzikos atlikėjų konkursas Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Balio Dvariono konkursas · Žiūrėti daugiau »

Baltų neopagonybė

Baltų neopagonybė – rekonstruotas senasis baltų tikėjimas Lietuvoje ir Latvijoje; naujoji baltiška neopagonybė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Baltų neopagonybė · Žiūrėti daugiau »

Baltijos vadybos institutas

Baltic Management Institute (BMI) – vienintelė Lietuvoje verslo vadybos mokykla, rengianti mokymo programas anglų kalba verslo vadovams pagal aukščiausius tarptautinius standartus.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Baltijos vadybos institutas · Žiūrėti daugiau »

Balys Žygelis

B.Žygelis su žmona apie 1910 m. Balys Žygelis (1886 m. gruodžio 22 d., senuoju stiliumi sausio 3 d. Libertavos dvare, Balninkų valsčius – 1972 m. liepos 26 d. Kaune) – Lietuvos pedagogas, kooperatininkas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Balys Žygelis · Žiūrėti daugiau »

Balys Dundulis

Balys Dundulis (1910 m. gruodžio 21 d. Čekonys, Debeikių valsčius – 1994 m. lapkričio 20 d. Čikaga) – žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Balys Dundulis · Žiūrėti daugiau »

Balys Macutkevičius

Balys Macutkevičius (1905 m. lapkričio 10 d. Barvoniškės prie Šumsko – 1964 m. gruodžio 3 d. Vilnius) – Lietuvos tapytojas modernistas, grafikas, V. Kairiūkščio mokinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Balys Macutkevičius · Žiūrėti daugiau »

Balys Sruoga

Balys Sruoga (1896 m. vasario 2 d. Baibokuose, Vabalninko valsčius – 1947 m. spalio 16 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, prozininkas, dramaturgas, teatrologas, literatūros ir tautosakos tyrinėtojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Balys Sruoga · Žiūrėti daugiau »

Balys Tarvydas

Balys Tarvydas (1897 m. balandžio 27 d. Užpaliuose, Utenos raj. – 1980 m. gegužės 15 d. Šiauliuose, palaidotas Donelaičio kapinėse) – istorikas, archeologas, pedagogas, muziejininkas, esperantininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Balys Tarvydas · Žiūrėti daugiau »

Balys Vosylius

Balys Vosylius (1915 m. rugsėjo 4 d. Vilniuje – 1981 m. liepos 13 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Balys Vosylius · Žiūrėti daugiau »

Barbora Mejerytė

Barbora Mejerytė (1898 m. gruodžio 15 d. Vainagiai – 1982 m. sausio 3 d. Kurtuvėnai) – Lietuvos pedagogė, vertėja, kritikė, prozininkė, visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Barbora Mejerytė · Žiūrėti daugiau »

Barelis Fridmanas

Barelis Fridmanas (Latvys; g. 1904 m. liepos 6 d. Kelmėje) – Lietuvos komunistinio judėjimo veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Barelis Fridmanas · Žiūrėti daugiau »

Benediktas Babrauskas

Benediktas Babrauskas (1910 m. liepos 1 d. Akšeliškėje, Kurtuvėnų valsčius – 1968 m. gruodžio 13 d. Cicere, JAV) – lietuvių rašytojas, poetas, kritikas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Benediktas Babrauskas · Žiūrėti daugiau »

Benediktas Kazlauskas

Benediktas Kazlauskas (1909 m. sausio 24 d. Talpūnai, Žaslių valsčius – 1995 m. balandžio 24 d. Vilnius) – Lietuvos filologas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras, filologijos mokslų kandidatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Benediktas Kazlauskas · Žiūrėti daugiau »

Benediktas Mačikėnas

Benediktas Mačikėnas (1914 m. sausio 6 d. Šveikautiškiuose, Taujėnų valsčius, Ukmergės apskritis – 1999 m. sausio 11 d. Kaune) – Lietuvos choro dirigentas ir pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Benediktas Mačikėnas · Žiūrėti daugiau »

Benediktas Rutkūnas-Rutkauskas

Benediktas Rutkūnas-Rutkauskas (1907 m. gegužės 12 d. Pazūkuose, Panevėžio raj. – 1975 m. spalio 28 d. Filadelfijoje, JAV) – lietuvių rašytojas, vertėjas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Benediktas Rutkūnas-Rutkauskas · Žiūrėti daugiau »

Benediktas Sugintas

Benediktas Sugintas (1895 m. sausio 15 d. senu stiliumi sausio 3 d. Vytogala, Skaudvilės valsčius, Tauragės apskritis – 1972 m. vasario 2 d. Čikaga, JAV) – Lietuvos kunigas, visuomenės veikėjas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Benediktas Sugintas · Žiūrėti daugiau »

Benediktas Vasiliauskas

Benediktas Vasiliauskas (1907 m. spalio 16 d. Narkūnų k., Gelgaudiškio valsč., Šakių apskr. – 1977 m. gegužės 7 d. Jurbarke) – valtornininkas, pedagogas, dirigentas, chorvedys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Benediktas Vasiliauskas · Žiūrėti daugiau »

Benediktas Velička

Benediktas Velička (1894 m. ? ? Veliuonoje, Jurbarko raj. – 1932 m. sausio 28 d. Amsterdame, NY, JAV) – muzikos mokytojas, vargonininkas, chorvedys, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Benediktas Velička · Žiūrėti daugiau »

Bernardas Brazdžionis

Petrašiūnų kapinėse right Bernardas Brazdžionis (1907 m. vasario 2 d. Stebeikėliuose, Pumpėnų valsčius, Biržų apskritis – 2002 m. liepos 11 d. Los Andžele) – lietuvių prozininkas, poetas, dramaturgas, spaudos darbuotojas, muziejininkas, literatūros kritikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bernardas Brazdžionis · Žiūrėti daugiau »

Bernardas Kodatis

Bernardas Kodatis (taip pat galima rasti vartojant: Kodaitis, Kadatis, Kadata) (1879 m. birželio 18 d. Potsdame – 1957 m. liepos 5 d. Čikagoje) – Lietuvos astronomas, geodezininkas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bernardas Kodatis · Žiūrėti daugiau »

Birželio 23

Birželio 23 yra 174-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 175-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Birželio 23 · Žiūrėti daugiau »

Birželio 7

Birželio 7 yra 158-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 159-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Birželio 7 · Žiūrėti daugiau »

Birutė Ciplijauskaitė

Birutė Ciplijauskaitė (1929 m. balandžio 11 d. Kaune – 2017 m. birželio 18 d. Madinsone, JAV) – lietuvių literatūros tyrinėtoja, vertėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Birutė Ciplijauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Birutė Kasperavičienė (1926)

Birutė Kasperavičienė (1926 m. gegužės 16 d. Liudvinavas – 1976 m. rugpjūčio 16 d. Vilnius) – Lietuvos urbanistė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Birutė Kasperavičienė (1926) · Žiūrėti daugiau »

Birutė Kugevičienė

Birutė Kugevičienė (g. 1928 m. birželio 30 d. Tilinavos k., Biržų rajonas) – inžinierė architektė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Birutė Kugevičienė · Žiūrėti daugiau »

Birutė Letukaitė

Birutė (Birūta) Letukaitė-Komskienė (g. 1953 m. kovo 27 d. Kaune) – Lietuvos šokėja, choreografė, pedagogė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Birutė Letukaitė · Žiūrėti daugiau »

Birutė Pūkelevičiūtė

Birutė Pūkelevičiūtė (g. 1923 m. rugpjūčio 12 d. Kaune, m.2007 m. rugsėjo 21 d.) poetė, romanistė, aktorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Birutė Pūkelevičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Birutė Strolienė

Birutė Otilija Damijonaitytė-Strolienė (1906 m. gruodžio 13 d. Zaviercėje, Petrakovo gubernija, Lenkija – 1997 m. birželio 27 d., palaidota Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos fortepijono pedagogė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Birutė Strolienė · Žiūrėti daugiau »

Blažiejus Abraitis

Blažiejus Abraitis (1899 m. rugpjūčio 16 d. Tupikai, Šakių apskritis – 1975 m. birželio 17 d. Kaunas) – Lietuvos gydytojas histologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Blažiejus Abraitis · Žiūrėti daugiau »

Blažiejus Česnys

Blažiejus Česnys (1884 m. vasario 13 d. Paluklaukė, Luokės valsčius – 1944 m. rugpjūčio 1 d. ten pat, palaidotas Luokėje) – Lietuvos kunigas, teologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Blažiejus Česnys · Žiūrėti daugiau »

Boleslovas Jonas Masiulis

Boleslovas Jonas Masiulis (1889 m. sausio 21 d. Tverečius, Švenčionių apskritis – 1965 m. balandžio 18 d. Mičigan Sitis, Indianos valstija) – Lietuvos teisininkas, visuomenės ir politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Boleslovas Jonas Masiulis · Žiūrėti daugiau »

Boleslovas Martinėnas

Boleslovas Martinėnas (g. 1919 m. liepos 13 d. Liepojoje) – Lietuvos tekstilininkas, technikos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Boleslovas Martinėnas · Žiūrėti daugiau »

Boleslovas Piekarskis

Boleslovas Piekarskis (1911 m. sausio 12 d. Peterburge, Rusija – 1971 m. gegužės 19 d. Vilniuje) – choro dirigentas ir pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Boleslovas Piekarskis · Žiūrėti daugiau »

Borisas Efrosas

Borisas Efrosas (g. 1914 m. lapkričio 1 d. – m. 2001 m. liepos 5 d.) – Lietuvos chirurgas, medicinos mokslų daktaras, 1958 m. pirmasis Lietuvoje atliko širdies operaciją.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Borisas Efrosas · Žiūrėti daugiau »

Botanika

Įvairūs botaniko reikmenys Botanika – biologijos mokslo šaka, tirianti augalų sandarą ir formą (augalų anatomija, augalų morfologija), gyvybės reiškinius augaluose (augalų fiziologija), augalų klasifikaciją (augalų sistematika), pasiskirstymą Žemėje (augalų geografija), iškastinius augalus (paleobotanika), augalų ligas (fitopatologija).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Botanika · Žiūrėti daugiau »

Bronė Mockūnienė

Bronė Žaranskytė-Mockūnienė (1918 m. rugpjūčio 2 d. Mosėdžio par. Virbalų k. – 2011 m. sausio 28 d. Kanberoje, Australija) – Australijos lietuvių visuomenės veikėja, rašytoja, dailininkė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronė Mockūnienė · Žiūrėti daugiau »

Bronis Kaslas

Bronis Kaslas (iki 1946 m. Bronius Kazlauskas 1910 m. kovo 27 d. Maišymai, Seinų apskritis – 1996 m. sausio 19 d. Vajomingas, Pensilvanijos valstija) – Lietuvos teisininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronis Kaslas · Žiūrėti daugiau »

Bronislava Jacevičiūtė

Bronislava (Bronė) Jacevičiūtė-Jėčiūtė (1919 m. vasario 1 d. Šalteniuose, Kupiškio valsčius – 2013 m. liepos 3 d. Vilniuje) – Lietuvos dailininkė tapytoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronislava Jacevičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Bronislava Kerbelytė

Bronislava Kerbelytė (g. 1935 m. sausio 27 d. Rečionyse) – Lietuvos tautosakininkė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronislava Kerbelytė · Žiūrėti daugiau »

Bronislavas Kvedaras

Bronislavas Kvedaras (g. 1934 m. balandžio 8 d. Šalinėnuose, Antalieptės valsčius) – Lietuvos matematikas, fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronislavas Kvedaras · Žiūrėti daugiau »

Bronislovas Genzelis

Bronislovas Genzelis (g. 1934 m. vasario 16 d. Aukštadvaryje, Trakų apskritis) – Lietuvos filosofas, politinis bei visuomenės veikėjas, signataras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronislovas Genzelis · Žiūrėti daugiau »

Bronislovas Liesis

Bronislovas Liesis (arba Liesys; kovos vardai Kaukas, Ėglis ir Naktis; 1922 m. balandžio 16 d., Ramygala – 1949 m. rugpjūčio 13 d., Užpelkių miškas, Grinkiškio valsčius, Radviliškio apskritis) – Lietuvos partizanas, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracijos signataras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronislovas Liesis · Žiūrėti daugiau »

Bronius Aras

Bronius Aras, Bruno Aras, Čekauskas (g. 1921 m. rugpjūčio 23 d. Kaune) – JAV architektas, inžinierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Aras · Žiūrėti daugiau »

Bronius Barzdžiukas

Bronius Barzdžiukas (g. 1919 m. sausio 29 d. Virbališkiuose, Kupiškio valsčius – 2010 m. kovo 18 d. Vilniuje) – Lietuvos architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Barzdžiukas · Žiūrėti daugiau »

Bronius Bieliukas

Bronius Bieliukas (1908 m. balandžio 26 d. Dugnai, Vilkaviškio apskr. – 1992 m. kovo 10 d. Jonkersas, Niujorko valstija) – lietuvių teisininkas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Bieliukas · Žiūrėti daugiau »

Bronius Daunoras

Bronius Daunoras (slapyvardis Bronius Daubaras, 1906 m. lapkričio 1 d. Vadokliai, Panevėžio apskritis – 1985 m. birželio 7 d. Londonas) – Lietuvos žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Daunoras · Žiūrėti daugiau »

Bronius Dundulis

Bronius Dundulis (1909 m. lapkričio 26 d. Gyvakarai, Kupiškio valsčius – 2000 m. rugsėjo 1 d. Vilnius) – Lietuvos istorikas, habilituotas istorijos mokslų daktaras (1940 m. ir 1967 m.).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Dundulis · Žiūrėti daugiau »

Bronius Elsbergas

Bronius Elsbergas (1901 m. rugpjūčio 20 d. Pasandravyje, Šiluvos valsčius, Raseinių apskritis – 1998 m. kovo 27 d. Brigantine, Naujojo Džersio valstija, JAV) – Lietuvos architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Elsbergas · Žiūrėti daugiau »

Bronius Ivanauskas

Bronius Ivanauskas (1896 m. spalio 20 d. Vadokliai – 1976 m. JAV) – teisininkas, aukšto rango karininkas (pulkininkas leitenantas), lietuvių išeivijos veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Ivanauskas · Žiūrėti daugiau »

Bronius Kalinauskas

Bronius Kalinauskas (1908 m. liepos 4 d. Mergutrakis, Punsko valsčius – 2001 m. birželio 21 d. Vilnius) – Lietuvos kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Kalinauskas · Žiūrėti daugiau »

Bronius Kiveris

Bronius Kiveris (1923 m. gruodžio 18 d. Marijampolėje – 1996 m. balandžio 23 d. Sidnėjuje, Australija) – pianistas, vargonininkas, chorvedys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Kiveris · Žiūrėti daugiau »

Bronius Krivickas

Bronius Krivickas (1919 m. lapkričio 17 d. Pervalkai, Pasvalio valsčius – 1952 m. rugsėjo 21 d. Raguvos miškas, palaidotas Putiliškiuose, Raguvos valsčius) – Lietuvos rašytojas, literatūros kritikas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Krivickas · Žiūrėti daugiau »

Bronius Kviklys

Bronius Kviklys (1913 m. lapkričio 10 d. Zastrone, Daugailių valsčius, Utenos apskritis, Kauno gubernija – 1990 m. rugpjūčio 28 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos ekonomistas, teisininkas, žurnalistas, redaktorius, kraštotyrininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Kviklys · Žiūrėti daugiau »

Bronius Masiokas

Bronius Masiokas (1916 m. liepos 1 d. Raguva – 2000 m. balandžio 11 d. Aurora, Kolorado valstija) – Lietuvos karininkas, inžinierius, žodynų rengėjas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Masiokas · Žiūrėti daugiau »

Bronius Minelga

Bronius Minelga (1911 m. lapkričio 9 d. Padargupiai, Ariogalos valsčius – 1969 m. gruodžio 31 d. Kaunas) – Lietuvos gydytojas, teismo medicinos specialistas, medicinos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Minelga · Žiūrėti daugiau »

Bronius Nainys

Bronius Nainys (1920 m. lapkričio 15 d. Grikpėdžiai, Pašvitinio valsčius – 2016 m. gruodžio 20 d. Lemontas, Čikaga) – Lietuvos antinacinio ir antitarybinio pasipriešinimo dalyvis, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Nainys · Žiūrėti daugiau »

Bronius Oškinis

B. Oškinio kapas Palangos kapinėse Bronius Oškinis (1913 m. balandžio 15 d. Šakių apskrities Barzduose – 1985 m. balandžio 7 d. Palangoje) – Lietuvos sklandytojas, sklandytuvų konstruktorius, sklandymo pradininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Oškinis · Žiūrėti daugiau »

Bronius Prapuolenis

Bronius Prapuolenis (1878 m. sausio 27 (15) d. Pocvietyje, Žaliosios valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1965 m. liepos 18 d. Orland Parke, Ilinojus) – chemijos inžinierius, pedagogas, publicistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Prapuolenis · Žiūrėti daugiau »

Bronius Stasiukaitis

thumb Bronius Stasiukaitis (1917 m. Išlaužų k., Pagirių valsč., Ukmergės apskr. – 1944 m. rugpjūčio 23 d. Štetine, Vokietija) – gydytojas, ateitininkas, 1941 m. birželio sukilimo dalyvis, antinacinės rezistencijos dalyvis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Stasiukaitis · Žiūrėti daugiau »

Bronius Vaškelis

Bronius Vaškelis (g. 1922 m. lapkričio 4 d. Puodžiuose, Užpalių valsč., dab. Utenos raj.) – teatrologas, literatūrologas, profesorius, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius (1993–1996).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronius Vaškelis · Žiūrėti daugiau »

Bronys Raila

Bronys Raila (1909 m. kovo 23 d. Plaučiškių kaime, Rozalimo valsčius, Panevėžio apskritis – 1997 m. balandžio 13 d. Los Andžele) – ideologas, žurnalistas, literatūrologas, rašytojas, poetas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Bronys Raila · Žiūrėti daugiau »

Brunonas Kalvaitis

Brunonas Kalvaitis (1902 m. lapkričio 26 d. Pajevonyje, Pajevonio valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje – 1960 m. rugsėjo 30 d. Bostone) – Lietuvos teisininkas, visuomenės veikėjas, daktaras (1930 m.). Sesuo Alė Kalvaitytė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Brunonas Kalvaitis · Žiūrėti daugiau »

Budizmas

Budizmas – pasaulinė religija, atsiradusi šiaurės Indijoje I tūkstantmečio pr.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Budizmas · Žiūrėti daugiau »

Centralinis žydų bankas

Centralinis žydų bankas – tarpukario Lietuvoje veikęs žydų verslininkų įsteigtas privatus akcinis bankas su būstine Kaune, Laisvės al. 76 (dab. Laisvės al. 106, T. Ivanausko zoologijos muziejaus vietoje).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Centralinis žydų bankas · Žiūrėti daugiau »

Centro seniūnija

Centro seniūnija yra Kauno miesto centre, apima didžiąją dalį istorinio Kauno (Senamiestį ir Naujamiestį).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Centro seniūnija · Žiūrėti daugiau »

Chackelis Kibarskis

Chackelis Kibarskis (1903 m. spalio 14 d. Šeštokuose – 2003 m. sausio 5 d. Vilniuje) – Lietuvos gydytojas terapeutas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Chackelis Kibarskis · Žiūrėti daugiau »

Chackelis Lemchenas

Chackelis Lemchenas (1904 m. balandžio 21 d. Papilė – 2001 m. lapkričio 11 d. Vilnius) – Lietuvos kalbininkas, žodynininkas, J. Jablonskio mokinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Chackelis Lemchenas · Žiūrėti daugiau »

Chanonas Kučinskas

Chanonas Kučinskas (1897 m. Minsko gubernijoje – po 1940 m.) – Lietuvos žurnalistas, leidėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Chanonas Kučinskas · Žiūrėti daugiau »

Cheminė technologija

Cheminė technologija – mokslas, tiriantis cheminius procesus, kuriais iš įvairių žaliavų gaunami vartojimo produktai ir gamybos priemonės.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Cheminė technologija · Žiūrėti daugiau »

Civilinė teisė

Civilinė teisė – visuma teisės principų ir teisės normų, reguliuojančių vienas nuo kito teisiškai nepriklausomų, lygiateisių fizinių ir juridinių asmenų turtinius, asmeninius neturtinius, susijusius su turtiniais, taip pat kai kuriuos asmeninius neturtinius (visuomeninius) santykius; privatinės teisės atšaka.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Civilinė teisė · Žiūrėti daugiau »

Constantin von Regel

Konstantinas Regelis (1890 m. rugpjūčio 10 d. Peterburge, Rusija – 1970 m. gegužės 22 d. Keferberge, Šveicarija) – šveicarų kilmės botanikas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Constantin von Regel · Žiūrėti daugiau »

Daiva Garnienė

Daiva Garnienė (g. 1962 m. spalio 18 d. Kaune) – Lietuvos pedagogė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Daiva Garnienė · Žiūrėti daugiau »

Dalius Jonkus

Dalius Jonkus (g. 1965 m. Vilniuje) – filosofas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) docentas, Humanitarinių mokslų fakulteto (HMF) Filosofijos katedros vedėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Dalius Jonkus · Žiūrėti daugiau »

Dalytė Rudzevičienė

Dalytė Rudzevičienė (g. 1958 m. gruodžio 11 d. Alytaus rajonas) – Lietuvos ir Kauno rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Dalytė Rudzevičienė · Žiūrėti daugiau »

Dangerutis Čebelis

Dangerutis Čebelis (1927 m. sausio 30 d. Kaunas – 1978 m. rugsėjo 21 d. Vilnius) – Lietuvos pedagogas, kalbininkas, romanistas, filologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Dangerutis Čebelis · Žiūrėti daugiau »

Danguolė Beresnevičienė

Danguolė Beresnevičienė (g. 1959 m. gegužės 26 d. Kaune) – Lietuvos psichologė, habilituota socialinių mokslų daktarė, profesorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Danguolė Beresnevičienė · Žiūrėti daugiau »

Danguolė Mikulėnienė

Danguolė Mikulėnienė (g. 1952 m. rugsėjo 11 d. Kaunas) – Lietuvos kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Danguolė Mikulėnienė · Žiūrėti daugiau »

Danutė Čiurlionytė-Zubovienė

Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910 m. birželio 12 d. Petrovčizna prie Minsko – 1995 m. vasario 27 d. Kaune) – Lietuvos rašytoja, vertėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Danutė Čiurlionytė-Zubovienė · Žiūrėti daugiau »

Danutė Emilija Kiminaitė-Lapienienė

Danutė Emilija Kiminaitė-Lapienienė (1928 m. vasario 20 d. Papilėje, Šiaulių apskritis – 2011 m. vasario 14 d. Šiauliuose) – Lietuvos mokslininkė, visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Danutė Emilija Kiminaitė-Lapienienė · Žiūrėti daugiau »

Danutė Gailienė

Danutė Gailienė (g. 1951 m. rugpjūčio 10 d. Vabalninke) – Lietuvos psichologė, habilituotoji socialinių mokslų daktarė, profesorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Danutė Gailienė · Žiūrėti daugiau »

Danutė Lipčiūtė-Augienė

Danutė Lipčiūtė-Augienė (g. 1914 m. balandžio 14 d. Bernotuose, Betygalos valsčius) – Lietuvos mokytoja, rašytoja, dramaturgė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Danutė Lipčiūtė-Augienė · Žiūrėti daugiau »

Danutė Mušinskaitė

Danutė Apolonija Mušinskaitė (1917 m. vasario 8 d. Padievytyje, Laukuvos valsčius – 1988 m. spalio 1 d. Kaune) – Lietuvos pedagogė, vienuolė (kazimierietė), pasipriešinimo sovietiniam okupaciam režimui dalyvė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Danutė Mušinskaitė · Žiūrėti daugiau »

Darbai ir dienos

Darbai ir dienos – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto mokslo darbų tęstinis leidinys, leistas 1930–1940 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Darbai ir dienos · Žiūrėti daugiau »

Darius Staliūnas

Darius Staliūnas (g. 1970 m. vasario 26 d. Panevėžyje) – Lietuvos istorikas, istorijos mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu, Klaipėdos universiteto Istorijos katedros lektorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Darius Staliūnas · Žiūrėti daugiau »

Darius Vilimas

Darius Vilimas (g. 1966 m. birželio 12 d. Kaunas) – Lietuvos istorikas, Lietuvos istorijos instituto (LII) mokslo darbuotojas, LKDP narys (1992–2010).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Darius Vilimas · Žiūrėti daugiau »

Dariusz Szpoper

Dariusz Szpoper Dariusz Szpoper (g. 1965 m.) – lenkų teisininkas ir istorikas, Gdansko universiteto profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Dariusz Szpoper · Žiūrėti daugiau »

Daumantas Čibas

Daumantas Čibas (1907 m. rugsėjo 20 d. Ančiškiai, Vabalninko valsčius – 1982 m. gegužės 15 d. Vista, JAV) – Lietuvos kraštotyrininkas, fotografas, žurnalistas, pedagogas, tautodailininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Daumantas Čibas · Žiūrėti daugiau »

Dendrochronologija

Medžio metinės rievės Nežinomos rūšies medžio metinės rievės Anglijoje Dendrochronologija – mokslas pagrįstas medžių rievių analize.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Dendrochronologija · Žiūrėti daugiau »

Dendroklimatologija

Terpentininės pušies medienos metinės rievės skerspjūvyje Dendroklimatologija ( – „medis“) – mokslas apie praeities klimato nustatymą pagal medžio rievių storį ir struktūrą.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Dendroklimatologija · Žiūrėti daugiau »

Dirvotyra

thumb Dirvotyra – mokslas tiriantis dirvožemio kilmę, sandarą, fizines ir cheminias savybes, derlingumą, geografinį pasiskirstymą, kitimą dėl ūkininkavimo ir racionalų naudojimą.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Dirvotyra · Žiūrėti daugiau »

Disertacija

Disertacija ( 'samprotavimas, tyrimas') – mokslo darbas, kurį parengęs ir viešai apgynęs asmuo (doktorantas, disertantas eksternas) įgyja mokslo laipsnį.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Disertacija · Žiūrėti daugiau »

Domas Cesevičius

Domas Cesevičius (1902 m. lapkričio 12 d. Dapšionyse, Smilgių valsčius, Panevėžio apskritis – 1986 m. kovo 14 d. Vilniuje) – Lietuvos ekonomistas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Domas Cesevičius · Žiūrėti daugiau »

Domas Krivickas

Domas Krivickas (1905 m. gruodžio 22 d. Šeduva – 1999 m. gegužės 17 d. Vašingtonas) – Lietuvos teisininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, teisės daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Domas Krivickas · Žiūrėti daugiau »

Domas Penikas

Domas Penikas (1907 m. balandžio 28 d., senuoju stiliumi balandžio 15 d. Kelmėje – 1969 m. gruodžio 1 d. Niujorke, JAV) – Lietuvos ekonomistas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Domas Penikas · Žiūrėti daugiau »

Domas Petrulis

Domas Petrulis (1981 m. rugsėjo 11 d. Panevėžyje) – Lietuvos ir Panevėžio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, LR Seimo narys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Domas Petrulis · Žiūrėti daugiau »

Donatas Brandišauskas

Donatas Brandišauskas (g. 1976 m. balandžio 17 d., Vilniuje) – Lietuvos kultūros antropologas, socialinės antropologijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentas ir vyresnysis mokslo darbuotojas,Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos (2016) laureatas, Nacionalinės Geografijos Draugijos Tyrėjas (National Geographic Society Explorer).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Donatas Brandišauskas · Žiūrėti daugiau »

Druwi

„Druwis“ (prūs. kalboje reiškia tikėjimą), o druwingis reiškia tikintijį.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Druwi · Žiūrėti daugiau »

Dzenas

Dzenas, Zen, dzenbudizmas (zen; į japonų kalbą žodis pakliuvo iš sanskrito: dhyana, per kinų kalbą: 禅, čian ir korėjiečių kalbą: 선, soen; arba per vietnamiečių kalbą thiền, tjen) yra budistinė meditavimo ir dvasinio pažinimo sistema, išsiskirianti visiškai budriu šio mirksnio suvokimu, savaimingu veikimu, grįstu tikrosios prigimties pažinimu, ir atsisakymu nuo egocentriško, vertinančio mąstymo.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Dzenas · Žiūrėti daugiau »

Dzidas Budrys

Dzidas (Dzidorius) Budrys (1903 m. gegužės 12 d. Paskynuose, Šimkaičių valsčius – 1971 m. gegužės 15 d. Vilniuje) – Lietuvos ekonomistas, pedagogas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Dzidas Budrys · Žiūrėti daugiau »

Edgaras Pilypaitis

Edgaras Pilypaitis (g. 1974 m. gruodžio 20 d. Gelgaudiškyje, Šakių raj.) – Lietuvos ir Šakių rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Edgaras Pilypaitis · Žiūrėti daugiau »

Edita Gruodytė

Edita Gruodytė (g. 1974 m.) – teisininkė, advokatė, teisėtyrininkė penalistė, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorė, MRU docentė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Edita Gruodytė · Žiūrėti daugiau »

Edmundas Jasiūnas

Edmundas Jasiūnas (1923 m. vasario 10 d. Pandėlyje – 2007 m. birželio 28 d. Kauno raj.) – Lietuvos inžinierius, lakūnas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Edmundas Jasiūnas · Žiūrėti daugiau »

Edmundas Kuokštis

Edmundas Kuokštis (g. 1953 m. rugsėjo 12 d. Kaune) – lietuvių fizikas, pedagogas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Edmundas Kuokštis · Žiūrėti daugiau »

Edmundas Laucevičius

Edmundas Laucevičius (1906 m. liepos 31 d. Šiauliai – 1973 m. sausio 7 d. Vilnius) – Lietuvos kultūros istorikas, senienų kolekcininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Edmundas Laucevičius · Žiūrėti daugiau »

Edmundas Rimša

Edmundas Antanas Rimša (g. 1948 m. gruodžio 15 d. Skiruose, Rokiškio rajonas) – Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Edmundas Rimša · Žiūrėti daugiau »

Eduardas Astramskas

Eduardas Astramskas (1918 m. balandžio 25 d. Marijampolė – 2007 m. rugpjūčio 29 d. Vilnius) – Lietuvos poetas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eduardas Astramskas · Žiūrėti daugiau »

Eduardas Balčytis

Eduardas Balčytis (g. 1937 m. rugpjūčio 29 d. Paupariuose, Šilutės valsčius) – valtornininkas, chorvedys, muzikologas, pedagogas, mokslininkas – humanitarinių mokslų (muzikologijos) habilituotas daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eduardas Balčytis · Žiūrėti daugiau »

Eduardas Budreika

Eduardas Budreika (1918 m. rugpjūčio 8 d. Peterburge – 2007 m. spalio 9 d. Vilniuje) – Lietuvos inžinierius, architektas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eduardas Budreika · Žiūrėti daugiau »

Eduardas Chlomauskas

Vilniaus sporto rūmai Eduardas Chlomauskas (1927 m. sausio 3 d. Kaunas – 2004 m. Vilnius) – Lietuvos architektas, dailininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eduardas Chlomauskas · Žiūrėti daugiau »

Eduardas Mieželaitis

Eduardas Mieželaitis (1919 m. spalio 3 d. Kareiviškyje, Stačiūnų valsčius, Joniškio apskritis – 1997 m. birželio 6 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, publicistas, vertėjas, komjaunimo bei partinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eduardas Mieželaitis · Žiūrėti daugiau »

Eduardas Viskanta

Eduardas Viskanta (1902 m. kovo 13 d. Išlandžiuose, Marijampolės raj. – 2002 m. sausio 2 d. Kaune) – vertėjas, pedagogas lituanistas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eduardas Viskanta · Žiūrėti daugiau »

Eduardas Volteris

Eduardas Volteris (1856 m. kovo 18 d., pagal senąjį kalendorių – kovo 6 d. Agenskalnė, dab. Ryga – 1941 m. gruodžio 14 d. Kaunas) – bibliografas, archeologas, slavų, baltų kalbų, baltų kultūros, tautosakos, etnografijos, senųjų lietuviškų raštų tyrinėtojas, kovotojas prieš lietuvių spaudos draudimą, vienas iš Lietuvos universiteto (nuo 1930 m. Vytauto Didžiojo universitetas) steigimo iniciatorių, universiteto profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eduardas Volteris · Žiūrėti daugiau »

Eduardas Zabarauskas

Eduardas Zabarauskas (1908 m. birželio 20 d. Joniškėlyje, Biržų apskritis – 1940 m. rugsėjo mėn. prie sienos su Vokietija) – Lietuvos teisininkas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eduardas Zabarauskas · Žiūrėti daugiau »

Edvardas Lenkauskis

Edvardas Lenkauskis-Lenkauskas (1903 m. kovo 18 d. Skaudaliuose, Salantų vls., Telšių aps., Kauno gub. – 1942 m. rugpjūčio 28 d. Sverdlovske, RTFSR) – Lietuvos teisininkas, žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Edvardas Lenkauskis · Žiūrėti daugiau »

Egidijus Aleksandravičius

Egidijus Aleksandravičius (g. 1956 m. lapkričio 21 d. Telšiuose) – lietuvių istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Egidijus Aleksandravičius · Žiūrėti daugiau »

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis (g. 1958 m. kovo 26 d. Kaune) – chemikas, politologas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Egidijus Vareikis · Žiūrėti daugiau »

Eglė Bendikaitė

Eglė Bendikaitė (g. 1976 m. Žemaičių Naumiestyje) – istorikė, dėstytoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eglė Bendikaitė · Žiūrėti daugiau »

Eladijus Kirijanovas

Eladijus Kirijanovas (g. 1972 m.) – Lietuvos finansininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eladijus Kirijanovas · Žiūrėti daugiau »

Elžbieta Mikalauskaitė

Elžbieta Mikalauskaitė (1899 m. rugpjūčio 13 d. Kelmaičiai, Rudaminos valsčius – 1970 m. gegužės 9 d. Vilnius) – Lietuvos kalbininkė, viena fonetikos mokslo pradininkių Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Elžbieta Mikalauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Elena Čekienė

Elena Čekienė Drobenkaitė (g. 1957 m. sausio 9 d. Plungėje) – pedagogė, Lietuvos ir Visagino savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Elena Čekienė · Žiūrėti daugiau »

Elena Červinskienė

Elena Červinskienė (1920 m. kovo 12 d. Smukučiai, Jurbarko valsčius – 2003 m. gegužės 23 d. Vilnius) – Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Elena Červinskienė · Žiūrėti daugiau »

Elena Gineitienė

Elena Gineitienė (1912 m. rugpjūčio 5 d. Telšiai – 2007 m. vasario 28 d. Vilnius) – Lietuvos biochemikė, biomedicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Elena Gineitienė · Žiūrėti daugiau »

Elena Grinienė

Elena Grinienė (g. 1924 m. rugsėjo 19 d. Žalakiškiuose, Šiluvos valsčius) – Lietuvos maisto technologijos inžinierė, habilituota technologijos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Elena Grinienė · Žiūrėti daugiau »

Elena Jakutytė

Elena Jakutytė (1911 m. lapkričio 28 d. Buchara – 1999 m. kovo 9 d. Kaunas) – Lietuvos grafikė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Elena Jakutytė · Žiūrėti daugiau »

Elena Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė

Elena Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė (1900 m. rugsėjo 14 d. Totoriškiai, dab. Švedukalnis, Rokiškio apskritis – 1997 m. balandžio 19 d. Ciurichas) – Lietuvos sporto žurnalistė, lengvaatletė, viena moterų sporto pradininkių Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Elena Kubiliūnaitė-Garbačiauskienė · Žiūrėti daugiau »

Elena Spirgevičiūtė

Elena Spirgevičiūtė (g. 1924 m. rugsėjo 22 d. Kaune - 1944 m. sausio 4 d.) - kankinė pasaulietė, tikėjimo liudytoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Elena Spirgevičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Elena Starkienė

Elena Starkienė-Repčytė (1905 m. lapkričio 10 d., senu stiliumi spalio 28 d. Medikoniuose, Pušaloto valsčius, Panevėžio apskritis – ?) – Lietuvos pedagogė, redaktorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Elena Starkienė · Žiūrėti daugiau »

Elena Vainienė (1921)

Elena Vainienė (1921 m. gegužės 3 d. Kaune, Lietuvoje – 2003 rugpjūčio 10 d. Punske, Lenkijoje) – Lenkijos lietuvių mokytoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Elena Vainienė (1921) · Žiūrėti daugiau »

Elijošius Nonevičius

Elijošius Nonevičius-Nonys Elijošius Nonevičius-Nonys (1863 m. Žagarių kaime, Punios seniūnijoje, Alytaus rajone – 1931 m. liepos 4 d.) – žymus veterinaras, bakteriologas, aktyvus visuomenės veikėjas ir vieno studentų rėmimo fondo įkūrėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Elijošius Nonevičius · Žiūrėti daugiau »

Emilija Černeckienė

Emilija Černeckienė (g. 1915 m. gegužės 15 d. Antruosiuose Kuluose, Skuodo valsčius) – Lietuvos tautodailininkė audėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Emilija Černeckienė · Žiūrėti daugiau »

Emilija Daktaravičienė

Emilija Kublickaitė-Daktaravičienė (1919 m. rugsėjo 27 d. Ruoniuose, Žeimelio valsčius, Biržų-Pasvalio apskritis – 2015 m. rugpjūčio 31 d. Kaune) – Lietuvos gydytoja oftalmologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Emilija Daktaravičienė · Žiūrėti daugiau »

Emilija Pūtvytė

Emilija Pūtvytė (1910 m. balandžio 5 d. Šilo Pavėžupyje, Šiaulėnų valsč., Šiaulių apskr. – 1995 m. kovo 22 d. Putname, Konektikute, JAV) – Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV veikusi pedagogė, visuomenininkė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Emilija Pūtvytė · Žiūrėti daugiau »

Emilijus Andriulis

Emilijus Andriulis (1928 m. sausio 11 d. Tytuvėnai – 1991 m. lapkričio 18 d. Vilnius) – Lietuvos gydytojas higienistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Emilijus Andriulis · Žiūrėti daugiau »

Endriejavas

Endriejavas – miestelis Klaipėdos rajone, prie kelio.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Endriejavas · Žiūrėti daugiau »

Energetikos Lietuvoje istorija

Svarbiausios Lietuvos energetikos istorijos datos.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Energetikos Lietuvoje istorija · Žiūrėti daugiau »

Erikas Laiconas

Erikas Laiconas (1928 m. birželio 11 d. Bliūdžiuose, Biržų raj. – 2008 m. sausio 28 d. Kaune) – Lietuvos Evangelikų Liuteronų bažnyčios kunigas, pamokslininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Erikas Laiconas · Žiūrėti daugiau »

Ernestas Galvanauskas

Ernestas Galvanauskas (1882 m. lapkričio 20 d. Zizonyse, Vabalninko valsčius – 1967 m. liepos 24 d. Eks le Bene, Prancūzija) – Lietuvos inžinierius, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ernestas Galvanauskas · Žiūrėti daugiau »

Ernst Fraenkel

Ernstas Frenkelis (Ernst Fraenkel; g 1881 m. spalio 16 d. Berlyne – m. 1957 m. spalio 2 d. Hamburge) – žydų kilmės Vokietijos kalbininkas, žymus lituanistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ernst Fraenkel · Žiūrėti daugiau »

Eugenija Šimkūnaitė

Eugenija Šimkūnaitė (1920 m. kovo 11 d. Novorosijske – 1996 m. sausio 27 d. Vilniuje) – gydytoja, žolininkė, etnografė, habilituota gamtos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eugenija Šimkūnaitė · Žiūrėti daugiau »

Eugenija Kupčinskienė

Eugenija Kupčinskienė-Baškytė (g. 1952 m. liepos 8 d. Joniškyje) – Lietuvos biologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, profesorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eugenija Kupčinskienė · Žiūrėti daugiau »

Eugenijus Algimantas Bartkus

Eugenijus Algimantas Bartkus (1925 m. balandžio 4 d. Zubiškėse, Trakų apskritis – 2011 m. kovo 6 d. Čikagoje) – statybos inžinierius, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eugenijus Algimantas Bartkus · Žiūrėti daugiau »

Eugenijus Manomaitis

Eugenijus Manomaitis (1909 m. birželio 10 d. Šilėnai, Šiaulių apskr. – 1995 m. lapkričio 16 d. Bostonas) – Lietuvos statybos inžinierius, architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eugenijus Manomaitis · Žiūrėti daugiau »

Eugenijus Matuzevičius

Eugenijus Matuzevičius (1917 m. gruodžio 24 d. Uriupinas, Volgogrado sritis, Rusija – 1994 m. birželio 20 d. Krinčinas, palaidotas Vilniuje) – Lietuvos poetas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eugenijus Matuzevičius · Žiūrėti daugiau »

Eugenijus Meškauskas

Eugenijus Meškauskas (1909 m. kovo 1 d. Aukštrakiuose, Jurbarko rajonas – 1997 m. spalio 9 d. Vilniuje) – sovietinių laikų lietuvių filosofas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eugenijus Meškauskas · Žiūrėti daugiau »

Eugenijus Miliūnas

Eugenijus Miliūnas Mykolo Žilinsko galerija Kaune thumb thumb Eugenijus Miliūnas (g. 1952 m. rugsėjo 8 d. Kaune) – lietuvių architektas, visuomenininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Eugenijus Miliūnas · Žiūrėti daugiau »

Evaldas Rapolas

Evaldas Rapolas (g. 1973 m.) – teisininkas, verslo teisės advokatas, advokatų profesinės bendijos Magnusson ir partneriai partneris.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Evaldas Rapolas · Žiūrėti daugiau »

Evelina Kolupailaitė-Masiokienė

Evelina Kolupailaitė-Masiokienė (1920 m. gegužės 28 d. Maskvoje – 1993 m. lapkričio 19 d. Auroroje, JAV) – Lietuvos kalbininkė, žurnalistė, visuomenininkė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Evelina Kolupailaitė-Masiokienė · Žiūrėti daugiau »

Fabijonas Neveravičius

Fabijonas Neveravičius (1900 m. liepos 19 d.; senuoju stiliumi liepos 6 d. Pužų dvare, Nemakščių valsčius, Raseinių apskritis – 1981 m. balandžio 17 d. Londone, Anglija) – prozininkas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Fabijonas Neveravičius · Žiūrėti daugiau »

Felicija Šalkauskaitė

Felicija Šalkauskaitė (1889 m. liepos 22 d. Ariogaloje, Kauno apskritis – 1952 m. Šiauliuose) – Lietuvos bibliotekininkė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Felicija Šalkauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Feliksas Bielinskis

Feliksas Bielinskis (1904 m. vasario 18 d. Vynupėje, Piniavos valsčius, dab. Panevėžio raj.– 1986 m. vasario 13 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos inžinierius architektas, kraštotyrininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Feliksas Bielinskis · Žiūrėti daugiau »

Feliksas Kapočius

Feliksas Kapočius (1895 m. gegužės 31 d. Valtūnai, Žemaitkiemio valsčius – 1971 m. liepos 12 d. Čikaga) – Lietuvos kunigas, kanauninkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Feliksas Kapočius · Žiūrėti daugiau »

Ferdinandas Kaunas

Ferdinandas Vytautas Kaunas, Kaunackis (g. 1921 m. gegužės 9 d. Kivyliuose, Skuodo valsčius) – Lietuvos gydytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ferdinandas Kaunas · Žiūrėti daugiau »

Filiae Lithuaniae

„Filiae Lithuaniae“ („Lietuvos dukterys“) – studenčių organizacija, veikusi 1928–1940 m. Vytauto Didžiojo universitete.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Filiae Lithuaniae · Žiūrėti daugiau »

Filomena Taunytė

Filomena Taunytė-Paškonienė (1925 m. balandžio 11 d. Vantainėliuose, Radviliškio rajonas – 2013 m. birželio 28 d. Vilniuje) – Lietuvos gydytoja pulmonologė, publicistė, žurnalistė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Filomena Taunytė · Žiūrėti daugiau »

Francas Brenderis

Francas Brenderis (Pranas Brenderis,, 1894 m. spalio 17 d. Bazelis – 1938 m. birželio 14 d. Kaunas) – šveicarų kilmės Lietuvos kalbininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Francas Brenderis · Žiūrėti daugiau »

Fraternitas Lituanica

Korporacijos Fraternitas Lituanica herbas Fraternitas Lituanica (lot. Lietuviška brolija) – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų ir gydytojų korporacija.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Fraternitas Lituanica · Žiūrėti daugiau »

Fricas Buntinas

Fricas (Pričkus) Bernardas Buntinas – tarpukario Lietuvos buriuotojas, dalyvavęs tuomet tolimiausiuose plaukimuose Baltijos ir Šiaurės jūrose, sėkmingai startavęs tarptautinėje regatoje aplink Gtlando salą.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Fricas Buntinas · Žiūrėti daugiau »

Gaila Matulytė

Gaila Matulytė (g. 1981 m. kovo 22 d. Kupiškio rajonas) – Lietuvos ir Kupiškio rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gaila Matulytė · Žiūrėti daugiau »

Gediminas Baublys

Gediminas Baublys – teisininkas, buvęs verslo teisės ir civilinių bylų advokatas, advokatų profesinės bendrijos „NORDIA BAUBLYS & Partners“ steigėjas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) dėstytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gediminas Baublys · Žiūrėti daugiau »

Gediminas Galva

Gediminas Galva, Galvanauskas (1905 m. kovo 3 d. Zizonys, Vabalninko valsčius – 1979 m. balandžio 23 d. Čikaga) – Lietuvos ekonomistas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gediminas Galva · Žiūrėti daugiau »

Gediminas Jaunius

Gediminas Jaunius (g. 1978 m. vasario 16 d. Plungėje) – Lietuvos ir Plungės rajono politinis veikėjas, renginių ir TV laidų vedėjas, režisierius bei prodiuseris.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gediminas Jaunius · Žiūrėti daugiau »

Gediminas Jokimaitis

Gediminas Jokimaitis (iki 1947 m. Jonas Jakimavičius 1920 m. birželio 27 d. Pernarava – 1986 m. balandžio 11 d. Vilnius) – Lietuvos poetas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gediminas Jokimaitis · Žiūrėti daugiau »

Gediminas Kostkevičius

Gediminas Kostkevičius (g. 1957 m. sausio 25 d. Kaune) – verslininkas, vadybininkas, verslo patarėjas, verslo mokymų lektorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gediminas Kostkevičius · Žiūrėti daugiau »

Gediminas Mesonis

Gediminas Mesonis (g. 1968 m. Vilniuje) – Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas konstitucionalistas, teisės pedagogas, LR Konstitucinio Teismo (KT) teisėjas, Vytauto Didžiojo universiteto ir Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorius, socialinių mokslų (HP) daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gediminas Mesonis · Žiūrėti daugiau »

Gegužės 16

Gegužės 16 yra 136-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 137-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gegužės 16 · Žiūrėti daugiau »

Gegužės 21

Gegužės 21 yra 141-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 142-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gegužės 21 · Žiūrėti daugiau »

Genadijus Linas Vodopjanovas

Genadijus Linas Vodopjanovas OFM – Lietuvos kunigas, Panevėžio vyskupijos vyskupas ordinaras (nuo 2016 m. gegužės 20 d.), anksčiau - Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos brolis pranciškonas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Genadijus Linas Vodopjanovas · Žiūrėti daugiau »

Genovaitė Kazokienė

Genovaitė Elena Budreikaitė-Kazokienė-Kazokas (1924 m. gegužės 5 d. Kaune – 2015 m. balandžio 6 d. Australija) – odontologė, menotyrininkė, Australijos lietuvių visuomenės veikėja, filosofijos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Genovaitė Kazokienė · Žiūrėti daugiau »

Genrikas Zimanas

Genrikas Zimanas (g. 1910 m. gegužės 12 d. Kurdimakščiuose – 1985 m. liepos 15 d. Vilniuje) – Sovietinis partinis ir valstybės veikėjas, Lietuvos filosofas, žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Genrikas Zimanas · Žiūrėti daugiau »

George Kadish

George Kadiš (1910 m. Raseiniuose – 1997 m. rugsėjo 2 d. Holivude, Florida, JAV) – Lietuvos žydų kilmės fotografas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir George Kadish · Žiūrėti daugiau »

Gerardas Leonardas Smit Sibinga

Gerardas Leonardas Smit Sibinga (1895 m. spalio 30 d. Surabaja, Nyderlandų Rytų Indija – 1963 m. rugsėjo 4 d. Amsterdamas, Nyderlandai) – Lietuvos ir Nyderlandų geologas; Kauno ir Amsterdamo universitetų profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gerardas Leonardas Smit Sibinga · Žiūrėti daugiau »

Giedrius Kuprevičius

Giedrius Antanas Kuprevičius (g. 1944 m. balandžio 8 d. Kaune) – Lietuvos kompozitorius, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Giedrius Kuprevičius · Žiūrėti daugiau »

Gintaras Beresnevičius

Gintaras Beresnevičius (1961 m. liepos 7 d. Kaune – 2006 m. rugpjūčio 6 d. Vilniuje) – lietuvių religijotyrininkas, etnologas, prozininkas, publicistas, eseistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gintaras Beresnevičius · Žiūrėti daugiau »

Gintaras Jasaitis

Gintaras Jasaitis (g. 1964 m. sausio 17 d. Šakiuose) – teisininkas, prokuroras, teisėtyrininkas penalprocesualistas, Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto dėstytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gintaras Jasaitis · Žiūrėti daugiau »

Gintaras Jonas Furmanavičius

Gintaras Jonas Furmanavičius (g. 1961 m. liepos 5 d. Kaune) – Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gintaras Jonas Furmanavičius · Žiūrėti daugiau »

Gintaras Lazdynas

Gintaras Lazdynas (g. 1959 m. kovo 27 d. Kretingoje) – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gintaras Lazdynas · Žiūrėti daugiau »

Gintaras Patackas

Gintaras Patackas (g. 1951 m. liepos 18 d. Kaune) – Lietuvos poetas, vertėjas, prozininkas, dramaturgas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gintaras Patackas · Žiūrėti daugiau »

Gintautas Grigas

Gintautas Grigas (g. 1936 m. sausio 12 d. Dičiūnai, Utenos valsčius) – Lietuvos informatikas, fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gintautas Grigas · Žiūrėti daugiau »

Gintautas Mažeikis

Gintautas Mažeikis (g. 1964 m. sausio 14 d. Vorkutoje, Rusija) – Lietuvos filosofas, kultūros teoretikas, antropologas, filosofijos profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gintautas Mažeikis · Žiūrėti daugiau »

Gintautas Pranciškus Kamuntavičius

Gintautas Pranciškus Kamuntavičius (g. 1942 m. liepos 16 d. Kaune) – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gintautas Pranciškus Kamuntavičius · Žiūrėti daugiau »

Gintautas Stankevičius

Gintautas Stankevičius (g. 1961 m. birželio 12 d. Kapsuke) – Lietuvos ir Marijampolės savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gintautas Stankevičius · Žiūrėti daugiau »

Gintė Damušytė

Gintė Bernadeta Damušytė-Damušis (g. 1956 m. balandžio 25 d. Klyvlendas, Ohajo valstija, JAV) – Lietuvos visuomenės veikėja, diplomatė, Lietuvos ambasadorė Danijoje ir Islandijos Respublikai (nuo 2016 m. rugpjūčio 12 d.).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gintė Damušytė · Žiūrėti daugiau »

Giršas Ošerovičius

Giršas Ošerovičius (1908 m. birželio 18 d. Panevėžyje, Rusijos imperija – 1994 m. birželio 6 d. Tel Avive, Izraelis) – poetas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Giršas Ošerovičius · Žiūrėti daugiau »

Gitana Rašimienė

Gitana Rašimienė (g. 1969 m. vasario 1 d. Mikaičiuose, Raseinių rajonas) – Lietuvos ir Raseinių rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gitana Rašimienė · Žiūrėti daugiau »

Gražbylė Venclauskaitė

Gražbylė Venclauskaitė (1912 m. gegužės 31 d. Rygoje, Latvija – 2017 m. vasario 1 d.) – Lietuvos teisininkė, advokatė, Šiaulių miesto garbės pilietė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gražbylė Venclauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Gražina Janulytė-Bernotienė

Gražina Janulytė-Bernotienė (g. 1951 m. balandžio 27 d. Kaunas) – Lietuvos architektė, pedagogė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gražina Janulytė-Bernotienė · Žiūrėti daugiau »

Gražina Kernagienė

Gražina Virginija Kernagienė-Blynaitė (g. 1918 m. balandžio 8 d. Odesoje – 2013 m. balandžio 25 d.) – lietuvių teatro aktorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gražina Kernagienė · Žiūrėti daugiau »

Graikų kalba

Graikų kalba – geneologiškai izoliuota indoeuropiečių kalbų šeimos kalba.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Graikų kalba · Žiūrėti daugiau »

Gravrogkas

Gravrogkas − lietuviška vyriškos giminės pavardė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gravrogkas · Žiūrėti daugiau »

Gruodžio 14

Gruodžio 14 yra 348-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 349-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gruodžio 14 · Žiūrėti daugiau »

Gruodžio 4

Gruodžio 4 yra 338-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 339-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gruodžio 4 · Žiūrėti daugiau »

Gruodžio 8

Gruodžio 8 yra 342-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 343-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gruodžio 8 · Žiūrėti daugiau »

Guido Michelini

Gvidas Mikelinis (g. 1951 m. liepos 2 d. Parma) – italų kalbininkas, nuo 2007 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Guido Michelini · Žiūrėti daugiau »

Gustavas Feterauskas

Gustavas Feterauskas (1874 m. balandžio 25 d. Pilviškiuose – 1944 m. Vokietijoje) – Lietuvos visuomenės ir valstybės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gustavas Feterauskas · Žiūrėti daugiau »

Gytis Padegimas

Gytis Bernardas Padegimas (g. 1952 m. vasario 17 d. Alytuje) – Lietuvos teatro režisierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Gytis Padegimas · Žiūrėti daugiau »

Halina Korsakienė

Halina Nastopkaitė-Korsakienė (1910 m. rugpjūčio 30 d. Maliutinkoje, Kijevo gubernija, Ukraina – 2003 m. kovo 14 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytoja, vertėja, visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Halina Korsakienė · Žiūrėti daugiau »

Hebrajų kalba

Hebrajų kalba – semitų kalba, kuria pasaulyje kalba daugiau nei 7 milijonai žmonių, daugiausia Izraelyje, taip pat pasaulio žydų bendruomenėse.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Hebrajų kalba · Žiūrėti daugiau »

Helena Szwejkowska

Helena Šveikovska (1904 m. balandžio 2 d. Zacišėje prie Panevėžio, Rusijos imperija – 1987 m. rugpjūčio 20 d. Vroclave, Lenkijos Liaudies Respublika) – polonistė, mokytoja, bibliotekininkė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Helena Szwejkowska · Žiūrėti daugiau »

Henrikas Žemelis

Henrikas Žemelis (1913 m. balandžio 8 d. Liepoja – 2000 m. JAV) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Henrikas Žemelis · Žiūrėti daugiau »

Henrikas Čerkesas

Henrikas Čerkesas (1912 m. gegužės 4 d. Ukmergėje, Kauno gubernija, Rusijos imperija – 1935 m. sausio 18 d. Alytuje, Lietuvos Respublika) – Lietuvos jūrų skautas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Henrikas Čerkesas · Žiūrėti daugiau »

Henrikas Baltrušaitis

Henrikas Baltrušaitis (1902 m. liepos 17 d. Burgaičiuose, netoli Sudargo – 1940 m. balandžio 27 d. Kaune) – Lietuvos žurnalistas, satyrikas, feljetonistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Henrikas Baltrušaitis · Žiūrėti daugiau »

Henrikas Ernestas Blazas

Henrikas Ernestas Blazas (1904 m. sausio 11 d. Ryga – 1965 m. lapkričio 1 d. Niujorkas) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Henrikas Ernestas Blazas · Žiūrėti daugiau »

Henrikas Jonaitis

Henrikas Jonaitis (1913 m. liepos 15 d. Vilnius – 1993 m. spalio 16 d. Vilnius) – Lietuvos fizikas, pedagogas, fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Henrikas Jonaitis · Žiūrėti daugiau »

Henrikas Mituzas

Henrikas Mituzas (g. 1924 m. liepos 16 d. Žagarėje) – Lietuvos farmakologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Henrikas Mituzas · Žiūrėti daugiau »

Henrikas Nagys

Henrikas Nagys (1920 m. spalio 12 d. Mažeikiuose – 1996 m. rugpjūčio 3 d. Monrealyje, Kanada) – Lietuvos poetas, literatūros ir meno kritikas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Henrikas Nagys · Žiūrėti daugiau »

Henrikas Radauskas

Henrikas Radauskas (1910 m. balandžio 23 d. Krokuvoje, Krokuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje – 1970 m. rugpjūčio 27 d. Vašingtone, JAV) – lietuvių poetas, vertėjas, pirmasis modernistas, egzodo autorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Henrikas Radauskas · Žiūrėti daugiau »

Humanitarinių mokslų fakulteto raštai

Humanitarinių mokslų fakulteto raštai – Vytauto Didžiojo (iki 1930 m. Lietuvos) universiteto tęstinis mokslo darbų leidinys, ėjęs 1925–1939 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Humanitarinių mokslų fakulteto raštai · Žiūrėti daugiau »

Icikas Meskupas-Adomas

Icikas Šmuelis Meskupas-Adomas (1907 m. rugpjūčio 20 d. Ukmergėje – 1942 m. kovo 13 d. netoli Smailių) – komunistinio judėjimo Lietuvoje veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Icikas Meskupas-Adomas · Žiūrėti daugiau »

Ieva Švarcaitė

Ieva Švarcaitė (1939 m. balandžio 18 d. Norkių k., Vaiguvos apylinkėje, Kelmės r.) – gamtos mokslų daktarė, esperantininkė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ieva Švarcaitė · Žiūrėti daugiau »

Ieva Stankevičiūtė

Ieva Stankevičiūtė (g. 1989 m. kovo 8 d. Pakruojyje) – Lietuvos krepšininkė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ieva Stankevičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Ignas Česaitis

Ignas Česaitis (1893 m. vasario 1 d. Balbieriškis – 1961 m. sausio 8 d. Garliava, palaidotas Balbieriškyje) – Lietuvos kunigas, teologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ignas Česaitis · Žiūrėti daugiau »

Ignas Jonynas

Ignas Jonynas (1884 m. sausio 24 d. Atesninkai prie Simno – 1954 m. liepos 14 d. Kaunas) – Lietuvos istorikas, diplomatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ignas Jonynas · Žiūrėti daugiau »

Ignas Končius

Ignas Končius (1886 m. liepos 31 d. Purvaičiuose, Plungės raj. – 1975 m. vasario 19 d. Putname, JAV) – fizikas, etnografas, Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ignas Končius · Žiūrėti daugiau »

Ignas Skrupskelis

Ignas Skrupskelis (1903 m. spalio mėn. Melgužėje, Šiaulių apskritis – 1943 m. vasario 1 d. Vorkutoje) – Lietuvos germanistas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, ateitininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ignas Skrupskelis · Žiūrėti daugiau »

Ignas Urbaitis

Ignas Urbaitis (1896 m. vasario 16 d. Raginėnuose, Šeduvos valsčius – 1952 m. liepos 12 d. Ozerlagas, Taišetas, Sibiras) – teisininkas, Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ignas Urbaitis · Žiūrėti daugiau »

Ingė Lukšaitė

Ingė Lukšaitė (g. 1940 m. vasario 2 d. Kaune) – kultūros istorikė, docentė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ingė Lukšaitė · Žiūrėti daugiau »

Ipolitas Gasiūnas

Ipolitas Gasiūnas (1902 m. gegužės 21 d. Bačiūnai, Šiaulių apskr. – 1975 m. liepos 19 d. Vilnius) – Lietuvos biologas, biologijos mokslų kandidatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ipolitas Gasiūnas · Žiūrėti daugiau »

Irena Bakanauskienė

Irena Bakanauskienė (g. 1959 m. kovo 6 d. Radviliškis) – Lietuvos vadybos teoretikė, socialinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Irena Bakanauskienė · Žiūrėti daugiau »

Irena Eidrigevičiūtė-Sprindienė

Irena Eidrigevičiūtė-Sprindienė (1916 m. rugsėjo 25 d. Maskva – 1995 m. lapkričio 9 d. Daitona Bičas, Floridos valstija, JAV) – lietuvių baleto artistė, choreografė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Irena Eidrigevičiūtė-Sprindienė · Žiūrėti daugiau »

Irena Povilavičiūtė

Irena Povilavičiūtė (g. 1919 m. gegužės 3 d. Petrograde) – Lietuvos žurnalistė, redaktorė, partinė veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Irena Povilavičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Irena Regina Merkienė

Irena Regina Merkienė (g. 1937 m. vasario 14 d. Kaune) – Lietuvos istorikė, etnologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Irena Regina Merkienė · Žiūrėti daugiau »

Irena Skurdenienė

Irena Skurdenienė – docentė, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Irena Skurdenienė · Žiūrėti daugiau »

Irena Trečiokaitė-Žebenkienė

Irena Trečiokaitė-Žebenkienė (1909 m. spalio 28 d. Biržuose – 1985 m. sausio 13 d. Vilniuje) – Lietuvos dailininkė, pedagogė, politinė veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Irena Trečiokaitė-Žebenkienė · Žiūrėti daugiau »

Irmija Zaksas

Irmija Zaksas (1919 m. kovo 5 d. Šiauliuose – 1989 m. lapkričio 13 d.) – sovietinis filosofas, marksistiniu požiūriu kritikavęs religiją, ateizmo propoguotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Irmija Zaksas · Žiūrėti daugiau »

Isakas Kaplanas

Isakas Kaplanas (1905 m. rugpjūčio 21 d., senuoju stiliumi rugpjūčio 8 d. Peterburge, Rusijos imperija – 1988 m. gegužės 10 d. Amsterdame, Olandija) – Lietuvos vertėjas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Isakas Kaplanas · Žiūrėti daugiau »

Izabelė Matusevičiūtė

Izabelė Matusevičiūtė (1906 m. gruodžio 7 d. Geisteriškiai, Bartninkų valsčius – 1967 m. balandžio 13 d. Torontas) – Lietuvos kalbininkė, Kanados lietuvių visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Izabelė Matusevičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Izabelė Motekaitienė

Izabelė Motekaitienė-Blauzdžiūnaitė (1909 m. rugpjūčio 6 d., Geisteriškiuose, Bartninkų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje – 1985 m. rugsėjo 28 d. Čikagoje) – Lietuvos dainininkė (dramatinis sopranas), pedagogė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Izabelė Motekaitienė · Žiūrėti daugiau »

Izidorius Butkevičius

Izidorius Butkevičius (iki 1944 m. Butkus, 1924 m. liepos 3 d. Pribitkos, Tverų valsčius – 1982 m. lapkričio 20 d. Vilniuje) – Lietuvos etnologas, etnografas, istorijos mokslų kandidatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Izidorius Butkevičius · Žiūrėti daugiau »

Izidorius Jonaitis

Izidorius Jonaitis (1909 m. kovo 5 d. Paežeriai, Šeduvos valsčius – 1995 m. birželio 7 d. Sidnėjus) – Lietuvos ir Australijos lietuvių visuomenės veikėjas, inžinierius architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Izidorius Jonaitis · Žiūrėti daugiau »

Izidorius Kisinas

Izidorius Kisinas (1904 m. liepos 30 d. Panevėžys – 1958 m. liepos 28 d. Palanga, palaidotas Vilniuje) – Lietuvos bibliotekininkas, bibliografas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Izidorius Kisinas · Žiūrėti daugiau »

Izidorius Tamošaitis

Izidorius Tamošaitis (1889 m. rugpjūčio 24 d. Antakalniškiuose – 1943 m. vasario 6 d. Rešiotų lageryje, Krasnojarsko kraštas) – Lietuvos kunigas, filosofas, visuomeninkas, spaudos darbuotojas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Izidorius Tamošaitis · Žiūrėti daugiau »

Jadvyga Drungaitė

Jadvyga Drungaitė (1905 m. balandžio 1 d. Užpaliuose – 1994 m. liepos 29 mėn. Berčiūnuose) – Lietuvos pedagogė, poetė, prozininkė, žurnalistė, redaktorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jadvyga Drungaitė · Žiūrėti daugiau »

Jakovas Gensas

Jakovas Gensas (1903 m. Šiauliuose, Rusijos imperija – 1943 m. rugsėjo 14 d. Vilniuje, Trečiasis Reichas) – Lietuvos žydų kilmės gydytojas, mokytojas, karininkas, Vilniaus geto žydų policijos viršininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jakovas Gensas · Žiūrėti daugiau »

Jakubas Movšovičius

Jakubas Movšovičius (1901 m. gruodžio 5 d. Vilnius – 1983 m. gruodžio 18 d. Lodzė, Lenkija) – Lietuvos ir Lenkijos botanikas, gamtos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jakubas Movšovičius · Žiūrėti daugiau »

Jan Zwartendijk

Janas Zvartendijkas (1896 m. liepos 29 d. – 1976 m.) – olandų verslininkas ir diplomatas, 1940 m. – laikinasis Nyderlandų konsulas Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jan Zwartendijk · Žiūrėti daugiau »

Janina Ivaškevičienė

Janina Ivaškevičienė (1925 m. gruodžio 6 d. Kaunas – 2005 m. balandžio 5 d. Kaunas) – Lietuvos gydytoja fiziologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Janina Ivaškevičienė · Žiūrėti daugiau »

Janina Lašienė

Janina Lašienė-Mackevičaitė (1897 m. balandžio 11 d. Maralinė, Baisogalos valsčius – 1993 m. liepos 9 d. Kaunas) – Lietuvos gydytoja patologoanatomė, medicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Janina Lašienė · Žiūrėti daugiau »

Janina Morkūnienė

Janina Genovaitė Morkūnienė-Laniauskaitė (g. 1940 m. gruodžio 27 d. Aukštadvaris) – Lietuvos etnologė, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Janina Morkūnienė · Žiūrėti daugiau »

Janina Rudzinskaitė-Dautartienė

Janina Rudzinskaitė-Dautartienė (1917 m. rugpjūčio 25 d. Maskvoje – 1997 m. vasario 23 d. Vilniuje) – aktorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Janina Rudzinskaitė-Dautartienė · Žiūrėti daugiau »

Janis Endzelynas

Janis Endzelynas (1873 m. vasario 22 d. Mičkėnų ūkyje, Kaugurų valsčiuje, dab. Valmieros rajone – 1961 m. liepos 1 d. Kuoknesėje, palaidotas Rygoje, Rainio kapinėse) – latvių kalbininkas, vienas žymiausių baltistų, žymiai prisidėjęs prie baltų prokalbės klausimų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Janis Endzelynas · Žiūrėti daugiau »

Janis Grinbergas

Janis Grinbergas (1925 m. spalio 29 d. Liepojoje, Latvija – 2013 m. kovo 9 d. Vilniuje) – Lietuvos rankininkas, krepšininkas, treneris, teisėjas, sporto darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Janis Grinbergas · Žiūrėti daugiau »

Japonijos–Lietuvos santykiai

right Tarptautiniai Japonijos–Lietuvos santykiai oficialiai užmegzti 1922 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Japonijos–Lietuvos santykiai · Žiūrėti daugiau »

Jarošeko kvartetas

Liudo Jarošeko vadovaujamas studentų kvartetas savo veiklą pradėjo 1940 m. gegužės mėnesį kaip Vytauto didžiojo universiteto (VDU) technikų korporacijos vyrų choro grupė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jarošeko kvartetas · Žiūrėti daugiau »

Jūratė Dievaitienė

Jūratė Dievaitienė-Baltaduonytė (g. 1927 m. rugsėjo 28 d. Kaune) – Lietuvos gydytoja infekcionistė terapeutė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jūratė Dievaitienė · Žiūrėti daugiau »

Jūratė Jankevičiūtė

Jūratė Jankevičiūtė (1925 m. spalio 25 d. Šileikiškyje, Kupiškio apskritis – 1976 m. balandžio 10 d. Kaune) – Lietuvos patologė anatomė, medicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jūratė Jankevičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Jūratė Kiaupienė

Jūratė Kiaupienė-Kuzmaitė (g. 1947 m. lapkričio 23 d. Vilniuje) – Lietuvos istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jūratė Kiaupienė · Žiūrėti daugiau »

Jeronimas Ignatonis

Jeronimas Ignatonis (1902 m. kovo 13 d. Užraguvio k., Šimkaičių valsč., Raseinių apskr. – 1968 m. lapkričio 12 d. Čikagoje, JAV) – pedagogas ir chorvedys, rašytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jeronimas Ignatonis · Žiūrėti daugiau »

Jeronimas Pečkaitis

Jeronimas Jonas Pečkaitis (1885 m. rugsėjo 30 d. Rudžių kaime, Sintautų vls., Vladislavovo aps., Suvalkų gub. – 1925 m. balandžio 3 d. Kaune, palaidotas Kretingoje) – Romos katalikų kunigas, vienuolis pranciškonas (O. F. M.), tretininkų organizatorius, žurnalo "Šv. Pranciškaus varpelis" steigėjas ir redaktorius, Lietuvos bitininkų draugijos ir mokyklos įkūrėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jeronimas Pečkaitis · Žiūrėti daugiau »

Joana Civilkaitė

Joana Civilkaitė (g. 1925 m. sausio 14 d. Kemėšiškėse, Kėdainių apskritis) – Lietuvos žurnalistė, redaktorė, komjaunimo veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Joana Civilkaitė · Žiūrėti daugiau »

Jogailos universitetas

Jogailos universiteto pastatų planas Vyčio herbu (antras iš dešinės) ant sienos Jogailos universitetas, nuo 1364 m., nuo 1400 m. Krokuvos akademija (Akademia Krakowska), nuo 1780 m. Karališkoji vyriausioji mokykla (Szkoła Główna Koronna), (Szkoła Główna Krakowska), Krokuvos universitetas (Uniwersytet Krakowski), nuo 1817 m. Jogailos universitetas – Lenkijos aukštoji mokykla Krokuvoje, seniausias šalyje ir vienas seniausių Vidurinės Europos universitetų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jogailos universitetas · Žiūrėti daugiau »

Jokūbas Josadė

Jokūbas Josadė (1911 m. rugpjūčio 15 d. Kalvarija – 1995 m. lapkričio 9 d. Vilnius) – Lietuvos rašytojas, dramaturgas, beletristas, literatūros kritikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jokūbas Josadė · Žiūrėti daugiau »

Jokūbas Kivilša

Jokūbas Kivilša (g. 1920 m. liepos 13 d. Vyžiniai, Molėtų valsčius) – Lietuvos statybos inžinierius, technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jokūbas Kivilša · Žiūrėti daugiau »

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė

Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė (g. 1984 m. vasario 4 d. Šlynakiemio kaime, Punsko valsčiuje, Lenkijoje) – režisierė, Lenkijos lietuvių žurnalo „Šaltinis“ redaktorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė · Žiūrėti daugiau »

Jonas Adomaitis (1903)

Jonas Adomaitis (1903 m. sausio 23 d. Damelių kaime, Joniškio rajonas – 1981 m. sausio 26 d. Šiauliuose) – pedagogas, vertėjas, teatro kritikas, LTSR nusipelnęs mokytojas (1960 m.).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Adomaitis (1903) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Aistis

Jonas Aistis-Aleksandravičius (1904 m. liepos 7 d. Kampiškėse, Panemunės valsčiuje, Kauno apskrityje – 1973 m. birželio 13 d. Vašingtone, 2000 m. birželio 29 d. perlaidotas Rumšiškių kapinėse) – lietuvių lyrikas, eseistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Aistis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Algirdas Antanaitis

Jonas Algirdas Antanaitis (g. 1921 m. rugpjūčio 19 d. Rimšinių k., Pakruojo rajonas) – Lietuvos pasipriešinimo bolševikų okupacijai dalyvis, ūkio, politinis ir visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Algirdas Antanaitis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Asevičius-Acukas

Jonas Asevičius-Acukas (1885 m. liepos 29 d. Jiezne – 1976 m. liepos 11 d. Kaune) – Lietuvos kariuomenės pulkininkas, chemikas, docentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Asevičius-Acukas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Šeštokas

Jonas Šeštokas (1910 m. gruodžio 28 d. Užupio kaime, Vilkaviškio rajonas – 1986 m. rugsėjo 4 d., Vilniuje) – Lietuvos mokslininkas, zoologas, biologijos mokslų kandidatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Šeštokas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Šimkus

Jonas Šimkus.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Šimkus · Žiūrėti daugiau »

Jonas Šimkus (1873)

Jonas Šimkus (1873 m. balandžio 25 d. Sūrupis, Dūseikių valsčius, Telšių apskritis – 1944 m. birželio 4 d. Maironiškiai, Raudondvario valsčius, Kauno apskritis) – Lietuvos valstybės veikėjas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Šimkus (1873) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Šimoliūnas

Jonas Šimoliūnas (1878 m. gegužės 21 d. Jusėnai, Daujėnų valsčius, Rusijos imperija – 1965 m. vasario 11 d. Čikaga) – Lietuvos inžinierius, profesorius, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Šimoliūnas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Šliūpas

Jonas Šliūpas (1861 m. kovo 7 d. Rakandžiuose, Gruzdžių valsčius, Rusijos imperija – 1944 m. lapkričio 6 d. Berlyne) – gydytojas, medicinos, humanitarinių ir teisės mokslų daktaras, aušrininkas, lietuvių spaudos ir politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Šliūpas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Šurkus

Jonas Šurkus (1919 m. spalio 2 d. Gulbinuose – 1998 m.) – sovietinis gydytojas psichiatras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Šurkus · Žiūrėti daugiau »

Jonas Žėruolis

Jonas Žėruolis (1907 m. kovo 25 d. Rygoje – 1986 m. sausio 18 d. Vilniuje) – Lietuvos teisininkas, teisėtyrininkas civilistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Žėruolis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Žentelis

thumb Jonas Žentelis (1929 m. birželio 5 d. Kazlaučiznos k., Ukmergės r. Veprių seniūnijoje – 2014 m. rugpjūčio 21 d.) – muzikos pedagogas, chorvedys, skulptorius, visuomenininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Žentelis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Čeičys

Jonas Čeičys (1901 m. gruodžio 17 d. Kalnelių viensėdis, Juodupės valsčius – 1970 m. liepos 22 d. Kaunas) – Lietuvos inžinierius melioratorius, technikos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Čeičys · Žiūrėti daugiau »

Jonas Čepaitis

Jonas Čepaitis (1920 m. rugpjūčio 31 d. Valerijonava, Pabaisko valsčius – 2003 m. gegužės 30 d. Vilnius) – Lietuvos aktorius, režisierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Čepaitis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Čepinskis

Jonas Čepinskis (g. 1949 m. kovo 24 d. Akmenėje) – Lietuvos ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Čepinskis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Čiuberkis

Jonas Čiuberkis (1914 m. sausio 20 d. Rygoje – 1994 m. spalio 21 d. Klyvlende, JAV) – Lietuvos teisininkas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Čiuberkis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Balys

Jonas Balys (1909 m. liepos 2 d. Krasnavoje, Kupiškio valsčius – 2011 m. rugsėjo 9 d.) – etnologas, folkloristas, spaudos darbuotojas, vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų, istorijos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Balys · Žiūrėti daugiau »

Jonas Basanavičius

J. Basanavičiaus kapas Rasų kapinėse Palangoje Paminklinė lenta Vilniuje, Bokšto gatvėje Jonas Basanavičius (1851 m. lapkričio 23 d., Ožkabaliuose, Bartninkų valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1927 m. vasario 16 d., Vilniuje. Palaidotas Rasų kapinėse.) – lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Basanavičius · Žiūrėti daugiau »

Jonas Bildušas

Jonas Bildušas (1895 m. spalio 4 d. Pajūryje, Šilalės valsčius, Tauragės apskritis – 1966 m. spalio 3 d. Čikagoje) – Lietuvos politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Bildušas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Boruta (1915)

Jonas Boruta (1915 m. vasario 24 d. Kūlokai, Liudvinavo valsčius – 1996 m. balandžio 18 d. Kaunas) – Lietuvos inžinierius, pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Boruta (1915) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Boruta (1944)

Jonas Boruta (1944 m. spalio 11 d. Kaune) – jėzuitas, Telšių vyskupas emeritas, Telšių miesto Garbės pilietis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Boruta (1944) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Bučas

Jonas Bučas (1900 m. lapkričio 24 d. Puodžiūnuose, Linkuvos valsčius – 1973 m. spalio 15 d. Vilniuje) – Lietuvos ekonomistas, Vilniaus universiteto rektorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Bučas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Dagelis

Jonas Dagelis (1898 m. rugsėjo 19 d. Bečerninkuose, Troškūnų valsčius – apie 1956 m. Karagandos sritis, Kazachstanas) – Lietuvos teisininkas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Dagelis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Dagys (1904)

Jonas Dagys (1904 m. vasario 13 d. Šlepščiuose, Biržų valsčius – 1983 m. liepos 14 d. Biržuose) – Lietuvos ekonomistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Dagys (1904) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Dagys (1906)

Jonas Dagys (1906 m. spalio 11 d. Kadaruose, Biržų apskritis – 1993 m. sausio 31 d. Vilnius) – Lietuvos botanikas, augalų fiziologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Dagys (1906) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Dainauskas

Jonas Dainauskas (1904 m. sausio 21 d. Kaunas – 2000 m. gegužės 27 d. Čikaga) – Lietuvos spaudos darbuotojas, istorikas, publicistas, bibliografas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Dainauskas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Dambrauskas

Jonas Dambrauskas (1892 m. gegužės 23 d. Pamūšių k., Musninkų valsč., Vilniaus apskr. – 1982 m. kovo 8 d. Kaune) – kompozitorius, vargonininkas ir choro dirigentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Dambrauskas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Dumčius

Jonas Dumčius (1905 m. kovo 20 d. Pikžirniai, Sintautų valsčius – 1986 m. balandžio 28 d. Vilnius) – klasikinės filologijos tyrinėtojas, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Dumčius · Žiūrėti daugiau »

Jonas Edmundas Kvedaravičius

Jonas Edmundas Kvedaravičius (g. 1943 m. kovo 20 d. Keželiuose, Nemunėlio-Radviliškio valsčius) – Lietuvos inžinierius, ekonomistas, vadybos specialistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Edmundas Kvedaravičius · Žiūrėti daugiau »

Jonas Endrikis Grigolaitis

Jonas Endrikis Grigolaitis (1902 m. gegužės 30 d. Povilai, Šilutės apskritis – 1957 m. spalio 18 d. Gautingas, Bavarija) – Lietuvos žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Endrikis Grigolaitis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Genys (1923)

Jonas Genys (g. 1923 m. rugpjūčio 12 d. Marijampolyje, Klovainių valsčius) – Lietuvos dendrogenetikas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, nuo 1983 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Genys (1923) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Gocentas

Jonas Jurgis Gocentas (1897 m. gruodžio 23 d. Gardame, Naumiesčio valsčius – 1974 m. liepos 8 d. Klaipėdoje) – Lietuvos teisininkas, literatas, kraštotyrininkas, sakytojas, bibliofilas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Gocentas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Gradauskas (1923)

Jonas Gradauskas (g. 1923 m. vasario 5 d. Butkūnuose, Jonavos valsčius - m. 2018 m. sausio 2 d. Vilniuje) – Lietuvos gydytojas chirurgas, biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Gradauskas (1923) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Graičiūnas

Jonas Graičiūnas (1903 m. birželio 10 d., Tbilisis – 1994 m. rugpjūčio 1 d., Vilnius. Palaidotas Ramygalos kapinėse.) – lietuvių poetas, redaktorius, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Graičiūnas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Grinius (1877)

Jonas Grinius (1877 m. vasario 27 d. Selemos Būda, Sasnavos valsčius – 1954 m. gegužės 24 d. Filadelfija, 1955 m. perlaidotas Čikagoje) – Lietuvos knygnešys, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Grinius (1877) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Grinius (1902)

Jonas Grinius (1902 m. kovo 5 d. Giminėnuose, Joniškio valsčius – 1980 m. lapkričio 10 d. Miunchene, Vokietija. 1998 m. urna su pelenais perlaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse.) – lietuvių rašytojas, menotyrininkas, literatūros kritikas ir istorikas, estetikos tyrinėtojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Grinius (1902) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Gudaitis-Vabalas

Jonas Gudaitis-Vabalas (1881 m. sausio 14 d. Ožnugariuose, Batakių valsčius, Raseinių apskritis – 1955 m. lapkričio 14 d. Vilniuje) – Lietuvos pedagogas, psichologas, visuomenės veikėjas, laisvamanis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Gudaitis-Vabalas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Ivanauskas (1960)

miniatiūra Jonas Ivanauskas (g. 1960 m. vasario 18 d. Kaune) – Lietuvos Kaišiadorių vyskupas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Ivanauskas (1960) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Jablonskis

Jonas Jablonskis ant 5 litų banknoto Jonas Jablonskis (slapyvardis Rygiškių Jonas, 1860 m. gruodžio 30 d. Kubilėliuose, Šakių raj. – 1930 m. vasario 23 d. Kaune) – Lietuvos kalbininkas, norminęs literatūrinę lietuvių kalbą.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Jablonskis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Janickis

Jonas Janickis (1906 m. rugpjūčio 3 d. Kaune – 1998 m. birželio 18 d. Kaune) – Lietuvos chemikas neorganikas, fizikochemikas, elektrochemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, chemijos vadovėlių autorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Janickis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Januška (1906)

Jonas Januška (1906 m. gegužės 8 d. Kaniūkuose, Raudonės valsčius – 1947 m. vasario 26 d. Šiaurės geležinkelio lageris, Komijos ATSR) – Lietuvos teisininkas, pasipriešinimo nacių ir sovietiniam okupaciniams režimams veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Januška (1906) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Jasiukaitis

Jonas Jasiukaitis (1894 m. lapkričio 7 d. Kaune – 1976 m. sausio 2 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos inžinierius, architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Jasiukaitis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Jurgis Bulota

Jonas Jurgis Bulota (1855 m. balandžio 18 d. Klevinė, prie Igliškėlių, Javaravo valsčius, Rusijos imperija – 1942 m. vasario 6 d. Bulotai, Žiežmarių valsčius) – Lietuvos visuomenės ir karinis veikėjas, generolas, veterinarijos gydytojas, Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos narys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Jurgis Bulota · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kabelka

Jonas Kabelka (1914 m. lapkričio 8 d. Zviniškiai, Liudvinavo valsčius – 1986 m. gruodžio 26 d. Vilnius) – Lietuvos kalbininkas, filologijos mokslų kandidatas, baltistas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kabelka · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kairiūkštis

Jonas Kairiūkštis (1896 m. spalio 13 d. Seinuose – 1957 m. spalio 9 d. Vilniuje) – Lietuvos gydytojas terapeutas, farmakologas, profesorius, akademikas, laisvamanis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kairiūkštis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kalnėnas

Jonas Kalnėnas (iki 1925 m. Zagorskas 1901 m. Antalgėje, Rimšės valsčius – 1941 m. Sverdlovsko, dab. Jekaterinburgas, kalėjime) – Lietuvos žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kalnėnas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kalvanas

Jonas Viktoras Kalvanas (vyresnysis 1914 m. balandžio 24 d. Ruobežiai, Biržų valsčius – 1995 m. sausio 15 d. Tauragė) – Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kalvanas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kalvelis

Jonas Kalvelis (1925 m. kovo 11 d. Kikonys, Kupiškio valsčius – 1987 m. gegužės 27 d. Kaunas) – Lietuvos fotografas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kalvelis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kardelis

Jonas Kardelis (1893 m. gegužės 26 d. Girdžiūnuose, Rimšės valsčius – 1969 m. vasario 10 d. Monrealyje) – Lietuvos žurnalistas, visuomenės ir politinis veikėjas, Kanados lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kardelis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Karka

Jonas Karka (1909 m. sausio 6 d. Vaidlonyse, Panevėžio apskritis) – Lietuvos ekonomistas, žurnalistas, Kanados lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Karka · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kartanas

Jonas Kartanas (1890 m. sausio 4 d. Aukštosios Kulvos k., Jonavos raj. – 1944 m. liepos 13 d. Vorkutoje) – pedagogas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kartanas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Karutis

Jonas Karutis (1900 m. kovo 23 d. Jovaišuose, Ramygalos valsčius – 1943 m. balandžio 11 d. Kaune) – Lietuvos savanoris, karo invalidas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Karutis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Karys-Kareckas

Jonas Karys-Kareckas (1903 m. kovo 4 d. Skėriuose, Žaslių valsčius – 1984 m. kovo 26 d. Bridžporte, JAV) – Lietuvos ir JAV lietuvių visuomenės veikėjas, ekonomistas, žurnalistas, numizmatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Karys-Kareckas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kaušyla

Jonas Kaušyla (1911 m. sausio 10 d. Andreikėnuose, Kuktiškių valsčius – 1994 m. rugsėjo 9 d. Pivašiūnuose, Alytaus rajonas) – Lietuvos kunigas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kaušyla · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kova-Kovalskis

Jonas Kova-Kovalskis (1906 m. birželio 27 d. Garniai, Daugailių valsčius – 1977 m. balandžio 7 d. Londonas) – Lietuvos architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kova-Kovalskis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kruopas

Jonas Kruopas (1908 m. balandžio 23 d. Šakalinė, Gaurės valsčius – 1975 m. spalio 17 d. Vilnius) – Lietuvos kalbininkas, filologijos mokslų kandidatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kruopas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kunca

Jonas Kunca (1919 m. lapkričio 7 d. Veliuona – 2006 m. sausio 30 d. Melburnas, palaidotas Veliuonoje) – Argentinos ir Australijos lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas, gydytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kunca · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kuodis

Rocky Reach Dam hidroelektrinė Jonas Kuodis (1903 m. spalio 5 d. Rodai, Krekenavos valsčius – 1983 m. kovo 17 d. Dorčesteris, Masačiusetso valstija, palaidotas lietuvių kapinėse Putname.) – Lietuvos statybos inžinierius, vienas gelžbetonio tyrimų Lietuvoje pradininkų, technikos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kuodis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Kusa

Jonas Kusa (1909 m. – po 1941 m.) – Lietuvos sporto žurnalistas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Kusa · Žiūrėti daugiau »

Jonas Laužikas

Jonas Laužikas (1903 m. rugsėjo 23 d. Dūbliškiuose, Kupiškio valsčius – 1980 m. gruodžio 10 d. Vilniuje) – Lietuvos pedagogas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Laužikas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Lelis

Jonas Lelis (1914 m. liepos 5 d. Skaistgiriuose, Pušaloto valsčius – 2011 m.) – Lietuvos gydytojas dermatologas venerologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Lelis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Leonavičius

Jonas Leonavičius (1910 m. rugpjūčio 14 d., senuoju stiliumi rugpjūčio 1 d. Škėvonys, Jiezno valsčius – 1986 m. lapkričio 24 d. JAV) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Leonavičius · Žiūrėti daugiau »

Jonas Mačiulis (1919)

Jonas Mačiulis (1919 m. liepos 20 d. Kalviuose, Veliuonos valsčius – 1992 m. balandžio 5 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, archyvininkas, muziejininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Mačiulis (1919) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Mašiotas (1874)

Jonas Mašiotas (1874 m. birželio 24 d. Pūstelninkuose, Šakių valsčius, Naumiesčio apskritis, Rusijos imperija – 1947 m. rugsėjo 9 d. Kaunas) – Lietuvos matematikas, inžinierius, politinis bei visuomenės veikėjas, Valstybės kontrolierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Mašiotas (1874) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Makauskis

Jonas Makauskis (1885 m. balandžio 14 d. Reistrai, Šilalės valsčius, Tauragės apskritis, Rusijos imperija – 1969 m. liepos 25 d. Niu Brunsvikas, Niu Džersio valstija) – Lietuvos farmacininkas, politinis ir visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Makauskis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Markulis

Jonas Markulis-Vaiduoklis (1910 m. birželio 24 d. Ukmergėje – 1945 m. kovo 27 d. Čiobiškyje, Musninkų valsčius) – Lietuvos karininkas, rezistentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Markulis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Masiliūnas

Jonas Masiliūnas (1899 m. gegužės 13 d. Gabulų k., Ramygalos valsčius, Panevėžio apskr. – 1942 m. gruodžio 25 d. Krasnojarsko kraštas) – Lietuvos ekonomistas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Masiliūnas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Matulionis (1898)

Jonas Matulionis (1898 m. vasario 7 d. Šiugždai, Krokialaukio valsčius – 1980 m. sausio 24 d. Torontas) – Lietuvos finansininkas, teisininkas, lietuvių išeivijos visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Matulionis (1898) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Matulionis (1906)

Jonas Matulionis (1906 m. vasario 1 d. Maskva – 1993 m. birželio 8 d. Kaunas) – Lietuvos matematikas, pedagogas, socialinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Matulionis (1906) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Matusas

Jonas Matusas (1899 m. spalio 26 d. Vaiguviškiai, Plokščių valsčius – 1962 m. birželio 29 d. Niujorkas) – Lietuvos istorikas, kunigas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Matusas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Misiūra (1917)

Jonas Misiūra (1917 m. gruodžio 13 d. Dainavoje, Gardino apskritis – 1966 m. spalio 23 d. Vilniuje) – Lietuvos gydytojas terapeutas, medicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Misiūra (1917) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Mizaras

Jonas Mizaras (1901 m. sausio 21 d. Iškonyse, Biržų valsčius – 1951 m. birželio 25 d. Irkutsko sritis, Rusija) – Lietuvos pedagogas, evangelikų reformatų kunigas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Mizaras · Žiūrėti daugiau »

Jonas Mulokas

Jonas Mulokas (1907 m. vasario 18 d. Jusiagiryje, Rokiškio raj. – 1983 m. gegužės 31 d. Santa Monikoje, JAV) – inžinierius architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Mulokas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Nabažas

Jonas Nabažas (1907 m. lapkričio 6 d. Jonavoje – 2002 m. lapkričio 11 d. Vilniuje) – Lietuvos kompozitorius, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Nabažas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Nainys (1900)

Jonas Nainys (1900 m. liepos 7 d. Burniškiuose, Lygumų valsčius – 1984 m. balandžio 15 d. Kaune) – Lietuvos veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras, Lietuvos veterinarijos akademijos rektorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Nainys (1900) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Noreika

Jonas Noreika – Generolas Vėtra (1910 m. spalio 8 d. Šukionių kaime, Pakruojo valsčiuje – 1947 m. vasario 26 d. Vilniuje, palaidotas Tuskulėnų memoriale) – tarpukario Lietuvos karininkas, antinacistinio ir antisovietinio pogrindžio dalyvis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Noreika · Žiūrėti daugiau »

Jonas Paulauskas

Jonas Paulauskas (1923 m. sausio 9 d. Jurbarke – 2003 m. gruodžio 12 d. Vilniuje) – Lietuvos kalbininkas, žodynininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Paulauskas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Petrėnas

Jonas Petrėnas (1911 m. balandžio 20 d., senuoju stiliumi balandžio 7 d. Gulbinuose, Biržų apskritis – 1957 m. gruodžio 17 d. Brukline, JAV) – Lietuvos kunigas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Petrėnas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Pranas Aleksa

Jonas Pranas Aleksa (1879 m. gruodžio 25 d. Kumetiškiai, Kalvarijos apskritis – 1955 m. balandžio 22 d. Svetlozelionoje, Tomsko sritis, palaidotas Palangoje) – Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, agronomas, sociologas, ekonomistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Pranas Aleksa · Žiūrėti daugiau »

Jonas Pravilonis

Jonas Pravilonis (g. 1959 m. lapkričio 12 d. Žybartuose, Radviliškio rajonas) – pedagogas, Lietuvos ir Radviliškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Pravilonis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Puzinas

Jonas Puzinas (1905 m. spalio 1 d. Svaronyse, Deltuvos valsčius – 1978 m. balandžio 14 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos istorikas, mokslinės archeologijos pradininkas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Puzinas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Pyragius

Jonas Pyragius (1901 m. gruodžio 29 d. (dokumentuose nurodoma 1902 m. sausio 1 d. data) Baluškiuose, Daujėnų valsčius – 1975 m. spalio 20 d. Adelaidėje, Australija) – Lietuvos karinis ir sporto veikėjas, aviacijos majoras, sklandytojas, voldemarininkas, nepriklausomos Lietuvos valdžios perversmų dalyvis 1926 m., 1934 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Pyragius · Žiūrėti daugiau »

Jonas Ragauskas

Jonas Ragauskas (1907 m. rugpjūčio 23 d. Stasiuliškiuose (dab. Naujasėdis), Anykščių rajonas – 1967 m. spalio 11 d. Vilniuje) – Lietuvos kunigas, ateizmo propaguotojas, publicistas, vertėjas, pedagogas, kultūros veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Ragauskas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Rustemas

Jonas Rustemas. Autoportretas Jonas Rustemas (g. 1762 m. Pėroje, Konstantinopolio priemiestis – 1835 m. birželio 21 d. Dūkšteliuose) – dailininkas, daręs įtaką XIX a. lietuvių dailės raidai, dailės pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Rustemas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Rutenis

Jonas Rutenis (1912 m. liepos 4 d., senuoju stiliumi liepos 21 d.) Mintaujoje, Latvija – 1991 m. gegužės 17 d. Najenyje, Masačiusetso valstija, JAV) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, dailininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Rutenis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Sapagovas

Jonas Sapagovas (1935 m. rugpjūčio 29 d. Didėjoje, dab. Rokiškio rajonas – 2011 m. vasario 18 d. Kaune) – Lietuvos matematikas, pedagogas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Sapagovas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Sereikis

Jonas Sereikis (1921 m. birželio 24 d. Aukštieji Kamėnai, Kėdainių rajonas – 1974 m. rugpjūčio 3 d. Šiauliai) – Lietuvos pedagogas, poetas, Šiaulių miesto visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Sereikis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Staugaitis

Jonas Staugaitis (1868 m. gegužės 20 d. Omentiškiuose (Štratai), Paežerių valsčius, Šakių apskritis – 1952 m. sausio 18 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse.) – Lietuvos gydytojas, varpininkas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Staugaitis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Stoskeliūnas

Jonas Stoskeliūnas (literatūrinis slapyvardis St. Keliūnas ir J. Papelenis; 1913 m. liepos 10 d. Kampuočiuose, Suvalkų gubernija – 1991 m. kovo 11 d. Punskas, Lenkija) – Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas, mokytojas ir poetas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Stoskeliūnas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Strimaitis

Jonas Strimaitis (1881 m. gegužės 27 d. Žečkalniai, Barzdų valsčius, Šakių apskritis – 1933 m. gegužės 16 d. Kaunas) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Strimaitis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Totoraitis

Jonas Totoraitis (1872 m. gruodžio 24 d. Bliuviškiuose, Griškabūdžio valsčius – 1941 m. birželio 21 d. ten pat) – Lietuvos kunigas, istorikas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Totoraitis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Užpurvis

Jonas Užpurvis (1891 m. gruodžio 12 d. Virkytai, dab. Šilutės raj. – 1992 m. rugsėjo 12 d. Pulheimas, Vokietija) – pedagogas, kultūrininkas, Mažosios Lietuvos istorikas, kalbininkas, kraštotyrininkas, Pastaba: Šis Jonas Užpurvis nėra Tilžės akto signataras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Užpurvis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Vaičenonis

Jonas Vaičenonis (g. 1969 m. spalio 25 d. Kaune) – Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Vaičenonis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Vaidelys

Jonas Vaidelys (1904 m. birželio 19 d. Pypliai, Zapyškio valsčius – 1975 m. balandžio 20 d. Čikaga, JAV) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Vaidelys · Žiūrėti daugiau »

Jonas Vailokaitis

Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai (Jonas Vailokaitis antroje eilėje antras iš kairės) Jonas Vailokaitis (1886 m. birželio 25 d. Pikžirniuose, Sintautų valsčius, Šakių apskritis – 1944 m. gruodžio 16 d. Blankenburge, Vokietija) – Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, finansininkas, visuomenės bei politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Vailokaitis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Valaitis (1922)

Jonas Valaitis (1922 m. spalio 25 d. Marijampolėje – 2006 m. gruodžio 19 d. Vilniuje) – Lietuvos gydytojas, JAV lietuvių visuomenės ir politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Valaitis (1922) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Varkulevičius

Jonas Varkulevičius (g. 1959 m. sausio 15 d. Radviliškyje) – Lietuvos ir Radviliškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Varkulevičius · Žiūrėti daugiau »

Jonas Vileišis

Jonas Vileišis (1872 m. sausio 3 d. Mediniuose, dab. Pasvalio raj. – 1942 m. birželio 1 d. Kaune) – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, žymus visuomenės ir politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Vileišis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Viliušis

Jonas Viliušis (1896 m. gegužės 21 d. Vidgirių k., Griškabūdžio vls., Šakių aps. – 1988 m. sausio 20 d. Monrealyje, Kanadoje) – Lietuvos nepriklausomybės kovų 1918–1920 m. dalyvis, miškų inžinierius, tarpukario Lietuvos politikas, IV Seimo narys, Kanados lietuvių bendruomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Viliušis · Žiūrėti daugiau »

Jonas Virbickas (1911)

Jonas Virbickas (1911 m. Sendvario dvare, Panevėžio apskritis – 1947 m. sausio 12 d.) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, visuomenės veikėjas, rezistentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Virbickas (1911) · Žiūrėti daugiau »

Jonas Voveris

Jonas Voveris (1913 m. lapkričio 2 d. Vaičiuliškių kaime, Ukmergės apskrityje, dabartiniame Anykščių rajone, Kurklių parapijoje – 2016 m. rugpjūčio 2 d. Taujėnai) – monsinjoras, rašytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Voveris · Žiūrėti daugiau »

Jonas Vytautas Bakšys

Jonas Vytautas Bakšys (g. 1923 m. gegužės 28 d. Mosėdyje) – Lietuvos gydytojas, mokslininkas, biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Vytautas Bakšys · Žiūrėti daugiau »

Jonas Yčas

Jonas Yčas (1880 m. liepos 21 d. Šimpeliškiai, Biržų apskritis, Rusijos imperija – 1931 m. gruodžio 17 d. Kaunas, palaidotas senosiose Kauno evangelikų kapinėse. Kapines sovietinė valdžia 1959–1961 m. sunaikino, todėl jo kapo vieta nėra žinoma.) – Lietuvos pedagogas, valstybės ir visuomenės veikėjas, profesorius, nacionalinės istoriografijos pradininkas, Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Yčas · Žiūrėti daugiau »

Jonas Zemvaldas Balkevičius

Jonas Zemvaldas Balkevičius (1923 m. balandžio 20 d. Gudeliuose, Pandėlio valsčius – 2000 m. gruodžio 8 d. Vilniuje) – Lietuvos kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Zemvaldas Balkevičius · Žiūrėti daugiau »

Jonas Zinkus

Jonas Zinkus (1917 m. rugpjūčio 2 d. Griaziuose, Lipecko sritis, Rusija – 1990 m. liepos 20 d. Vilniuje) – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, spaudos darbuotojas, partinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonas Zinkus · Žiūrėti daugiau »

Jonė Deveikė

Jonė Deveikė-Deveikytė-Navakienė (1907 m. vasario 20 d. Raguvoje – 1965 m. vasario 26 d. Paryžiuje) – Lietuvos teisės istorikė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonė Deveikė · Žiūrėti daugiau »

Jonė Gerulaitytė

Jonė Gerulaitytė (1898 m. birželio 16 d. Paežerių valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1945 m. vasario 13 d. Drezdenas) – Lietuvos žurnalistė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jonė Gerulaitytė · Žiūrėti daugiau »

Judita Simonavičienė

Judita Simonavičienė (g. 1973 m. gegužės 16 d., Prienų raj.) – Lietuvos ir Kazlų Rūdos savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Judita Simonavičienė · Žiūrėti daugiau »

Julija Kiršienė

Julija Kiršienė – teisininkė, teisėtyrininkė civilistė, Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakultetų profesorė, VDU Teisės fakulteto dekanė, buvusi notarė ir advokatė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Julija Kiršienė · Žiūrėti daugiau »

Julijonas Būtėnas

Julijonas Būtėnas (1915 m. kovo 24 d. Dovydai, Joniškėlio valsčius, Biržų apskritis – 1951 m. gegužės 22 d. Rūdšilio giria prie Lekėčių) – Lietuvos žurnalistas, pasipriešinimo okupaciniams režimams veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Julijonas Būtėnas · Žiūrėti daugiau »

Julijonas Gravrogkas

Sabačiūnų kaimas), atiteko Julijonui Gravrogkui buv. Pervainių-Goesų sodybos vieta – J. Gravrogko (jis ir projekto autorius, 1935 m.) gyvenamasis namas V. Kudirkos g. 69, Joniškyje Grafas Julijonas (Julius) Gravrogkas (1885 m. vasario 5 d. Telšiuose – 1968 m. vasario 11 d. Klivlande, JAV) – Lietuvos inžinierius mechanikas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Julijonas Gravrogkas · Žiūrėti daugiau »

Julius Būtėnas

Julius Būtėnas (1908 m. lapkričio 30 d., senuoju stiliumi lapkričio 17 d. Galintėnuose, Nemunaičio valsčius, Alytaus apskritis – 1999 m. balandžio 28 d. Vilniuje) – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, kritikas, žurnalistas, redaktorius, rašytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Julius Būtėnas · Žiūrėti daugiau »

Julius Indrišiūnas

Julius Indrišiūnas (1901 m. rugpjūčio 6 d. Peluodžiai, Pašvitinio valsčius – 1945 m. sausio 4 d. Kirovas) – Lietuvos teisininkas, politikas, buvęs finansų ministras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Julius Indrišiūnas · Žiūrėti daugiau »

Julius Kaupas

Julius Viktoras Kaupas (1920 m. kovo 6 d. Kaune – 1964 m. kovo 1 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos gydytojas, rašytojas, urbanistinės pasakos pradininkas lietuvių literatūroje, eseistas, literatūros kritikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Julius Kaupas · Žiūrėti daugiau »

Julius Mituzas

Julius Mituzas (1911 m. balandžio 27 d. Žagarė – 1999 m. rugsėjo 15 d. Vilnius) – Lietuvos statybinių medžiagų technologas, fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Julius Mituzas · Žiūrėti daugiau »

Julius Veteikis

Julius Veteikis (1908 m. vasario 15 d. Švenčionių apskritis – 1993 m. liepos 23 d. Sidnėjus, Australija) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Julius Veteikis · Žiūrėti daugiau »

Juozapas Albinas Herbačiauskas

Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876 m. spalio 20 d. Lankeliškiai, Vilkaviškio apskritis – 1944 m. gruodžio 3 d. Krokuva) – lietuvių ir lenkų rašytojas, visuomenės ir kultūros veikėjas, literatūros kritikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozapas Albinas Herbačiauskas · Žiūrėti daugiau »

Juozapas Algimantas Krikštopaitis

Juozapas Algimantas Krikštopaitis (g. 1931 m. kovo 13 d. Kaune) – Lietuvos mokslo istorikas ir filosofas, chemikas, eseistas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozapas Algimantas Krikštopaitis · Žiūrėti daugiau »

Juozapas Stankevičius

Juozapas Stankevičius (1903 m. kovo 19 d. Žardeliai, Barzdų valsčius – 1974 m. lapkričio 4 d. Kaune. Palaidotas prie Kauno arkikatedros) – Lietuvos kunigas, kanauninkas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozapas Stankevičius · Žiūrėti daugiau »

Juozas Ambrazevičius-Brazaitis

Juozas Ambrazevičius-Brazaitis (1903 m. gruodžio 9 d. Trakiškiuose, Marijampolės valsčius – 1974 m. lapkričio 28 d. South Orange, Naujasis Džersis, JAV) – Lietuvos literatūrologas, pedagogas, antinacistinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Ambrazevičius-Brazaitis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Audėnas

Juozas Audėnas (iki 1939 m. Audickas 1898 m. rugsėjo 25 d. Rumpiškėnai, Panevėžio apskr. – 1982 m. spalio 10 d. Niujorkas) – Lietuvos pasipriešinimo okupaciniams režimams veikėjas, ekonomistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Audėnas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Augutis

Juozas Augutis (g. 1955 m. rugsėjo 5 d. Kaliekiai, Utenos raj.) – Lietuvos inžinierius technologas, matematikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Augutis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Šakinis

Juozas Šakinis (g. 1946 m. kovo 19 d. Plungės rajono, Pakutuvėnų kaime) – pedagogas, Lietuvos ir Kretingos rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Šakinis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Šarauskas

Juozas Šarauskas (gimė -1894 m. sausio 20 d. Komariškiuose, Baisogalos valsčije – mirė 1941 m. birželio 26 d. Červenėje, Baltarusijoje) – vienas Lietuvos kariuomenės kūrėjų-savanoris, pulkininkas, Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos skautų sąjungos vyriausiasis skautininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Šarauskas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Šliažas

Juozas Šliažas (1925 m. birželio 13 d. Rimšiuose, Papilės valsčius – 2009 m. sausio 10 d.) – Lietuvos inžinierius elektrikas, lengvaatletis, sporto darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Šliažas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Žagrakalys

Juozas Žagrakalys (1906 m. kovo 14 d. Tetirvinuose, Pasvalio valsčius – 1977 m. balandžio 2 d. Biržuose) – Lietuvos teisininkas, rezistentas, vertėjas, prozininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Žagrakalys · Žiūrėti daugiau »

Juozas Žilvitis

Juozas Žilvitis (1903 m. birželio 1 d. Bružiai, Smilgių valsčius, Panevėžio apskritis – 1975 m. gruodžio 8 d. Kaunas) – pedagogas, visuomenės veikėjas, Kretingos muziejaus įkūrėjas, Kretingos rajono Garbės pilietis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Žilvitis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Žiugžda

Juozas Žiugžda (1893 m. kovo 1 d. Plyniuose, Padovinio valsčius – 1979 m. kovo 27 d. Vilniuje) – sovietinis istorikas, pedagogas, vadovėlių autorius, partinis bei politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Žiugžda · Žiūrėti daugiau »

Juozas Žlabys-Žengė

Juozas Žlabys-Žengė (1899 m. gegužės 2 d. Gimbūčiuose, Skaisgirio valsčius, Šiaulių apskritis – 1992 m. lapkričio 9 d. Kaune, palaidotas Žagarėje) – Lietuvos poetas, prozininkas, publicistas, žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Žlabys-Žengė · Žiūrėti daugiau »

Juozas Žukauskas (1910)

Juozas Žukauskas (1910 m. sausio 7 d., senu stiliumi 1909 m. gruodžio 25 d. Mažeikiuose – 1986 m. Melburne) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Žukauskas (1910) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Čepelė

Juozas Čepelė (1927 m. rugpjūčio 13 d. Leningrade, Rusija – 2013 m. rugpjūčio mėn.) – Lietuvos inžinierius elektromechanikas, technologijos mokslų daktaras, kraštotyrininkas, keliautojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Čepelė · Žiūrėti daugiau »

Juozas Čiburas

Juozas Čiburas (1898 m. – 1991 m.) – valstybės kontrolės raštinės viršininkas, Kaune.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Čiburas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Bagdonas (1866)

Juozas Bagdonavičius-Bagdonas (1866 m. balandžio 6 d. Slibinuose, Vilkaviškio apskritis, Rusijos imperija – 1956 m. birželio 8 d. Klyvlende, JAV) – Lietuvos gydytojas, knygnešys, spaudos darbuotojas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Bagdonas (1866) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Balčiūnas-Švaistas

Juozas Balčiūnas-Švaistas (1891 m. kovo 30 d. Rokiškis – 1978 m. rugsėjo 21 d. Los Andželas, JAV) – Lietuvos rašytojas, redaktorius, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Balčiūnas-Švaistas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Balčikonis (1885)

Juozas Balčikonis (1885 m. kovo 24 d. Ėriškiuose – 1969 m. vasario 5 d. Vilniuje) – Lietuvos kalbininkas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Balčikonis (1885) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Baldžius

Juozas Baldžius (iki 1939 m. Baldauskas, 1902 m. gruodžio 3 d. Sodybose, Kuršėnų valsčius – 1962 m. gegužės 2 d. Vilnius) – Lietuvos etnologas, tautosakininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Baldžius · Žiūrėti daugiau »

Juozas Balkus

Juozas Balkus (1903 m. vasario 11 d. Mahanoi Sityje, Pensilvanijos valstija, JAV – 1932 m. lapkričio 29 d. Kaune, palaidotas Kalvarijoje) – pedagogas ir poetas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Balkus · Žiūrėti daugiau »

Juozas Banaitis

Juozas Banaitis (1908 m. kovo 1 d. Eržvilke, Tauragės apskritis – 1967 m. kovo 27 d. Vilniuje) – Lietuvos muzikos pedagogas, chorvedys, kultūros veikėjas, spaudos, radijo darbuotojas, partinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Banaitis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Baršauskas

Juozas Baršauskas (1912 m. kovo 18 d. Gižai – 1990 m. balandžio 26 d. Kaunas) – Lietuvos architektas, kraštotyrininkas, architektūros mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Baršauskas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Barzda-Bradauskas

Juozas Barzda-Bradauskas (1896 m. sausio 13 d. Muniškiuose, Babtų valsčius – 1953 m. rugpjūčio 20 ar 28 d. Novočiunkoje, Irkutsko sritis) – Lietuvos karinis veikėjas, inžinierius, brigados generolas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Barzda-Bradauskas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Bernatonis (1922)

Juozas Bernatonis (1922 m. birželio 7 d. Apušote, Jiezno valsčius – 2002 m. gruodžio 15 d. Kaune) – Lietuvos inžinierius chemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Bernatonis (1922) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Blažys (1890)

Juozas Blažys (1890 m. gegužės 2 d. Šiauliai – 1939 m. balandžio 25 d. Kaunas) – Lietuvos gydytojas psichiatras, neuropatologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Blažys (1890) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Blužas

Juozas Blužas (1928 m. kovo 31 Tendžiogaloje, Kėdainių apskritis – 2006 m. rugsėjo 14 d. Kaune) – Lietuvos gydytojas kardiologas, pedagogas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Blužas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Bronius Laučka

Juozas Bronius Laučka (1910 m. sausio 23 d. Broktonas, Masačiusetso valstija – 1993 m. rugsėjo 9 d. Vašingtonas, JAV) – Lietuvos visuomenės veikėjas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Bronius Laučka · Žiūrėti daugiau »

Juozas Budzinskis

Juozas Budzinskis (1903 m. gegužės 7 d. Kaltinėnuose – 1986 m. sausio 12 d. Vilniuje) – Lietuvos kalbininkas, pedagogas, pedagogikos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Budzinskis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Bulavas

Vanda ir Juozas Bulavai Juozas Bulavas (1909 m. sausio 12 d. Ginotuose, Juodupės valsčius – 1995 m. liepos 20 d. Vilniuje) – Lietuvos teisės istorikas, mokslo, partinis, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Bulavas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Ciparis

Juozas Ciparis (g. 1923 m. sausio 20 d. Šyliuose, Žemaičių Naumiesčio valsčius, Tauragės apskritis) – Lietuvos chemikas technologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Ciparis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Dačys

Juozas Dačys (Dačinskas, 1904 m. rugsėjo 10 d. Asmalai, Kuktiškių valsčius – 1992 m. sausio 26 d. Norvudas, Masačūsetso valstija) – Lietuvos ir JAV statybos inžinierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Dačys · Žiūrėti daugiau »

Juozas Dalinkevičius

Juozas Dalinkevičius (1893 m. birželio 13 d. Paąžuoliuose, Ukmergės apskr. – 1980 m. vasario 26 d. Kaune, palaidotas Paąžuolių kapinėse) – geologas, geografas, mineralogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Dalinkevičius · Žiūrėti daugiau »

Juozas Dauparas

Juozas Dauparas (1903 m. gruodžio 17 d. Oniūnai, Linkuvos valsčius – 1970 m. rugpjūčio 29 Čikaga) – Lietuvos agronomas, žemės ūkio mokslų daktaras (1939 m.).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Dauparas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Degutis

Juozas Degutis (1925 m. lapkričio 1 d. Girgžduose, Kruonio valsčius – 2003 m. birželio 3 d. Kaune) – Lietuvos chemikas organikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Degutis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Enčeris

Juozas Enčeris (1914 m. gegužės 25 d. Kejėnuose, Girkalnio valsčius – 2006 m. liepos 20 d. Kaune) – Lietuvos inžinierius statybininkas, karininkas, politinis kalinys, Tautinės Lietuvių studentų korporacijos Neo-Lithuania pirmininkas bei atkūrėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Enčeris · Žiūrėti daugiau »

Juozas Eretas

Juozas Eretas-Jakaitis (vok. Jozeph Ehret, 1896 m. spalio 18 d. Bazelyje, Šveicarija – 1984 m. kovo 13 d. Bazelyje) – lietuvių ir šveicarų mokslininkas, literatūros istorikas ir pedagogas, publicistas, Lietuvos telegramų agentūros (ELTA) steigėjas ir pirmasis vadovas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Eretas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Gabrys

Juozas Gabrys (1897 m. gegužės 24 d. Mikšiūnai, Gasčiūnų valsčius – 1963 m. liepos 7 d. Ypsilanti, Mičigano valstija) – Lietuvos karininkas, statybos inžinierius, kelininkas, habilituotas daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Gabrys · Žiūrėti daugiau »

Juozas Galvydis

Juozas Galvydis (1896 m. lapkričio 16 d. Davainiuose, Užpalių valsčius – 1982 m. sausio 3 d. Vilniuje) – Lietuvos karininkas, istorikas, pedagogas, bibliotekininkas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Galvydis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Gaudrimas

Juozas Gaudrimas (iki 1940 m. lapkričio 19 d. Cimbalas, 1911 m. sausio 7 d. Urviniuose, Suvalkų gubernija – 1994 m. gruodžio 3 d. Vilniuje) – Lietuvos muzikologas, obojininkas, muzikos pedagogas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Gaudrimas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Geniušas

Juozas Geniušas (1892 m. spalio 22 d. Navickai, Alytaus apskritis – 1948 m. sausio 4 d. Kaunas) – Lietuvos pedagogas, dramaturgas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Geniušas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Giedraitis (1910)

Juozas Giedraitis Juozas Giedraitis (1910 m. gruodžio 18 d. Paskynai, Šimkaičių valsčius, Raseinių apskritis – 2008 m. sausio 12 d. JAV, palaidotas Vadžgiryje) – Lietuvos karinis ir JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Giedraitis (1910) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Girnius

Juozas Girnius (1915 m. gegužės 23 d. Sudeikiuose, Utenos apskritis – 1994 m. rugsėjo 13 d. Bostone. 1995 m. liepos 1 d. jo palaikai perlaidoti Sudeikiuose.) – lietuvių filosofas egzistencialistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Girnius · Žiūrėti daugiau »

Juozas Gražulis (1956)

Juozas Gražulis (1956 m. vasario 21 d. Mankūnuose, Alytaus raj. – 2010 m. birželio 13 d. Kaune) – Lietuvos kunigas, karo kapelionas, pulkininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Gražulis (1956) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Gražys

Juozas Gražys (1909 m. gegužės 22 d. Varniškėse, Vyžuonų valsčius, Utenos apskritis – 2000 m. Kaune) – Lietuvos spaudos darbuotojas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Gražys · Žiūrėti daugiau »

Juozas Grušas

Juozas Grušas (1901 m. lapkričio 29 d. Žadžiūnuose, Šiaulių valsčius – 1986 m. gegužės 21 d. Kaune) – Lietuvos dramaturgas, prozininkas, vertėjas, eseistas, kultūros veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Grušas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Grybauskas

Juozas Grybauskas (1906 m. rugpjūčio 17 d. Kelmėje – 1964 m. birželio 17 d. Vilniuje) – Lietuvos aktorius, režisierius, teatrologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Grybauskas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Gudjurgis

Juozas Gudjurgis (1906 m. lapkričio 29 d., senuoju stiliumi lapkričio 16 d. Laborai, Linkuvos valsčius – 1943 m. Jakutija) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Gudjurgis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Indriūnas

Juozas Indriūnas (1896 m. sausio 26 d. Bajoriškėse, Jūžintų valsčius – 1989 m. balandžio 15 d. Kaune) – inžinierius technologas, akademikas, tekstilės technologijos mokslo pradininkas Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Indriūnas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Jakštas

Juozas Jakštas (1900 m. rugsėjo 9 d. Slabada, Ukmergės apskr. – 1989 m. liepos 31 d. Klyvlendas) – Lietuvos istorikas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Jakštas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Jankevičius

Juozas Jankevičius (1890 m. lapkričio 2 d. Vėbriai, Panemunėlio valsčius – 1945 m. balandžio 22 d. Chvalynskas, Saratovo sritis) – Lietuvos politikas, inžinierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Jankevičius · Žiūrėti daugiau »

Juozas Jurginis

Juozas Jurginis (trečias iš kairės) Globkės teisme. VDR, 1963-07-08 Kapas Antakalnio kapinėse Juozas Jurginis (1909 m. vasario 5 d. Vikonyse, Anykščių valsčius – 1994 m. liepos 5 d. Vilniuje) – Lietuvos istorikas, akademikas, spaudos bendradarbis, komunistinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Jurginis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Jurkūnas

Juozas Jurkūnas (1904 m. sausio 16 d. Paseiviai, Seivų kaimo dalis, Seinų apskritis – 1973 m. gruodžio 17 d. Los Andželas) – Lietuvos teisininkas, teisės daktaras, visuomenės veikėjas, vienas buriavimo sporto Lietuvoje pradininkų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Jurkūnas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Kanopka

Juozas Kanopka (1904 m. spalio 7 d. Bajorai, Širvintų valsčius – 1990 m. balandžio 8 d. Vilnius) – Lietuvos aktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Kanopka · Žiūrėti daugiau »

Juozas Karaciejus

Juozas Karaciejus (g. 1948 m. spalio 28 d. Cimaniūnuose, Leipalingio valsčius) – Lietuvos kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Karaciejus · Žiūrėti daugiau »

Juozas Kaributas

Juozas Kaributas (iki 1944 m. Juozas Kelmas, 1909 m. gruodžio 29 d., senuoju stiliumi gruodžio 16 d. Kinderiai, Šimonių valsčius, Panevėžio apskritis – 2000 m. kovo 6 d. Los Andželas, JAV) – Lietuvos žurnalistas, režisierius, kino ir teatro kritikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Kaributas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Kazickas

Juozas Petras Kazickas (1918 m. balandžio 16 d. Čiornaja Padinoje, Saratovo gubernijoje, Rusijoje – 2014 m. liepos 9 d. Ist Hamptone, Niujorko valstijoje, JAV) – lietuvių verslininkas, filantropas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Kazickas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Keliuotis

Juozas Keliuotis (1902 m. rugsėjo 4 d. Joniškyje, Rokiškio valsčius – 1983 m. kovo 25 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, rašytojas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Keliuotis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Kojelis

Juozas Kojelis (1916 m. gruodžio 2 d. Viekšnaliuose, Luokės valsčius – 2010 m. lapkričio 11 d. Kaune) – JAV lietuvių visuomenės veikėjas, žurnalistas, pedagogas, publicistas, rezistentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Kojelis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Kralikauskas

Juozas Kralikauskas (1910 m. spalio 22 d. Kareivonys, Kietaviškių valsčius – 2007 m. sausio 25 d. Vilnius) – Lietuvos rašytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Kralikauskas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Krūminas

Juozas Krūminas (slapyvardis Juozas Palionis, 1914 m. vasario 8 d., senuoju stiliumi sausio 26 d. Palionė, Gelvonų valsčius, Ukmergės apskritis – 1951 m. birželio 1 d. Edmundštalis, palaidotas Špakenberge, prie Hamburgo) – Lietuvos poetas, vertėjas, žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Krūminas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Kulys

Juozas Kulys (g. 1944 m. gruodžio 23 d. Kretingoje) – Lietuvos biochemikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Kulys · Žiūrėti daugiau »

Juozas Kupčinskas

Juozas Kupčinskas (1906 m. kovo 25 d. Parausiuose, Paežerių valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1971 m. sausio 26 d. Kaune) – Lietuvos gydytojas terapeutas, pedagogas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Kupčinskas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Kuprys

Juozas Kuprys (1908 m. rugsėjo 15 d. Šukionyse, Vabalninko valsčius – 1984 m. sausio 12 d. Kaune) – Lietuvos gydytojas, medicinos mokslų daktaras, kūno kultūros ir sporto specialistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Kuprys · Žiūrėti daugiau »

Juozas Lazauskas (1892)

Juozas Lazauskas (slapyvardžiai: Aras Besparnis, Homo Religiosus, J. Mantvila, 1892 m. vasario 14 d. Daukšiai, Padovinio valsčius – 1970 m. gegužės 28 d. Kaunas) – Lietuvos pedagogas, vadovėlių autorius, publicistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Lazauskas (1892) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Leimonas

Juozas Leimonas (1900 m. rugpjūčio 23 d. Daugirdiškiai, Gudelių valsčius, Marijampolės apskritis – 1963 m. gegužės 4 d. Bostonas, JAV) – Lietuvos ekonomistas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Leimonas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Levickas

Juozas Levickas (1912 m. Trakiškiai, Kalvarijos valsčius – 1942 m. Krivošejino rajonas, Tomsko sritis, Rusija) – Lietuvos žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Levickas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Lingys

Juozas Lingys (1919 m. sausio 1 d. Gyliškiuose, Sintautų valsčius, Šakių apskritis – 1984 m. gruodžio 16 d. Vilniuje) – Lietuvos choreografas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Lingys · Žiūrėti daugiau »

Juozas Linkaitis

Juozas Linkaitis (1910 m. lapkričio 23 d. Kalvarija – 1967 m. spalio 1 d. Vilnius) – Lietuvos inžinierius elektrikas, energetikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Linkaitis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Listopadskis

Juozas Listopadskis (1899 m. kovo 27 d. Griešiai, Antanavo valsčius – 1971 m. birželio 9 d. Kaunas) – Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas, vėliau TSRS kariuomenės pulkininkas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Listopadskis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Lomanas

Antkapinis paminklas Žarėnų bažnyčios šventoriuje Juozas Lomanas (1899 m. rugsėjo 23 d. Aukštuoliai, Krinčino valsčius – 1959 m. vasario 7 d. Linkuva) – Lietuvos filosofas, teologas, kunigas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Lomanas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Lukša-Daumantas

Juozas Lukša-Daumantas (slapyvardžiai: Juozas Lukša-Vytis, Skirmantas, Kazimieras, Araminas, Kęstutis, Skrajūnas, Miškinis, Daumantas, S. Mykolaitis, 1921 m. rugpjūčio 10 d. Juodbūdyje, Marijampolės apskritis – 1951 m. rugsėjo 4 d. Kauno rajonas) – Lietuvos rezistentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Lukša-Daumantas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Mačernis

Juozas Mačernis (1891 m. sausio 22 d. Šarnelė, Žemaičių Kalvarijos valsčius, Telšių apskritis – 1976 m. rugsėjo 9 d. Argentina) – Lietuvos žurnalistas, pedagogas, redaktorius, esperantininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Mačernis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Macevičius (1919)

Juozas Macevičius (1919 m. gruodžio 1 d. Odesa – 2007 m. sausio 20 d. Kaunas) – Lietuvos inžinierius hidrotechnikas, hidrologas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Macevičius (1919) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Maniukas

Juozas Maniukas (1909 m. spalio 10 d. Telšiai – 2000 m. gegužės 21 d. Vilnius) – Lietuvos zoologas ichtiologas, biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Maniukas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Markulis

Juozas Albinas Markulis-Erelis (1913 m. kovo 1 d. Pitsburge, Pensilvanija, JAV – m. gruodžio 10 d. 1987 m. Vilniuje) – Lietuvos gydytojas, pedagogas, MGB agentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Markulis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Matulis

Juozas Matulis (1899 m. kovo 19 d. Tatkonyse, Skapiškio valsčius – 1993 m. birželio 25 d. Vilniuje) – Lietuvos mokslininkas fizikas, chemikas, ilgametis LMA prezidentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Matulis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Meškauskas (1889)

Juozas Meškauskas (1889 m. balandžio 16 d. Panevėžys – 1957 m. lapkričio 30 d. Niujorkas) – Lietuvos kunigas, karo kapelionas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Meškauskas (1889) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Meškauskas (1906)

Juozas Meškauskas (1906 m. liepos 21 d. Vajėšiuose, Anykščių valsčius, Utenos apskritis – 2010 m. spalio 21 d. Beverly Shores, JAV) – gydytojas, Lietuvos ir JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Meškauskas (1906) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Mickevičius (1900)

Juozas Mickevičius (1900 m. rugpjūčio 27 d. Mačiūkiai, Platelių valsčius – 1984 m. lapkričio 10 d. Šarnelė, Plungės raj.) – Lietuvos pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas, Kretingos muziejaus direktorius, Kretingos rajono Garbės pilietis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Mickevičius (1900) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Narakas

Juozas Narakas (g. 1899 m. gruodžio 5 d. Bružių bajorkaimis, Smilgių valsčius, dab. Radviliškio rajonas – 1989 m. rugpjūčio 6 d. Geteborgas, Švedija) – Lietuvos karinis ir visuomenės veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Narakas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Olinardas Penčyla

Juozo Penčylos šaržai, 2004 m. Juozas Olinardas Penčyla (1908 m. gruodžio 29 d. Naumiestyje – 1979 m. lapkričio 27 d. Bogotoje, Kolumbija) – Lietuvos dailininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Olinardas Penčyla · Žiūrėti daugiau »

Juozas Pajaujis (1908)

„Karių tiesa“, 1940 m. rugpjūčio 6 d. Juozas Pajaujis (1908 m. gruodžio 30 d. Padovinyje, Marijampolės apskritis – 1988 m. gruodžio 16 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, leidybos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Pajaujis (1908) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Paukštelis

Juozas Paukštelis (tikroji pavardė Ptašinskas, 1899 m. kovo 2 d. Titoniuose, Linkuvos valsčius, Panevėžio apskritis – 1981 m. liepos 20 d. Kėdainiuose) – Lietuvos rašytojas, prozininkas, dramaturgas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Paukštelis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Petrulis (1904)

Juozas Petrulis (1904 m. balandžio 23 d. Ridikuose, Kupiškio valsčius – 1975 m. balandžio 25 d. Vilniuje) – Lietuvos kultūros istorikas, kraštotyrininkas, muziejininkas, restauratorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Petrulis (1904) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Prunskis

Juozas Prunskis (1907 m. gruodžio 22 d. Žvilbučiuose, Daugailių parap. – 2003 m. balandžio 26 d. Paloje, netoli Čikagos, JAV) – katalikų dvasininkas, kunigas, prelatas (nuo 1987 m.), žurnalistas, kanonistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Prunskis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Rauktys

Juozas Rauktys Juozas Rauktys (1898 m. gruodžio 26 d. Mataičių k., Šilutės raj. – 1974 m. birželio mėn. Los Andžele) – miškininkas, pedagogas, mokslininkas, profesorius, Lietuvių enciklopedijos miškininkystės ir botanikos skyrių redaktorius ir bendradarbis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Rauktys · Žiūrėti daugiau »

Juozas Rimantas

Juozas Rimantas (iki 1940 m. Slapšinskas; (1908 m. kovo 31 d. Bikūnuose, Antalieptės valsčius, Zarasų apskritis – 1973 m. sausio 8 d. Vilniuje) – Lietuvos bibliografas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Rimantas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Senkus (1907)

Juozas Senkus (1907 m. liepos 18 d. Teiberiuose, Vilkaviškio valsčius – 1970 m. spalio 29 d. Vilniuje) – Lietuvos kalbininkas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Senkus (1907) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Senkus (1911)

Juozas Senkus (g. 1911 m. rugsėjo 3 d. Girininkai, Veiverių valsčius, Marijampolės apskritis) – Lietuvos istorikas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Senkus (1911) · Žiūrėti daugiau »

Juozas Sokas

Juozas Sokas (1904 m. rugpjūčio 9 d. Kupiškyje – 1987 m. gruodžio 1 d. Vilniuje) – Lietuvos gamtos apsaugos darbuotojas, rašytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Sokas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Tamošauskas

Juozas Tamošauskas - tarpukario Lietuvos jūrų karininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Tamošauskas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Tomkus

Juozas Tomkus (Tomkūnas) (1896 m. kovo 25 d. Raseiniuose – 1940 m. liepos 13 d. Kaune) – Lietuvos karinis ir politinis veikėjas, žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Tomkus · Žiūrėti daugiau »

Juozas Tonkūnas

Juozas Tonkūnas (1894 m. kovo 30 d. Stačiūnuose, Pasvalio valsčius – 1968 m. gegužės 6 d. Vilniuje) – Lietuvos švietimo ministras, LŽŪA rektorius, profesorius, agronomas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Tonkūnas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Tumas-Vaižgantas

Juozas Tumas-Vaižgantas (1869 m. rugsėjo 20 d. Maleišiuose, Svėdasų valsčius – 1933 m. balandžio 29 d. Kaune) – Lietuvos rašytojas, spaudos darbuotojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Tumas-Vaižgantas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Tysliava

Juozas Tysliava (1902 m. lapkričio 1 d. Geisteriškiuose, Keturvalakių valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1961 m. lapkričio 11 d. Brukline) – Lietuvos poetas, vertėjas, žurnalistas, leidėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Tysliava · Žiūrėti daugiau »

Juozas Vaišnoras

Juozas Vaišnoras (1911 m. rugsėjo 16 d. Lipliūnuose – 1972 m. birželio 21 d. Vilniuje) – partinis veikėjas, redaktorius, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Vaišnoras · Žiūrėti daugiau »

Juozas Vailokaitis

Juozas Vailokaitis (1880 m. gruodžio 17 d. Pikžirniuose, Sintautų valsčius, Šakių apskritis, Rusijos imperija – 1955 m. rugpjūčio 2 d. Paštuvoje, Kauno rajonas) – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Romos katalikų kunigas, leidėjas, verslininkas, bankininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Vailokaitis · Žiūrėti daugiau »

Juozas Vėbra

Juozas Vėbra (1901 m. balandžio 20 d. Gentiniuose, Rokiškio rajonas – 1994 m. vasario 4 d. Durhame, JAV) – Lietuvos savanoris, pulkininkas, inžinierius, išradėjas, chemijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Vėbra · Žiūrėti daugiau »

Juozas Vilčinskas

Juozas Vilčinskas (1909 m. liepos 29 d. Vilniuje – 1992 m. birželio 9 d. Londone; palaidotas Lietuvoje) – totorių kilmės lietuvių inžinierius, išeivijos visuomenės ir politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Vilčinskas · Žiūrėti daugiau »

Juozas Vincentas Danys

Juozas Vincentas Danys (iki 1951 m. Daniliauskas; g. 1914 m. lapkričio 22 d. Padovinys, Liudvinavo valsčius – m. 2005 m. rugsėjo 28 d. Otavoje, Kanada) – Lietuvos hidrotechnikos inžinierius, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius, Kanados lietuvių veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juozas Vincentas Danys · Žiūrėti daugiau »

Juras Arnas Šaltenis

Juras Arnas Šaltenis (1911 m. gegužės 6 d., senuoju stiliumi – balandžio 23 d. Paželviuose, Ukmergės apskritis – 1959 m. birželio 5 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, dramaturgas, vertėjas, teatrologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juras Arnas Šaltenis · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Alekna

Jurgis Alekna (1873 m. vasario 16 d. Sidabrinėje, Švenčionių apskritis – 1952 m. spalio 17 d. Kaune) – Lietuvos gydytojas, knygnešys, tremtinys, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Alekna · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Ambraška

Jurgis Ambraška (1906 m. rugsėjo 19 d. Kūjėnuose, Surviliškio valsčius, Kėdainių apskritis – 1945 m. spalio 26 d. Auksučiuose, Gruzdžių valsčius) – Lietuvos pedagogas, mokyklinių vadovėlių autorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Ambraška · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Šaulys

Jurgis Šaulys, įteikęs įgaliojimus Vokietijos prezidentui. 1931 m. gruodis Jurgis Šaulys (1879 m. gegužės 5 d. Balsėnuose, Švėkšnos valsčius, Raseinių apskritis – 1948 m. spalio 18 d. Lugane, Šveicarija) – Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras, Nepriklausomybės Akto signataras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Šaulys · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Čiurlys

Jurgis Čiurlys (1881 m. vasario 3 d. Itkonyse, Kupiškio valsčius – 1959 m. rugsėjo 14 d. Niujorke) – inžinierius geležinkelininkas, mokslininkas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Čiurlys · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Balčiūnas

Jurgis Balčiūnas (1906 m. balandžio 13 d. Rėčiūnai, Vištyčio valsčius – 1980 m. rugsėjo 6 d. Klyvlendas) – Lietuvos gydytojas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Balčiūnas · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Baltrušaitis (1873)

Aleksandras Skriabinas su Jurgiu Baltrušaičiu 1913 m. Aleksandro Skriabinio ir Jurgio Baltrušaičio labdaros koncerto afiša Jurgis Baltrušaitis (1873 m. gegužės 2 d. Paantvardyje, Jurbarko valsčius – 1944 m. sausio 3 d. Paryžiuje, palaidotas Mon Ružo kapinėse) – Lietuvos poetas, eseistas, vertėjas, diplomatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Baltrušaitis (1873) · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Blekaitis

Jurgis Blekaitis (1917 m. liepos 8 d. Kellomakki mieste, Suomija – 2007 m. birželio 25 d. JAV) – aktorius, poetas, teatrologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Blekaitis · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Bobelis

Jurgis Bobelis (1895 m. balandžio 23 d. Kalvarija – 1954 m. kovo 28 d. Čikaga) – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Bobelis · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Brėdikis

Jurgis Brėdikis (g. 1929 m. balandžio 30 d. Prahoje, Čekoslovakija) – Lietuvos kardiochirurgas, diplomatas, visuomenės bei politinis veikėjas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Brėdikis · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Byla

Jurgis Byla (1890 m. vasario 3 d. Geišiuose, Jurbarko raj. – 1947 m. kovo 28 d. Uchtos lageris, Komija) – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas, teisininkas, lietuvių spaudos, visuomenės ir politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Byla · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Dagilis

Jurgis Dagilis (1903 m. vasario 2 d. Pasūduonys, Kalvarijos valsčius – 1941 m. Sibiro lageris) – Lietuvos teisininkas, žurnalistas, leidėjas, katalikų veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Dagilis · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Danys (1921)

Jurgis Danys (1921 m. balandžio 5 d. Trumpiškiuose, Obelių valsčius, Rokiškio apskritis – 2016 m. liepos 3 d.) – Lietuvos gydytojas terapeutas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Danys (1921) · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Elisonas

Jurgis Elisonas (1889 m. rugpjūčio 4 d. Palėvenėje, Aukštadvaryje, Kupiškio raj. – 1946 m. sausio 4 d. Vysbadene, Vokietija) – pedagogas, aktyvus visuomenės veikėjas, kraštotyrininkas, gamtininkas, vienas ryškiausių tarpukario Lietuvos zoologų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Elisonas · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Gimbutas

Jurgis Gimbutas (1918 m. sausio 18 d. Maskvoje – 2001 m. gegužės 21 d. Arlingtone, šalia Bostono) – architektas, lietuvių spaudos ir visuomenės veikėjas, inžinerijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Gimbutas · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Jankus

Jurgis Jankus (1906 m. rugpjūčio 9 d. Biliūnai, Baisogalos valsčius – 2002 m. birželio 12 d. Ocean City prie Vašingtono; palaidotas Ročesteryje, JAV) – Lietuvos rašytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Jankus · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Juras Kubilius

Jurgis Juras Kubilius (1890 m. balandžio 27 d. Grumšliai, Biržų apskritis – 1942 m. lapkričio 4 d. Sverdlovskas) – teisininkas, Lietuvos karinis ir visuomenės veikėjas, pulkininkas leitenantas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Juras Kubilius · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Kalakauskas

Jurgis Kalakauskas-Kalakonis (1910 m. spalio 8 d. Starkai, Vilkaviškio valsčius – 1958 m. liepos 7 d. Sidnėjus) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Kalakauskas · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Karuža

Jurgis Karuža (1866 m. kovo 30 d. Karužai, Rudaminos valsčius – 1953 m. spalio 29 d. Kaunas) – Lietuvos gydytojas dermatovenerologas, medicinos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Karuža · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Krikščiūnas (1919)

Jurgis Krikščiūnas (slapyvardis Rimvydas, 1919 m. rugsėjo 14 d. Samara, Rusija – 1949 m. gruodžio 15 d. Šlynakiemis, Punsko valsčius; palaidotas Suvalkuose (miesto kapinėse, vieta nežinoma)) – vienas Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjų, Dainavos apygardos štabo organizacinio skyriaus viršininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Krikščiūnas (1919) · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Lebedys

Jurgis Lebedys (1913 m. sausio 12 d. Devynduoniai, Gudžiūnų valsčius – 1970 m. liepos 12 d. Ščiurys, Molėtų raj., palaidotas Devynduoniuose) – Lietuvos literatūros istorikas, vienas žymiausių senosios lietuvių literatūros ir kultūros tyrinėtojų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Lebedys · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Narjauskas

Jurgis Narjauskas (1876 m. balandžio 21 d. Parausių kaime, Vilkaviškio apskritis – 1943 m. sausio 27 d. Telšiuose) – Romos katalikų prelatas, diplomatas, vertėjas, spaudos veikėjas ir tautosakininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Narjauskas · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Pabrėža

Paminklas Jurgiui Pabrėžai prieš Kretingos bažnyčią Tėvas Jurgis Ambrozijus (Ambraziejus) Pabrėža (1771 m. sausio 15 d. Večiuose, Skuodo raj. – 1849 m. spalio 30 d. Kretingoje, čia ir palaidotas) – kunigas, pranciškonas, gydytojas, botanikas, pirmasis Lietuvos floros tyrinėtojas, vienas iškiliausių XIX a. švietėjų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Pabrėža · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Pliateris (1810)

Jurgis I Konstantinas Pliateris (1810 m. liepos 15 d. Klaipėdoje – 1836 m. vasario 15 d. Raseiniuose) – lietuvių kalbos ir raštijos tyrėjas, bibliografas, grafas, kilęs iš garsios Pliaterių giminės, Gedminaičių dvaro valdytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Pliateris (1810) · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Strazdas

Jurgis Strazdas (g. 1926 m. vasario 25 d. Smėlinkos k. (Molėtų raj.)) – choro dirigentas, pedagogas, dainininkas (tenoras).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Strazdas · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Talmantas

Jurgis Talmantas (1894 m. spalio 18 d. Stančaičiuose, Endriejavo valsčius – 1955 m. rugpjūčio 18 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – pedagogas, kalbininkas, vertėjas, vadovėlių autorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Talmantas · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Vanagas

Jurgis Vanagas (g. 1933 m. kovo 4 d. Kaune) – Lietuvos inžinierius architektas, urbanistas, miesto teoretikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius, architektūros kritikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Vanagas · Žiūrėti daugiau »

Jurgis Vilemas

Jurgis Vilemas (g. 1938 m. lapkričio 20 d. Klaipėdoje) – Lietuvos mokslininkas, branduolinės energetikos inžinierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Jurgis Vilemas · Žiūrėti daugiau »

Justina Kauneckienė

Justina Kauneckienė – Kairytė (1907 m. kovo 24 d., Skliausčiai, Jurbarko rajonas, Eržvilko seniūnija – 1964 m. sausio 29 d., Kaunas) – Lietuvos mokslininkė, zoologė, mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Justina Kauneckienė · Žiūrėti daugiau »

Justinas Dabrila

Justinas Dabrila (1905 m. kovo 15 d. Našiškiuose, Vilkaviškio valsčius – 1941 m. birželio 22 d. Budavonės miške prie Bartninkų, palaidotas Alksnėnų bažnyčios šventoriuje) – Lietuvos kunigas, profesorius, kankinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Justinas Dabrila · Žiūrėti daugiau »

Justinas Juodaitis

Justinas Juodaitis (1899 m. lapkričio 22 d. Pavilktiniuose, Sintautų valsčiuje, Rusijos imperija - 1969 m. vasario 3 d. Kražiuose, Lietuvos TSR) – Telšių kunigų seminarijos profesorius, rektorius, vyskupijos valdytojas, kanauninkas, politinis kalinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Justinas Juodaitis · Žiūrėti daugiau »

Justinas Konstantinas Vaškys

Justinas Konstantinas Vaškys (1909 m. spalio 20 d. Liepojoje, Kuršo gub. – 1994 m. rugpjūčio 7 d. Putname, Niujorkas, JAV, palaidotas – Brukline) – Romos katalikų kunigas, vienuolis pranciškonas (O. F. M.), pedagogas, lietuvių pranciškonų vienuolynų steigėjas išeivijoje, tretininkų organizatorius, spaudos darbuotojas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Justinas Konstantinas Vaškys · Žiūrėti daugiau »

Justinas Mikuckas

Justinas Mikuckas (1912 m. sausio 30 d. Lekėčiai – 1978 m. birželio 1 d. Kaunas) – Lietuvos statybos inžinierius, technikos mokslų kandidatas, statybos istorikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Justinas Mikuckas · Žiūrėti daugiau »

Justinas Mikutis

Justinas Mikutis. Vinco Kisarausko nuotrauka Justinas Mikutis (g. 1922 m. balandžio 27 d. Šateikių Rūdaičiuose (Plungės r.) - mirė 1988 m. birželio 2 d. Vilniuje) - Lietuvos mąstytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Justinas Mikutis · Žiūrėti daugiau »

Justinas Pikūnas

Justinas Pikūnas (1921 m. sausio 7 d. Miroslave, Alytaus apskritis – 2018 m. balandžio 26 d. Haiku, Hawaii, JAV) – Lietuvos psichologas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Justinas Pikūnas · Žiūrėti daugiau »

Justinas Razma

Justinas Razma (1904 m. Žvirblaičiuose, Platelių valsčius – 1945 m. lapkričio 24 d. nužudytas Šiupyliuose, Gruzdžių valsčius, Šiaulių apskritis) – Lietuvos žurnalistas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Justinas Razma · Žiūrėti daugiau »

Justinas Strimaitis

Justinas Strimaitis (1895 m. vasario 10 d. Rygiškiai, Griškabūdžio valsčius, Šakių apskritis – 1960 m. vasario 15 d. Kaunas) – Lietuvos pedagogas, kanklininkas, spaudos darbuotojas, poetas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Justinas Strimaitis · Žiūrėti daugiau »

Juvencijus Lapė

Juvencijus Lapė (1925 m. rugsėjo 13 d. Degėsiuose, Užpalių valsčius – 2011 m. birželio 1 d. Vilniuje) – Lietuvos psichologas, pedagogas, socialinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juvencijus Lapė · Žiūrėti daugiau »

Juzė Andriuškevičienė

Juzė Andriuškevičienė (g. 1921 m. vasario 21 d. Šilėnuose, Sangrūdos valsčius, Marijampolės apskr.) – Lietuvos gydytoja psichiatrė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juzė Andriuškevičienė · Žiūrėti daugiau »

Juzė Jazbutienė

Juzė Dzindziliauskaitė-Jazbutienė (g. 1908 m. spalio 31 d., Tbilisyje, tuometinėje Rusijos Imperijoje – 2005 m. gegužės 12 d. Sarasota, Florida, JAV) – Lietuvos krepšininkė, Europos vicečempionė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Juzė Jazbutienė · Žiūrėti daugiau »

Kajetonas Zajančkauskas

Kajetonas (Konstantinas) Zajančkauskas (1904 m. liepos 13 d., senu stiliumi – birželio 30 d. Salantuose, Kretingos apskritis – ?) – Lietuvos kunigas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kajetonas Zajančkauskas · Žiūrėti daugiau »

Kaltanėnai

Kaltanėnai – miestelis Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, kelių ir sankryžoje, 10 km į šiaurę nuo Švenčionėlių, Aukštaitijos nacionaliniame parke.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kaltanėnai · Žiūrėti daugiau »

Kanonų teisės licenciatas

Kanonų teisės licenciatas (J.C.L.) – akademinis kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas baigus bažnytinės teisės studijas pasaulietiniuose universitetuose, tiek ir bažnytinėse aukštosiose mokyklose ar jų padaliniuose.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kanonų teisės licenciatas · Žiūrėti daugiau »

Kanonistika

glosuota ištrauka Kanonistika – kanonų teisės mokslas, bažnytinė teisėtyra, religinės teisėtyros šaka.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kanonistika · Žiūrėti daugiau »

Karolina Žernytė

Karolina Žernytė (g. 1986 m. spalio 23 d. Vilniuje) – režisierė, aktorė lėlininkė, UNIMA (tarptautinės lėlių teatro asociacijos) Lietuvos tarybos narė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) kultūros tarybos narė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Karolina Žernytė · Žiūrėti daugiau »

Karolis Žalkauskas

Karolis Žalkauskas (1892 m. gegužės 29 d. Šukionių dvare, Pakruojo valsčius, Šiaulių apskritis, Rusijos imperija – 1961 m. rugsėjo 16 d. Vašingtone, JAV) – Lietuvos teisininkas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Karolis Žalkauskas · Žiūrėti daugiau »

Karolis Dineika

Karolis Dineika (1898 m. kovo 15 d. Rygoje – 1980 m. rugpjūčio 13 d. Druskininkuose) – Lietuvos pedagogas, gydomosios kūno kultūros specialistas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Karolis Dineika · Žiūrėti daugiau »

Karolis Drunga

Karolis Drunga (tikroji pavardė Jurgis Juozas Valiulis, 1919 m. kovo 19 d. Petrograde, Rusija – 1987 m. liepos 2 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam ir nacių okupaciniams režimams veikėjas, spaudos darbuotojas, JAV chemikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Karolis Drunga · Žiūrėti daugiau »

Karolis Mekas

Karolis Mekas (1906 m. lapkričio 13 d. Aukštelkuose, Radviliškio valsčius – 1993 m. sausio 2 d. Vilniuje) – Lietuvos archeologas, etnografas, filosofijos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Karolis Mekas · Žiūrėti daugiau »

Karolis Parčevskis

Karolis Parčevskis (1875 m. Jokūbave, Kartenos vls., Telšių aps., Kauno gub. – 1957 m. gruodžio 8 d. Lenkijoje) – Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Nałęcz herbo bajoras, Parčevskių giminės Jokūbavo šakos atstovas, spaudos bendradarbis, gydytojas terapeutas, medicinos profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Karolis Parčevskis · Žiūrėti daugiau »

Kaunas

Kaunas – antrasis pagal dydį Lietuvos miestas šalies centrinėje dalyje, Nemuno ir Neries santakoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kaunas · Žiūrėti daugiau »

Kaunas Jazz

„Kaunas Jazz“ – tarptautinis džiazo festivalis, Europe Jazz Network narys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kaunas Jazz · Žiūrėti daugiau »

Kauno Švč. Sakramento bažnyčia

Bažnyčios priekis Kauno Švč.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno Švč. Sakramento bažnyčia · Žiūrėti daugiau »

Kauno šv. Mato gimnazija

Kauno Šv.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno šv. Mato gimnazija · Žiūrėti daugiau »

Kauno istorija

Napoleonas Orda "Kauno pilis" Kauno miesto istorija mena dar akmens amžių (aptikta stovyklaviečių).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno istorija · Žiūrėti daugiau »

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kaune, V. Čepinskio g. 7, vykdanti pradinio, pagrindinio (I pakopos) ir papildomo ugdymo programas lietuvių kalba.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija · Žiūrėti daugiau »

Kauno klinikinė ligoninė

Kauno klinikinė ligoninė (KKL) – seniausia veikianti gydymo įstaiga Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno klinikinė ligoninė · Žiūrėti daugiau »

Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultetas

Mastaičiuose Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultetas – Kauno kolegijos studijų organizavimo ir taikomųjų tyrimų padalinys, rengęs kvalifikuotus žemės ūkio valdymo, organizavimo, inovacijų diegimo specialistus.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakultetas · Žiūrėti daugiau »

Kauno kunigų seminarija

Kauno kunigų seminarija – katalikų dvasininkus rengianti aukštoji mokykla, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakulteto padalinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno kunigų seminarija · Žiūrėti daugiau »

Kauno politechnikos instituto darbai

Kauno politechnikos instituto darbai – tęstinis leidinys, ėjęs 1949–1961 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno politechnikos instituto darbai · Žiūrėti daugiau »

Kauno senamiestis

Kauno senamiestis – seniausioji Kauno miesto dalis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno senamiestis · Žiūrėti daugiau »

Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla

Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kaune, A. Stulginskio g. 61, vykdanti pradinio, pagrindinio, vidurinio ir papildomo ugdymo programas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno Stasio Lozoraičio pagrindinė mokykla · Žiūrėti daugiau »

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

T. Ivanausko zoologijos muziejaus fasadas Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus (T. Ivanausko zoologijos muziejus) yra Kaune, Laisvės al. 106.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus · Žiūrėti daugiau »

Kauno technologijos universitetas

Kauno technologijos universitetas (KTU) – valstybinė aukštoji mokykla, kilusi iš 1922 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno technologijos universitetas · Žiūrėti daugiau »

Kauno technologijos universiteto biblioteka

Kauno technologijos universiteto biblioteka – aukštosios mokyklos (Kauno technologijos universiteto) biblioteka Lietuvoje, Kaune, K. Donelaičio g. 20.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno technologijos universiteto biblioteka · Žiūrėti daugiau »

Kazimiera Kymantaitė

Kazimiera Kymantaitė-Gregorauskienė, Banaitienė (1909 m. birželio 29 d. Kuršėnuose – 1999 m. gegužės 21 d. Vilniuje) – Lietuvos aktorė, pirmoji šalies moteris profesionali režisierė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimiera Kymantaitė · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Alminas

Kazimieras Alminas Kazimieras Alminas (iki 1939 m. Alminauskis, 1904 m. balandžio 15 d. Paulaičiuose, Švėkšnos valsčius, dab. Šilutės raj. – 1986 m. birželio 7 d. Santa Monikoje, Los Andželo priemiestis, Kalifornija) – kalbininkas, lietuvių kalbos vardyno rinkėjas bei tyrėjas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Alminas · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Antanavičius (1937)

Kazimieras Antanavičius (1937 m. lapkričio 25 d. Balsėnuose, Veiviržėnų valsčius – 1998 m. balandžio 16 d. Vilniuje) – Lietuvos ekonomistas, visuomenės bei politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Antanavičius (1937) · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Žitkus

Kazimieras Žitkevičius-Žitkus (Vincas Stonis, 1893 m. gruodžio 30 d. Vabalninke, Kauno gubernija – 1986 m. vasario 24 d. Kaune) – Lietuvos kunigas, poetas, vertėjas, Kauno kunigų seminarijos rektorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Žitkus · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Balkūnas

Kazimieras Balkūnas (1904 m. kovo 13 d. Pakumpryje, Prienų vlsč. – 1982 m. lapkričio 15 d. Lietuvoje) – Lietuvos teisininkas, visuomenės ir politinis veikėjas, rezistentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Balkūnas · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Barauskas

Kazimieras Barauskas (1904 m. kovo 28 d. Žudžiuose, Ramygalos valsčiuje – 1972 m. lapkričio 5 d. Čikagoje) – Lietuvos kunigas ir žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Barauskas · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Baršauskas

Kazimieras Baršauskas (1904 m. gegužės 13 d. Gižuose, Vilkaviškio apskritis – 1964 m. gegužės 24 d. Vilniuje, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos fizikas, pedagogas, gamtos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Baršauskas · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Barėnas

Kazimieras Barėnas (tikroji pavardė Barauskas, 1907 m. gruodžio 30 d. Stanioniai, Pumpėnų valsčius, Panevėžio apskritis – 2006 m. kovo 17 d. Londonas) – Didžiosios Britanijos lietuvių rašytojas, vertėjas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Barėnas · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Būga

Kazimieras Būga (1879 m. lapkričio 6 d. Pažiegėje, Zarasų apskritis – 1924 m. gruodžio 2 d. Karaliaučiuje) – Lietuvos kalbininkas, vienas iš žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojų, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Būga · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Berulis

Kazimieras Berulis (1905 m. vasario 26 d. Plimute, JAV – 1941 m. liepos 29 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Berulis · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Bieliukas

Kazimieras Bieliukas (1901 m. rugpjūčio 26 d. Dugnuose, Paežerių valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1991 m. gegužės 4 d. Vilniuje) – Lietuvos geografas, limnologas, akademikas, profesorius, geografijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Bieliukas · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Bučas

Kazimieras Bučas (1908 m. gruodžio 6 d. Naurašiliai, Smilgių valsčius – 1992 m. sausio 17 d. Vilnius) – Lietuvos architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Bučas · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Buinevičius

Kazimieras Buinevičius (tikroji pavardė Buinivičius, 1872 m. lapkričio 28 d. Černihivas, Ukraina – 1953 m. rugpjūčio 19 Insbrukas, Austrija) – lietuvių gydytojas terapeutas, medicinos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Buinevičius · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Dulksnys

Kazimieras Dulksnys (g. 1910 m. vasario 9 d. – 2001 m. gruodžio 9 d.) – Lietuvos kunigas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Dulksnys · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Grybauskas

Kazimieras Grybauskas (1886 m. rugsėjo 2 d. Dotenėnuose, Švenčionių apskritis – 1953 m. birželio 26 d. Kaune) – Lietuvos farmacininkas, botanikas, vaistinių augalų tyrėjas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Grybauskas · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Kavaliauskas

Kazimieras Kavaliauskas (1903 m. vasario 14 d. Yorkshire, Anglija – 1969 m. rugpjūčio 8 d. Sidnėjuje, Australija), pedagogas, vargonininkas ir chorvedys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Kavaliauskas · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Kuzminskas (1906)

Kazimieras Kuzminskas (1906 m. spalio 26 d. Panevėžys – 1999 m. spalio 29 d. Vilnius, palaidotas Naujamiestyje, Panevėžio raj.) – lietuvių kunigas, JAV lietuvių katalikų veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Kuzminskas (1906) · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Lukša

Kazimieras Lukša (1906 m. kovo 1 d. Pavardaunyse, Varėnos valsčius – 1983 m. sausio 5 d. Vilnius) – Lietuvos ekonomistas, bankininkas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Lukša · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Masiliūnas

Kazimieras Masiliūnas (1902 m. vasario 21 d. Bistrampolio dvare, Ramygalos valsčius, Panevėžio apskritis – 1973 m. liepos 12 d. Kaune) – Lietuvos pedagogas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Masiliūnas · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Meilius

Kazimieras Meilius (1958 m. gruodžio 8 d. Rimšėnuose, Ignalinos raj. – 2017 m. kovo 28 d. Vilniuje) – Lietuvos kunigas, teologas, teisininkas kanonistas, Mykolo Romerio universiteto (MRU) profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Meilius · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Paltarokas

Kazimieras Paltarokas (1875 m. spalio 22 d. Gailioniuose, Pasvalio valsčius – 1958 m. sausio 3 d. Vilniuje) – Lietuvos vyskupas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Paltarokas · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Petraitis

Kazimieras Petraitis (g. 1927 m. vasario 1 d. Garšvuose) – Lietuvos politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Petraitis · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Steponas Šaulys

Kazimieras Steponas Šaulys (1872 m. sausio 28 d. Stemplės, Švėkšnos valsčius, Raseinių apskritis, Rusijos imperija – 1964 m. gegužės 9 d. Luganas, Šveicarija) – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, prelatas, visuomenės ir valstybės veikėjas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Steponas Šaulys · Žiūrėti daugiau »

Kazimieras Vasiliauskas (1879)

Kazimieras Vasiliauskas (1879 m. kovo 17 d. Paberžėliuose, Baisogalos valsčius, Šiaulių apskritis – 1957 m. lapkričio 24 d. Kaune) – inžinierius mechanikas, profesorius, akademikas, medžiagų atsparumo ir statybinės mechanikos pradininkas Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazimieras Vasiliauskas (1879) · Žiūrėti daugiau »

Kazys Algimantas Lisauskas

Kazys Algimantas Lisauskas (1926 m. sausio 7 d. Barevičiai, Kruonio valsčius – 1999 m. sausio 31 d. Vilnius, palaidotas Sudervės kapinėse Vilniuje) – partizanas, politinis kalinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Algimantas Lisauskas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Ališauskas

Kazys Ališauskas (1898 m. kovo 29 d. Meškučiai, Šunskų valsčius, Marijampolės apskritis – 1979 m. sausio 16 d. Čikaga) – Lietuvos karininkas, pulkininkas leitenantas, istorikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Ališauskas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Almenas (1935)

Kazys Almenas (1935 m. balandžio 11 d. – 2017 m. spalio 7 d.) – Lietuvos rašytojas, inžinierius, fizikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Almenas (1935) · Žiūrėti daugiau »

Kazys Ambrozaitis (1911)

Kazys Ambrozaitis (1911 m. liepos 24 d. Ardiškiuose, Viduklės valsčius, Raseinių apskritis – 2017 m. sausio 2 d. Vilniuje) – Lietuvos gydytojas rentgenologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Ambrozaitis (1911) · Žiūrėti daugiau »

Kazys Ambrozaitis (1918)

Kazys Ambrozaitis (g. 1918 m. balandžio 23 d. Naujakaimyje, Šimkaičių valsčius, Raseinių apskritis - m. 2015 m. rugpjūčio 15 d.) – Lietuvos gydytojas rentgenologas, daktaras, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Ambrozaitis (1918) · Žiūrėti daugiau »

Kazys Šalkauskis

Kazys Šalkauskis (1885 m. kovo 4 d. Ariogaloje – 1960 m. vasario 26 d. Vilniuje) – teisininkas, profesorius, lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Šalkauskis · Žiūrėti daugiau »

Kazys Bauba

Kazys Bauba (1908 m. gruodžio 26 d. Naujoji Vilnia – 1943 m. gegužės 14 d. Štuthofas) – Lietuvos žurnalistas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Bauba · Žiūrėti daugiau »

Kazys Bobelis

Kazys Bobelis (1923 m. kovo 4 d. Kaune – 2013 m. rugsėjo 30 d.) – gydytojas, Lietuvos politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Bobelis · Žiūrėti daugiau »

Kazys Boruta

Kazys Boruta (1905 m. sausio 6 d. Kūlokuose, Liudvinavo valsčius – 1965 m. kovo 9 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, poetas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Boruta · Žiūrėti daugiau »

Kazys Bradūnas

Kazys Bradūnas (1917 m. vasario 11 d. Kiršuose, Alvito valsčius, Vilkaviškio apskritis – 2009 m. vasario 9 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse) – lietuvių poetas, publicistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Bradūnas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Bridžius

Kazys Bridžius (slapyvardis Alfredas Banga, 1908 m. sausio 15 d. Šunskai, Marijampolės apskritis – 1982 m. gruodžio 3 d. Torontas, 1983 m. palaikai perkelti į Šiaulius) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, poetas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Bridžius · Žiūrėti daugiau »

Kazys Brundza

Kazys Brundza (1903 m. rugsėjo 13 d. Parausiuose, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje – 1991 m. spalio 13 d. Vilniuje) – Lietuvos botanikas ir mikrobiologas, biologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Brundza · Žiūrėti daugiau »

Kazys Dabužinskas

Kazys Dabužinskas (1923 m. spalio 8 d. Vasiutiškyje, Leliūnų valsčius – 1985 m. gegužės 5 d. Kaune) – Lietuvos hidrotechnikos inžinierius, technikos mokslų kandidatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Dabužinskas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Daukšas

Kazys Daukšas (1905 m. vasario 25 d. Sakaluose, Pakruojo raj. – 1985 m. gruodžio 18 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse) – mokslininkas, pedagogas, visuomenės veikėjas, propagandinis ateistas, Vilniaus universiteto analitikų mokyklos pradininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Daukšas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Dausa

Kazys Dausa (1907 m. gruodžio 19 d., senuoju stiliumi gruodžio 6 d. Kazimierave, Utenos valsčius – 1995 m. Vilniuje) – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Dausa · Žiūrėti daugiau »

Kazys Germanas

Kazys Germanas (1897 m. spalio 9 d. Svetošino dvare, Paežerėlių valsčius – 1980 m. balandžio 18 d. Saint Charles, Ilinojus) – Lietuvos valstybės veikėjas, inžinierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Germanas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Grigas

Kazys Grigas (1924 m. kovo 1 d. Pagiriai, Čekiškės valsčius – 2002 m. gruodžio 3 d. Vilnius) – Lietuvos tautosakininkas paremiologas, folkloristikos istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Grigas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Grinius

Kazys Grinius 1919 m. Medalis Prezidentui Dr. Kaziui Griniui atminti. Autorius – skulptorius Juozas Kalinauskas Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: motina Ona Griniuvienė, tėvas Vincas Grinius, stovi dr. Kazio Griniaus vaikai – Kazys ir Gražina, sėdi žmona Joana. Antroje eilėje iš kairės: Jonas Grinius, Ona Griniūtė ir dr. Kazys Grinius. Apie 1908 m. LCVA. Selemos Būdos 1994m. skulptorius Kęstutis Balčiūnas Dr.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Grinius · Žiūrėti daugiau »

Kazys Gudelis

Kazys Gudelis (1896 m. kovo 10 d. Grąžtelių kaime, netoli Vaškų – 1963 m. kovo 3 d. Kaune) – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Gudelis · Žiūrėti daugiau »

Kazys Inčiūra

Kazys Inčiūra (1906 m. rugsėjo 25 d. Vidugiriai, Kupiškio valsčius – 1974 m. lapkričio 30 d. Vilnius) – Lietuvos rašytojas, poetas, aktorius, dramaturgas, prozininkas, operų libretų autorius, vertėjas, radijo diktorius, skaitovas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Inčiūra · Žiūrėti daugiau »

Kazys Jakubėnas

Kazys Jakubėnas (1908 m. vasario 10 d. Kaušiškėse, Papilio valsčius, dab. Biržų raj. – 1950 m. sausio 8 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas, vertėjas, pasipriešinimo dalyvis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Jakubėnas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Jankauskas

Kazys Jankauskas (1906 m. lapkričio 24 d. Šiauliuose – 1996 m. gegužės 1 d. Kaune) – Lietuvos prozininkas, vertėjas, bibliotekininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Jankauskas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Januta

Kazys Januta (1912 m. vasario 14 d. Stripiniuose, Ylakių valsčius – 2006 m. rugpjūčio 15 d. San Franciske, Kalifornija) – Lietuvos teisininkas, žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Januta · Žiūrėti daugiau »

Kazys Katilius

Kazys Katilius (1904 m. sausio 24 d. Degučiai, Marijampolės valsčius – 1976 m. vasario 20 d. Vilnius) – Lietuvos gydytojas chirurgas, medicinos mokslų kandidatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Katilius · Žiūrėti daugiau »

Kazys Kemežys

Kazys Kemežys (1901 m. rugsėjo 16 d. Alvitas, Vilkaviškio apskritis – 1981 m. spalio 29 d. Sidnėjus, Australija) – Lietuvos ekonomistas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Kemežys · Žiūrėti daugiau »

Kazys Kepalas

Kazys Kepalas (1890 m. vasario 16 d. Petraukoje, Rokiškio raj. – 1966 m. birželio 12 d. Niujorke, JAV) – filologas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Kepalas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Knizikevičius

Kazys Knizikevičius (1915 m. birželio 28 d. Pumpėnai, Pasvalio raj. – 2009 m. balandžio 10 d. Šiauliai) – gydytojas rentgenologas, medicinos istorikas, Šiaulių miesto visuomenės veikėjas, miesto Garbės pilietis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Knizikevičius · Žiūrėti daugiau »

Kazys Krikščiukaitis

Kazys Krikščiukaitis (1901 m. balandžio 13 d. Tichvinas, Rusija – 1965 m. rugpjūčio 25 d. Bostonas) – Lietuvos inžinierius, architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Krikščiukaitis · Žiūrėti daugiau »

Kazys Laucius

Kazys Laucius (1906 m. balandžio 26 d. Kuršėnai – 1942 m. lapkričio 21 d. Sverdlovskas) – Lietuvos teisininkas, fotografas, publicistas, skautų veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Laucius · Žiūrėti daugiau »

Kazys Mockus

Kazys Mockus (1910 m. liepos 4 d. Rikantuose, Kelmės rajonas – 1972 m. sausio 8 d. Bostone, JAV) – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Mockus · Žiūrėti daugiau »

Kazys Oželis

Kazys Oželis (1886 m. birželio 23 d. Vilkų Kampe, Švėkšnos valsčius – 1960 m. kovo 3 d. Čikagoje, JAV.) – pulkininkas leitenantas, gydytojas, patologas, medicinos mokslų daktaras, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Oželis · Žiūrėti daugiau »

Kazys Pakštas

Kazys Pakštas (1893 m. birželio 29 d. Alinaukoje, Užpalių valsčius – 1960 m. rugsėjo 11 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos geografas, keliautojas, visuomenės veikėjas, profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Pakštas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Papečkys

Kazys Papečkys (1914 m. spalio 7 d. Vazniškiuose, Marijampolės rajonas – 1973 m. liepos 4 d. Kaune) – Lietuvos poetas, vertėjas, rašytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Papečkys · Žiūrėti daugiau »

Kazys Sleževičius

Kazys Sleževičius (1890 m. kovo 18 d. Daugėliai, Tauragės apskritis, Eržvilko valsčius – 1953 m. sausio 15 d. Vilnius) – žymus mokslininkas ir pedagogas, meteorologijos ir geofizikos mokslo ir mokymo pradininkas Lietuvoje, ilgametis Kauno, o vėliau ir Vilniaus universitetų meteorologijos krypties katedrų steigėjas ir vedėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Sleževičius · Žiūrėti daugiau »

Kazys Strimaitis

Kazys Strimaitis (g. 1908 m. Žečkalniai, Barzdų valsčius, Šakių apskritis) – Lietuvos ekonomistas, žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Strimaitis · Žiūrėti daugiau »

Kazys Ulvydas

Kazys Ulvydas (1910 m. rugpjūčio 14 d. Bagotėlėje – 1996 m. kovo 16 d.) – lietuvių kalbininkas, filologijos mokslų kandidatas (1955), Lietuvos MA narys korespondentas (1972), Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas (1970).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Ulvydas · Žiūrėti daugiau »

Kazys Zupka

Kazys Zupka-Kecioris (1911 m. sausio 13 d., senu stiliumi – 1910 m. gruodžio 31 d. Zatūniškiuose, Vadoklių valsčius, Panevėžio apskritis – 1999 m. birželio 18 d. Kaunas) – Lietuvos poetas, pedagogas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kazys Zupka · Žiūrėti daugiau »

Kūrybinės industrijos

Kūrybinės industrijos (kūrybos ekonomika) – prekių ir paslaugų kūrybos, gamybos ir paskirstymo veiklos apimančios meno, kultūros, verslo ir technologijų sritis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kūrybinės industrijos · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Čerkeliūnas

Kęstutis Jonas Čerkeliūnas (1921 m. gegužės 14 d. Raseiniuose – 2008 m. balandžio 14 d. Niujorke) – Lietuvos išeivijos žurnalistas, architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Čerkeliūnas · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Balčys

Kęstutis Balčys (1924 m. vasario 17 d. Dormonte, PA – 1991 m. liepos 25 d. Amsterdame, JAV) – kunigas, dainininkas, vargonininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Balčys · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Genys

Kęstutis Genys (1928 m. lapkričio 3 d. (tikroji data spalio 10 d.) Kaune – 1996 m. gruodžio 15 d. ten pat) – Lietuvos aktorius, režisierius, poetas, poezijos skaitovas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Genys · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Jonas Grigaitis

Kęstutis Jonas Grigaitis (Grigaliūnas, g. 1905 m. balandžio 11 d. Rygoje – 1997 m. liepos 11 d. Sankt Peterburgas) – Lietuvos teisininkas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Jonas Grigaitis · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Jonas Lynikas

Kęstutis Jonas Lynikas (1924 m. birželio 13 d. Burniškiuose, Lazdijų valsčius, Seinų apskritis – 1997 m. rugpjūčio 3 d. Melburne, Australija) – Lietuvos chemikas, pinigų gamybos ekspertas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Jonas Lynikas · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Kasparas

Kęstutis Kasparas (g. 1960 m. liepos 30 d. Kaunas) – Lietuvos istorikas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Kasparas · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Kėvalas

Kęstutis Kėvalas (g. 1972 m. vasario 17 d. Kaune) – Telšių vyskupas ordinaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Kėvalas · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Kriščiūnas (1969)

Kęstutis Kriščiūnas (g. 1969 m. rugsėjo 24 d. Kaune) – politologas, Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Kriščiūnas (1969) · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Makariūnas

Kęstutis Makariūnas (g. 1932 m. balandžio 22 d. Vilniuje) – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, eksperimentinės branduolio fizikos Lietuvoje pradininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Makariūnas · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Skrupskelis

Ignas Kęstutis Skrupskelis (angliškai pasirašo Ignas K.; g. Kaune) – filosofas, Pietų Karolinos universiteto (JAV) profesorius, ateitininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Skrupskelis · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Smirnovas

Kęstutis Smirnovas (g. 1976 m. balandžio 8 d. Šakiuose) – Lietuvos ir Šakių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, kovos menų (kovinė savigyna, dziudo) meistras, Lietuvos ir tarptautinių kovos menų turnyrų nugalėtojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Smirnovas · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Traškevičius

Kęstutis Traškevičius (g. 1969 m. gegužės 14 d. Marijampolėje) – Lietuvos ir Marijampolės savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Traškevičius · Žiūrėti daugiau »

Kęstutis Trimakas

Kęstutis Antanas Trimakas (1930 m. vasario 21 d. Kaune – 2013 m. liepos 19 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos kunigas jėzuitas, psichologas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kęstutis Trimakas · Žiūrėti daugiau »

Kira Katerina Daujotaitė

Kira Katerina Daujotaitė (1921 m. vasario 12 d. Petropavlas, Kazachija – 2013 m. gruodžio 25 d. Kaune) – Lietuvos šokėja, choreografė, pedagogė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kira Katerina Daujotaitė · Žiūrėti daugiau »

Klaudijus Dušauskas-Duž

Kapas Petrašiūnų kapinėse Klaudijus Dušauskas-Duž (1891 m. balandžio 26 d. Glubokas, Dysnos apskritis, Vilniaus gubernija – 1959 m. vasario 25 d. Kaune) – Baltarusijos ir Lietuvos statybos inžinierius, architektas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaudijus Dušauskas-Duž · Žiūrėti daugiau »

Klemensas Čerbulėnas

Lietuvos liaudies buities muziejus Klemensas Čerbulėnas (1912 m. liepos 24 d. Spalviškiuose, Pabiržės valsčius – 1986 m. sausio 4 d. Kaune, palaidotas Eigulių kapinėse) – Lietuvos etnografas, muziejininkas, dailėtyrininkas, architektūros istorikas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klemensas Čerbulėnas · Žiūrėti daugiau »

Klemensas Brunius

Klemensas Brunius (1900 m. kovo 25 d. Ožkiniai, Punsko valsčius – 1975 m. gruodžio 1 d. prie Kauno, Lietuvoje) – inžinierius, voldemarininkų atstovas, antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, politinis kalinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klemensas Brunius · Žiūrėti daugiau »

Klemensas Griauzdė

Klemensas Griauzdė (1905 m. birželio 1 d. Rygoje – 1983 m. gegužės 31 d. Vilniuje, palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse) – dirigentas, pedagogas, kompozitorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klemensas Griauzdė · Žiūrėti daugiau »

Klemensas Gumauskas

Klemensas Gumauskas (g. 1918 m. spalio 24 d. Pamargiuose, Igliškėlių valsčius) – Lietuvos inžinierius, Švedijos lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klemensas Gumauskas · Žiūrėti daugiau »

Klemensas Gutauskas

Klemensas Gutauskas (1915 m. lapkričio 28 d. Leliūnų parapijoje – 2002 m. rugpjūčio 19 d. Kupiškyje) – Lietuvos katalikų dvasininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klemensas Gutauskas · Žiūrėti daugiau »

Klemensas Kaušinis

Klemensas Kaušinis (1906 m. sausio 27 d. Juršiškėse, Molėtų valsčius – 1995 m. gegužės 20 d. Kaune) – Lietuvos statybos inžinierius, technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Klemensas Kaušinis · Žiūrėti daugiau »

Kleopas Vytautas Michalauskas

Kleopas Vytautas Michalauskas (1890 m. spalio 27 d. Telšiai – 1943 m. rugsėjo 27 d. Stolbai, Jakutija) – Lietuvos kariuomenės karininkas, pulkininkas leitenantas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kleopas Vytautas Michalauskas · Žiūrėti daugiau »

Knut Olof Falk

Knutas Olofas Falkas (1906 m. balandžio 19 d. Hamars Glasbruk vietovėje, Erebru lenas, Švedija – 1990 m. sausio 31 d. Lunde, Švedija) – švedų mokslininkas, baltistas ir slavistas, etnografas, tarpkalbinių ryšių tyrėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Knut Olof Falk · Žiūrėti daugiau »

Knygų leidimo komisija

Knygų leidimo komisija – Lietuvos Švietimo ministerijos leidykla, veikusi 1919–1940 m. Kaune; vienintelė tuo metu valstybinė leidykla Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Knygų leidimo komisija · Žiūrėti daugiau »

Komercinės teisės mokslas

Komercinės teisės mokslas (komercinė teisėtyra arba jurisprudencija;  – 'prekyba') – tyeisės mokslo šaka apie komercinę teisę.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Komercinės teisės mokslas · Žiūrėti daugiau »

Konradas Kaveckas

Konradas Kaveckas (1905 m. lapkričio 2 d. Tirkšliuose, Mažeikių apskritis – 1996 m. lapkričio 8 d. Vilniuje) – Lietuvos vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius ir kultūros veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Konradas Kaveckas · Žiūrėti daugiau »

Konstantinas Aris

Konstantinas Aris (1874 m. birželio 13 d. Palanga – apie 1941 m.) – Lietuvos keliautojas, entomologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Konstantinas Aris · Žiūrėti daugiau »

Konstantinas Avižonis

Konstantinas Avižonis (1909 m. sausio 29 d. Žagarė – 1969 m. balandžio 20 d. Čapel Hilas, Šiaurės Karolinos valstija, palaikai 1998 m. perlaidoti Kaune, Petrašiūnų kapinėse) – lietuvių istorikas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Konstantinas Avižonis · Žiūrėti daugiau »

Konstantinas Bajerčius

Konstantinas Bajerčius-Garibaldis (1903 m. spalio 24 d. Pajotijoje, Plokščių valsčius, Šakių apskritis – 1946 m. gruodžio 5 d. Alytaus kalėjime) – Lietuvos pedagogas, visuomenės ir politinis veikėjas, poetas, prozininkas, rezistentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Konstantinas Bajerčius · Žiūrėti daugiau »

Konstantinas Gorskis (1823)

Konstantinas Povilas Aleksandras Henrikas Gorskis (1823 m. rugsėjo 8 d. Salantuose, Lietuvos Vilniaus gubernija – 1864 m. rugsėjo 8 d. Varšuvoje, Lenkijos karalystė) – Lietuvos ir Lenkijos didikas, Salantų dvarininkas, Telšių apskrities mokyklų garbės globėjas, Varšuvos universiteto rektoriaus adjunktas, profesorius, gamos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Konstantinas Gorskis (1823) · Žiūrėti daugiau »

Konstantinas Jablonskis

Konstantinas Jablonskis (1892 m. rugpjūčio 23 d. Mintaujoje, Latvija – 1960 m. liepos 28 d. Vilniuje) – Lietuvos teisininkas, teisės istorikas, akademikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Konstantinas Jablonskis · Žiūrėti daugiau »

Konstantinas Kurnatauskas

Konstantinas Kurnatauskas (1878 m. balandžio 9 d. Mintaujoje, Latvija – 1966 m. vasario 3 d. Rastedėje prie Oldenburgo, Vokietija) – Lietuvos evangelikų reformatų kunigas, generalinis superintendentas, filosofijos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Konstantinas Kurnatauskas · Žiūrėti daugiau »

Konstantinas Nekvedavičius

Konstantinas Nekvedavičius (1886 m. gegužės 15 d. Biržuose – 1967 m. vasario 1 d. Herforde, Vokietija) – Lietuvos gydytojas, politikos ir visuomenės veikėjas, trečiasis Kauno miesto ir apskrities viršininkas, Žemdirbių Sąjungos organizatorius ir Lietuvių tautininkų sąjungos narys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Konstantinas Nekvedavičius · Žiūrėti daugiau »

Konstantinas Puodėnas

Konstantinas Puodėnas (1923 m. kovo 11 d. Rokiškyje – 2009 m. gruodžio 22 d. Vilniuje) – Lietuvos ekonomistas, esperantininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Konstantinas Puodėnas · Žiūrėti daugiau »

Koplyčia

Koplyčia (– apsiaustas, paltas; deminutyvas – capella) – nedidelis katalikų arba anglikonų religinės paskirties pastatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Koplyčia · Žiūrėti daugiau »

Kostas Dambrauskas

Kostas Dambrauskas (1899 m. Šiauliuose – 1958 m. Žagarėje, palaidotas senosiose Šiaulių kapinėse) – mokytojas, radijo aparatūros konstruktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kostas Dambrauskas · Žiūrėti daugiau »

Kostas Doveika

Kostas Doveika (1912 m. lapkričio 18 d. Minčaičiai, Žagarės valsčius – 1999 m. vasario 7 d. Vilnius) – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kostas Doveika · Žiūrėti daugiau »

Kostas Korsakas

Kostas Korsakas (1909 m. spalio 5 d. Pašvitinyje, Pakruojo valsčius – 1986 m. lapkričio 22 d. Vilniuje) – Lietuvos literatūros tyrinėtojas ir kritikas, poetas, vertėjas, filologijos daktaras, akademikas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kostas Korsakas · Žiūrėti daugiau »

Kostas Labanauskas

Kostas Labanauskas (1916 m. kovo 17 d. Petrograde, Rusija – 2013 m. gegužės 30 d. Toronte, Kanada) – Lietuvos sporto medicinos gydytojas, pedagogas, visuomenės veikėjas, biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kostas Labanauskas · Žiūrėti daugiau »

Kostas Meškauskas

Kostas Meškauskas (1906 m. gruodžio 3 d., senuoju stiliumi lapkričio 20 d. Plungės apskritis – 1932 m. rugpjūčio 3 d. Palanga) – Lietuvos žurnalistas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kostas Meškauskas · Žiūrėti daugiau »

Kotryna Grigaitytė

Kotryna Grigaitytė-Graudienė (1910 m. liepos 26 d. Mažieji Būdežeriai prie Vilkaviškio – 2008 m. rugpjūčio 15 d. JAV) – Lietuvos rašytoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kotryna Grigaitytė · Žiūrėti daugiau »

Kotryna Orintienė

Kotryna Orintienė (1885 m. lapkričio 23 d. Sankt Peterburge – 1968 m. spalio 29 d. Druskininkuose) – mokytoja, gydytoja, Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kotryna Orintienė · Žiūrėti daugiau »

Kovo 18

Kovo 18 yra 77-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 78-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kovo 18 · Žiūrėti daugiau »

Krašto apsaugos ministras

Kariuomenės vadas Arvydas Pocius, Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė 2009 m. Krašto apsaugos ministras – Lietuvos Respublikos Vyriausybės (ministrų kabineto) narys nuo 1918 m. lapkričio 11 d. iki 1940 m. birželio 15 d. ir nuo 1991 m. spalio 10 d. Tai politinis pareigūnas, vadovaujantis karinėms ginkluotosioms krašto apsaugos pajėgoms ir atsakingas už valstybės gynybos politikos bei krašto apsaugos doktrinos parengimą.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Krašto apsaugos ministras · Žiūrėti daugiau »

Kremacija

Kremuojamas kūnas Kremavimas, kremacija ('sudeginimas') – mirusio žmogaus palaikų sudeginimas krematoriume arba specialiai paruoštoje ugniavietėje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kremacija · Žiūrėti daugiau »

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kretingoje, Savanorių g. 56, vykdanti vidurinio ir papildomo ugdymo programas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija · Žiūrėti daugiau »

Kristina Justinavičienė

Kristina Justinavičienė (g. 1980 m. balandžio 16 d. Aukštadvaryje, Trakų rajonas) – Lietuvos pedagogė, Birštono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kristina Justinavičienė · Žiūrėti daugiau »

Kristina Levišauskaitė

Kristina Levišauskaitė (g. 1952 m. rugsėjo 11 d. Kaunas) – Lietuvos inžinierė ekonomistė, socialinių mokslų daktarė, Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros vedėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kristina Levišauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Kristina Rickevičiūtė

Kristina Rickevičiūtė Kristina Rickevičiūtė (1922 m. sausio 2 d. Ukmergėje – 1984 m.) – filosofė, Vilniaus universiteto (VU) docentė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kristina Rickevičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Kristina Sulikienė

Kristina Sulikienė (mergaut. pav. Apanavičiūtė; g. 1980 m. lapkričio 25 d.) – Lietuvos šachmatininkė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kristina Sulikienė · Žiūrėti daugiau »

Kristupas Gudaitis

Kristupas Gudaitis (1898 m. kovo 19 d. Žemaičių Naumiestis – 1972 m. rugpjūčio 26 d. Varenas, Ilinojaus valstija) – Lietuvos gydytojas chirurgas, medicinos daktaras, evangelikų liuteronų veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kristupas Gudaitis · Žiūrėti daugiau »

Krizantas Juknevičius

Krizantas Juknevičius (g. 1917 m. rugsėjo 14 d. Kelmėje) – Lietuvos kunigas, salezietis, teologijos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Krizantas Juknevičius · Žiūrėti daugiau »

Ksaveras Urbanavičius

Ksaveras Urbanavičius (1897 m. spalio 14 d. Bebrininkai, Vilkaviškio apskritis – 1973 m. gegužės 13 d. Vilnius) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ksaveras Urbanavičius · Žiūrėti daugiau »

KU

KU gali reikšti.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir KU · Žiūrėti daugiau »

Kulpė

Pitmiškiu Kompelio Ginkūnų ežero Kulpė ties Barysiais, Joniškio rajonas Kulpė – upė Šiauliuose, Šiaulių ir Joniškio rajonuose, dešinysis Mūšos intakas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kulpė · Žiūrėti daugiau »

Kultūrinė antropologija

Kultūrinė antropologija – antropologijos šaka, užsiimanti holistiniais žmonijos ir jos kultūrinių skirtumų tyrimais.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Kultūrinė antropologija · Žiūrėti daugiau »

Ladas Natkevičius

Ladas (Vladas) Natkevičius (g. 1893 m. sausio 19 d. Balsupiai, Mokolų valsčius, Marijampolės apskritis, Rusijos imperija – 1945 m. gegužės 25 d. Šrunsas, Austrija) – diplomatas, teisininkas, politinis ir visuomenės veikėjas, teisės mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ladas Natkevičius · Žiūrėti daugiau »

Laikinoji sostinė

Lietuvos istorinė prezidentūra Kaune Laikinoji sostinė – laikinoji Lietuvos valstybės sostinė; ja vadinamas Kaunas, Lenkijai inkorporavus oficialiąją sostinę Vilnių ir visą Vilniaus kraštą į savo valstybės sudėtį, 1920–1939 m. buvęs sostine.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Laikinoji sostinė · Žiūrėti daugiau »

Laima Šinkūnaitė

Laima Šinkūnaitė (g. 1942 m. balandžio 29 d. Kaune) – Lietuvos menotyrininkė, meno istorikė, profesorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Laima Šinkūnaitė · Žiūrėti daugiau »

Laima Jurytė-Zakarauskienė

Laima Jurytė-Zakarauskienė (g. 1977 m. liepos 9 d. Klaipėdoje) – Lietuvos ir Telšių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Laima Jurytė-Zakarauskienė · Žiūrėti daugiau »

Laima Mogenienė

Laima Mogenienė (g. 1959 m. spalio 7 d. Krasnojarske, Rusija) – inžinierė, Lietuvos politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Laima Mogenienė · Žiūrėti daugiau »

Lapkričio 13

Lapkričio 13 yra 317-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 318-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lapkričio 13 · Žiūrėti daugiau »

Lapkričio 14

Lapkričio 14 yra 318-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 319-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lapkričio 14 · Žiūrėti daugiau »

Lauda (korporacija)

Lauda – lenkakalbių studentų korporacija įkurta 1927 m. gruodžio mėnesį Lietuvos universitete.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lauda (korporacija) · Žiūrėti daugiau »

Lauras Bielinis

Lauras Bielinis (g. 1957 m. birželio 30 d. Vilniuje) – Lietuvos politologas, socialinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lauras Bielinis · Žiūrėti daugiau »

Lazaris Gutmanas

Lazaris Gutmanas (1875 m. rugsėjo 11 d. Palanga – 1957 m. vasario 4 d. Kaunas) – Lietuvos gydytojas neurologas, psichiatras, medicinos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lazaris Gutmanas · Žiūrėti daugiau »

Lea Goldberg

Atminimo lenta prie buvusios Kauno žydų (Švabės hebrajų) gimnazijos pastato Lea Godberg (Lija Goldbergaitė) (1911 m. gegužės 29 d. Karaliaučiuje, Rytų Prūsijoje – 1970 sausio 15 d. Jeruzalėje, Izraelyje) – žydų literatūros klasikė, poetė, dramaturgė, vertėja, viena žymiausių Izraelio valstybės ir kultūros kūrėjų, Izraelio premijos laureatė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lea Goldberg · Žiūrėti daugiau »

Legistika

Civilinės teisės sąvadą Legistika (kilm. legis - įstatymo + -istika) - pasaulietinės (romėnų) teisėtyra, pasaulietinė teisės mokykla Viduramžiais.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Legistika · Žiūrėti daugiau »

Leokadija Saikauskaitė-Mačiūnienė

Leokadija Saikauskaitė-Mačiūnienė (1903 m. spalio 4 d. Armėnijoje – 2003 m. balandžio 28 d. Fairfielde, Kentukio valstija, JAV) – Lietuvos baleto šokėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leokadija Saikauskaitė-Mačiūnienė · Žiūrėti daugiau »

Leonardas Žitkevičius

Leonardas Žitkevičius (1914 m. lapkričio 19 d. Vabalninkas, Biržų apskritis – 1995 m. kovo 6 d. Niujorkas, JAV) – Lietuvos poetas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonardas Žitkevičius · Žiūrėti daugiau »

Leonardas Dambriūnas

Leonardas Dambriūnas (iki 1945 m. Dambrauskas, 1906 m. vasario 5 d. Žižmiai, Pagirių valsčius – 1976 m. lapkričio 24 d. Vašingtonas) – Lietuvos kalbininkas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonardas Dambriūnas · Žiūrėti daugiau »

Leonas Čereška

Leonas Čereška (1896 m. gegužės 6 d. Padaičių dvare, Biržų raj. – 1934 m. gruodžio 14 d. Kaune) – zoologas, hidrobiologas, Lietuvos politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Čereška · Žiūrėti daugiau »

Leonas Bičkauskas-Gentvila

Leonas Bičkauskas-Gentvila (1910 m. rugsėjo 27 d. Kybartuose, Vilkaviškio apskritis – 2003 m. birželio 18 d. Vilniuje) – Lietuvos istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Bičkauskas-Gentvila · Žiūrėti daugiau »

Leonas Bistras

Leonas Bistras (1890 m. spalio 20 d. Liepoja – 1971 m. spalio 18 d. Kaunas) – Lietuvos valstybės ir karinis veikėjas, vienas iš aktyviausių tarpukario Lietuvos politikų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Bistras · Žiūrėti daugiau »

Leonas Gastila

Leonas Gastila (1918 m. spalio 2 d. Petrograde, dab. Sankt Peterburgas – 2011 m. spalio 11 d. Vilniuje) – Lietuvos inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Gastila · Žiūrėti daugiau »

Leonas Gogelis

Leonas Gogelis (1869 m. rugsėjo 1 d. Linkuvoje – 1937 m. Kaune) – Lietuvos veterinarijos gydytojas, mikrobiologas, profesorius, habilituotas veterinarijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Gogelis · Žiūrėti daugiau »

Leonas Gudaitis

Leonas Fliorentas Gudaitis (g. 1935 m. birželio 20 d. Kaune) – Lietuvos žurnalistas, literatūros istorikas, redaktorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Gudaitis · Žiūrėti daugiau »

Leonas Kaulakis

Leonas Kaulakis (1903 m. balandžio 20 d. Selvestruose, Laukuvos valsčius – 1987 m. lapkričio 13 d. Kaune) – inžinierius elektrikas, energetikas, Lietuvos energetikos patriarchas, habilituotas daktaras, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Kaulakis · Žiūrėti daugiau »

Leonas Kęsgaila-Kenstavičius

Leonas Kęsgaila-Kenstavičius (1895 m. spalio 21 d. Dapšiuose, Židikų valsčius – 1979 m. spalio 27 d. Kaune) – Lietuvos gydytojas, medicinos tarnybos pulkininkas leitenantas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Kęsgaila-Kenstavičius · Žiūrėti daugiau »

Leonas Klumbys

Leonas Klumbys (1921 m. rugpjūčio 10 d. Žygaičiuose, Tauragės raj. – 2010 m. vasario 14 d. Kaune) – Lietuvos neurochirurgas, medicinos mokslų daktaras, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Klumbys · Žiūrėti daugiau »

Leonas Kuodys

Leonas Kuodys (1902 m. kovo 29 d. Užkalniai, Ramygalos valsčius – 1975 m. spalio 26 d. Panevėžys) – Lietuvos pedagogas, kalbininkas, poetas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Kuodys · Žiūrėti daugiau »

Leonas Mackevičius

Leonas Mackevičius (1913 m. lapkričio 2 d. Sankt Peterburge – 2000 m. kovo 28 d. Kaune) – Lietuvos inžinierius technologas, technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Mackevičius · Žiūrėti daugiau »

Leonas Mulevičius

Leonas Mulevičius (1927 m. rugpjūčio 26 d. Kiduliai – 1993 m. balandžio 8 d. Vilnius, palaidotas Tetervinuose, Pasvalio rajono savivaldybė) – Lietuvos istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Mulevičius · Žiūrėti daugiau »

Leonas Prapuolenis

Leonas Prapuolenis (1913 m. birželio 9 d. Daugėlaičiuose, Kybartų valsčius – 1972 m. liepos 23 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos ekonomistas, politinis bei visuomenės veikėjas, 1941 m. birželio sukilimo vadas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leonas Prapuolenis · Žiūrėti daugiau »

Leopoldas Kumpikas

Leopoldas Kumpikas (1906 m. lapkričio 15 d. Čepiškė, Židikų valsčius – 1993 m. liepos 30 d. Kaunas) – Lietuvos inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leopoldas Kumpikas · Žiūrėti daugiau »

Levas Karsavinas

Memorialinė lenta Vilniaus universitete Atminimo lenta Kaune Levas Karsavinas (1882 m. gruodžio 1 d. Sankt Peterburge – 1952 m. liepos 12 d. Abezėje, Komija, Rusija) – Rusijos ir Lietuvos kultūros istorikas, filosofas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Levas Karsavinas · Žiūrėti daugiau »

Levas Vladimirovas

Levas Vladimirovas (1912 m. kovo 11 d., Telšiuose – 1999 m. vasario 20 d. Vilniuje) – vienas žymiausių XX a. Lietuvos knygotyros ir bibliotekininkystės specialistų, mokslininkas ir pedagogas, Jungtinių Tautų bibliotekos direktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Levas Vladimirovas · Žiūrėti daugiau »

Leveno universitetas

Arenbergo pilis Leveno universiteto biblioteka Leveno katalikiškasis universitetas, K. U. Leuven – vienas žymiausių Belgijos universitetų Levene dėstomąja olandų kalba, tęsiantis seniausio pasaulyje katalikiškojo Leveno universiteto veiklą.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leveno universitetas · Žiūrėti daugiau »

Leyb Gorfinkel

Leyb Gorfinkel, Levas Garfunkelis (1896 m. kovo 14 d. Kaune – 1976 m. rugsėjo 7 d. Jeruzalėje, Izraelis) – Lietuvos žydų kilmės Lietuvos ir Izraelio advokatas, žurnalistas, politikas, 1922-1926 m. Lietuvos Seimo narys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Leyb Gorfinkel · Žiūrėti daugiau »

Liana Karpavičienė

Liana Karpavičienė (1954 m. gruodžio 7 d. Vilnius – 2006 m. sausio 23 d. Vilnius) – Lietuvos kostiumų dizainerė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liana Karpavičienė · Žiūrėti daugiau »

Liūnė Janušytė

Liūnė Janušytė (tikr. vardas Liucija, 1909 m. rugpjūčio 3 d. Kretingoje – 1965 m. gegužės 6 d. Vilniuje) – Lietuvos žurnalistė, rašytoja, vertėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liūnė Janušytė · Žiūrėti daugiau »

Liepojos gimnazija

Liepojos Nikolajaus gimnazija – vidurinė mokykla, 1884–1915 m. veikusi Liepojoje, Vilhelmo g. 4, dab.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liepojos gimnazija · Žiūrėti daugiau »

Liepos 22

Liepos 22 yra 203-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 204-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liepos 22 · Žiūrėti daugiau »

Liepos 4

Liepos 4 yra 185-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 186-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liepos 4 · Žiūrėti daugiau »

Liepos 7

Liepos 7 yra 188-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 189-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liepos 7 · Žiūrėti daugiau »

Liepos 8

Liepos 8 yra 189-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 190-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liepos 8 · Žiūrėti daugiau »

Liepos 9

Liepos 9 yra 190-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 191-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liepos 9 · Žiūrėti daugiau »

Lietuva

Lietuva – oficialiai vadinama Lietuvos Respublika (LR; Lietuva) – yra demokratinė respublika Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuva · Žiūrėti daugiau »

Lietuvių draugija TSRS tautų kultūrai pažinti

Lietuvių draugija TSRS tautų kultūrai pažinti – visuomeninė organizacija 1929–1940 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių draugija TSRS tautų kultūrai pažinti · Žiūrėti daugiau »

Lietuvių kalbos institutas

Lietuvių kalbos institutas Lietuvių kalbos institutas – valstybinė mokslo institucija Vilniuje, lietuvių kalbos mokslinių tyrinėjimų, žinių apie lietuvių kalbą ir jos mokslinius tyrinėjimus sklaidos centras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių kalbos institutas · Žiūrėti daugiau »

Lietuvių katalikų blaivybės draugija

Lietuvių katalikų blaivybės draugija – katalikiška organizacija, įkurta 1908 m. balandžio 4 d. Kaune.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių katalikų blaivybės draugija · Žiūrėti daugiau »

Lietuvių literatūra

Lietuvių literatūra – literatūra, sukurta lietuvių kalba arba Lietuvos teritorijoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių literatūra · Žiūrėti daugiau »

Lietuvių rašytojų draugija

Lietuvių rašytojų draugija – pirmoji savarankiška lietuviškai rašančių rašytojų, vertėjų, literatūros tyrėjų ir kritikų organizacija, 1932–1944 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių rašytojų draugija · Žiūrėti daugiau »

Lietuvių tautosaka

Lietuvių tautosaka – anoniminė sakytinė didelio žmonių kolektyvo kūryba, kuria buvo siekiama išsaugoti tradicijas ir perduoti jas tolesnėms kartoms.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvių tautosaka · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos administracinė teisė

Lietuvos administracinė teisė - Lietuvos viešosios teisės šaka, nacionalinė administracinė teisė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos administracinė teisė · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas (nuo 2010 m., anksčiau Lietuvos miškų institutas) – miškotyros ir miško ekologinių tyrimų centras, įsikūręs Liepų g. 1, Girionyse, Kauno rajone.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Miškų institutas · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos švietimo Vinco Kudirkos draugija

Lietuvos švietimo Vinco Kudirkos draugija – Lietuvos suaugusiųjų švietimo organizacija, veikusi 1923–1936 m. Kaune.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos švietimo Vinco Kudirkos draugija · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos bibliografijos institutas

Lietuvos bibliografijos institutas – Lietuvos nacionalinė bibliografijos, spaudos tyrimo ir statistikos įstaiga, veikusi 1924–1944 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos bibliografijos institutas · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos energetika

Lietuvos energetikos istorijos pradžia – 1892 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos energetika · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos energijos komitetas

Lietuvos energijos komitetas (visas pavadinimas – Lietuvos energijos ūkiui ir žemės turtams tirti komitetas) – valstybinė institucija, turėjusi spręsti Lietuvos energetikos problemoms ir veikusi 1936–1940 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos energijos komitetas · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos kultūra

Verpimo ratelis Lietuvos kultūra – Lietuvos teritorijos gyventojų dvasinės veiklos ir bendravimo produktų bei priemonių (mokslas, menas, filosofija, religija, pasaulėžiūra, kalba), socialinių santykių ir juos atitinkančių institucijų (moralė, teisė, politika), gyvensenos (papročiai, tradicijos), visuomenės sukuriamų žmogaus poreikiams būtinų materialiųjų gėrybių ir jų gaminimo priemonių, visų gėrybių ir socialinių institucijų panaudojimo žmogaus fiziniam ir dvasiniam tobulėjimui, jo laisvės realizavimui būdų ir procesų visuma.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos kultūra · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos kultūros sąjunga

Lietuvos kultūros sąjunga – Lietuvos liberalių ir demokratinių organizacijų sąjunga, veikusi 1924 m. gruodžio mėn.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos kultūros sąjunga · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys, organizuojantis ir vykdantis muziejinių vertybių kaupimo, apsaugos, eksponavimo, mokslo tiriamąją bei populiarinamąją veiklą.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija – mokslines bibliotekas ir mokslines bibliotekas turinčias institucijas vienijanti organizacija, įkurta 2001 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA) – aukštojo universitetinio mokymo ir mokslo įstaiga, rengianti muzikus (solo atlikėjus ir improvizatorius, orkestrantus, akompanuotojus, kurie siekia meistriškai įvaldyti klavišinius, styginius, pučiamuosius ar mušamuosius instrumentus, diriguoti chorinės ir orkestrinės muzikos kūrinius), aktorius, režisierius (sceninės muzikos, teatro, kino, televizijos), garso operatorius, menotyrininkus (mokslininkus): muzikologus (muzikos teorijos ir istorijos, etninės muzikos, muzikos estetikos, muzikos filosofijos ir kitų muzikos mokslo krypčių specialistus), teatrologus, kino mokslo specialistus bei šių sričių pedagogus, lektorius, kritikus, publicistus, vadybininkus ir administratorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos Nepriklausomybės Aktas

Nepriklausomybės akto originalas Nepriklausomybės akto faksimilė (1918 m. vasario 16 d.) Nepriklausomybės aktas „Lietuvos aido“ 1918 m. vasario 19 d. numeryje Akto signatarai Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos Nepriklausomybės Aktas · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos privatinė teisė

Lietuvos privatinė teisė – Lietuvos teisės sritis; nacionalinė privatinė teisė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos privatinė teisė · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos psichologijos studentų asociacija

Lietuvos psichologijos studentų asociacija (LiPSA) - akademinio jaunimo organizacija, vienijanti VU, MRU, VDU, VPU ir KU, kitus psichologijos studentus, suteikianti galimybę jiems bendrauti, bendradarbiauti ir tobulėti, semtis bei dalintis patirtimi; nevyriausybinė organizacija.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos psichologijos studentų asociacija · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) – rinkimus organizuojanti institucija Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partija

Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partija (LRSLP) – Lietuvos liaudininkų politinės srovės partija, 1918 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų partija · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos studentas

Lietuvos studentas – visų Lietuvos studentų dvisavaitis laikraštis, ėjęs 1930–1934 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos studentas · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos studentų sąjunga

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) - Lietuvos studentus vienijanti organizacija - nacionalinė, demokratinė, nepriklausoma ir nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti Lietuvos studentų interesams, jungianti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldos organizacijas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos studentų sąjunga · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) – universitetas Lietuvoje, Kaune.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Klinikų centrinis korpusas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos – didžiausia gydymo įstaiga Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija – aukštoji mokykla, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys, iki 2010 m. – buvęs Kauno medicinos universitetas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija (LSMU VA) – aukštoji veterinarijos ir gyvulininkystės technologijos mokykla, veikianti Kaune.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus – Lietuvos muziejus Vilniuje, Vilniaus g. 41, kultūros švietimo įstaiga, renkanti, sauganti, tirianti, restauruojanti ir populiarinanti Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių teatro, muzikos ir kino veikėjų kūrybą, meno mokymo įstaigų, kultūros organizacijų kūrybinės veiklos medžiagą.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus · Žiūrėti daugiau »

Lietuvos universitetų rektorių konferencija

Lietuvos universitetų rektorių konferencija,, 1995–1998 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos universitetų rektorių konferencija · Žiūrėti daugiau »

Ligija Bieliukienė

Ligija Bieliukienė-Bezumavičiūtė (1923 m. rugpjūčio 21 d. Šiauliai – 1966 m. birželio 28 d. Niujorkas) – rezistentė, JAV lietuvių visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ligija Bieliukienė · Žiūrėti daugiau »

Limnologija

Ženevos ežeras Limnologija arba ežerotyra – sausumos hidrologijos šaka, tirianti ežerus, tvenkinius ir juose vykstančius fizikinius, cheminius, biologinius procesus.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Limnologija · Žiūrėti daugiau »

Lina Darulienė

Lina Darulienė (g. 1973 m.) – teisininkė, verslo teisės advokatė, vienos iš didesnių advokatų kontorų Lietuvoje („Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai“) vadovių (partnerė), Ginčų sprendimų ir konkurencijos praktikos grupės vadovė, Mykolo Romerio universiteto (MRU) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) lektorė, konkurencijos teisės specialistė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lina Darulienė · Žiūrėti daugiau »

Linago

„Linago“ ragų pūtėjai Dainų šventės scenoje Linago – Kaune, Vytauto Didžiojo universitete veikiantis studentų folkloro ansamblis, kultūrinių renginių Lietuvoje, koncertų užsienyje dalyvis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Linago · Žiūrėti daugiau »

Linas Sesickas

Linas Sesickas (g. Lietuvoje) – teisininkas, advokatas, verslo teisės advokatų kontoros GLIMSTEDT Lietuvos biuro partneris (vienas iš vadovų), visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Linas Sesickas · Žiūrėti daugiau »

Linksmadvaris

Linksmadvaris – Kauno miesto teritorija į pietus nuo miesto centro, Aleksote.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Linksmadvaris · Žiūrėti daugiau »

Lionginas Baliukevičius

Lionginas Baliukevičius-Dzūkas (1925 m. sausio 1 d. Alytuje – 1950 m. birželio 24 d. Žaliamiškyje) – Lietuvos rezistentas, Dainavos apygardos vadas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lionginas Baliukevičius · Žiūrėti daugiau »

Literatūra (žurnalas)

Literatūra – literatūros, meno ir kultūros žurnalas, ėjęs 1936 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Literatūra (žurnalas) · Žiūrėti daugiau »

Lituanica

Lituanica – lietuvių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno valdomas eksperimentinis lėktuvas, 1933 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lituanica · Žiūrėti daugiau »

Liublino universitetas

Liublino universiteto bažnyčia Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus II universitetas – nevalstybinė katalikiška aukštoji mokykla Liubline.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liublino universitetas · Žiūrėti daugiau »

Liucija Baškauskaitė

Liucija Baškauskaitė-Baškauskas (g. 1942 m. lapkričio 7 d. Marijampolėje) – Lietuvos kultūros antropologė, visuomenės veikėja, daktarė, profesorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liucija Baškauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Liuda Šeškuvienė

Liuda Šeškuvienė (g. 1974 m. gegužės 10 d. Prienuose) – socialinė pedagogė, Lietuvos ir Prienų rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liuda Šeškuvienė · Žiūrėti daugiau »

Liuda Mažeikienė

Liuda Mažeikienė (Buragaitė, g. 1926 m. rugpjūčio 21 d. Vilkaviškyje) – Lietuvos architektė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liuda Mažeikienė · Žiūrėti daugiau »

Liudas Balvočius

Liudas Balvočius (1905 m. rugpjūčio 25 d. Šatėse, Mosėdžio valsčius – 1984 m. kovo 28 d. Los Andžele) – žurnalistas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liudas Balvočius · Žiūrėti daugiau »

Liudas Dambrauskas

Liudas Dambrauskas (1921 m. balandžio 25 d. Kuronyse, Pagirių valsčius – 2003 m. lapkričio 25 d. Kaunas) – Lietuvos rezistentas, politinis kalinys, rašytojas ir publicistas, technikos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liudas Dambrauskas · Žiūrėti daugiau »

Liudas Dapšys

Liudas Dapšys (1911 m. rugpjūčio 16 d. Oriole, Rusija – 2000 m. rugsėjo 22 d. Šiauliuose) – teatro aktorius, režisierius, dramaturgas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liudas Dapšys · Žiūrėti daugiau »

Liudas Mažylis

Liudas Mažylis (g. 1954 m. gegužės 19 d. Kaune) – Lietuvos mokslininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, politikos ir visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liudas Mažylis · Žiūrėti daugiau »

Liudas Nezabitauskis

Liudas Nezabitauskis (1903 m. sausio 29 d., senuoju stiliumi sausio 16 d. Baidotuose, Salantų valsčius – 1937 m. Kaune) – Lietuvos teisininkas, tautosakininkas, žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liudas Nezabitauskis · Žiūrėti daugiau »

Liudas Truska

Liudas Juozas Truska (g. 1937 m. balandžio 6 d. Petroškuose, Lazdijų rajonas) – Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liudas Truska · Žiūrėti daugiau »

Liudas Vailionis

Liudas Vailionis (1886 m. sausio 13 d. Mizarai, Gardino gubernija, Rusijos imperija – 1939 m. Kaunas) – Lietuvos botanikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liudas Vailionis · Žiūrėti daugiau »

Liudmila Barauskienė

Liudmila Barauskienė-Stankevičiūtė (g. 1927 m. sausio 18 d. Kaune) – Lietuvos gydytoja mikrobiologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liudmila Barauskienė · Žiūrėti daugiau »

Liudvika Daliuta Domarkienė

Liudvika Daliuta Domarkienė (g. 1944 m. kovo 24 d. Židikuose, Mažeikių raj.) – Lietuvos ir Mažeikių rajono politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liudvika Daliuta Domarkienė · Žiūrėti daugiau »

Liudvika Meškauskaitė

Liudvika Meškauskaitė (g. 1956 m. balandžio 27 d. Marijampolėje) – teisininkė, advokatė, Lietuvos advokatūros savivaldos veikėja, žiniasklaidos teisės specialistė, Vilniaus universiteto (VU) ir Mykolo Romerio universiteto (MRU) docentė, visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liudvika Meškauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Liudvikas Povilonis

Liudvikas Povilonis (1910 m. rugsėjo 7 d., senuoju stiliumi rugpjūčio 25 d. Šilagaliai, Šimonių valsčius, Panevėžio apskritis – 1990 m. rugpjūčio 9 d. Kaune) – Kauno arkivyskupas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liudvikas Povilonis · Žiūrėti daugiau »

Liudvikas Pranevičius

Liudvikas Pranevičius (g. 1943 m. kovo 20 d. Kaune) – Lietuvos fizikas, habilituotas fizikos-matematikos mokslų daktaras, profesorius, akademikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liudvikas Pranevičius · Žiūrėti daugiau »

Liutauras Varanavičius

Liutauras Varanavičius (g. 1970 m. kovo 17 d. Kaune) – vadybininkas, bankininkas, sporto veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Liutauras Varanavičius · Žiūrėti daugiau »

LKMA metraštis

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis (LKMA metraštis) – recenzuojamas mokslinis Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinys, leidžiamas nuo 1965 metų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir LKMA metraštis · Žiūrėti daugiau »

Logos (Kaunas)

Logos – filosofijos žurnalas, ėjęs 1921–1938 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Logos (Kaunas) · Žiūrėti daugiau »

Loreta Jakinevičienė

Loreta Jakinevičienė (g. 1969 m. gegužės 22 d. Prienuose) – Lietuvos ir Prienų rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Loreta Jakinevičienė · Žiūrėti daugiau »

Loreta Kudarienė

Loreta Kudarienė (g. 1947 m. spalio 17 d. Kaune) – Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Loreta Kudarienė · Žiūrėti daugiau »

Lozanos lietuvių I konferencija

Lozanos lietuvių I konferencija – 1916 m. gegužės 30 d. – birželio 4 d. įvykęs lietuvių visuomenės atstovų susirinkimas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Lozanos lietuvių I konferencija · Žiūrėti daugiau »

LSKL 2012–2013 m. sezonas

LSKL 2012–2013 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir LSKL 2012–2013 m. sezonas · Žiūrėti daugiau »

LSMU biblioteka ir informacijos centras

LSMU biblioteka ir informacijos centras – didžiausios Lietuvoje sveikatos specialistų rengimo mokyklos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir LSMU biblioteka ir informacijos centras · Žiūrėti daugiau »

LSMU Farmacijos fakultetas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakultetas – vienas LSMU Medicinos akademijos fakultetų, kuriame ruošiami farmacijos specialistai.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir LSMU Farmacijos fakultetas · Žiūrėti daugiau »

LSMU Odontologijos fakultetas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakultetas – vienas LSMU Medicinos akademijos fakultetų, kuriame ruošiami odontologijos specialistai.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir LSMU Odontologijos fakultetas · Žiūrėti daugiau »

LSMU Veterinarijos fakultetas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos fakultetas – didžiausias LSMU Veterinarijos akademijos fakultetas, kuriame ruošiami veterinarijos ir maisto saugos specialistai.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir LSMU Veterinarijos fakultetas · Žiūrėti daugiau »

LU

LU gali reikšti.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir LU · Žiūrėti daugiau »

Maironis

Maironis (tikroji pavardė Jonas Mačiulis, 1862 m. spalio 21 d. (pagal Julijaus kalendorių) Pasandravio dvare, Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje. – 1932 m. birželio 28 d. Kaune) – kunigas, profesorius; XIX ir XX a. lietuvių romantizmo poetas, parašęs tokius Lietuvoje žymius kūrinius kaip „Trakų pilis“, „Lietuva Brangi“ ir daugelį kitų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Maironis · Žiūrėti daugiau »

Mamertas Indriliūnas

Mamertas Indriliūnas (1920 m. sausio 28 d. Gataučiai, Vabalninko valsčius – 1945 m. kovo 21 d. Leliškiai prie Krinčino) – Lietuvos rašytojas, partizanas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mamertas Indriliūnas · Žiūrėti daugiau »

Mantas Kalnietis

Mantas Kalnietis (g. 1986 m. rugsėjo 6 d. Kaune) – Lietuvos krepšininkas rungtyniaujantis Italijos Milano „EA7 Emporio Armani“ komandoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mantas Kalnietis · Žiūrėti daugiau »

Marcelė Kubiliūtė

Marcelė Kubiliūtė (1898 m. liepos 28 d. Tindžiuliai, Panemunėlio valsčius – 1963 m. birželio 13 d. Vilnius, palaidota Rasų kapinėse) – Lietuvos karinė, spaudos ir visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marcelė Kubiliūtė · Žiūrėti daugiau »

Margarita Jankauskaitė

Margarita Jankauskaitė (g. 1965 m. balandžio 5 d. Vilniuje) – Lietuvos visuomenės veikėja, lygių galimybių puoselėtoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Margarita Jankauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Margarita Treinytė-Butkienė

Margarita Treinytė-Butkienė (g. 1949 m. rugpjūčio 19 d. Vilniuje) – Lietuvos lengvaatletė, trenerė, dėstytoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Margarita Treinytė-Butkienė · Žiūrėti daugiau »

Marija Žmuidzinavičienė

Marija Žmuidzinavičienė-Putvinskaitė (1876 m. rugsėjo 9 d. Šilo Pavėžupyje – 1959 m. gegužės 12 d. Kaune) – gydytoja stomatologė, visuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marija Žmuidzinavičienė · Žiūrėti daugiau »

Marija Čepinskienė

Marija Čepinskienė-Rauchaitė (g. 1946 m. kovo 14 d. Kaune) – Lietuvos pianistė, vargonininkė, pedagogė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marija Čepinskienė · Žiūrėti daugiau »

Marija Biržiškaitė

Marija Biržiškaitė-Žakevičienė-Žymantienė (1908 m. vasario 25 d. Vilnius – 1997 m. rugsėjo 20 d. Los Andželas) – lietuvių keramikė, grafikė, visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marija Biržiškaitė · Žiūrėti daugiau »

Marija Gimbutienė

Birutė Marija Alseikaitė-Gimbutienė (Marija Gimbutas, merg. Birutė Marija Alseikaitė, 1921 m. sausio 23 d. Vilniuje – 1994 m. vasario 2 d. Los Andžele; 1994 m. gegužės 8 d. perlaidota Kaune, Petrašiūnų kapinėse) – lietuvių kilmės archeologė ir antropologė, archeomitologijos pradininkė, tyrusi Europos neolito ir bronzos amžiaus kultūras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marija Gimbutienė · Žiūrėti daugiau »

Marija Jurgilienė

Marija Jurgilienė (g. 1963 m. sausio 11 d. Šakių rajone) – Lietuvos ir Šakių rajono savivaldybės visuomenės bei politinė veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marija Jurgilienė · Žiūrėti daugiau »

Marija Lukaitienė

Marija Lukaitienė (1903 m. liepos 21 d. Kubiliškis, Pašušvio valsčius, Kėdainių apskr. – 1975 m. rugsėjo 24 d. Kaunas) – Lietuvos botanikė dendrologė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marija Lukaitienė · Žiūrėti daugiau »

Marija Matušakaitė

Marija Matušakaitė (1924 m. kovo 9 d. Vareikoniuose, Babtų valsč. – 2016 m. birželio 24 d.) – Lietuvos dailėtyrininkė, architektė, drabužių dizainerė, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marija Matušakaitė · Žiūrėti daugiau »

Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė

Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė (1905 m. liepos 14 d. Veiveriai, Kauno apskritis – 1996 m. balandžio 30 d. Vilnius. Palaidota Antakalnio kapinėse.) – Lietuvos botanikė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marija Natkevičaitė-Ivanauskienė · Žiūrėti daugiau »

Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė

Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė (1885 m. liepos 16 d. – 1941 m. gegužės 8 d.) – mokslininkė, profesionaliosios egiptologijos pradininkė Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė · Žiūrėti daugiau »

Marijona Čilvinaitė

Marijona Čilvinaitė (1900 m. rugpjūčio 6 d. Upynoje, Kaltinėnų valsčius – 1995 m. birželio 28 d. Kaltinėnuose, Šilalės rajonas) – etnografė, kraštotyrininkė, bibliotekininkė, daugelio kraštotyrininkų mokytoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marijona Čilvinaitė · Žiūrėti daugiau »

Marijonas Gregorauskas

Marijonas Gregorauskas (1908 m. kovo 13 d. Kaunas – 1995 m. balandžio 28 d. Vilnius) – Lietuvos ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marijonas Gregorauskas · Žiūrėti daugiau »

Marijonas Krikštopaitis

Marijonas Krikštopaitis (1914 m. balandžio 6 d. Alančiuose, Vadoklių valsčius – 2003 m. liepos 25 d. Vilniuje) – Lietuvos gydytojas terapeutas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marijonas Krikštopaitis · Žiūrėti daugiau »

Marijonas Martynaitis

Marijonas Martynaitis (1922 m. balandžio 3 d. Kaune – 2009 m. lapkričio 4 d.) – Lietuvos statybinių medžiagų technologas, pedagogas, sovietinis komjaunimo bei partinis veikėjas, technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marijonas Martynaitis · Žiūrėti daugiau »

Marijonas Petronis

Marijonas Petronis (g. 1919 m. rugsėjo 26 d. Zylos vienkiemyje, dab. Ukmergės raj.) – inžinierius energetikas, vienas iš centralizuoto šilumos tiekimo pradininkų Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marijonas Petronis · Žiūrėti daugiau »

Marijonas Tamošauskas

Marijonas Tamošauskas (1868 m. Žarėnų apylinkėje – 1926 m. sausio 11 d. Vilniuje. Palaidotas Telšių raj. Žarėnų kapinėse) – Lietuvos mokslininkas geologas, akmens anglių telkinių paieškos specialistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marijonas Tamošauskas · Žiūrėti daugiau »

Martynas Gudelis

Martynas Gudelis (1906 m. kovo 29 d., senuoju stiliumi kovo 16 d. Ročesteris, Niujorko valstija, kitais duomenimis – Gilučiai, Trakų apskritis – 1993 m. liepos 4 d. Čikaga) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Martynas Gudelis · Žiūrėti daugiau »

Martynas Kavolis

Martynas Kavolis (1897 m. lapkričio 16 d. Gargždai – 1979 m. rugpjūčio 17 d. Torontas) – Lietuvos teisininkas, evangelikų liuteronų kunigas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Martynas Kavolis · Žiūrėti daugiau »

Martynas Yčas (1885)

Martynas Yčas (1885 m. lapkričio 13 d. Šimpeliškių sodžiuje, Biržų apskritis, Rusijos imperija – 1941 m. balandžio 5 d. Rio de Žaneire) – žymus teisininkas ir politikas, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, pirmasis nepriklausomos Lietuvos finansų, susisiekimo bei prekybos ir pramonės ministras, vienas pirmųjų Lietuvos bankininkystės ir pramonės kūrėjų, publicistas, redaktorius, leidėjas, Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto garbės daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Martynas Yčas (1885) · Žiūrėti daugiau »

Martynas Yčas (1917)

Martynas F. Yčas (1917 m. gruodžio 10 d. Voroneže, Rusija – 2014 m. balandžio 22 d. Boulder, Kolorado valstija, JAV) – JAV lietuvių biologas, biochemikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Martynas Yčas (1917) · Žiūrėti daugiau »

Marvelės kapinynas

Marvelės kapinynas – didžiausias kapinynas Baltijos šalyse, pietvakarinėje Kauno dalyje, Marvelėje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marvelės kapinynas · Žiūrėti daugiau »

Marvos dvaras

Marvos (Marvelės) dvaras – buvusio dvaro sodybos fragmentai, išsidėstę kairiajame Nemuno krante, Marvelės g. 192, Marvelėje, Kaune, šalia kelio Via Baltica ir Lampėdžių tilto transporto mazgo.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marvos dvaras · Žiūrėti daugiau »

Marytė Černelienė

Marytė Černelienė (g. 1954 m. rugsėjo 30 d. Lenkijoje, Punsko valsčiaus Kreivėnų kaime) – pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Marytė Černelienė · Žiūrėti daugiau »

Matas Bagdonas

Matas Bagdonas (1895 m. spalio 22 d. Būbautiškėse, Marijampolės apskritis – 1957 m. liepos 28 d. Būbautiškės) – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Matas Bagdonas · Žiūrėti daugiau »

Matas Krygeris

Matas Krygeris (1905 m. vasario 21 d. – 1997 m.) – Lietuvos teisininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Matas Krygeris · Žiūrėti daugiau »

Matas Mickis

„Liaudies vyriausybė“ (Matas Mickis pirmas iš kairės). 1940 m. birželio 17 d. Matas Mickis (1896 m. rugsėjo 15 d. Kuosiuose, Rokiškio valsčius – 1960 m. gruodžio 12 d. Kaune) – Lietuvos agronomas ekonomistas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Matas Mickis · Žiūrėti daugiau »

Mūsų Lietuva

Mūsų Lietuva Mūsų Lietuva – enciklopedinis leidinys apie Lietuvos miestus ir miestelius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mūsų Lietuva · Žiūrėti daugiau »

Mūsų tautosaka

„Mūsų tautosaka“ – Lietuvos tautosakos mokslo ir etnografijos tęstinis neperiodinis leidinys, ėjęs 1930–1935 m. Kaune.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mūsų tautosaka · Žiūrėti daugiau »

Mečislovas Kviklys

Mečislovas Kviklys (1902 m. gegužės 10 d. Šavašai, Daugailių valsčius – 1942 m. liepos 17 d. Sverdlovskas, dab. Jekaterinburgas, Rusija) – Lietuvos pedagogas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mečislovas Kviklys · Žiūrėti daugiau »

Mečislovas Litvinskis

Ramūnu Jaru 2000 m., festivalio „Didelis pasaulis!“ (buv. Sumirimas) metu Mečislovas Litvinskis (Mieczyslaw Eligiusz Litwinski) – lenkų kompozitorius ir muzikantas – multiinstrumentalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mečislovas Litvinskis · Žiūrėti daugiau »

Mečislovas Mackevičius

Mečislovas Mackevičius (1906 m. balandžio 17 d. Savičiūnai, Antalieptės valsčius – 2003 m. gruodžio 10 d. Albukerkas) – teisininkas, JAV lietuvių visuomenės ir Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mečislovas Mackevičius · Žiūrėti daugiau »

Mečislovas Reinys

Mečislovas Reinys (1884 m. vasario 5 d. Madagaskare, Daugailių parapija, Utenos apskritis – 1953 m. lapkričio 8 d. Vladimire, Rusijoje) – katalikų dvasininkas, arkivyskupas, teologijos ir filosofijos profesorius, diplomatas, politikas, Lietuvos užsienio reikalų ministras, SSRS politinis kalinys, kankinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mečislovas Reinys · Žiūrėti daugiau »

Mečislovas Valius

Mečislovas Valius (1916 m. sausio 13 d. Rutkos dvaro Sabališkių palivarkas, Antnemunio valsčius, Alytaus apskritis – 1996 m. gegužės 12 d. Kaunas) – Lietuvos mokslininkas, zoologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mečislovas Valius · Žiūrėti daugiau »

Mečislovas Vitkus

Mečislovas Vitkus (1923 m. balandžio 17 d. Pagrybyje – 2012 m. liepos 9 d. Vilniuje) – Lietuvos gydytojas chirurgas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mečislovas Vitkus · Žiūrėti daugiau »

Mečys Kareiva

Mečys Kareiva (1901 m. rugpjūčio 28 d. Ryga – 1944 m. spalio 2 d. prie Sedos, palaidotas Sedoje) – Lietuvos karinis veikėjas, chemikas, inžinierius technologas, pulkininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mečys Kareiva · Žiūrėti daugiau »

Mechatronika

Mechatronika – sinergetinė mechaninės inžinerijos, elektronikos, kompiuterių ir valdymo sistemų kombinacija.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mechatronika · Žiūrėti daugiau »

Medardas Bavarskas

Medardas Bavarskas (1924 m. birželio 8 d. Kėdainiai – 1989 m. gruodžio 18 d. Detroitas) – lietuvių rašytojas, poetas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Medardas Bavarskas · Žiūrėti daugiau »

Medicina (žurnalas)

Medicina – medicinos teorijos ir praktikos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1920–1944 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Medicina (žurnalas) · Žiūrėti daugiau »

Meilė Lukšienė

Meilutė Julija Lukšienė–Matjošaitytė (1913 m. rugpjūčio 20 d. Vienoje – 2009 m. spalio 16 d.) – lietuvių literatūros tyrinėtoja, pedagogė, edukologė, habilituota socialinių mokslų daktarė, viena iš Tautinės mokyklos koncepcijos autorių.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Meilė Lukšienė · Žiūrėti daugiau »

Meilutė Indreikaitė-Biskienė

Meilutė Indreikaitė-Biskienė, Biskis (g. 1923 m. vasario 5 d. Maskva) – lietuvių gydytoja, JAV lietuvių visuomenės veikėja, medicinos daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Meilutė Indreikaitė-Biskienė · Žiūrėti daugiau »

Meno kuopa

Meno kuopa – Lietuvos moksleivių literatų būrelis, 1922–1944 m. veikęs Panevėžyje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Meno kuopa · Žiūrėti daugiau »

Merkelis Račkauskas

Merkelis Račkauskas (1885 m. sausio 18 d. Šiaudinėje, Papilės valsčius, Šiaulių apskr. – 1968 m. sausio 7 d. Kaune) – literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas, klasikinės filologijos profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Merkelis Račkauskas · Žiūrėti daugiau »

Mičigano universitetas

Biomedicinos centras Mičigano universitetas UM – JAV universitetas Anarbore, seniausias Mičigano valstijos ir vienas garsiausių JAV universitetų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mičigano universitetas · Žiūrėti daugiau »

Michalina Meškauskienė

Michalina Navikaitė-Meškauskienė (1907 m. vasario 16 d. Uosinėje – 1990 m. balandžio 25 d. Vilniuje) – Lietuvos politinė, partinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Michalina Meškauskienė · Žiūrėti daugiau »

Microsoft Student Partners

Microsoft Student Partners (MSP) yra pasaulinė šviečiamoji programa, skirta studentams, studijuojantiems IT srityje ir besidomintiems informacinėmis technologijomis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Microsoft Student Partners · Žiūrėti daugiau »

Mikas Ilgūnas

Mikas Ilgūnas (1911 m. Bebrininkuose, Paežerių valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1967 m. birželio 7 d. Alytuje, Palaidotas Šunskų kapinėse.) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mikas Ilgūnas · Žiūrėti daugiau »

Milda Budrienė

Milda Budrienė (1916 m. sausio 14 d. Lavrensas, Masačiusetso valstija) – lietuvių gydytoja, JAV lietuvių visuomenės veikėja, medicinos istorijos tyrinėtoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Milda Budrienė · Žiūrėti daugiau »

Mindaugas Bilius

Mindaugas Bilius (g. 1982 m. vasario 13 d. Šiauliuose) – Lietuvos neįgaliųjų sporto lengvaatletis, parolimpinis čempionas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mindaugas Bilius · Žiūrėti daugiau »

Mindaugas Julius Bloznelis

Mindaugas Julius Bloznelis (1923 m. lapkričio 28 d., Merkinė – 2015 m. lapkričio 8 d.) – Lietuvos antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo veikėjas, inžinierius elektrikas, technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mindaugas Julius Bloznelis · Žiūrėti daugiau »

Mindaugas Nasevičius

Mindaugas Nasevičius (g. 1968 m. sausio 18 d. Kaišiadoryse) – Lietuvos ir Kaišiadorių rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mindaugas Nasevičius · Žiūrėti daugiau »

Mindaugas Puidokas

Mindaugas Puidokas (g. 1979 m. kovo 19 d. Kaune) – politinis bei visuomenės veikėjas, vidaus ir užsienio politikos ekspertas, socialinių mokslų daktaras, Kauno technologijos universiteto docentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mindaugas Puidokas · Žiūrėti daugiau »

Mindaugas Venslauskas

Mindaugas Saulius Venslauskas (g. 1933 m. liepos 3 d. Endriejave, Klaipėdos r.) – Lietuvos biologas, biofizikas, gamtos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mindaugas Venslauskas · Žiūrėti daugiau »

Misūrio universitetas

Misūrio universitetas arba Misūrio–Columbijos universitetas – JAV universitetas Kolumbijoje, Misūrio valstija.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Misūrio universitetas · Žiūrėti daugiau »

Moksleivis (žurnalas)

Pirmasis žurnalo numeris, 1935 m. „Moksleivis“ – Lietuvos mėnesinis žurnalas moksleiviams, ėjęs 1935–1936 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Moksleivis (žurnalas) · Žiūrėti daugiau »

Motiejus Miškinis

Motiejus Miškinis (1898 m. sausio 8 d. Juknėnai, Daugailių valsčius – 1974 m. kovo 3 d. ten pat, palaidotas Vajasiškyje, Zarasų rajonas) – Lietuvos literatūrologas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Motiejus Miškinis · Žiūrėti daugiau »

Motinėlė (JAV)

Motinėlė, Amerikos lietuvių katalikų apšvietos draugija „Motinėlė“ – JAV lietuvių katalikų švietimo ir šalpos draugija, 1900–1945 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Motinėlė (JAV) · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Žilinskas

Mykolas Žilinskas (1904 m. rugsėjo 29 d. Smalininkuose, Kalvarijos valsčius, Marijampolės apskritis – 1992 m. vasario 9 d. Vilniuje) – Lietuvos kultūros veikėjas, kolekcionierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Žilinskas · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Žilionis

Mykolas Žilionis (1918 m. Šilavote, Marijampolės apskr. – 1947 m. rugsėjo 4 d. Avikiluose) – Lietuvos karininkas, partizanas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Žilionis · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Banevičius

Mykolas Banevičius (tikroji pavardė Michail Podšibiakin, 1883 m. gruodžio 2 d. Vodianoje, Volgogrado sritis – 1963 m. kovo 10 d. Kaunas) – Lietuvos literatūros tyrinėtojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Banevičius · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Biržiška

Viktoras, Mykolas ir Vaclovas Biržiškos Viekšniuose fragmentas, 2005 m. Mykolas Biržiška (1882 m. rugpjūčio 24 d. Viekšniuose, Šiaulių apskritis – 1962 m. rugpjūčio 24 d. Los Andžele, JAV) – Lietuvos literatūros istorikas, nepriklausomybės akto signataras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Biržiška · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Devenis

Mykolas Devenis (1891 m. gegužės 1 d. Klausučiai – 1978 m. gegužės 28 d. Santa Monika, JAV) – Lietuvos gydytojas, Lietuvos ir JAV lietuvių visuomenės veikėjas, evangelikų reformatų bažnyčios kuratorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Devenis · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Drunga

Mykolas Jurgis Drunga (g. 1948 m. balandžio 20 d. Tiubingene) – JAV lietuvių ir Lietuvos žurnalistas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Drunga · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Frankas

Mykolas Frankas (1914 m. balandžio 10 d. Maskvoje – 1968 m. balandžio 3 d. Biržuose) – Lietuvos evangelikų reformatų kunigas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Frankas · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Jasėnas

Mykolas Jasėnas (g. 1912 m. birželio 14 d., senuoju stiliumi birželio 1 d. Velžiai, Biržų apskritis) – Lietuvos žurnalistas, teisininkas, bibliotekininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Jasėnas · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Kalmantas

Mykolas Kalmantas (iki 1928 m. Kalmantavičius, gimė 1895 m. spalio 5 d. Miečionyse, Mielagėnų valsč. Švenčionių apskr., mirė 1976 m. birželio 6 d. Čikagoje) – Lietuvos kariuomenės karininkas, pulkininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Kalmantas · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Kaveckis

Mykolas Kaveckis (1889 m. gegužės 20 d. Orenburge – 1969 m. vasario 28 d. Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos mokslininkas geologas, mineralogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Kaveckis · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Kosčiauskas

Mykolas Kosčiauskas (1913 m. vasario 8 d. Plungė – 2003 m. kovo 5 d. Vilnius) – Lietuvos geodezijos inžinierius, fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Kosčiauskas · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Lasinskas

Mykolas Lasinskas (g. 1916 m. gruodžio 1 d. Maskvoje) – Lietuvos inžinierius hidrotechnikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Lasinskas · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Mačiukas

Mykolas Mačiukas (Mikas, 1899 m. kovo 17 d. Gudeliai, Pilviškių valsčius – 1950 m. ? Ryga) – Lietuvos kariuomenės karininkas, generalinio štabo pulkininkas leitenantas, Lietuvos pasipriešinimo sovietinės okupacijos režimui veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Mačiukas · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Marcinkevičius

Vilniaus Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė Mykolas Marcinkevičius (1892 m. rugsėjo 29 d. Andrioniškyje – 1987 m. gegužės 20 d. Vilniuje) – Lietuvos gydytojas terapeutas, mokslininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Marcinkevičius · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Michelbertas

Mykolas Michelbertas (g. 1939 m. kovo 9 d. Kražiuose) – Lietuvos archeologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Michelbertas · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Pečeliūnas

Mykolas Pečeliūnas, (1908 m. gruodžio 29 d. Naujasodžio kaime, Kauno apskritis, Kauno gubernija – 2008 m. lapkričio 27 d. Panemunėje; palaidotas Kulvoje) – Lietuvos ir Lenkijos tarnautojas, Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Pečeliūnas · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Romeris

Mykolas Romeris (Mykolas Römeris; 1880 m. gegužės 7 d. Bagdoniškyje, Rokiškio raj. – 1945 m. vasario 22 d. Vilniuje) – teisėtyrininkas konstitucionalistas, profesorius, universiteto rektorius, Lietuvos konstitucinės teisės mokslo kūrėjas, vienas iš Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Sąjūdžio ideologų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Romeris · Žiūrėti daugiau »

Mykolas Songaila

Mykolas Songaila (1874 m. rugsėjo 5 d. Kuzmine, Pskovo sr., Rusija – 1941 m. rugsėjo 12 d. Kaune) – architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Mykolas Songaila · Žiūrėti daugiau »

Napalys Grigas

Napalys Grigas (1896 m. vasario 7 d. Svideniai, Kupiškio valsčius – 1972 m. liepos 14 d. žuvo autoavarijoje, palaidotas Romainių kapinėse, Kauno raj.) – Lietuvos kalbininkas, žodynininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Napalys Grigas · Žiūrėti daugiau »

Napoleonas Indrašius

Napoleonas Indrašius (Napalys Indrašius; 1905 m. gegužės 23 d. Barkiškyje, Rokiškio rajonas – 1984 m. gruodžio 3 d. Vilniuje) – gydytojas psichiatras neuropatologas, psichoanalitikas, Vilniaus universiteto (VU) docentas, vienas pirmųjų psichoterapijos Lietuvoje entuziastų ir specialistų ugdytojų (kartu su dr. Aleksandru Alekseičiku).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Napoleonas Indrašius · Žiūrėti daugiau »

Natalija Kasatkina

Natalija Kasatkina (1949 m. liepos 29 d. Odesa – 2008 m. kovo 10 d. Vilnius) – Lietuvos sociologė, socialinių mokslų daktarė, aktyvi Sąjūdžio veikėja, viena Atviros Lietuvos fondo steigėjų ir ilgametė valdybos narė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Natalija Kasatkina · Žiūrėti daugiau »

Natanas Grinblatas

Natanas Grinblatas (slapyvardis Goren, 1886 m. Vidžiai, Novoaleksandrovsko apskritis – 1956 m. Izraelis) – Lietuvos žurnalistas, redaktorius, rašytojas, literatūros kritikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Natanas Grinblatas · Žiūrėti daugiau »

Naujasis šamanizmas

Naujasis šamanizmas (arba neošamanizmas) – bendras pavadinimas šiuolaikiniams šamanistiniams tikėjimams ir filosofinėms sistemoms.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Naujasis šamanizmas · Žiūrėti daugiau »

Nelė Apeikienė

Nelė Anelė Apeikienė-Venclauskaitė, Apeikis (1915 m. sausio 20 d. Puodkaliuose, Skuodo raj. – 2010 m. sausio 22 d. Los Angeles, Kalifornija) – Lietuvos teatro aktorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nelė Apeikienė · Žiūrėti daugiau »

Nemunas (ansamblis)

„Nemunas“ – Kauno technologijos universiteto dainų ir šokių ansamblis, suformuotas 1949 metais, iš tuo metu Kauno politechnikos institute veikusių studentų meno kolektyvų.„Nemunas“ yra vienas didžiausių tautinio meno kolektyvų Lietuvoje, kurio nariai yra studentai bei jaunimas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nemunas (ansamblis) · Žiūrėti daugiau »

Neo-Lithuania

Žaliakalnyje (2011) Atminimo lenta Neo-Lithuania („Naujoji Lietuva“) – tautinė lietuvių studentų organizacija, veikusi 1922–1940 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Neo-Lithuania · Žiūrėti daugiau »

Nerijus Dagilis

Nerijus Dagilis (g. 1974 m.) – lietuvių verslininkas, finansininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nerijus Dagilis · Žiūrėti daugiau »

Nerijus Mačiulis (1979)

Nerijus Mačiulis (g. 1979 m. spalio 5 d. Kaune) – Lietuvos ekonomistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nerijus Mačiulis (1979) · Žiūrėti daugiau »

Nicholas Kin

Nicholas Kin (Nikolajus Jegorovas; g. 1987 m. Kaune) – iliuzionistas, mentalistas, tarptautinių konkursų laureatas, Baltijos šalių rekordininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nicholas Kin · Žiūrėti daugiau »

Nijolė Lisevičienė

Nijolė Lisevičienė (g. 1954 m. spalio 30 d. Grigiškėje, Ignalinos rajonas) – Lietuvos ir Trakų rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nijolė Lisevičienė · Žiūrėti daugiau »

Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė

Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė (1954 m. balandžio 30 d. Ežaičiuose, Klaipėdos rajonas – 2014 m. lapkričio 28 d. Kaune) – Lietuvos menotyrininkė, architektūros istorikė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė · Žiūrėti daugiau »

Nijolė Virginija Bražėnaitė

Nijolė Virginija Bražėnaitė (Bražėnas, Paronetto, g. 1923 m. rugpjūčio 26 d. Utenoje) – gydytoja patologė, medicinos daktarė, JAV lietuvių veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nijolė Virginija Bražėnaitė · Žiūrėti daugiau »

Nikodemas Čerekas

Nikodemas Čerekas (1905 m. balandžio 12 d. Kaunas – 1965 m. balandžio 22 d. Stamfordas, JAV) – Lietuvos futbolininkas, sporto veikėjas, tarptautinės kategorijos futbolo ir krepšinio teisėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nikodemas Čerekas · Žiūrėti daugiau »

Nikodemas Martinonis

Nikodemas Martinonis (1887 m. birželio 1 d. Panemunyje, Rokiškio raj. – 1957 m. liepos 19 d. Kaune) – vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nikodemas Martinonis · Žiūrėti daugiau »

Nikolajus Milenskis

Nikolajus Milenskis (1907 m. rugsėjo 24 d. Marijampolė – 1990 m. gegužės 28 d. Kaunas) – Lietuvos inžinierius mechanikas, šiluminės fizikos tyrimų Lietuvoje pradininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nikolajus Milenskis · Žiūrėti daugiau »

Nojus Feigelmanas

Nojus Feigelmanas (1918 m. vasario 8 d. Panevėžys – 2002 m. rugsėjo 7 d. Aškelonas) – Lietuvos knygotyrininkas, bibliografas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nojus Feigelmanas · Žiūrėti daugiau »

Norbertas Vėlius

Norbertas Vėlius (1938 m. sausio 1 d. Gulbėse, Šilalės raj. – 1996 m. birželio 23 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinės) – lietuvių etnografas ir religijotyrininkas, dirbo VDU.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Norbertas Vėlius · Žiūrėti daugiau »

Nuno Guimarães

Nuno Gimarainšas (Jorge Nuno Andrade Guimarães; g. 1960 m. – m. 2013 m. balandžio 30 d.) – iš Mozambiko kilęs portugalų rašytojas, poetas, dėstytojas, kultūros veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Nuno Guimarães · Žiūrėti daugiau »

Ona Šulcienė

Ona Šulcienė (g. 1954 m. balandžio 9 d. Alytaus rajonas) – Lietuvos ir Kėdainių rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ona Šulcienė · Žiūrėti daugiau »

Ona Gaigalaitė-Beleckienė

Ona Gaigalaitė-Beleckienė (1906 m. lapkričio 13 d. Linkuvoje – 1989 m. spalio 11 d. Kaune) – Lietuvos visuomenės veikėja, spaudos darbuotoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ona Gaigalaitė-Beleckienė · Žiūrėti daugiau »

Ona Grinkevičienė

Ona Grinkevičienė (1924 m. spalio 3 d. Rinkūnai, Kauno apskr. – 2004 m. lapkričio 8 d. Kaunas) – Lietuvos gydytoja pediatrė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ona Grinkevičienė · Žiūrėti daugiau »

Ona Jablonskytė-Landsbergienė

Ona Jablonskytė-Landsbergienė (1894 m. liepos 4 d. Dubultuose, Latvija – 1957 m. kovo 22 d. Kaune) – gydytoja oftalmologė, Pasaulio Tautų Teisuolė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ona Jablonskytė-Landsbergienė · Žiūrėti daugiau »

Ona Jaudegytė

Ona Jaudegytė (g. 1914 m. kovo 5 d. Tabarai, Kalvarijos valsčius – 2009 m. liepos 31 d. Palaidota Alksninės kaime, Vilkaviškio rajonas.) – Lietuvos gydytoja oftalmologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ona Jaudegytė · Žiūrėti daugiau »

Ona Labanauskaitė

Ona Labanauskaitė (1901 m. spalio 14 d. Dovydžiai, Kruopių valsčius, Šiaulių apskritis – 1993 m. kovo 30 d. Putnamas, JAV) – Lietuvos ir JAV lietuvių visuomenės veikėja, žurnalistė, redaktorė, vertėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ona Labanauskaitė · Žiūrėti daugiau »

Ona Leonaitė-Kairienė

Ona Leonaitė-Kairienė (1898 m. gruodžio 14 d. Samarkande, Uzbekija – 1958 m. birželio 11 d. Kaune) – Lietuvos advokatė, redaktorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ona Leonaitė-Kairienė · Žiūrėti daugiau »

Ona Maksimaitienė

Ona Maksimaitienė-Girčytė (1902 m. vasario 5 d. Sankt Peterburgas – 1999 m. gruodžio 10 d. Vilnius, palaidota Panevėžyje) – Lietuvos istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ona Maksimaitienė · Žiūrėti daugiau »

Ona Muraškaitė-Račiukaitienė

Ona Muraškaitė-Račiukaitienė (1896 m. vasario 15 d. Dobilaičiai, Virbalio valsčius, Vilkaviškio apskritis, Rusijos imperija – (?) – Lietuvos pedagogė, politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ona Muraškaitė-Račiukaitienė · Žiūrėti daugiau »

Ona Vaičiulytė-Romančiuk

Ona Vaičiulytė-Romančiuk, (1958 m. Rimdžiūnuose, Baltarusija) – Lietuvos ir Lenkijos kalbininkė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ona Vaičiulytė-Romančiuk · Žiūrėti daugiau »

Orientalistika Lietuvoje

Orientalistikos pradžia Lietuvoje siejama su romantikų iniciatyva įkurta Rytų kalbų katedrą Vilniaus universitete 1810 m. To laiko žymus intelektualas Kazimieras Kontrimas 1822 m. Vilniaus Apygardos švietimo kuratoriui įteikė memorandumą dėl Rytų kalbų instituto prie VU įkūrimo.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Orientalistika Lietuvoje · Žiūrėti daugiau »

Oskaras Kurnatauskas

Oskaras Jonas Kurnatauskas (1834 m. Kražiuose – 1911 m. Rygoje) – Lietuvos ir Latvijos evangelikų reformatų kunigas, vicesuperintendentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Oskaras Kurnatauskas · Žiūrėti daugiau »

Oskaras Milašius

Lietuvos atstovybė Paryžiuje, Oskaras Milašius – trečias iš kairės Oskaras Vladislovas Liubič-Miloš-Milašius (1877 m. gegužės 28 d. Čerėjos dvare, dab. Čašnikų rajonas, Vitebsko sritis, Baltarusija – 1939 m. kovo 2 d. Fontenblo) – lietuvių poetas, rašęs prancūzų kalba.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Oskaras Milašius · Žiūrėti daugiau »

Padovinys

Padovinys – kaimas Marijampolės savivaldybėje, 4 km į pietryčius nuo Patašinės.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Padovinys · Žiūrėti daugiau »

Panevėžio kraštotyros muziejus

Panevėžio kraštotyros muziejus – muziejus Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 23, įkurtas 1925 m. sausio 18 d. Renka, saugo, tiria ir eksponuoja Panevėžio miesto ir Panevėžio apskrities archeologinę, etnografinę ir istorinę medžiagą, plėtoja mokslinę veiklą, organizuoja laisvalaikį.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Panevėžio kraštotyros muziejus · Žiūrėti daugiau »

Paulina Girdzijauskienė

Paulina Žurlytė-Girdzijauskienė (1908 m. lapkričio 8 d. Vėžionyse, Kupiškio valsčius – 1993 m. rugsėjo 13 d.) – Lietuvos pedagogė, istorikė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Paulina Girdzijauskienė · Žiūrėti daugiau »

Paulius Galaunė

Namas Vydūno alėjoje Kaune, kur P. Galaunė gyveno 1932–1972 m. P. Galaunės memorialinė lenta Paulius Galaunė (tikr. vardas Povilas, slap. Visuomis, Paulius Trakelis, 1890 m. sausio 25 d. Pagelažiuose, Ukmergės apskritis – 1988 m. spalio 18 d. Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.) – Lietuvos dailės istorikas ir kritikas, grafikas, lietuvių profesionalios muziejininkystės pradininkas, nusipelnęs meno veikėjas, grafikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Paulius Galaunė · Žiūrėti daugiau »

Paulius Jurkevičius

Paulius Jurkevičius (g. 1962 m.) – Lietuvos žurnalistas, gastronomijos publicistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Paulius Jurkevičius · Žiūrėti daugiau »

Paulius Jurkus

Paulius Jurkus (slapyvardis A. Džiugėnas 1916 m. liepos 29 d. Žemaičių Kalvarija, Alsėdžių valsčius – 2004 m. balandžio 9 d. Niujorkas) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, beletristas, redaktorius, meno kritikas, dailininkas, visuomenės ir kultūros veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Paulius Jurkus · Žiūrėti daugiau »

Paulius Slavėnas

Paulius Slavėnas (1901 m. liepos 21 d. Maskvoje – 1991 m. vasario 24 d. Vilniuje) – Lietuvos astronomas, matematikas, akademikas, Lietuvos mokslo istorikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Paulius Slavėnas · Žiūrėti daugiau »

Paulius Titelbachas

Paulius Ferdinandas Aloyzas Titelbachas, (1865 m. sausio 7 d., naujuoju stiliumi 1865 m. gruodžio 5 d., Gailhofo dvare Kuršo gubernijoje, Rusijos imperija - 1951 m. spalio 12 d. Klein Siuntel vietovėje prie Hamelno, Žemutinė Saksonija, VFR) – evangelikų liuteronų kunigas Lietuvoje ir Vokietijoje, Lietuvos vokiečių bendruomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Paulius Titelbachas · Žiūrėti daugiau »

Penktas aukštas

Penktas aukštas – Vytauto Didžiojo universiteto studentų laikraštis, ėjęs 1991–1992 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Penktas aukštas · Žiūrėti daugiau »

Petras Aleksandravičius

Petras Aleksandravičius (1906 m. spalio 21 d. Vartai, Marijampolės apskritis – 1997 m. gruodžio 25 d. Vilnius) – Lietuvos skulptorius, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Aleksandravičius · Žiūrėti daugiau »

Petras Algirdas Miškinis

Petras Algirdas Miškinis (1936 m. gruodžio 2 d. Saldutiškyje, Linkmenų valsčius – 2003 m. lapkričio 2 d. Kaune) – teisininkas, teisėtyrininkas civilistas ir komercininkas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) docentas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Algirdas Miškinis · Žiūrėti daugiau »

Petras Avižonis

Petras Avižonis (1875 m. balandžio 17 d. Pasvalyje – 1939 m. spalio 17 d. Kaune) – Lietuvos gydytojas oftalmologas, pedagogas, visuomenės bei politinis veikėjas, laisvamanis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Avižonis · Žiūrėti daugiau »

Petras Šalčius

Petras Šalčius (1893 m. sausio 25 d. Čiudiškiuose, Prienų valsčius, Rusijos imperija – 1958 m. balandžio 22 d. Kaune, palaidotas Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos ekonomistas, kooperacijos teoretikas ir praktikas, profesorius, spaudos bendradarbis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Šalčius · Žiūrėti daugiau »

Petras Želvys

Petras Želvys (g. 1925 m. spalio 8 d. Šiluvoje) – Lietuvos mokytojas, žurnalistas, redaktorius, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Želvys · Žiūrėti daugiau »

Petras Babickas

Petras Babickas (1903 m. gegužės 12 d. Laukminiškiuose, Virbališkiuose – 1991 m. rugpjūčio 27 d. Rio de Žaneire, Brazilija) – Lietuvos radijo žurnalistikos pradininkas, publicistas, rašytojas, vertėjas, diplomatas, kraštotyrininkas, keliautojas, fotografas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Babickas · Žiūrėti daugiau »

Petras Balčiūnas (1902)

Petras Balčiūnas (1902 m. kovo 29 d. Rėčiūnai, Vilkaviškio apskritis – 1997 m. sausio 30 d. Putnamas, JAV) – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Balčiūnas (1902) · Žiūrėti daugiau »

Petras Bancevičius

Petras Bancevičius (1873 m. Vilkaviškis – 1948 m. spalio 7 d. Belshilis) – Didžiosios Britanijos lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Bancevičius · Žiūrėti daugiau »

Petras Baublys

Petras Baublys (1914 m. gegužės 23 d. Lyda – 1973 m. gruodžio 16 d.) – Lietuvos gydytojas pediatras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Baublys · Žiūrėti daugiau »

Petras Būtėnas

Petras Būtėnas (1896 m. birželio 27 d. Dovydai, Joniškėlio valsčius – 1980 m. spalio 4 d. Bostonas. Palaidotas Toronte, 1996 m. palaikai perlaidoti Panevėžyje) – Lietuvos kalbininkas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Būtėnas · Žiūrėti daugiau »

Petras Bingelis

Petras Bingelis (g. 1943 m. sausio 3 d. Mardasavas, Marcinkonių valsčius) – choro ir orkestro dirigentas, pedagogas, Lietuvos ir Kauno miesto politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Bingelis · Žiūrėti daugiau »

Petras Biržys

Petras Biržys (sceninis vardas Pupų Dėdė; 1896 m. gruodžio 22 d. (senuoju stiliumi rugsėjo 3 d.), Liudiškiuose, Anykščių valsčius, Utenos apskritis – 1970 m. liepos 23 d. Vilniuje, palaidotas Saltoniškių kapinėse) – Lietuvos karininkas, savanoris, literatas, dainininkas, aktorius mėgėjas, etnografas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Biržys · Žiūrėti daugiau »

Petras Brizgys

Petras Brizgys (g. 1917 m. gruodžio 2 d. Plyniuose, Liudvinavo valsčius) – lietuvių chemikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Brizgys · Žiūrėti daugiau »

Petras Geniušas

Petras Geniušas (g. 1961 m. vasario 6 d. Vilniuje) – Lietuvos pianistas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Geniušas · Žiūrėti daugiau »

Petras Gintalas (1908)

Petras Gintalas (1908 m. sausio 30 d. Rubežaičiuose, Telšių valsčius – 1971 m. gegužės 5 d. Vilniuje) – literatas, kultūros ir politikos veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Gintalas (1908) · Žiūrėti daugiau »

Petras Gužas

Petras Gužas (1892 m. spalio 15 d. Kreipšiai, Skapiškio valsčius – 1945 m. sausio 29 d. Rokiškis) – Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas leitenantas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Gužas · Žiūrėti daugiau »

Petras Jašinskas

Petras Jašinskas (1914 m. spalio 20 d. Šniūriškiai, Nemunėlio Radviliškio valsčius – 1986 m. balandžio 28 d. Kaunas) – Lietuvos gydytojas rentgenologas, medicinos mokslų kandidatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Jašinskas · Žiūrėti daugiau »

Petras Jakštas

Petras Jakštas (1899 m. spalio 30 d. Stramiliuose, Panemunėlio valsčius – 1988 m. lapkričio 14 d.) – švietėjas, bibliofilas, Mažosios Lietuvos istorijos tyrėjas, Lietuvos kariuomenės karininkas (majoras), XXVII knygos mėgėjų draugijos narys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Jakštas · Žiūrėti daugiau »

Petras Jočys

Petras Jočys (1894 m. rugsėjo 14 d. Jusiškis I, Šešuolių valsčius, Ukmergės apskritis – 1970 m. sausio 30 d. Holovilis, Niujorkas, JAV) – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Jočys · Žiūrėti daugiau »

Petras Jonikas

Petras Jonikas (1906 m. kovo 25 Antringis, Viduklės valsčius – 1996 m. vasario 3 d. Riversaidas, palaidotas Čikagoje) – Lietuvos kalbininkas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Jonikas · Žiūrėti daugiau »

Petras Juodakis

Petras Juodakis (1872 m. liepos 21 d. Račiupėnai, Kupiškio valsčius – 1940 m. rugsėjo 21 d. Kaunas) – Lietuvos chemikas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Juodakis · Žiūrėti daugiau »

Petras Juodelis

Petras Juodelis (1909 m. liepos 1 d. Aukštadvaris – 1975 m. rugpjūčio 24 d. Vilnius, palaidotas Naujosios Vilnios kapinėse) – Lietuvos dailės istorikas, muziejininkas, literatūros kritikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Juodelis · Žiūrėti daugiau »

Petras Kačinskas

Petras Kačinskas (1908 m. sausio 1 d. Daukučiuose, Radviliškio rajone – 1967 m. rugpjūčio 27 d. Kaune) – Biržų burmistras, studentų korporacijos Neo-Lithuania pirmininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Kačinskas · Žiūrėti daugiau »

Petras Kalnius

Petras Kalnius (g. 1948 m. lapkričio 16 d. Vaineikių Medsėdžiai, Darbėnų valsčius) – Lietuvos etnologas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Kalnius · Žiūrėti daugiau »

Petras Karuža

Petras Karuža (slapyvardis Kapsainis. 1908 m. gegužės 15 d. Glengarnoke, Škotija – 1933 m. kovo 15 d. Kaune) – Lietuvos žurnalistas, poetas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Karuža · Žiūrėti daugiau »

Petras Katilius

Petras Katilius (1903 m. balandžio 7 d. Katiliškiai, Šunskų valsčius – 1995 m. gegužės 15 d. Vilnius) – Lietuvos matematikas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Katilius · Žiūrėti daugiau »

Petras Kazlauskas (1903)

Petras Kazlauskas, Kazlas (1903 m. spalio 22 d. Maišymai, Rudaminos valsčius – 1983 m. kovo 11 d. Hot Springsas, Arkanzaso valstija) – Lietuvos gydytojas oftalmologas, medicinos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Kazlauskas (1903) · Žiūrėti daugiau »

Petras Kisielius

Petras Kisielius (1917 m. rugpjūčio 17 d. Marijampolė – 2008 m. gegužės 4 d. Elmhurstas, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse) – Lietuvos gydytojas, visuomenės veikėjas, daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Kisielius · Žiūrėti daugiau »

Petras Klimas

Vasario 16-osios akto signatarai. Petras Klimas – antroje eilėje ketvirtas iš dešinės Lietuvos atstovybės Paryžiuje darbuotojai. Petras Klimas sėdi centre, 1930 m. Petras Klimas (1891 m. vasario 23 d. Kušliškiuose, Kalvarijos valsčius – 1969 m. sausio 16 d. Kaune) – Lietuvos teisininkas, istorikas, publicistas, redaktorius, diplomatas, užsienio reikalų ministras, Vasario 16-osios akto signataras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Klimas · Žiūrėti daugiau »

Petras Lapienė (1904)

Petras Lapienė (1904 m. spalio 18 d. Kviriškyje, Rusijos imperija – 1943 m. rugsėjo 2 d. Kaune, Trečiasis Reichas) – Lietuvos pedagogas, esperantininkas, tautosakininkas, aktyviai rinko liaudies dainas, pasakas, pasakojimus, mįsles.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Lapienė (1904) · Žiūrėti daugiau »

Petras Leonas

Petras Leonas (1864 m. lapkričio 16 d. Leskavoje, Gudelių valsčius, Marijampolės apskritis – 1938 m. gegužės 12 d. Kaune) – Lietuvos teisininkas, advokatas, teisės profesorius, visuomenės bei politinis veikėjas, pirmasis LR teisingumo ministras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Leonas · Žiūrėti daugiau »

Petras Likša

Petras Likša (1920 m. liepos 29 d. Liesiškiuose, Obelių valsčius – 2011 m. rugpjūčio 9 d. Vilniuje) – Lietuvos teatro ir televizijos aktorius, režisierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Likša · Žiūrėti daugiau »

Petras Linkevičius

Petras Linkevičius-Linkus (1898 m. lapkričio 19 d. Lizdeikiuose, dab. Pakruojo rajonas – 1981 m. birželio 16 d. Čikagoje) – teisininkas, savivaldybininkas, Lietuvos karinis ir politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Linkevičius · Žiūrėti daugiau »

Petras Luomanas

Petras Luomanas (g. 1948 m. gegužės 30 d. Daukniūnuose, Pasvalio raj.) – Lietuvos ir Panevėžio miesto politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Luomanas · Žiūrėti daugiau »

Petras Maželis

Vyskupo Maželio antkapinis paminklas Petras Maželis (1894 m. rugsėjo 21 d. Cipriškis, Obelių valsčius – 1966 m. gegužės 21 d. Telšiai, palaidotas Telšių katedroje) – Lietuvos vyskupas, rašytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Maželis · Žiūrėti daugiau »

Petras Raudonikis

Petras Raudonikis (1869 m. rugpjūčio 27 d. Kavarske – 1950 m. lapkričio 18 d. Vičiūnuose (Kauno raj.) – farmacininkas, jaunystėje – politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Raudonikis · Žiūrėti daugiau »

Petras Rimkūnas

Petras Rimkūnas (1913 m. kovo 27 d., senuoju stiliumi kovo 14 d. Tetirvinai, Saločių valsčius, Biržų apskritis – 1944 m. rugsėjo 10 d. Viena, Austrija) – Lietuvos žurnalistas, rašytojas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Rimkūnas · Žiūrėti daugiau »

Petras Rumšas

Petras Rumšas (g. 1921 m. lapkričio 2 d. Paulaičiuose, Tauragės apskr. (dab. Šilutės raj.) – m. 1987 m. vasario 23 d. Vilniuje) – Lietuvos pedagogas, matematikas, vadovėlių autorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Rumšas · Žiūrėti daugiau »

Petras Smilgys

Petras Smilgys (g. 1970 m. rugsėjo 22 d. Mažeikiuose) – kunigas kanauninkas, kanonistas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės ir Katalikų teologijos fakultetų (KTF) dėstytojas (lektorius, docentas), buvęs VDU KTF dekanas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Smilgys · Žiūrėti daugiau »

Petras Tarulis

Petras Tarulis (tikr. Juozas Petrėnas, 1896 m. kovo 31 d. Degučiuose, Utenos apskritis – 1980 m. vasario 5 d. Niujorke, JAV, perlaidotas Petrašiūnų kapinėse, Kaune) – prozininkas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Tarulis · Žiūrėti daugiau »

Petras Vaičiūnas

Ramybės skvere. Atminimo lenta Petrui Vaičiūnui Jonavoje Piliakalnių kaime Petras Vaičiūnas (1890 m. liepos 11 d. Piliakalniuose, Jonavos raj. – 1959 m. birželio 7 d. Vilniuje) – XX a. pirmosios pusės lietuvių poetas, dramaturgas ir vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Vaičiūnas · Žiūrėti daugiau »

Petras Vileišis

Petras Vileišis (1851 m. sausio 25 d. Mediniuose, Pasvalio valsčius – 1926 m. rugpjūčio 12 d. Palangoje) – inžinierius, Lietuvos visuomenės ir politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petras Vileišis · Žiūrėti daugiau »

Petronėlė Bernadišienė

Petronėlė Bernadišienė (1910 m. balandžio 12 d. Geišiai, Jurbarko valsčius – 1993 m. liepos 24 d. Vilnius) – Lietuvos kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petronėlė Bernadišienė · Žiūrėti daugiau »

Petronėlė Orintaitė

Petronėlė Orintaitė-Janutienė (1905 m. vasario 18 d. Liepalotuose, Lukšių valsčius – 1999 m. gruodžio 16 d. Los Andžele, JAV) – Lietuvos pedagogė, poetė, prozininkė, visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Petronėlė Orintaitė · Žiūrėti daugiau »

Pijus Glovackas

Pijus Glovackas (1902 m. vasario 3 d. Šilbaliuose, Bartninkų valsčius – 1941 m. birželio 24 d. netoli Utenos) – Lietuvos komunistinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pijus Glovackas · Žiūrėti daugiau »

Pilypas Žukauskas

Pilypas Narutis-Žukauskas (g. 1920 m. gegužės 26 d. Piatigorske, Rusija - m. 2014 m. birželio 7 d. Čikagoje, JAV) – Lietuvos inžinierius, ateitininkas, vienas iš pagrindinių 1941 m. birželio sukilimo organizatorių, antinacinės rezistencijos dalyvis, Stutthofo koncentracijos stovyklos kalinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pilypas Žukauskas · Žiūrėti daugiau »

Platonas Jankauskas

Platonas Jankauskas (1860 m. spalio 31 d. Minskas – 1941 m. lapkričio 27 d. Daniliškis, Piniavos valsčius) – Lietuvos inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Platonas Jankauskas · Žiūrėti daugiau »

Podiplominės studijos

Podiplominės studijos - studijos, vykstančios baigus pirmosios pakopos studijas, įgijus akademinį kvalifikacinį laipsnį.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Podiplominės studijos · Žiūrėti daugiau »

Podoktorantūra

Podoktorantūra (postdoktorantūra;, šnek. „postdokas“) - podaktarinės (savarankiškos) studijos ar (ir) moksliniai tyrimai, vykdomi įgijus daktaro laipsnį.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Podoktorantūra · Žiūrėti daugiau »

Povilas Abelkis (1906)

Povilas Abelkis (slapyvardis P. Tulpė; 1906 m. sausio 27 d. Žemaičių Kalvarijoje, Plungės raj. – 1957 m. rugpjūčio 7 d. Čikagoje, JAV) – prozininkas, leidėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Abelkis (1906) · Žiūrėti daugiau »

Povilas Šidlauskas

Povilas Šidlauskas (1890 m. spalio 15 d. Puknionių kaime, Linkuvos valsčiuje – 1973 m. gegužės 22 d. Kulautuvoje) – lietuvių katalikų kunigas, kanauninkas, prelatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Šidlauskas · Žiūrėti daugiau »

Povilas Čechavičius

Povilas Čechavičius (1858 m. spalio 14 d. Vilnius – 1935 m. sausio 10 d. Kaunas) – Lietuvos inžinierius hidrotechnikas, inžinerijos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Čechavičius · Žiūrėti daugiau »

Povilas Brazdžiūnas

Povilas Brazdžiūnas (1897 m. rugsėjo 18 d. – 1986 m. vasario 28 d.) – fizikas, akademikas, profesorius, vienas fizikos mokslo organizatorių ir daugelio šio mokslo sričių pradininkas Lietuvoje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Brazdžiūnas · Žiūrėti daugiau »

Povilas Budrevičius

Povilas Budrevičius (1892 m. sausio 23 d. Kalvarija – 1956 m. sausio 31 d. Kaunas) – Lietuvos karinis veikėjas, Kariuomenės teismo pulkininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Budrevičius · Žiūrėti daugiau »

Povilas Butkevičius (1923)

Povilas Butkevičius Povilas Butkevičius (1923 m. gegužės 26 d. Kaune – 1985 m. balandžio 4 d. Kaune) – Lietuvos gydytojas, visuomenės veikėjas, politinis kalinys, humanistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Butkevičius (1923) · Žiūrėti daugiau »

Povilas Gaučys

Povilas Gaučys (1901 m. gruodžio 1 d. Vyžuonos – 1991 m. lapkričio 12 d. Kaunas) – Lietuvos vertėjas, diplomatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Gaučys · Žiūrėti daugiau »

Povilas Gronskis

Povilas Gronskis (1883 m. birželio 22 d. Jognų dvaras, Tverės gubernija – 1937 m. gegužės 12 d. Paryžius) – Lietuvos teisininkas, istorikas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Gronskis · Žiūrėti daugiau »

Povilas Jašinskas

Povilas Jašinskas (1889 m. rugpjūčio 19 d. Melaišiuose, Biržų valsčius – 1982 m. gegužės 19 d. Biržuose. Palaidotas Biržuose, Liepų kapinėse.) – Lietuvos evangelikų reformatų kunigas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Jašinskas · Žiūrėti daugiau »

Povilas Jakubėnas

Povilo Jakubėno gimtinė Vaitkūnuose Povilas Jakubėnas (1871 m. balandžio 11 d. Vaitkūnai, Biržų valsčius, Rusijos imperija – 1953 m. gegužės 30 d. Vasenas, Šveicarija) – knygnešys, evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas, mokslininkas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Jakubėnas · Žiūrėti daugiau »

Povilas Julius Labanauskas

Povilas Labanauskas ant Lietuvos karo laivo „Prezidentas Smetona“ Povilas Julius Labanauskas (1908 m. gruodžio 12 d. Nemakščiuose, Raseinių valsčius – 1999 m. gegužės 28 d. Port Saint Lucie, Floridos valstija) – Lietuvos jūrų karininkas, kapitonas leitenantas, žurnalistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Julius Labanauskas · Žiūrėti daugiau »

Povilas Kemėšis

Povilas Kemėšis (1921 m. lapkričio 9 d. Kilėviškiai, Leliūnų valsčius – 2007 m. Kaunas) – Lietuvos inžinierius elektrotechnikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Kemėšis · Žiūrėti daugiau »

Povilas Kopustinskas

Povilas Kopustinskas (1902 m. balandžio 14 d. Panemunyje – 1966 m. balandžio 20 d. Kaune) – Lietuvos finansininkas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Kopustinskas · Žiūrėti daugiau »

Povilas Matulionis

Aleksandrijoje Povilas Matulionis (1860 m. rugsėjo 5 d. Kupiškyje – 1932 m. kovo 15 d. Aleksandrijos dvare prie Šiaulių) – Lietuvos miškininkas, profesorius, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Matulionis · Žiūrėti daugiau »

Povilas Pakarklis

Povilas Pakarklis (1902 m. lapkričio 23 d. Smilgiuose, Kupiškio valsčius – 1955 m. liepos 28 d. Vilniuje) – teisininkas, istorikas, kraštotyrininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Pakarklis · Žiūrėti daugiau »

Povilas Reklaitis

Povilas Viktoras Reklaitis (g. 1922 m. gegužės 20 d. Kaune, m. 1999 m.) – menotyrininkas, meno istorikas, filosofijos mokslų daktaras, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas (nuo 1970 m.).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Reklaitis · Žiūrėti daugiau »

Povilas Spudas (1896)

Povilas Spudas (1896 m. sausio 13 d. Gataučiai, Linkuvos valsčius, Rusijos imperija – 1944 m. rugpjūčio 7 d. Sverdlovsko lageris, Pavlovka, Omsko sritis) – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Spudas (1896) · Žiūrėti daugiau »

Povilas Vaitonis

Povilas (Paul) Vaitonis (1911 m. rugpjūčio 15 d. Užpaliuose – 1983 m. balandžio 23 d. Hamiltone, Kanadoje) – Lietuvos ir Kanados šachmatininkas, tarptautinis meistras, keliskart Lietuvos ir Kanados čempionas bei šachmatų olimpietis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Vaitonis · Žiūrėti daugiau »

Povilas Vymeris

Povilas Vymeris (1911 m. kovo 12 d. Vyžainyse, Suvalkų apskritis – 2007 m. Bradforde ?, Didžioji Britanija) – vokiečių kilmės Lietuvos mokytojas, literatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Povilas Vymeris · Žiūrėti daugiau »

Pranas Ancevičius

Pranas Ancevičius (slapyv. F. Rogūza; 1905 m. vasario 11 d. Laužuose, Raseinių apskritis – 1964 m. balandžio 16 d. Okvilyje, Kanada) – žurnalistas, literatūros kritikas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Ancevičius · Žiūrėti daugiau »

Pranas Augustaitis

Pranas Augustaitis (1883 m. balandžio 25 d. Mažučiuose, Vilkaviškio valsčius – 1941 m. rugpjūčio 11 d. Vilniuje) – literatūros tyrinėtojas, filosofijos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Augustaitis · Žiūrėti daugiau »

Pranas Čepėnas

Pranas Čepėnas (1899 m. balandžio 4 d. Veleikiai, Utenos apskr. – 1980 m. spalio 3 d. Vorčesteris, Masačiusetso valstija, JAV, 1998 m. palaikai perlaidoti Kauno Petrašiūnų kapinėse) – Lietuvos istorikas ir enciklopedininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Čepėnas · Žiūrėti daugiau »

Pranas Dailidė

Pranas Dailidė (1888 m. rugsėjo 29 d. Sintautai – 1965 m. rugsėjo 1 d. Sirakūzas, Niujorko valstija) – Lietuvos visuomenės veikėjas, diplomatas, žurnalistas, publicistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Dailidė · Žiūrėti daugiau »

Pranas Dielininkaitis

Prano Dielininkaičio kapas Šiaulių Donelaičio kapinėse Pranas Dielininkaitis (1902 m. gegužės 5 d. Juškų kaime, Žaliosios valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1942 m. balandžio 6 d. Šiauliuose, palaidotas Donelaičio kapinėse) – sociologas, ateitininkas, redaktorius, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Dielininkaitis · Žiūrėti daugiau »

Pranas Dovydaitis

Pranas Dovydaitis (1886 m. gruodžio 2 d. Runkiuose, Višakio Rūdos valsčius, Marijampolės apskritis – 1942 m. lapkričio 4 d. Sverdlovske, Rusija) – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Ministras pirmininkas, teisininkas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos ateitininkų sąjungos vadovas, enciklopedistas, apie 40 periodinių leidinių redaktorius ir leidėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Dovydaitis · Žiūrėti daugiau »

Pranas Drąsutis

Pranas Drąsutis Pranas Drąsutis (1906 m. lapkričio 17 d. Peterburge – 1959 m. kovo 26 d. Klyvlende, JAV) – Lietuvos inžinierius energetikas, energijos komiteto narys, elektrinių projektų autorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Drąsutis · Žiūrėti daugiau »

Pranas Gaida-Gaidamavičius

Pranas Gaidamavičius-Gaida (1914 m. sausio 26 d. Bajoruose, Želvos valsčius, Ukmergės apskritis – 2013 m. liepos 24 d. Aukštadvaryje, Trakų rajonas) – Lietuvos kunigas, žurnalistas, redaktorius, publicistas, teologijos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Gaida-Gaidamavičius · Žiūrėti daugiau »

Pranas Gailiūnas

Pranas Gailiūnas (1913 m. sausio 5 d. Katiliai, Griškabūdžio valsčius – 1977 m. liepos 24 d. Vilnius) – Lietuvos kalbininkas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Gailiūnas · Žiūrėti daugiau »

Pranas Garšva

Pranas Garšva (1915 m. sausio 18 d. Pasnietalys, Veliuonos valsčius – 1993 m. sausio 24 d. Čikaga) – Lietuvos kunigas, spaudos darbuotojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Garšva · Žiūrėti daugiau »

Pranas Germantas

Kryžių kalne Pranas Germantas (iki 1940 m. Meškauskas, 1903 m. gruodžio 3 d. Puškoriai, Telšių apskr. – 1945 m. balandžio 22 d. Štuthofas prie Gdansko, palaidotas Kopenhagoje) – Lietuvos visuomenės veikėjas, kalbininkas, daktaras, nacių okupuotos Lietuvos tarėjas švietimo reikalams.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Germantas · Žiūrėti daugiau »

Pranas Gudavičius

Pranas Gudavičius-Gudas (1876 m. balandžio 7 d. Užakmeniuose, Jurbarko raj. – 1956 m. lapkričio 28 d. Niujorke) – gydytojas terapeutas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Gudavičius · Žiūrėti daugiau »

Pranas Gudynas (1900)

Pranas Gudynas (1900 m. sausio 12 d. Mauručiuose, Veiverių valsčius – 1929 m. gegužės 6 d. Kaune) – Lietuvos karinis veikėjas, kapitonas (1929 m., po mirties).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Gudynas (1900) · Žiūrėti daugiau »

Pranas Jodelė

Pranas Jodelė (1871 m. vasario 13 d. Kupriuose, Rokiškio raj. – 1955 m. gruodžio 8 d. Kaune) – žymiausias nepriklausomos Lietuvos chemikas technologas, profesorius, VDU rektorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Jodelė · Žiūrėti daugiau »

Pranas Jucaitis

Pranas Jucaitis (1896 m. gruodžio 5 d. Kiaulupiai, Sintautų valsčius – 1986 m. liepos 9 d. JAV) – Lietuvos chemikas, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Jucaitis · Žiūrėti daugiau »

Pranas Kulikauskas

Pranas Kulikauskas (1913 m. kovo 7 d. Purvynai, dab. Trakų raj. – 2004 m. gruodžio 15 d. Vilnius. Palaidotas Antakalnio kapinėse) – vienas žymiausių Lietuvos archeologų, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Kulikauskas · Žiūrėti daugiau »

Pranas Kuraitis

Pranas Kuraitis (1883 m. liepos 4 d. Pavasijuose, Naumiesčio valsčius, Šakių apskritis – 1964 m. gruodžio 18 d. Kaune) – pirmasis lietuvis filosofas profesionalas, neotomistas, filosofijos istorikas, rašęs ontologijos ir gnoseologijos klausimais, Lietuvos (vėliau – Vytauto Didžiojo) universiteto profesorius, katalikų kunigas prelatas, ateitininkas, žurnalistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Kuraitis · Žiūrėti daugiau »

Pranas Lembertas

Pranas Lembertas (1897 m. rugsėjo 18 d. Eiciūnai, Šakių apskritis, Suvalkų gubernija – 1967 m. lapkričio 29 d. Santa Monika, Kalifornijos valstija; 1997 m. rugsėjo 18 d. perlaidotas Paežerėlių kapinėse) – Lietuvos teisininkas, poetas, visuomenės ir kultūros veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Lembertas · Žiūrėti daugiau »

Pranas Lesauskis

Pranas Lesauskis (1900 m. lapkričio 17 d. Žeberiai, Tverų valsčius – 1942 m. Suchobezvodnoje, dab. Žemutinio Naugardo sritis) – Lietuvos vadybos specialistas, matematikas, matematikos daktaras, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Lesauskis · Žiūrėti daugiau »

Pranas Mašiotas

Pranas Mašiotas (1863 m. gruodžio 19 d. Pūstelninkuose, Būblelių valsčius, Šakių apskritis – 1940 m. rugsėjo 14 d. Kaune) – Lietuvos pedagogas, vaikų rašytojas, publicistas, vertėjas, vadovėlių autorius, visuomenės bei kultūros veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Mašiotas · Žiūrėti daugiau »

Pranas Mažylis

Pranas Mažylis (1885 m. sausio 24 d. Šileikiškyje, Kupiškio raj. – 1966 m. vasario 28 d. Kaune) – Lietuvos gydytojas akušeris ir ginekologas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Mažylis · Žiūrėti daugiau »

Pranas Mantvydas

Pranas Mantvydas (1894 m. gruodžio 4 d. Gegrėnuose, Platelių valsčius – 1960 m. rugpjūčio 8 d. Kaune) – Lietuvos filosofas, žurnalistas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Mantvydas · Žiūrėti daugiau »

Pranas Markūnas

Pranas Markūnas (1873 m. sausio 13 d. Butkiškis, Andrioniškio valsčius – 1964 m. kovo 17 d. Kaunas) – Lietuvos statybos inžinierius, gelžbetonio konstrukcijų projektavimo ir statybos Lietuvoje vienas pradininkų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Markūnas · Žiūrėti daugiau »

Pranas Matiukas

Pranas Matiukas (1917 m. sausio 10 d. Mogiliave, Baltarusija – 1998 m. birželio 3 d. Australija) – Lietuvos smuikininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Matiukas · Žiūrėti daugiau »

Pranas Morkūnas

Pranas Morkūnas (1900 m. spalio 9 d. Rygoje – 1941 m. gruodžio 28 d. fronte prie Maskvos) – lietuvių poetas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Morkūnas · Žiūrėti daugiau »

Pranas Naujokaitis

Pranas Naujokaitis (1905 m. spalio 2 d. Papartynuose, Šakių valsčius – 1984 m. rugpjūčio 12 d. Niujorke, JAV) – Lietuvos rašytojas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Naujokaitis · Žiūrėti daugiau »

Pranas Razma

Pranas Razma (1902 m. Stirbaičiuose, Platelių valsčius, Kretingos apskritis – 1942 m. Sosvos lageryje, Sverdlovsko sritis) – Lietuvos ekonomistas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Razma · Žiūrėti daugiau »

Pranas Rinkevičius

Pranas Rinkevičius (1911 m. balandžio 15 d., senuoju stiliumi balandžio 2 d. Cijūniškėje, Seirijų valsčius, Alytaus apskritis – 1943 m. sausio 24 d. Sverdlovsko sritis, Rusija) – Lietuvos spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas, ateitininkas, antisovietinės rezistencijos dalyvis, tremtinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Rinkevičius · Žiūrėti daugiau »

Pranas Skardžius

Pranas Skardžius (1899 m. kovo 26 d. Senasis Subačius – 1975 m. gruodžio 18 d. Hot Springsas, Arkanzaso valstija, JAV) – Lietuvos kalbininkas, kartu su A. Saliu buvo du pirmieji ir žymiausi nepriklausomoje Lietuvoje išaugę kalbininkai.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Skardžius · Žiūrėti daugiau »

Pranas Stepulis

Pranas Stepulis (1913 m. gruodžio 14 d. Janėnuose, Seinų apskritis – 2007 m. balandžio 5 d. Vilniuje) – Lietuvos kanklininkas, meno kolektyvų vadovas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Stepulis · Žiūrėti daugiau »

Pranas Vainauskas

Pranas Vainauskas (1899 m. sausio 26 d. Gasčiūnuose, Joniškio vlsč., Šiaulių apskr. – 1994 m. birželio 18 d. Niujorke, JAV) – Lietuvos teisininkas, politinis veikėjas, rezistentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Vainauskas · Žiūrėti daugiau »

Pranas Vikonis

Pranas Vikonis (1897 m. sausio 26 d. Girinkoje, Rokiškio raj. – 1959 m. spalio 4 d. Montevidėjuje, Urugvajus) – mokytojas, spaudos darbuotojas, politinis veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranas Vikonis · Žiūrėti daugiau »

Pranė Jokimaitienė

Pranė Jokimaitienė-Aukštikalnytė (1922 m. kovo 1 d. Vabalninkas – 1989 m. rugsėjo 6 d. Vilnius) – Lietuvos tautosakininke, poetė, filologijos mokslų kandidatė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranė Jokimaitienė · Žiūrėti daugiau »

Pranciškus Baltrus Šivickis

Pranciškus Baltrus Šivickis (g. 1882 m. rugsėjo 30 d. Žalakiškiuose, Raseinių apskritis – 1968 m. spalio 12 d.) – Lietuvos ir JAV zoologas, Kauno universiteto, Filipinų valstybinio universiteto (Manila) profesorius, KU Geografijos katedros vedėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranciškus Baltrus Šivickis · Žiūrėti daugiau »

Pranciškus Būčys

Pranciškus Petras Būčys (1872 m. rugpjūčio 20 d. Šilgaliai, Šakių apskr. – 1951 m. spalio 25 d. Roma) – Lietuvos Rytų apeigų vyskupas, teologas, marijonas, Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas, teologijos daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranciškus Būčys · Žiūrėti daugiau »

Pranciškus Erelis

Pranciškus Erelis (iki 1938 m. Arlauskas 1919 m. spalio 16 d. Senasis Obelynas, Šilalės valsčius – 2008 m. rugpjūčio 12 d. Vilnius) – lietuvių gydytojas reumatologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranciškus Erelis · Žiūrėti daugiau »

Pranciškus Masilionis

Pranciškus Masilionis (1902 m. vasario 26 d. Pažosiai, Joniškėlio valsčius – 1980 m. spalio 14 d. Šiauliai, palaidotas Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčios šventoriuje) – SJ, Lietuvos kunigas, poetas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranciškus Masilionis · Žiūrėti daugiau »

Pranciškus Vaičekonis

Pranas Vaičekonis (g. 1928 m. sausio 1 d. Tetirvinai, Skrebotiškis – 2006 m. spalio 14 d. Vilniuje) – kanonistas, teologijos profesorius, Vilniaus arkivyskupijos tribunolo teisėjas; vienintelis kunigas, tapęs Lietuvos mokslų akademijos nariu (po Nepriklausomybės atkūrimo).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pranciškus Vaičekonis · Žiūrėti daugiau »

Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus

Pastatas, kuriame įsikūrusi Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus – viešosios įstaigos statusą turinti įstaiga, įsikūrusi Kaune (S.Daukanto g. 25).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka-muziejus · Žiūrėti daugiau »

Protmušis

Protmušio simbolis. Protmušis yra intelektualus komandinis žaidimas, kuris vyksta kartą per savaitę Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto 101 auditorijoje (anksčiau dažniausiai Gamtos mokslų fakulteto Didžiojoje auditorijoje) arba kitur Vilniaus universiteto patalpose.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Protmušis · Žiūrėti daugiau »

Pulgis Andriušis

Pulgis Andriušis (tikr. Fulgencijus Andrusevičius, 1907 m. kovo 31 d. Gaidžiai, Tauragnų valsčius – 1970 m. gruodžio 19 d. Adelaidė) – Lietuvos ir Australijos rašytojas, vertėjas, žurnalistas, esperantininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Pulgis Andriušis · Žiūrėti daugiau »

Punsko licėjus

Punsko Kovo 11-tosios vardo bendrojo lavinimo licėjus,  – dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo švietimo įstaiga Lenkijoje, Punsko vietovėje.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Punsko licėjus · Žiūrėti daugiau »

Radioelektronika

Radioelektronika – radijo elektronika, elektronikos sritis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Radioelektronika · Žiūrėti daugiau »

Radvilė Racėnaitė

Radvilė Racėnaitė (g. 1977 m., Vilniuje) – etnologė, lietuvių tautosakos, baltų religijos ir mitologijos tyrinėtoja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Radvilė Racėnaitė · Žiūrėti daugiau »

Raimundas Arnas Dineika

Raimundas Arnas Dineika (1928 m. rugpjūčio 7 d. Rimkūnai, Linkuvos valsčius – 2006 m. spalio 7 d. Vilnius) – Lietuvos architektas, profesorius, visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Raimundas Arnas Dineika · Žiūrėti daugiau »

Raimundas Jasinevičius

Raimundas Jasinevičius (g. 1936 m. balandžio 15 d. Kaune) – Lietuvos elektromechanikos inžinierius, informatikos sistemologas, diplomatas, technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Raimundas Jasinevičius · Žiūrėti daugiau »

Raimundas Kaminskas

Raimundas Kaminskas (g. 1968 m. kovo 16 d. Kaune) – Lietuvos ir Kauno miesto politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Raimundas Kaminskas · Žiūrėti daugiau »

Raimundas Lopata

Raimundas Lopata (g. 1965 m. balandžio 10 d. Vilniuje) – Lietuvos politologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Raimundas Lopata · Žiūrėti daugiau »

Ramūnas Katilius

Ramūnas Katilius (1935 m. spalio 15 d. Kaune – 2014 m. spalio 5 d.) – Lietuvos fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ramūnas Katilius · Žiūrėti daugiau »

Ramūnas Petravičius

Ramūnas Petravičius (g. 1975 m. Lietuvoje) – teisininkas, advokatas, verslo teisės advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partneris.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ramūnas Petravičius · Žiūrėti daugiau »

Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė

Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė (g. 1939 m. kovo 12 d. Kaune) – Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė · Žiūrėti daugiau »

Ramutė Vinikienė

Ramutė Vinikienė (g. 1961 m. spalio 31 d. Bertašiūnuose, Lazdijų rajonas) – Lietuvos ir Kazlų Rūdos savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ramutė Vinikienė · Žiūrėti daugiau »

Ramutis Karmalavičius

Ramutis Karmalavičius (g. 1952 m. gegužės 17 d. Jiezne) – Lietuvos literatūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ramutis Karmalavičius · Žiūrėti daugiau »

Rapolas Šaltenis

Rapolas Šaltenis (1908 m. spalio 24 d. Klevėnuose, Anykščių raj.– 2007 m. spalio 12 d. Utenoje) – literatūros tyrinėtojas, vertėjas, Lietuvos nusipelnęs mokytojas, Utenos miesto Garbės pilietis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rapolas Šaltenis · Žiūrėti daugiau »

Rapolas Krasauskas

Rapolas Krasauskas (1913 m. lapkričio 1 d. Džiuguose, Kurklių valsčius, Vilniaus gubernija, Rusijos imperija – 2007 m. vasario 2 d. Putname, Konektikuto valstijoje, JAV) – Lietuvos, Vokietijos ir JAV katalikų kunigas, bažnyčios istorikas ir visuomeninkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rapolas Krasauskas · Žiūrėti daugiau »

Rapolas Napoleonas Vindašius

Rapolas Napoleonas Vindašius (1919 m. gruodžio 28 d. Ylakiuose, Skuodo raj. – 1996 m. spalio 18 d. Kaune) – choro dirigentas ir pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rapolas Napoleonas Vindašius · Žiūrėti daugiau »

Rasa Pakutkaitė

Rasa Pakutkaitė (g. 1986 m. sausio 12 d. Seinuose, Lenkija) – Lenkijos lietuvių poetė, filosofė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rasa Pakutkaitė · Žiūrėti daugiau »

Rasutė Andriušytė-Žukienė

Rasutė Andriušytė-Žukienė (g. 1960 m. rugpjūčio 1 d. Jurbarke) – Lietuvos dailės istorikė, kritikė, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rasutė Andriušytė-Žukienė · Žiūrėti daugiau »

Rūta Marcinkevičienė

Rūta Marcinkevičienė (g. 1958 m. balandžio 15 d. Kaune) – Lietuvos kalbininkė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, profesorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rūta Marcinkevičienė · Žiūrėti daugiau »

Reda Griškaitė

Reda Griškaitė (g. 1961 m. birželio 14 d., Marijampolė) – Lietuvos istorikė, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Reda Griškaitė · Žiūrėti daugiau »

Reda Kneizevičienė

Reda Kneizevičienė (g. 1969 m. gegužės 19 d. Marijampolėje) – Lietuvos ir Kazlų Rūdos savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Reda Kneizevičienė · Žiūrėti daugiau »

Regina Žepkaitė

Regina Žepkaitė (1925 m. liepos 28 d. Alytuje – 2010 m. balandžio 28 d. Varėnoje) – Lietuvos istorikė, pedagogė, vadovėlių autorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Regina Žepkaitė · Žiūrėti daugiau »

Regina Gražulevičienė

Regina Gražulevičienė (1941 m. gegužės 5 d. Žakaimėje, Šilutės r.) – Lietuvos gydytoja kardiologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Regina Gražulevičienė · Žiūrėti daugiau »

Regina Petraitienė

Regina Petraitienė(g. 1964 m. vasario 24 d. Akmenės raj.) – pedagogė, Lietuvos ir Akmenės rajono politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Regina Petraitienė · Žiūrėti daugiau »

Regina Volkaitė-Kulikauskienė

Regina Volkaitė-Kulikauskienė (1916 m. rugsėjo 10 d. Kėdainiai – 2007 m. kovo 28 d. Vilnius) – Lietuvos archeologė, habilituota humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos mokslų akademijos narė – korespondentė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Regina Volkaitė-Kulikauskienė · Žiūrėti daugiau »

Rein Raud

Reinas Raudas (Rein Raud; g. 1961 m. gruodžio 21 d.) – Estijos rašytojas, filosofas, kultūrologas, japonologas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rein Raud · Žiūrėti daugiau »

Religija

Įvairių religijų simboliai Religija – išgyventas susitikimas su šventybe ir jos paveikto žmogaus atsakomoji veikla.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Religija · Žiūrėti daugiau »

Religija Lietuvoje

Romos katalikų maldos namai. islamo maldos namai. judaizmo maldos namai. Vilniuje. Šventojoje. Lietuvoje religinių organizacijų veiklą nustato Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, jame nustatoma, kad religija yra atskirta nuo valstybės, kartu pripažįstama kiekvieno žmogaus tikėjimo bei religinių apeigų laisvė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Religija Lietuvoje · Žiūrėti daugiau »

Religijotyra

Religinės apraiškos iš viso pasaulio Religijotyra arba religijos studijos – mokslas, tyrinėjantis religiją, įvairiais aspektais, prieinamais moksliniams tyrimams, tokiais kaip tikėjimų sistemos ir elementai, elgsena, kultūrinė raiška, institucijos.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Religijotyra · Žiūrėti daugiau »

Remigijus Čiegis

Remigijus Čiegis (g. 1958 m. spalio 18 d.) – Lietuvos inžinierius chemikas, aplinkos vadybos teoretikas, politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Remigijus Čiegis · Žiūrėti daugiau »

Remigijus Osauskas

Remigijus Osauskas (g. 1974 m. rugpjūčio 25 d. Dargužiuose, Jonavos rajonas) – Lietuvos pedagogas, Jonavos rajono savivaldybės politinis ir visuomenės veikėjas, Jonavos tarybos narys, buvęs Jonavos rajono vicemeras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Remigijus Osauskas · Žiūrėti daugiau »

Remigijus Ozolinčius

Remigijus Ozolinčius (1956 m. lapkričio 14 d. Skomantuose – 2013 m. balandžio 9 d. Kaune) – mokslininkas, miškininkas, ekologas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Remigijus Ozolinčius · Žiūrėti daugiau »

Renata Andriušienė

Renata Andriušienė (g. 1955 m. vasario 12 d. Traksėdžiuose, Šilutės raj.) – Lietuvos ir Kazlų Rūdos savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Renata Andriušienė · Žiūrėti daugiau »

Renatas Juška

Renatas Juška (g. 1972 m. kovo 21 d. Kaune) – lietuvių diplomatas, LR nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras (2009).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Renatas Juška · Žiūrėti daugiau »

Ričardas Doveika

Ričardas Doveika (g. 1974 m. rugpjūčio 7 d. Vilniuje) – Lietuvos katalikų dvasininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ričardas Doveika · Žiūrėti daugiau »

Ričardas Mironas

Ričardas Mironas (1908 m. balandžio 5 d. Zaisanas, Kazachija – 1979 m. balandžio 26 d. Vilnius) – Lietuvos kalbininkas, vertėjas, pedagogas, jaunystėje – boksininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ričardas Mironas · Žiūrėti daugiau »

Ričardas Nakas

Ričardas Bernardas Nakas (1916 m. Mintaujoje – 1963 m. Akmenėje) – ateitininkas, Lietuvos jūrų karininkas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ričardas Nakas · Žiūrėti daugiau »

Ričardas Strolia

Ričardas Strolia (g. 1960 m. rugpjūčio 4 d., Pienagalio k., Anykščių apskr.) – inžinierius ryšininkas, sportininkas–radistas trumpabangininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ričardas Strolia · Žiūrėti daugiau »

Ričardas Tamutis

Ričardas Tamutis (1927 m. gruodžio 22 d. Krikonyse, Mielagėnų valsčius, Švenčionių apskritis – 2015 m. kovo 7 d.) – choreografas, tautinių šokių ansamblių „Rasa“, „Žilvitis“, „Nemunas“, „Malūnėlis“ ir VGTU tautinių šokių ansamblio „Vingis“ buvęs vadovas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Ričardas Tamutis · Žiūrėti daugiau »

Rimantas Daugelavičius

Rimantas Daugelavičius (g. 1956 m. gegužės 27 d. Vilkiautinio k., Varėnos r.) – Lietuvos biochemikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, VDU Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir biotechnologijų katedros vedėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rimantas Daugelavičius · Žiūrėti daugiau »

Rimantas Laužackas

Rimantas Laužackas (g. 1950 m. birželio 26 d. Obeliuose – 2009 m. gegužės 14 d. Kaune.) – Lietuvos edukologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rimantas Laužackas · Žiūrėti daugiau »

Rimantas Marčėnas

Rimantas Marčėnas (g. 1937 m. balandžio 4 d. Marijampolėje) – Lietuvos istorikas, rašytojas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rimantas Marčėnas · Žiūrėti daugiau »

Rimutė Jablonskytė-Rimantienė

Rimutė Jablonskytė-Rimantienė (g. 1920 m. spalio 25 d. Kaune) – Lietuvos archeologė, muziejininkė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rimutė Jablonskytė-Rimantienė · Žiūrėti daugiau »

Rinkodara

Rinkodara – pirkimo-pardavimo santykiais grindžiamos ūkio sistemos kūrimo procesas, kurio metu suformuojama vienokio ar kitokio pobūdžio rinka bei verslo įmonės ar individo tikslų siekimo toje rinkoje sąlygos.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rinkodara · Žiūrėti daugiau »

Rita Miliūnaitė

Rita Miliūnaitė (g. 1963 m. sausio 21 d. Rokiškyje) – Lietuvos kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rita Miliūnaitė · Žiūrėti daugiau »

Robertas Jucevičius

Robertas Jucevičius (g. 1950 m. balandžio 27 d. Tendžiogaloje Raseinių raj.) – Lietuvos ekonomistas ir vadybininkas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Robertas Jucevičius · Žiūrėti daugiau »

Robertas Keturakis

Robertas Keturakis (g. 1935 m. kovo 12 d. Jonučiuose, Garliavos valsčius) – Lietuvos poetas, rašytojas, vertėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Robertas Keturakis · Žiūrėti daugiau »

Robertas Pukenis

Robertas Pukenis (g. 1955 m. liepos 23 d. Anykščiuose) – Lietuvos kunigas, kanonistas, VDU lektorius, buvęs bažnytinis teisėjas (oficiolas).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Robertas Pukenis · Žiūrėti daugiau »

Robertas Raimundas Išganaitis

Robertas Raimundas Išganaitis (g. 1965 m. rugpjūčio 14 d. Kaune) – miškininkas, Lietuvos ir Jurbarko rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Robertas Raimundas Išganaitis · Žiūrėti daugiau »

Rokas Zubovas

Rokas Zubovas (g. 1966 m. liepos 31 d., Kaune) – Lietuvos muzikantas-pianistas, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio proanūkis.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rokas Zubovas · Žiūrėti daugiau »

Rolandas Daugėla

Rolandas Daugėla (g. 1961 m. vasario 13 d. Kaune) – Lietuvos choro dirigentas ir pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rolandas Daugėla · Žiūrėti daugiau »

Rolandas Kriščiūnas

Rolandas Kriščiūnas (g. 1970 m. spalio 16 d. Panevėžyje) – lietuvių ekonomistas, diplomatas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rolandas Kriščiūnas · Žiūrėti daugiau »

Romaldas Misiukevičius

Romaldas Misiukevičius (g. 1947 m. kovo 26 d. Strazdų k. (Marijampolės raj.)) – choro dirigentas ir pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Romaldas Misiukevičius · Žiūrėti daugiau »

Romanas Plečkaitis

PAGENAME Romanas Plečkaitis (1933 m. rugpjūčio 11 d. Suvalkų krašte, Kalvarijoje – 2009 m. rugpjūčio 17 d.) – lietuvių filosofas, logikas, filosofijos istorijos tyrinėtojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Romanas Plečkaitis · Žiūrėti daugiau »

Romualdas Apanavičius

Romualdas Apanavičius (g. 1947 m. gruodžio 1 d. Vingytėje, Aukštosios Panemunės valsčius, Kauno apskr.) – Lietuvos etnologas, birbynininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Romualdas Apanavičius · Žiūrėti daugiau »

Romualdas Baltrušis

Romualdas Baltrušis (g. 1926 m. gegužės 1 d. Ukmergėje) – Lietuvos chemikas organikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Romualdas Baltrušis · Žiūrėti daugiau »

Romualdas Giedraitis (1913)

Romualdas Giedraitis (slapyvardis R. Spalis, 1913 m. lapkričio 13 d. Kaunas – 1980 m. gegužės 14 d. Hamburgas, palaidotas Čikagoje, 1992 m. palaikai perkelti į Dusetas) – Lietuvos rašytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Romualdas Giedraitis (1913) · Žiūrėti daugiau »

Romualdas Grigas

Romualdas Grigas (g. 1936 m. sausio 25 d. Asteikiuose, Radviliškio rajonas) – Lietuvos sociologas, publicistas, prozininkas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Romualdas Grigas · Žiūrėti daugiau »

Romualdas Juknevičius

Romualdas Juknevičius (1906 m. kovo 18 d. Peterburge – 1963 m. balandžio 13 d. Vilniuje) – režisierius, aktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Romualdas Juknevičius · Žiūrėti daugiau »

Romualdas Juknys

Romualdas Juknys (g. 1943 m. spalio 20 d. Šiauliai) – Lietuvos ekologas, aplinkotyrininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius, VDU Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros vedėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Romualdas Juknys · Žiūrėti daugiau »

Romualdas Kašuba

Romualdas Kašuba (g. 1931 m. kovo 23 d. Kaune) – Lietuvos inžinierius mechanikas, daktaras, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Romualdas Kašuba · Žiūrėti daugiau »

Romualdas Požerskis

Romualdas Požerskis (g. 1951 m. liepos 7 d. Vilniuje) – Lietuvos fotomenininkas, pedagogas, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Romualdas Požerskis · Žiūrėti daugiau »

Romuva

„Romuva“ (kitaip Senovės baltų religinė bendrija) – XX a. įkurta ir daugiausia Lietuvoje veikianti neopagoniškoji religinė bendrija.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Romuva · Žiūrėti daugiau »

Rostislavas Andrejevas

Rostislavas Andrejevas (1907 m. sausio 24 d. Kaunas – 1967 m. birželio 5 d. Maskva) – Lietuvos dainininkas (tenoras), režisierius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rostislavas Andrejevas · Žiūrėti daugiau »

Rugpjūčio 13

Rugpjūčio 13 yra 225-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 226-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rugpjūčio 13 · Žiūrėti daugiau »

Rugpjūčio 20

Rugpjūčio 20 yra 232-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 233-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rugpjūčio 20 · Žiūrėti daugiau »

Rugsėjo 1

Rugsėjo 1 yra 244-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais 245-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rugsėjo 1 · Žiūrėti daugiau »

Rugsėjo 10

Rugsėjo 10 yra 253-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 254-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rugsėjo 10 · Žiūrėti daugiau »

Rugsėjo 11

Rugsėjo 11 yra 254-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 255-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rugsėjo 11 · Žiūrėti daugiau »

Rugsėjo 22

Rugsėjo 22 yra 265-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 266-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Rugsėjo 22 · Žiūrėti daugiau »

Sabina Gecevičiūtė

Sabina Gecevičiūtė (g. 1912 m. lapkričio 2 d. Kybartuose) – Lietuvos zoologė, biomedicinos mokslų daktarė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Sabina Gecevičiūtė · Žiūrėti daugiau »

Saliamonas Baltūsis

Saliamonas Baltūsis (1899 m. balandžio 23 d. Skučiškėje – 1972 m. gruodžio 4 d. JAV) – Lietuvos teisininkas, kalbininkas, visuomenininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Saliamonas Baltūsis · Žiūrėti daugiau »

Saliamonas Banaitis

Saliamonas Banaitis, Valstybės Tarybos narys. Lietuvos albumas, 1921 m. Saliamonas Banaitis (1866 m. liepos 15 d. Vaitiekupiuose, Sintautų valsčius, Rusijos imperija – 1933 m. gegužės 4 d. Kaune) – Lietuvos spaustuvininkas, leidėjas, signataras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Saliamonas Banaitis · Žiūrėti daugiau »

Salomėja Nasvytytė-Valiukienė

Salomėja Nasvytytė-Valiukienė-Valukas (1920 m. kovo 5 d. Kaune – 2017 m. spalio 23 d. Thompson, Konektikutas, JAV) – Lietuvos operos solistė, JAV lietuvių visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Salomėja Nasvytytė-Valiukienė · Žiūrėti daugiau »

Salomėja Nėris

Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė), (1904 m. lapkričio 17 d. Kiršuose, Alvito valsčius, Vilkaviškio apskritis – 1945 m. liepos 7 d. Maskvoje) – lietuvių poetė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Salomėja Nėris · Žiūrėti daugiau »

Salvinija Jautakaitė

Salvinija Jautakaitė (1962 m. liepos 7 d. Tauragėje) – choro dirigentė ir pedagogė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Salvinija Jautakaitė · Žiūrėti daugiau »

Sara Šner-Nišmit

Sara Dušnickaitė (Sara Šner-Nišmit,, Lenkijoe žinoma ir kaip Sonia Dusznicka, o Lietuvoje: Sara Dušnickaitė, 1913 m. kovo 12 d. Seinuose, tuomet. Suvalkų gubernijoje – 2008 m. rugsėjo 22 d. Lohame ha-Getaʼot kibuce, Izraelyje) – litvakų kilmės Izraelio rašytoja, Antrojo pasaulinio karo dalyvė, visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Sara Šner-Nišmit · Žiūrėti daugiau »

Saulė Cameron

Saulė Cameron-Kvedaravičiūtė (g. 1975 m. vasario 6 d. Biržuose) – Lietuvos ir Biržų rajono politinė bei visuomenės veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Saulė Cameron · Žiūrėti daugiau »

Saulius Ambrazas

Saulius Ambrazas (1957 m. lapkričio 5 d. Kaune – 2010 m. rugpjūčio 30 d.) – Lietuvos kalbininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Saulius Ambrazas · Žiūrėti daugiau »

Saulius Šatkauskas

Saulius Šatkauskas (g. 1970 m. kovo 10 d. Palangoje) – Lietuvos biofizikas, Vytauto Didžiojo universiteto docentas, VDU Gamtos mokslų fakulteto Aplinkos tyrimų centro vadovas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Saulius Šatkauskas · Žiūrėti daugiau »

Saulius Davainis

Saulius Davainis (g. 1984 m. sausio 18 d. Kaune) – Lietuvos ir Kauno rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Saulius Davainis · Žiūrėti daugiau »

Saulius Lukėnas

Saulius Lukėnas (g. 1920 m. birželio 26 d. Kaune) – Lietuvos mechanikos inžinierius, technologijos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Saulius Lukėnas · Žiūrėti daugiau »

Sausio 1

Sausio 1 yra 1-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Sausio 1 · Žiūrėti daugiau »

Sausio 15

Sausio 15 yra 15-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Sausio 15 · Žiūrėti daugiau »

Sausio 27

Sausio 27 yra 27-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Sausio 27 · Žiūrėti daugiau »

SC Birštonas

Birštono SC – Lietuvos futbolo klubas iš Birštono.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir SC Birštonas · Žiūrėti daugiau »

Seinų kunigų seminarija

Seinų kunigų seminarija – Lietuvos kunigų rengimo mokykla, veikusi 1826–1926 m. Seinuose.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Seinų kunigų seminarija · Žiūrėti daugiau »

Semionas Dubnovas

Semionas Dubnovas Semionas Dubnovas (1860 m. rugsėjo 10 d. Mstislavlis, Mogiliavo sritis – 1941 m. gruodžio 8 d. Ryga) – žydų istorikas, žurnalistas, vienas Lietuvos universiteto steigėjų.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Semionas Dubnovas · Žiūrėti daugiau »

Sigitas Tamkevičius

miniatiūra Sigitas Tamkevičius, SJ (g. 1938 m. lapkričio 7 d. Gudonyse, Lazdijų rajonas) – Lietuvos katalikų dvasininkas, buvęs Kauno arkivyskupas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Sigitas Tamkevičius · Žiūrėti daugiau »

Silva Pocytė

Silva Pocytė (g. 1969 m. liepos 18 d. Agluonėnuose, Klaipėdos rajonas) – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė, Istorijos katedros lektorė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Silva Pocytė · Žiūrėti daugiau »

Silvestras Grinkevičius

Silvestras Grinkevičius (1871 m. sausio 27 d. Vaivadai, Panevėžio valsčius – 1942 m. spalio 31 d. Romainiai, Garliavos valsčius) – Lietuvos statybos inžinierius, profesorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Silvestras Grinkevičius · Žiūrėti daugiau »

Silvestras Leonas

Silvestras Leonas (1894 m. sausio 15 d. Leskavoje, Gudelių valsčius – 1959 m. lapkričio 17 d. Kaune) – teisininkas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas (1936 m.).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Silvestras Leonas · Žiūrėti daugiau »

Simanas Beliackinas

Simanas Beliackinas (1874 m. spalio 1 d. Mogiliavas – 1944 m. Osvencimas) – Lietuvos teisininkas, rašytojas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Simanas Beliackinas · Žiūrėti daugiau »

Simas Karaliūnas

Simas Karaliūnas (1936 m. sausio 20 d. Vaineikiuose, Joniškio valsčius – 2015 m. lapkričio 28 d. Vilniuje) – Lietuvos kalbininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Simas Karaliūnas · Žiūrėti daugiau »

Simas Miglinas

Simas Miglinas (1907 m. balandžio 29 d. Skrantonas, JAV – 1997 m. rugsėjo 7 d., palaidotas Biržuose) – Lietuvos žurnalistas, knygų leidėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Simas Miglinas · Žiūrėti daugiau »

Simas Ramutis Petrikis

Simas Ramutis Petrikis (g. 1942 m. sausio 23 d. Raseiniuose) – inžinierius, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Simas Ramutis Petrikis · Žiūrėti daugiau »

Simonas Kairys

Simonas Kairys (g. 1984 m. balandžio 19 d. Telšiuose) – Lietuvos ir Kauno miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, Kauno vicemeras (2015-).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Simonas Kairys · Žiūrėti daugiau »

Simonas Ramunis

Simonas Ramunis (1916 m. kovo 29 d. Paukštelių k., Kuršėnų valsč. – 2002 m.) – architektas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Simonas Ramunis · Žiūrėti daugiau »

Skaidrius Kandratavičius

Skaidrius Kandratavičius (g. 1973 m. sausio 4 d. Alytuje) – Lietuvos poetas, kunigas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Skaidrius Kandratavičius · Žiūrėti daugiau »

Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia

Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia stovi Skirsnemunėje, Nemuno g. 68, šalia kelio, ties Žvyrių kaimo riba.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Skirsnemunės evangelikų liuteronų bažnyčia · Žiūrėti daugiau »

Sleževičius

Sleževičius − lietuviška vyriškos giminės pavardė.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Sleževičius · Žiūrėti daugiau »

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886 m. kovo 13 d. Joniškyje, Rusijos imperija – 1958 m. gruodžio 1 d. Kaune. Palaidota Petrašiūnų kapinėse.) – lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja, literatūros ir meno kritikė, dramaturgė, poetė, vertėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė · Žiūrėti daugiau »

Sofija Pusdešrytė-Adomaitienė

Sofija Pusdešrytė-Adomaitienė (1912 m. kovo 13 d. Prienai – 1994 m. gruodžio 26 d. Čikaga) – Lietuvos dainininkė (mecosopranas).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Sofija Pusdešrytė-Adomaitienė · Žiūrėti daugiau »

Soter

Soter ( – Soteras) – religijos mokslo laikraštis, žurnalas, leistas 1924–1939 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Soter · Žiūrėti daugiau »

Spalio 31

Spalio 31 yra 304-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamaisiais metais – 305-a).

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Spalio 31 · Žiūrėti daugiau »

Spaudos fondas

„Spaudos fondas“ – stambiausia nepriklausomos Lietuvos mokslo ir mokymo priemonių gamybos ir platinimo, knygų leidybos ir prekybos kooperacinė bendrovė, veikusi 1921–1940 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Spaudos fondas · Žiūrėti daugiau »

Stanislova Borisienė

Stanislova Gopaitė-Borisienė (1925 m. gruodžio 5 d. Kaunas – 1980 m. kovo 20 d. Vilnius) – Lietuvos teatro aktorė, teatro ir televizijos režisierė, redaktorė, meno veikėja.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stanislova Borisienė · Žiūrėti daugiau »

Stanislovas Blinstrubas (1901)

Stanislovas (Stasys) Blinstrubas (1901 m. gruodžio 20 d. Šiauliai – 1969 m. balandžio 19 d. Vilnius, palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse) – Lietuvos mokslininkas, radijo inžinierius, geologas, magnetinės ir gravimetrinės naudingųjų iškasenų paieškos pradininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stanislovas Blinstrubas (1901) · Žiūrėti daugiau »

Stanislovas Kindziulis

Stanislovas Kindziulis (1930 m. rugpjūčio 22 d. Nemakščiuose, Raseinių apskritis – 2008 m. kovo 7 d. Kaune) – Lietuvos gydytojas, sveikatos apsaugos organizatorius, biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stanislovas Kindziulis · Žiūrėti daugiau »

Stasio Šalkauskio kolegija

Stasio Šalkauskio kolegija – valstybės biudžetinė įstaiga, teikusi aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasio Šalkauskio kolegija · Žiūrėti daugiau »

Stasys Abramauskas

Stasys Abramauskas (1927 m. spalio 16 d. Nevaišiai, Gardino sritis – 1996 m. spalio 28 d. Vilnius) – inžinierius architektas, architektūros istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Abramauskas · Žiūrėti daugiau »

Stasys Anglickis

Stasys Anglickis (1905 m. gruodžio 22 d. Bernotave, Plungės raj. – 1999 m. vasario 26 d. Vilniuje) – poetas, pedagogas, visuomenės veikėjas, Žemaičių rašytojų sąjūdžio organizatorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Anglickis · Žiūrėti daugiau »

Stasys Šačkus

Stasys Šačkus (1907 m. rugsėjo 9 d. prie Marijampolės – 1985 m. lapkričio 9 d.) – Lietuvos lengvaatletis, krepšininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Šačkus · Žiūrėti daugiau »

Stasys Šalkauskis

Šalkauskių šeimos kapas Šiaulių kapinėse Stasys Šalkauskis (1886 m. gegužės 16 d. Ariogaloje – 1941 m. gruodžio 4 d. Šiauliuose) – Lietuvos filosofas, pedagogas, paskutinis tarpukario Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Šalkauskis · Žiūrėti daugiau »

Stasys Šedbaras

Stasys Šedbaras (g. 1958 m. vasario 10 d. Tūjainiuose, Šilalės raj.) – teisininkas, Lietuvos ir Vilniaus miesto politinis veikėjas, teisės pedagogas, buvęs teisėjas, advokatas, Seimo narys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Šedbaras · Žiūrėti daugiau »

Stasys Šimkus

Stasys Šimkus (1887 m. vasario 4 d. Motiškiuose, Seredžiaus valsčius, Rusijos imperija – 1943 m. spalio 15 d. Kaune) – kompozitorius, chorų organizatorius ir dirigentas, muzikos publicistas, folkloristas, pedagogas ir muzikos visuomenininkas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Šimkus · Žiūrėti daugiau »

Stasys Šimonis-Šimanauskas

Stasys Šimonis-Šimanauskas (1896 m. kovo 3 d. senu stiliumi – vasario 20 d. Surniškių dvare, Vaiguvos valsčius, Šiaulių apskritis – ?) – Lietuvos ekonomistas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Šimonis-Šimanauskas · Žiūrėti daugiau »

Stasys Šinkūnas

Stasys Šinkūnas (1918 m. Tauragnuose, Utenos apskritis – 1984 m. liepos 15 d. Vilniuje) – Lietuvos inžinierius, ateitininkas, antinacinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, politinis kalinys.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Šinkūnas · Žiūrėti daugiau »

Stasys Žymantas

Stasys Žymantas (Žakevičius) (1908 m. gegužės 5 d., senu stiliumi balandžio 22 d. Kijeve – 1973 m. balandžio 19 d. Los Andželas, JAV) – Lietuvos teisininkas, visuomenės veikėjas, žurnalistas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Žymantas · Žiūrėti daugiau »

Stasys Barzdukas

Stasys Barzdukas (1906 m. balandžio 23 d. Meškučiai, Marijampolės valsčius – 1981 m. rugsėjo 13 d. Klyvlendas, Ohajo valstija) – Lietuvos pedagogas, JAV lietuvių bendruomenės veikėjas, lituanistas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Barzdukas · Žiūrėti daugiau »

Stasys Būdavas

Stasys (Stasius) Būdavas (1908 m. kovo 19 d. Papilėje, Mažeikių apskritis – 1966 m. rugsėjo 9 d. Nort Palm Byče, JAV) – Lietuvos prozininkas, poetas, kunigas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Būdavas · Žiūrėti daugiau »

Stasys Biziulevičius

Stasys Biziulevičius (1919 m. gegužės 18 d. Alešiškės, Aukštadvario valsčius, Trakų apskr. – 2004 m. gegužės 16 d. Vilnius) – Lietuvos gydytojas parazitologas, medicinos istorikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Biziulevičius · Žiūrėti daugiau »

Stasys Brašiškis

Stasys Brašiškis (1896 m. vasario 7 d. Verškuliuose, Joniškio rajonas – 1989 m. spalio 6 d. Vilniuje) – sovietinės Lietuvos valstybės veikėjas, radijo mechanikas, bibliotekininkas, kraštotyrininkas, pedagogas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Brašiškis · Žiūrėti daugiau »

Stasys Buškevičius

Stasys Buškevičius (g. 1980 m. kovo 20 d. Kaune) – Lietuvos ir Kauno miesto politinis bei visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Buškevičius · Žiūrėti daugiau »

Stasys Budrys (1916)

Stasys Budrys (1916 m. liepos 14 d. Vilkija – 1984 m. balandžio 10 d. Sarasota, Floridos valstija) – lietuvių gydytojas, istorikas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Budrys (1916) · Žiūrėti daugiau »

Stasys Dabušis

Stasys Dabušis (1898 m. birželio 5 d. Vilkanastrai, Leipalingio valsčius – 1974 m. lapkričio 2 d. Vilnius, palaidotas Leipalingyje) – Lietuvos kalbininkas, vertėjas, kultūros veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Dabušis · Žiūrėti daugiau »

Stasys Dirmantas

Stasys Dirmantas (1887 m. lapkričio 14 d. Raseiniuose – 1975 m. sausio 26 d. Čikagoje, JAV) – geodezininkas, profesorius, Lietuvos kariuomenės brigados generolas, politinis ir visuomenės veikėjas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Dirmantas · Žiūrėti daugiau »

Stasys Dumčius

Stasys Dumčius (1906 m. birželio 26 d. Eiciūnuose, Paežerėlių valsčius – 1942 m. gegužės 16 d. Archangelsko sritis, Rusija) – Lietuvos ugniagesybos organizatorius, švietėjas, Kauno savivaldybės ugniagesių vadovas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Dumčius · Žiūrėti daugiau »

Stasys Girėnas

Stasio Girėno gimtinė Vytogaloje Stasys Girėnas (kairėje) ir Steponas Darius Paminklas Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui katastrofos vietoje Stasys Girėnas (iki 1931 m. Stanislovas Girskis, 1893 m. spalio 4 d. Vytogaloje, Kaltinėnų valsčius – 1933 m. liepos 17 d. Soldine, Vokietija) – Lietuvos ir JAV aviatorius, 1933 m.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Girėnas · Žiūrėti daugiau »

Stasys Gudanavičius

Stasys Gudanavičius (g. 1913 m. kovo 12 d. Vepriai) – Lietuvos botanikas, farmacininkas, biomedicinos mokslų daktaras.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Gudanavičius · Žiūrėti daugiau »

Stasys Jakštas

Stasys Jakštas (1906 m. spalio 25 d. Giedraičiuose, Ukmergės apskritis – 1979 m. liepos 20 d. Ispanijoje) – Lietuvos mokytojas, poetas, redaktorius.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Jakštas · Žiūrėti daugiau »

Stasys Jameikis

Stasys Jameikis (1914 m. kovo 21 d. Gipėnuose, Zarasų raj. – 1990 m. birželio 18 d. Kaune, palaidotas Seniavos kapinėse.) – Lietuvos žurnalistas, skautų vadovas.

Nauja!!: Vytauto Didžiojo universitetas ir Stasys Jameikis · Žiūrėti daugiau »

Stasys Keinys

Stasys Keinys